Records returned : 4

1. Statute
No. 2313
Date of enactment 12/06/1933
Official Gazette No. 2435
Date of Official Gazette 24/06/1933
Preview ... 1979-2236/1 md.) Münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesi ve her ne şekilde olursa olsun esrarın ... ... 3652/1 md.) Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nın iznine ... ... iznine tabidir. Bakanlık, bu gibi amaçlarla kenevir ekimi yapılacak yerleri tespit, ilan ve üretimini ... ... olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır. İzinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi, Tarım Orman ... ... veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde kenevir ekimi yapan kişi, elli günden az olmamak üzere ...
2. Statute
No. 6545
Date of enactment 18/06/2014
Official Gazette No. 29044
Date of Official Gazette 28/06/2014
Preview ... cümle eklenmiştir. "Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi dört yıldan on iki yıla kadar ... ... için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ...
3. Statute
No. 7078
Date of enactment 01/02/2018
Official Gazette No. 30354 (1. repeating)
Date of Official Gazette 08/03/2018
Preview ... fıkra eklenmiştir. "Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçu bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 ...
4. Statute
No. 5728
Date of enactment 23/01/2008
Official Gazette No. 26781
Date of Official Gazette 08/02/2008
Preview ... veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde kenevir ekimi yapan kişi, elli günden az olmamak üzere ... ... cezalandırılır." "Münhasıran esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan yedi yıla kadar hapis ...