Records returned : 3,625

201. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...hükmün ONANMASINA, B- ) Kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Sanığın evinde yapılan aramada 28 kök kenevirin saksı içerisinde ekili...
...rastlandığı ve dikili kenevirin sayısı da dikkate alınarak; sanığın münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yaptığı...
202. The Court of Cassation Caselaw
Preview Sanık hakkında 27.7.1999 tarihli tespit tutanağı ile zaptedilen 2715 kök kenevir yönünden verilen 20.12.1999 tarih ve 1999/333-321 sayılı mahkumiyet kararının...
... kök kenevir için ayrıca dava açılıp aynı suçtan ikinci defa cezalandırıldığı anlaşılmışsa da; her iki tespit tutanağı içeriğine göre kenevirlerin boyuna...
... cihetle, sanığın aynı ekim döneminde birden fazla yerde esrar kastıyla kenevir ekmekten ibaret eylemi nedeniyle Çarşamba Asliye Ceza Mahkemesinin kesinleşen...
203. The Court of Cassation Caselaw
Preview ..., Sanığın ikamet ettiği ve kenevir yetiştirdiği Burdur İli ve İlçelerinin 21.10.1990 günlü Resmi Gazetede yayımlanan kenevir ekim sahası içinde bulunduğu...
...ekim şekli ve ekili hint kenevirinin sayısına nazaran sanığın eyleminin münhasıran esrar elde etmek olmadığı anlaşılmış olup, kenevir ekim bölgelerinde izin...
204. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIĞIN FİİLİ 2313 SAYILI YASANIN 23/4 MADDE VE FIKRASININ İLK CÜMLESİNE UYDUĞUNDAN DOLAYI DAVAYA BAKMA VE DELİLLERİN TAKDİRİ SULH CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ DAHİLİNDEDİR.
Preview ...yayımlanan kenevir ekimi ve kontrolü hakkındaki yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca Kastamonu il ve ilçelerinde "lif, tohum veya her iki amaca yönelik kenevir ekimlerine...
...ekimlerine müsaade edilecek ... dışında her ne maksatla olursa olsun kenevir ekimi yasaktır." Hükmü uyarınca sanığın fiilinin 2313 sayılı yasanın 23/4 madde...
...kullanılmayan ve bulundurulması bizatihi suç teşkil etmeyen emanette kayıtlı kenevir tohumunun sanığa iadesi yerine TCK 'nun 36. maddesi uyarınca müsaderesine...
205. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Olay yeri tespit tutunağında arazi araması sırasında suça konu hint kenevirleri ile bunların sulanmasında kullanılan hortumun bulunduğu, yapılan araştırmada...
...başından itibaren suç konusu dişi hint kenevirleriyle ilgisinin bulunmadığını öne sürdüğü ve olay yeri krokisinde kenevir ekili arazinin yakınında bir çok kişiye...
...şekilde köye uğramadan uzun süredir başka yerde ikamet edip etmediği, kenevirlerin sanık tarafından ekilip ekilmediği araştırılıp tespit olunarak bütün ...
206. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... balkonunda yetiştirdiği 9 adet saksı içersinde ekili vaziyette 102 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği, sanığın evinde ve üzerinde yapılan aramada herhangi...
... Yasa'nın 23/son. Maddesinde düzenlenen "Esrar elde etmek amacıyla hint keneviri ekmek" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, vasıfta hataya düşülmek suretiyle...
...tesisi; 2-Kabule göre; Hint keneviri ekmek suçundan dolayı yakalanan sanığın, resmi makamlara içmek amacıyla hint keneviri ektiğini söylemek suretiyle ...
207. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi : Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1-) Kenevir ekme suçundan; 2313 sayılı Kanunun 23/5,
...hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Sanığa ait bir yerde ekili halde kenevir ele geçirilemediği gibi sanığın kenevir ektiğini...
...belirttiği yerde ise herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilemediği ve aradan geçen...
208. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Ceza Dairesi Suçlar : a) İzinsiz kenevir ekme b) Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hükümler : a) Mahkûmiyet; Aksaray 1. Ağır Ceza...
... sayılı ilamı b) Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi İzinsiz kenevir ekme suçundan; İlk derece mahkemesinin mahkûmiyet hükmünün kaldırılarak...
Düşünceler : Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan; Ret İzinsiz kenevir ekme suçundan; Esastan ret Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm sanık...
Sanık hakkında "izinsiz kenevir ekme" suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: İlk derece mahkemesinin sanık hakkında izinsiz kenevir ekme suçundan 2313 sayılı...
209. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...ormanlık arazi içerisinde ...Mevkii sınırları içerisinde açma yapmak suretiyle kenevir bitkisi yetiştirildiğinin teknik takip sonucu öğrenilmesi üzerine, 15.09.2006...
...toplamda 281.360 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği, 15.09.2006 tarihli kenevir numune alma tutanağında belirtildiği gibi kenevirlerin 2 ila 5 metre boylarında...
...boylarında olduğu, yakalanan kenevirler üzerinde gerekli tahlil ve inceleme yapmak üzere kenevirlerin uç ve yaprak kısımlarından yaş hali ile numune alındığı...
...alındığı, ele geçirilen kenevir bitkilerinin olay yerinde imha edilmesi talimatı alınması üzerine, aynı tarihli tutanak ile kenevir bitkilerinin olay yerinde...
210. The Court of Cassation Caselaw
Preview GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: KARAR : A.Sanık ... hakkında izinsiz hint keneviri ekme suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin ...
...itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, C.Sanık ... hakkında izinsiz hint keneviri ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından verilen beraat kararlarına...
... ekili, 30 kök sökülüp kurutmaya bırakılmış halde ele geçirilen hint kenevirlerinin evin girişinde açıkta bulunduğu; evde ele geçirilen çeşitli boylardaki...
...boylardaki kavanozlarda bulunan esrarların, kurutulmaya bırakılmış hint kenevirlerinin ve hassas terazinin evde herkesin görebileceği yerlerde bulunduğu; sanıkların...
211. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...içine bol miktarda kenevir ektiği öğrenilerek yapılan operasyon sonucu; kenevir bitkisi ekili tarlada yakalandığında, çok sayıda kenevirin baş kısımlarının...
... tanık zabıt Mümzii Ziya Kurşun tarafında, sanığın kopartıp sakladığı kenevirlerin tesliminin istenmesi üzerine, sanık tarafından 500-600 metre mesafedeki...
...mesafedeki çalılıkların arasından çıkartılıp çuval içinde teslim edilen kenevirlerin, görevlilerce yapılacak aramada kolaylıkla bulunup bulunamayacağı, özellikle...
212. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : 1- İlk derece: Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/382 ...
...hükmünün incelenmesinde: Sanığın suça konu kenevirleri kendisinin ekmediğine, bakımlarını da yapmadığına ve kenevir ekili alanın sanığın kullanımında olmadığına...
...yönelik savunması karşısında; kenevirlerin ekili olduğu alanın sanığın kullanımında olduğuna veya suç konusu kenevirlerin sanık tarafından ekildiğine veya...
213. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi 3. Ceza Dairesi Suç : a) Uyuşturucu madde ticareti yapma, b) Kenevir ekme, Hüküm : a) Mahkûmiyet (sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti...
...esastan reddi (sanık ... hakkında kenevir ekme suçuna ilişkin) c) Temyiz talebinin reddi (sanık ... hakkında kenevir ekme suçuna ilişkin), b) Temyiz başvurusunun...
...başvurusunun reddi ile hükmün incelenmeksizin iadesi (sanık ... hakkında kenevir ekme suçuna ilişkin) Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Sanık...
...isteminin reddine yönelik temyiz talebinin incelenmesinde: Sanık hakkında kenevir ekme suçundan hükmolunan 6000 TL adli para cezasının miktarı gözetildiğinde...
214. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...içerisinde fikir ve eylem birliği yaparak Abdurrahman'ın tarlasına ektikleri kenevirden elde ettikleri esrarı, Ramazan'ın bulduğu Diyarbakırlı Ömer isimli firari...
... Şener ile kenevir ekip esrar elde ederek uyuşturucu madde ticareti yapmak konusunda anlaşıp, tarlalarına Abdurrahman'ın temin ettiği kenevir bitkilerini...
...tarlasında 41.350 kök ekili kenevirden ayrı olarak, Raif Şener'in tarlasından sökülmüş ve kurutulmaya bırakılmış 40.000 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği...
...tarlalarında ekili vaziyette kenevir bitkilerinden başka Raif Şener'in tarlasından sökülerek kurutulmaya bırakılmış 40.000 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği...
215. The Court of Cassation Caselaw
Preview .... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: KARAR : A- ) KONUYLA İLGİLİ BİLGİLER : Kenevir ekme suçundan sanık ... hakkında ... 1. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama...
...mısır bitkisinin ekildiği, ihbar üzerine yapılan araştırmada 75 kök hint keneviri bitkisinin 13.06.2014 saat 17:30 da tutulan tutanaktan da anlaşlacağı üzere...
...büyüklüğü ve tarlada ekili olan mısırların yetişme şekli ile boyları ve hint keneviri bitkilerinin tarlanın orta kısmında bir kısım mısır bitkilerinin çekilerek...
...gerekmemesi hususları ile 22.08.2014 tarihli araştırma tutanağında sanığın hint keneviri işi ile uğraştığı noktasında bir bulguya rastlanılmadığı hususunun belirtilmesi...
216. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : İzinsiz kenevir ekmek HÜKÜM : Mahkûmiyet Sanık hakkında kurulan hükmün; karar tarihi itibarıyla 6723 sayılı ...
...2013/406 Esas, 2014/515 Karar sayılı kararı ile sanık hakkında, izinsiz kenevir ekmek suçundan 2313 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesinin son fıkrası, 5237...
...yapılan ev aramasında, 37 kök dikili kenevir bitkisinin ele geçirildiği, alınan ekspertiz raporuna göre kenevirlerin esrar elde etmeye elverişli olduğunun...
...olduğunun anlaşıldığı, sanığın münhasıran esrar yapmak için kenevir ekmek suçunu işlediği gerekçesiyle mahkûmiyetine karar verildiği anlaşılmıştır. IV. GEREKÇE...
217. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY BAŞKA SUÇ NEDENI ILE YAKALANAN SANIĞIN EVINDE YAPILAN ARAMADA GÖREVLILERCE 18 KÖK KENEVIR BITKISININ EKILI VAZIYETTE ELE GEÇTIĞI, BUNUN DIŞINDA ESRAR ELDE ETMEK AMACIYLA SÖKÜLMÜŞ, KOPARTILMIŞ VEYA KURUMAYA BIRAKILMIŞ KENEVIR BITKISI ELDE EDILEMEDIĞI, SANIĞIN DAHA ÖNCE KULLANDIĞINI SÖYLEDIĞI MADDENIN ELE GEÇMEMESI NEDENIYLE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE OLARAK KABUL EDILEMEYECEĞI VE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANDIĞININ TEKNIK YÖNTEMLERLE DE BELIRLENMEDIĞI, BU ITIBARLA SANIĞIN EYLEMININ SADECE KENEVIR EKME SUÇUNU OLUŞTURDUĞU, SÖZ KONUSU SUÇTAN DA KOVUŞTURMA AŞAMASINDA TEFRIK KARARI VERILDIĞI ANLAŞILMAKLA ATILI SUÇTAN, BERAATI YERINE YAZILI ŞEKILDE MAHKUMIYETINE KARAR VERILMESI; YASAYA AYKIRIDIR.
Preview ... kök kenevir bitkisinin ekili vaziyette ele geçtiği, bunun dışında esrar elde etmek amacıyla sökülmüş, kopartılmış veya kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi...
...teknik yöntemlerle de belirlenmediği, bu itibarla sanığın eyleminin sadece kenevir ekme suçunu oluşturduğu, söz konusu suçtan da kovuşturma aşamasında tefrik...
218. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğini söylemiş olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü ...
219. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hükümler : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A- Sanıklar ... ve ... ... hakkında kenevir ekme suçundan...
...suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi: Suça konu 100.000 kök kenevirin miktarına bağlı olarak önemi ve değeri ile oluşturduğu tehlikenin ağırlığı...
... ..., ... ve ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi: Suça konu 100.000 kök kenevirin miktarına bağlı olarak önemi...
220. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...kısmında "Adli Emanetin 2015/389 sırasında kayıtlı uyuşturucu maddeler ile kenevir bitkilerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı'nca...
...sanıklar hakkındaki salıverilme taleplerinin reddine, B- ) Sanık R. hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: 1- ) Olay tutanağı...
...ve sanığın savunması da dikkate alınarak, dosya içerisinde bulunan ve kenevirlerin ele geçirilmesi ile ilgili görüntülerinin yer aldığı CD'nin duruşmada...
...geçirilen kenevirlerin yaş halde mi yoksa kurutulmaya bırakılmış halde mi ele geçirildiği ya da sanığın ektiğini beyan ettiği tarlada kenevirlerin yeni toplandığını...
221. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... : 1- Uyuşturucu madde ticareti yapma (Sanık ... yönünden) 2- İzinsiz kenevir ekme( Sanıklar yönünden) Hükümler : 1- Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin...
...kararı 2-a) İstinaf istemlerinin esastan reddi (Sanıklar hakkında izinsiz kenevir ekme suçları yönünden verilen kararlara ilişkin olarak) b) İstinaf isteminin...
Sanık ... hakkında izinsiz kenevir ekme suçundan verilen hükme yönelik temyiz isteğinin incelenmesinde: Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen 3 yıl...
...sanık hakkındaki tahliye talebinin reddine, 3- Sanık ... hakkında izinsiz kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: CMK'nın 288 ve 294. maddelerinde...
222. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... 2. Delil bulunmadığına, beraat kararı verilmesi gerektiğine, 3. Hint kenevirinin içinde uyuşturucu etken maddesinin bulunup bulunmadığına ilişkin uzmanlık...
...inceleme yapıldığına, 6. Sanık ...'e ait olduğu belirtilen kurutulmuş hint kenevirinin içinde uyuşturucu etken maddesinin bulunup bulunmadığına ilişkin uzmanlık...
..."a ait bahçede ekili hint kenevirlerini görüp ...'e bildirdiği, .... vasıtası ile ...'le tanışıp dört sanığın hint kenevirleri satarak paraya çevirme konusunda...
...ilçesine geldikleri, ...'in önden; kenevirlerin bulunduğu...'e ait aracın ise arkadan geldiği, ...'in ...'da yaş keneviri satamamasından dolayı bitkileri ...
223. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...koka yaprağı, kenevir ve kenevir reçinesi veren bitkilerden bunların toplanması işlemini ifade eder" biçiminde tanımlanmıştır. Buna göre kenevir bitkisinin...
...kurutulması ya da yapraklarındaki reçinenin toplanması imal değil üretimdir. Kenevir bitkisinin yapraklarının ufalanıp elenmesi sapçık ve tohumların ayrılması...
...algılanmalıdır. Kenevirin yetiştirilmesi, yapraklarının toplanıp kurutulması ya da yapraklarından reçinenin toplanması üretim sayıldığından; kenevirin ufalanıp...
...inilebilen alanda 21.955,2 gram esrar ihtiva eden toplam 76.712 gram kenevir ile kenevir bitkisi yetiştirme amaçlı özel tesisat ve malzemelerin ele geçirildiği...
224. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...bulundurma 2.Kenevir ekme Hüküm-Karar : 1.Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan; Tedavi ve denetimli serbestlik kararı 2.Kenevir ekme suçundan...
...suçundan; Mahkûmiyet 2-Onama; Kenevir ekme suçundan Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A)Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan...
...dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, B)Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde: Yargılama sürecindeki...
225. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : BAFRA Ağır Ceza Mahkemesi Suç: İzinsiz kenevir ekme Hüküm: Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Yargılama sürecindeki...
... bahçesinde dikili olarak ele geçirilen farklı boylarda toplam 723 kök kenevirden olgunlaştıklarında elde edilecek esrarın, kişisel kullanımı için gerekli...
...maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesinde düzenlenen esrar elde etmek amacıyla kenevir ektiğinin kabulü gerekirken, aynı yasanın "23/5-2. cümle gereğince" denilerek...
....04.2015 ve 26.05.2015 tarihlerinde düzenlenen tutanaklarda suça konu kenevirlerin ekiminin yapıldığı sabit olduğundan, TCK'nın 43. maddesinin uygulanması...