Records returned : 10

1. Bylaw
Authority Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Date of enactment 29/09/2016
Official Gazette No. 29842
Date of Official Gazette 29/09/2016
Preview Yönetmeliğin amacı, kenevire bağlı uyuşturucu madde üretiminin engellenmesinin sağlanması için izinli kenevir yetiştiriciliğine ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine...
Yönetmelik, kenevir yetiştiriciliği yapılmasına izin verilecek il ve ilçelerin tespitine, yetiştiricilik izinlerinin verilmesine, izinli ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine...
...alan; a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, b) Çiftçi: Kenevir yetiştiriciliği yapan ÇKS'ye kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri, c) Çiftçi...
İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüğünü, e) Kenevir: Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla yapılan yetiştiricilik yanında, farklı...
2. Bylaw (Repealed)
Authority Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı
Official Gazette No. 20672
Date of Official Gazette 21/10/1990
Preview ...yönetmelik 29 Eylül 2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK" ile yürürlükten kaldırılmıştır...
Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, kenevire bağlı olarak uyuşturucu madde üretiminin önlenmesi amacıyla, kenevir ekimi yapılacak bölgelerin tespiti, ekimlerin...
...esasları belirlemek üzere hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, kenevir ekiminin yapılmasına izin verilecek il ve ilçelerin tespit edilmesi, ekim...
Müdürlüğü: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının İlçelerdeki Müdürlüğünü, Kenevir: Saplarından lif ile kağıt ve yakacak hammadesi, tohumlarından yağ ve dişi...
3. Bylaw
Authority Tarım ve Orman Bakanlığı
Official Gazette No. 26759
Date of Official Gazette 17/01/2008
Preview Brassica rapa var . silvestris Yem şalgamı 5 Cannabis sativa L. Kenevir 6 Carthamus tinctorius L. Aspir 7 Glycine max (L) Merr...
Orijinal Sertifikalı Yer fıstığı, soya - 1 3 Kolza, kenevir, aspir, keten, haşhaş, susam, safran, çemen, kimyon, tütün, kekik, ada ve...
... Yer fıstığı Kapsül oluşum zamanı başlangıcı - Susam, kenevir, soya, keten, safran, çemen, kimyon, haşhaş, yem şalgamı, hardal, beyaz ...
...familyasından bir bitki ekilmemiş olmalıdır. 3) Kenevir tohumluğu üretilecek tarlaya en az iki yıl başka bir kenevir çeşidi ekilmemiş olmalıdır. 4) Pamuk tohumluğu...
4. Bylaw
Authority Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Official Gazette No. 26893
Date of Official Gazette 01/06/2008
Preview ...şekilde, "2- Yün (1), hayvan kılı (2 ve 3), ipek (4), pamuk (5), keten (7), kenevir (8), jüt (9), abaka (10), alfa (11), hindistan cevizi (kokos) (12), broom...
5. Bylaw
Authority Devlet Bakanlığı
Official Gazette No. 24301
Date of Official Gazette 28/01/2001
Preview ...kılı, - pamuk, - kağıt yapımına mahsus girdiler ve kağıt, - keten, - kenevir, - jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri, - sisal...
6. Bylaw (Repealed)
Authority Devlet Bakanlığı
Official Gazette No. 24174
Date of Official Gazette 18/09/2000
Preview ...kılı, - pamuk, - kağıt yapımına mahsus girdiler ve kağıt, - keten, - kenevir, - jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri, - sisal...
7. Bylaw
Authority Devlet Bakanlığı
Official Gazette No. 25230
Date of Official Gazette 15/09/2003
Preview ...kılı, - pamuk, - kağıt yapımına mahsus girdiler ve kağıt, - keten, - kenevir, - jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri, - sisal...
8. Bylaw
Authority Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Official Gazette No. 18565
Date of Official Gazette 04/11/1984
Preview ...bölümleri ve açıkta bulunan bu şekildeki yerler, kuru ot, saman, keten ve kenevir ambarları bu gruba girer. Ayrıca motorları karbüratörlü olan araçların ...
9. Bylaw
Authority Devlet Bakanlığı
Date of enactment 01/01/1900
Official Gazette No. 23618
Date of Official Gazette 21/02/1999
Preview ...kılı, - pamuk, - kağıt yapımına mahsus girdiler ve kağıt, - keten, - kenevir, - jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri, - sisal...
10. Bylaw
No. 2007/12937
Authority Bakanlar Kurulu
Date of enactment 27/11/2007
Official Gazette No. 26735
Date of Official Gazette 19/12/2007
Preview ...atölyeleri, yün ve yünlü kumaş atölyeleri Pamuk iplikhanesi, keten ve kenevir hazırlama tesisleri Kereste ve tahta Ahşap işleri fabrikaları...