Records returned : 1

1. The Constitutional Court Caselaw
Case Type Stay of Enforcement Judgements
Preview ...ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçu bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun...