Records returned : 6

1. Statute
No. 2313
Date of enactment 12/06/1933
Official Gazette No. 2435
Date of Official Gazette 24/06/1933
Preview Madde 3 - (Değişik: 22/5/1979-2236/1 md.) Münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesi ve her ne şekilde olursa olsun esrarın ihzar, ithal, ihraç ve satışı...
...yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabidir. Lif, tohum ve sap üretimi amacıyla izinli kenevir yetiştiriciliği ...
... çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği ve/veya işlenmesi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü...
...maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinde, münhasıran esrar elde edilmesini engelleyecek her türlü tedbirin alınması, kenevirin hasadı, işlenmesi, ...
2. Statute
No. 7442
Date of enactment 23/03/2023
Official Gazette No. 32154
Date of Official Gazette 05/04/2023
Preview ...yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabidir. Lif, tohum ve sap üretimi amacıyla izinli kenevir yetiştiriciliği ...
... çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği ve/veya işlenmesi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü...
...maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinde, münhasıran esrar elde edilmesini engelleyecek her türlü tedbirin alınması, kenevirin hasadı, işlenmesi, ...
3. Statute
No. 6545
Date of enactment 18/06/2014
Official Gazette No. 29044
Date of Official Gazette 28/06/2014
Preview ...sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır...
Münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır...
4. Statute
No. 7078
Date of enactment 01/02/2018
Official Gazette No. 30354 (1. repeating)
Date of Official Gazette 08/03/2018
Preview ...ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçu bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun...
5. Statute
No. 5728
Date of enactment 23/01/2008
Official Gazette No. 26781
Date of Official Gazette 08/02/2008
Preview ...yerde kenevir ekimi yapan kişi, elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır." "Münhasıran esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi ...
6. Statute
No. 2809
Date of enactment 28/03/1983
Official Gazette No. 18003
Date of Official Gazette 30/03/1983
Preview ... yayımlanan 967 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur. ö) 25/6/2019 tarihli ve 30812 sayılı...
... 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi ve Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi...