Records returned : 1

1. Statutory Decree
No. KHK/694
Date of enactment 15/08/2017
Official Gazette No. 30165
Date of Official Gazette 25/08/2017
Preview ...ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Esrar elde etmek amacıyla kenevir elemek suçu bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi ...