Records returned : 1,401

201. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... merciince yerine getirilmesine, 2-)Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince ... ... gelince; Münhasıran esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçundan temel ceza tayin edilirken uygulama ... Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce suç konusu kenevirden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi ... ... bulunduğundan, hükmün müsadereye dair bölümüne "hint keneviri bitkisi olarak belirtilen maddelerin" ibaresinden ...
202. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... madde ticareti yapma: Sanıklar ...... hakkında 2-Kenevir ekme: Sanık ... hakkında Hükümler : 1.Mahkûmiyet ... GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Tebliğnamede sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen hüküm uygulama kısmında belirtilmiş ... ... inceleme yapılmamıştır. 1-Sanık ... hakkında "kenevir ekme" suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin ... ... gereği, sanık hakkında ilk derece mahkemesince "kenevir ekme" suçundan verilen "10 ay hapis cezasına" ilişkin ...
203. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... 101,400 gr. esrar ve 7 kök de ekili vaziyette hint keneviri bitkisi ele geçirildiği, soruşturma kapsamında ... ... evin bahçesinde 32 kök hint keneviri, toplam 140 adet tüp içerisinde kenevir bitkisi fidesi ve kolluk tutanağına ... ... tutanağına göre 10 gr civarında kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi ele geçirildiğinin anlaşılmış olması karşısında ...
204. The Court of Cassation Caselaw
Preview Suçlar : a) Uyuşturucu madde ticareti yapma b) Kenevir ekme c) 6136 sayılı Yasa'ya muhalefet (... ve. ... .. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından kurulan mahkûmiyet hükümlerinin ... ... hükümlerin ONANMASINA, C) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... atılı suçu işlediğine, ele geçirilen suç konusu kenevirlerle ilgisi olduğuna ve diğer sanıklar Ahmet, Mehmet ...
205. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hüküm yönünden; Sanığa ait bir yerde ekili halde kenevir ele geçirilemediği ... ... geçirilemediği, sanığın kenevir ektiğini belirttiği ikametinde yapılan aramada ise kenevir kökü veya hasat artığı ...
206. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... bahçede kolluk görevlilerinin duyumu üzerine bulunan kenevir bitkilerinin kendiliğinden yetişip yetişmeyeceği ... ... olarak dinlenip, Trabzon ili ve ilçelerinin hint keneviri ekim bölgesi olmadığı da gözetilerek, sanığı hukuki ...
207. The Court of Cassation Caselaw
Preview Uyuşturucu madde ticareti yapma 2- İzinsiz hint keneviri ekmek, 3- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... BOZULMASINA, 4) Sanık ... hakkında izinsiz hint keneviri ekmek suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ... ... bulunan toplam 10 adet kenevir bitkisi sökülerek el konulduğu ve ele geçirilen kenevir bitkisi hakkında Samsun ... ... alınmadığı gibi ele geçirilen bitkilerin hint keneviri olup olmadığı konusunda da uzmanlık raporu alınmadan ...
208. The Court of Cassation Caselaw
Preview Uyuşturucu madde ticareti yapma (Tüm sanıklar için) b) Kenevir ekme (Sanıklar ..... ve ... için) Hüküm : 1-a) ... hakkında) 2- a) Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet ( Sanık ... hakkında) b) Kenevir ekme suçundan hükmün ... ... GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A) Sanık ..... hakkında kenevir ekme suçundan verilen karar hakkındaki temyiz isteğinin ... ... salıverilme talebinin reddine, C) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ...
209. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIĞIN, SUÇLAMAYI KABUL ETMEYEREK, AYNI SUÇTAN DAHA ÖNCE DE YARGILANDIĞINI VE CEZASINI ÇEKTİĞİNİ, SÖZ KONUSU HİNT KENEVİRİ TOHUMLARININ DA DAHA ÖNCEKİ DAVASI NEDENİYLE ADLİ EMANETE ALINAN VE KENDİSİNE İADE EDİLEN HİNT KENEVİRİ TOHUMLARI OLDUĞUNU, MÜHRÜNÜN DE BULUNDUĞUNU BELİRTTİĞİ; SANIĞA AİT HERHANGİ BİR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLEMEDİĞİ GİBİ, UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR TIBBİ BULGUYA DA ULAŞILAMADIĞI; BÖYLELİKLE, SANIK ALEYHİNE, SOYUT SUÇ BİLGİSİ DIŞINDA, UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞINI SOMUT BİR OLGU OLARAK ORTAYA KOYAN, HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK, KESİN VE İNANDIRICI HERHANGİ BİR DELİL BULUNMADIĞI GÖZETİLMEKSİZİN, BERAATI YERİNE YAZILI ŞEKİLDE MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLMESİ, İSABETLİ DEĞİLDİR.
Preview ... gibi, alınıp satılması da yasak olmayan 214 gr kenevir bitkisi tohumu ile mührü kırılmış bir kartonun ... ... yargılandığını ve cezasını çektiğini, söz konusu hint keneviri tohumlarının da daha önceki davası nedeniyle adli ... ... adli emanete alınan ve kendisine iade edilen hint keneviri tohumları olduğunu, mührünün de bulunduğunu belirttiği ...
210. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri. 2- ) Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ ... Başsavcılığı'na İADESİNE, 2- ) Sanık hakkında "kenevir ekme" suçundan verilen hükme yönelik kanun yolu ... Sanığın evinin odunluğunda saksılarda ekili 9 kök kenevirin miktarına bağlı olarak önemi, değeri ve oluşturduğu ...
211. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : a) Kenevir ekme b) Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ... ... esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğini söylemiş olabileceği, keneviri ektiğini belirttiği yerde ... ... herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddî bulgu elde edilmediği ...
212. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... un beyanları incelendiğinde; ele geçirilen hint keneviri bitkilerinin oğlu Ali'ye ait olduğunu, kendisinin ... ... beyanından da anlaşıldığı üzere evde bulunan hint keneviri bitkilerinden haberi olduğu ve sanık Mehmet'in ... ... ilgili ihbarda bulunması gerektiği, en azından hint keneviri bitkilerini kendisinin de kalmakta olduğu konuttan ... ... uyuşturucu madde ticareti ve kenevir ekme suçlarından, sanık A..U.. hakkında kenevir ekme suçundan kurulan beraat ... ... evinin bahçesinde ve Çayüstü Mevkiindeki dam evinde kenevir ektiğinin bildirilmesi, kolluk görevlilerince yapılan ...
213. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIKLAR HAKKINDA, 647 SAYILI YASANIN 6. MADDESİNİN UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLİRKEN, MADDE METNİNDEN ÇIKARTILMIŞ OLAN, "AHLAKİ EĞİLİM" KAVRAMI GEREKÇE GÖSTERİLMEK SURETİYLE CMUK.NUN 32. VE 260. MADDELERİNE AYKIRI DAVRANILMIŞTIR.
Preview ... kök dişi hint keneviri ekmekten ibaret sanık G. D. hakkında ayrıca izinsiz hint keneviri ekmek suçundan ... ... alınarak; sanığın ayrıca biçilmiş veya hasat edilmiş kenevir bitkilerini kullanmak amacıyla bulundurduğuna dair ...
214. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 3- ) Kenevir ekme suçundan kurulan hükme dair temyize gelince ... Sanığa ait bir yerde ekili halde kenevir ele geçirilemediği, kenevir ektiğini belirttiği yerde ise herhangi ... ... herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde ...
215. The Court of Cassation Caselaw
Preview Suçlar : 1- Uyuşturucu madde ticareti yapma 2- Kenevir ekme Hükümler : a) Uyuşturucu madde ticareti yapma ... ... düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi b) Kenevir ekme suçu yönünden: İlk Derece Mahkemesinin mahkûmiyet ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A) Sanık hakkında ''kenevir ekme'' suçundan verilen hükmün incelenmesi: 16 ... ... şekilde dört ayrı saksı içerisinde suç konusu kenevir bitkilerinin ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında ...
216. The Court of Cassation Caselaw
Preview Suçlar : 1-Kenevir ekme : 2-Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm -Karar : 1-Kenevir ekme suçundan ... ... serbestlik kararı Tebliğnamedeki Düşünceler : 1-Kenevir ekme suçu hakkında: Onama : 2-Kullanmak için uyuşturucu ... ... incelenmeksizin Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, 2-Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ...
217. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1- Kenevir ekme 2- Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma ... Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1- Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... Sanığa ait olmayan metruk evde bulunan suça konu kenevirleri kendisinin ektiğine ilişkin sanığın ikrarının ... ... olay tutanağı ve diğer sanık anlatımlarından da kenevirlerin sanık tarafından ekildiği ve mahkûmiyetini gerektirir ...
218. The Court of Cassation Caselaw
Preview Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma 2) Kenevir ekme Hükümler : 1) Kullanmak amacıyla uyuşturucu ... ... yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılması 2) Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet Temyiz Edenler : 1) Cumhuriyet ... ... kararı yönünden incelenmeksizin mahalline iade 2) Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmü yönünden ... Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 2- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ...
219. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... içmek için hint kenevirlerini söktüğünü, kovuşturma aşamasında ise hint kenevirlerini bulduğunu ve içmeyi ... ... karşısında, 05/07/2012 günlü tutanakta sanığın hint kenevirlerini yoğurt kabına ektiğinin belirtildiği olayda, ... düzenleyen tutanak tanıklarından sanığın yoğurt kabına kenevir ektiğini nasıl anladıkları hususunun ayrıntılı ...
220. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet (Kenevir ekme suçundan) Karar : Tedavi ... ... gerektiğine ilişkin karşı oyu ve oyçokluğuyla, B) Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteğinin ... ... çoğunluğun aksi yöndeki görüşüne katılmıyorum B) Kenevir ekme suçundan kurulan hükümle ilgili: Dairemizin ...
221. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi : ........... Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... ... bulundurma Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde; ... .. Kriminal Polis Laboratuvarınca suça konu kenevirlerden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi ... ... müsadereye ilişkin fıkrasında yer alan "hint kenevirlerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve .......
222. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... kişinin kırmızı renkli 34 ... ... plakalı araç ile kenevir bitkisi taşıdıklarını ihbar etmesi üzerine, Tem ... ... konulmuş, tartı tutanağına göre 1.164 gram olan kenevir bitkisinin ele geçirildiği, Araç içerisinde ve ... ... ağırlığı 787 gram olan maddenin kenevir bitkisi olup, bu miktar kenevir bitkisinden elemek suretiyle 393,5 ... ... ele geçen maddenin ekimi izne bağlı kenevir bitkisi olup, kenevir bitkisinden elemek suretiyle elde edilebilecek ... ... metre yakınından A. bize 400 Lira karşılığında kenevir bitkisi getirdi. Ben parayı verdim. Bu esnada sanık ...
223. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY ELE GEÇİRİLEN HİNT KENEVİRİ BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEBİLECEK OLASI ESRAR MİKTARININ BELİRLENMESİ; BU MİKTARIN KİŞİSEL KULLANIM SINIRININ ÜZERİNDE OLMASI DURUMUNDA, ESRAR ELDE ETMEK İÇİN HİNT KENEVİRİ EKME SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMAYACAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE AİT OLMASI NEDENİYLE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKİR.
Preview ... kasalarda ekili, toplam 233 kök dikili durumda hint keneviri bitkisi ele geçirilen sanık hakkında, suç tarihinde ... ... istemi ile kamu davası açılmış ise de; 233 kök hint keneviri bitkisinden elde edilebilecek olası esrar miktarının ... ... öngörülen "esrar elde etmek için izinsiz hint keneviri ekmek suçunun" oluşup oluşmadığının tartışılması ...
224. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKMEK SUÇU, 2313 SAYILI YASANIN 23/SON MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLUP, BİR YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS CEZASINI GEREKTİRMEKTEDİR. MADDEDE ÖNGÖRÜLEN ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZANIN ÜST SINIRI TCY'NİN 15/1. MADDESİ HÜKMÜ DE NAZARA ALINDIĞINDA ON YILDAN AŞAĞI OLDUĞU GİBİ, BU SUÇ 23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN BİR KISIM SUÇLARDA DAVANIN AÇILMASINI, KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİNİ VE ŞARTLA SALIVERMEYİ DÜZENLEYEN 4616 SAYILI YASANIN 1. MADDESİNİN 5. BENDİNDE ONBİR ALT BENT HALİNDE SAYILAN KAPSAM DIŞI SUÇLAR İÇİNDE DE YER ALMADIĞINDAN, KAMU DAVASININ 4758 SAYILI YASA İLE YENİDEN DÜZENLENEN 4616 SAYILI YASANIN 1. MADDESİNİN 4. BENDİ UYARINCA KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
Preview ... DAVA : İzinsiz hint keneviri ekmek suçundan sanık Ş. Y. 'nin 2313 sayılı Yasanın 23/son ve TCY 'nin ... ... hapis cezası ile cezalandırılmasına, dişi hint kenevirinin zoralımına ilişkin Antalya 5. A. Ceza Mahkemesinden ... Yasanın 23/son maddesinde tanımlanan izinsiz hint keneviri ekmek suçunun 4616 sayılı Yasada istisna olarak ... ... yer verilmiştir. Yerel Mahkemece izinsiz hint keneviri ekmek suçunun 4616 sayılı Yasanın 1. maddesinin ... ... tarihinde işlediği iddia ve kabul olunan izinsiz hint keneviri ekmek suçu, 2313 sayılı Yasanın 23/son maddesinde ...
225. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- Kenevir ekme suçundan ... ... tedbiri Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik incelemede; ... maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, kenevir ekme suçundan kurulan hükmün 1. paragrafından " ... hüküm fıkrasının müsadereye ilişkin bölümünde "kenevir bitkileri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Kayseri ...