Records returned : 1,363

1. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Buğday tepesi mevkiinde ormanlık arazi içinde kenevir ekildiği bilgisi alınması üzerine, görevlilerce ... ... alanda boyları 10 cm. ile 1,5 m. arasında ekili kenevir bitkileri olduğunun görüldüğü, 11/07/2015 tarihinde ... ... olduğu, arazinin altından kendiliğinden su çıktığı, kenevir bitkilerini sulamaya gerek olmadığı...", "...açılan ... ... /2015 tarihli fotoğraflı belgelerde ise "... kenevirleri diken şahısların yakalanması amacıyla 11/07/2015 ... ... arazinin altından su çıktığı, diğer tutanakta kenevirlerin saksıda olduğu ve sulamaya gelen şahısların ...
2. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... parçalanırken ele geçirilen 6180 gram esrar niteliğindeki kenevirden dolayı "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan ... ... görülmüştür. Olay tutanağına göre; sanıkların suça konu keneviri parçalarken yakalandığı, sanığın ele geçirilen ... ... geçirilen esrarı, kopararak hasadını yaptığı kenevirlerden elde ettiğine dair beyanının, "suçla ilgili kişi veya ... ... dayanmış olabileceği; kenevirleri bulundukları yerden koparıp toplarken görülmediği, keneviri kopardığını belirttiği ... ... olay yerine geldiği, suça konu kenevirleri ektiği ya da dikili kenevirleri hasat ettiğine dair kuşku sınırlarını ...
3. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçundan sanık Y.. K..'ın beraatına ilişkin, Yalova Ağır Ceza ... ... isimsiz ihbar mektubu ile orman içine çok miktarda kenevir ektiğinin ihbar edilmesi üzerine, olay yerinde ... ... alan içerisindeki sahipsiz boş arazide, 4300 kök kenevirin ekildiğinin tesbit edildiği belirlenmiştir. Sanık ... ... etmediğini, kenevirleri kendisinin ekmediğini beyan etmiş olup, yapılan keşifte sanığın evi ile kenevir bitkisi ... ... oya bitkisi bahçesi ile kenevir ekili alan arasında dere yatağı olduğu, kenevir bitkisi ekilen yerle yol ...
4. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... : İNEGÖL 2. Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1- Kenevir ekme 2- Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma ... Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : 1) Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ... Polis Laboratuvarı'nda bulunan suça konu hint kenevirinden alınan tanık numunelerin müsaderesine karar ... ... fıkrasının müsadereye ilişkin paragrafına "...hint kenevirinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "...ve Bursa ... ... Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce suç konusu kenevirlerden alınan şahit numunenin... " ibaresinin eklenmesi ...
5. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkûmiyet (uyuşturucu madde ticareti yapma ve izinsiz kenevir ekme suçları yönünden; ..., ...) 2-Beraat (2313 ... İADESİNE, B-Sanıklar ... ve ... hakkında izinsiz kenevir ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından ... ... , C-Sanıklar ..., ... ve ... hakkında izinsiz kenevir ekme ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan kurulan ... ... sanıkların evlerine yakın olduğu ve arazilerdeki kenevirlerin sanıklara ait sulama sistemi ile sulandığı tespit ... ... alanda 10 farklı bölgede 13.960 kök dikili hint keneviri bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış 58.434,5 gram ...
6. The Court of Cassation Caselaw
Preview Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, 'suçla ilgili ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü ... ... el konulan 850 gram kurutulmuş maddenin, hint keneviri olduğu belirtilmiştir. Sanık, kolluk, savcılık ... Mahallesindeki eski evinde saksı içerisinde yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğini, yaklaşık 10 yıldır esrar kullandığını ... ... yerinden koparıldığı, toplandığı şekliyle kurutulan kenevir parçalarıdır. Bunlar suçun maddi konusunu oluşturmaktadır ...
7. The Court of Cassation Caselaw
Preview Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, 'suçla ilgili ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü ... ... mevcut dosya kapsamına göre ele geçen ve hint kenevirinden elde edildiği Adli Tıp raporu ile net olarak ... ... sanığın üzerine atılı esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçunun sabit olup olmadığının belirlenmesine ... ... sonucunda 53 gram kubar esrar ve 26 gram hint keneviri bitkisi tohumunun ele geçirildiği, Adli Tıp Kurumu ...
8. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP ... ... 2013/354-42 sayılı kararı ile sanık ... hakkında kenevir ekmek suçundan cezalandırılması yönünde işlem yapılmış ... ... edildiği ve yapılan yargılama sonucunda sanığın kenevir ekmek suçundan cezalandırılması yoluna gidildiği ... ... söz edildiği ve sanığın esrar elde etmek için keneviri kendisinin ektiğini savunduğu ifadesinin gösterildiği ... ... niteliğindeki ahır yanında bulunan duvar üzerindeki kök ve kenevir yaprak kırıntıları olduğu belirtilen fotoğrafların ...
9. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkeme : ...Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1- Kenevir ekme (tüm sanıklar hakkında) 2- Kullanmak amacıyla ... ... Hükümler : 1- Mahkûmiyet (sanık ... hakkında kenevir ekme ve kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma ... ... 2- Beraat (sanıklar ..., ... ve ... hakkında kenevir ekme suçundan, sanıklar ... ve ... hakkında kullanmak ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen beraat hükmünün incelenmesi ... ... reddiyle, hükmün ONANMASINA, B) Sanık ... hakkında kenevir ekme ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ...
10. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi : ... Asliye Ceza Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçundan ... ve ... tarihli iddianamelerle ... ... bulunan yıkık harabe şeklindeki yerde 18 adet hint keneviri ektiği iddiasıyla ... tarihli iddianameyle, Torul ... ... alt kısmında, baraj gölü yakınında 49 adet hint keneviri iddiasıyla da ... tarihli ek iddaname ile kamu ... ... bulunan yıkık harabe şeklindeki yerde 18 adet hint keneviri ektiği konusunda sübutta bir sorun bulunmamaktadır ... ... baraj gölü kıyısında ele geçirilen 49 adet hint kenevirinin sanık tarafından ekilip ekilmediği, dolayısıyla ...
11. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP ... GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Sanığın suça konu kenevirlerin ele geçirildiği taşınmazları, mahkûm olan temyiz dışı ... ... kullanmak suretiyle bu taşınmazlardan el çektiği, kenevir ekiminden haberi olduğu ya da ekim işine karıştığı ... ... içerisinde 5 ayrı (lokal) bölgede 55145 adet ekili kenevir ele geçirilmiştir. Tarla sahibi sanık ... ve tarlayı ... ... tarlanın iç kesimlerinde 5 ayrı yerde ekilen kenevirlerin sulamasının ve bakımlarının yapıldığı, erkeklerinin ...
12. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Ceza Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma, kenevir ekme Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Cumhuriyet ... ... savcısının temyizinin sanıklar ... ve ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan beraat kararlarına yönelik ... ... yönelik olduğu, sanıklar ... ve ...'un ise kenevir ekme suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerini temyiz ettikleri ... ... .. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz ... ... cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, kenevir ekme suçunun ise sübuta ermediği kabul edilmiş,
13. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi Suçlar : 1-Kenevir ekme 2-Uyuşturucu madde ticareti yapma Hükümler : 1-Kenevir ekme suçundan hükmün ... Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1-Kenevir ekme suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri ... ... kayıtlı 25,6 gram kenevir tohumunun sanığa iadesine yerine, müsaderesine ve 274 gram kenevir bitkisinin ise ... ... saklanılmasına, aynı emanette kayıtlı 274 gram kenevir bitkisi ile ... Kriminal Polis Laboratuvarı'nca ... ... müsaderesine; 25,6 gram kenevir tohumu ile ...Kriminal Polis Laboratuvarı'nca kenevir tohumundan alınan şahit ...
14. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... madde ticareti yapma (..., .. ve ... hakkında) b) Kenevir ekme (Sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında) ... Kanun'un 23. maddesinin 5. fıkrasının son cümlesinde kenevir ekiminin tohumun toprağa ekilmesinden ürünün hasadına ... ... kapsadığının belirtildiği, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekilmesi ve bitki yetiştikten sonra aynı amaçla ... ... koparılması durumunda hem esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek, hem de failin amacına göre, kullanmak için ... ... 194 kök kenevir bitkisi ile net 1918 gram esrar elde edilebilecek kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisinin ...
15. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... ve 18680-1459 sayı ile; "Sanığın, izinsiz hint keneviri ekme suçundan mahkûmiyetine ilişkin kuşku sınırlarını ... ... sözkonusu esrarı ekmiş olduğu kenevir bitkisinden elde ettiğini, kenevire ait bitki kırıntılarını ise Ceyhan ... ... edilmiş ve gösterdiği yerde daralı 90 gr hint keneviri bitkisi kırıntısı bulunmuştur. Sanık susma hakkını ... ... yaparken rastgele bulduğu kenevir bitkilerinden toplayarak esrar elde ettiğini, kenevir ekmediğini ifade etmiştir ... ... ettiği hint kenevirlerini ektiği yeri görevlilere göstermiş, gösterdiği yerde hint keneviri bitki kırıntıları ...
16. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... 469 esas ve 2014/390 karar sayılı kararı Suç : Kenevir ekme İtiraz yazısı ile dava dosyası incelendi.BİLGİLER : Uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından sanık hakkında, İzmir 7. Ağır ... ... hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "kenevir ekme" suçlarından mahkumiyet kararları verilen ... ... verilmesine karşın, "kenevir ekme" suçundan bir karar verilmediği anlaşılmakla; "Kenevir ekme" suçundan da ... ... gönderilmiştir.'' denilerek Dairemizin sanık hakkındaki kenevir ekme suçundan mahkûmiyetine ilişkin karar verilmesi ...
17. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : a- Kenevir ekme (... hakkında) b- Kullanmak için uyuşturucu ... ... bulundurma (Her iki sanık hakkında) Hükümler : a- Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet(... hakkında) b- Kullanmak ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A- Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi ... ... , olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü ...
18. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suç : İzinsiz kenevir ekme Hüküm : Mahkumiyet Dosya incelendi. GEREĞİ ... ... şikayetçi olduğu, ayrıca evde saksıda bulunan keneviri kocasının yetiştirdiğini söyleyerek ihbarda bulunduğu ... ... yapraklı kenevir bitkisini rızasıyla görevlilere verdiği, bilirkişi incelemesinde bitkinin kenevir bitkisi ... ... olduğunun saptandığı ve sanık hakkında "izinsiz kenevir ekmek" suçundan 2313 sayılı Kanun'un 23/son maddesi ... ... şeklindedir. Çoğunlukla aramızdaki uyuşmazlık; kenevir bitkisinin sanığa ait olup olmadığı ya da atılı ...
19. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY 7.8.2007 GÜNÜ KENEVIR EKILI SAHADA YAKALANAN SANIK M. T.'IN, SATMAK IÇIN UYUŞTURUCU IMALINDE KULLANILAN HINT KENEVIRI YETIŞTIRDIĞINDE KUŞKU BULUNMAYAN SOMUT OLAYDA; ÖZEL DAIRE ILE YEREL MAHKEME ARASINDAKI UYUŞMAZLIK, SANIK A. D.'IN BU SUÇUN IŞLENIŞINE IŞTIRAK EDIP ETMEDIĞININ BELIRLENMESINE ILIŞKINDIR.
Preview ... ormanlık arazi içerisinde etrafı telle çevrili alanda kenevir bitkilerinin bulunduğu ve içerisinde sanık M. T ... ... inceleme sırasında kenevir bitkilerinin içerisinde beyaz bir çuval içerisinde kenevir bitkilerinin baş ... ... raporda; incelenen maddenin esrarın ön maddesi olan kenevir bitkisi olduğu, elemek suretiyle 650 gram toz esrar ... ... düzenlenen rapor içeriğine göre ele geçen kuru kenevir bitkisinden elde edilecek toz esrarın T.C.K.nun ... ... maddesi kapsamındaki uyuşturucu maddelerden olduğu, kenevir bitkisinin kurutulmuş haliyle esrar olarak kullanılabileceği ...
20. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP ... ... verildi. KARŞIOY Olay: << ... evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine, kollukça yapılan aramada ... ... kısmındaki bahçe içinde naneler arasında 1 kök kenevir bitkisinin yakalandığı, arama sırasında evde ihbar ... ... ve naneler arasında çıkan suç konusu kenevir bitkisini kenevir olduğunu bilmeden çiçek sanarak sökmediğini ... ... esas, 2012/46 karar sayılı ilamıyla sanığın ''kenevir ekme '' suçundan 2313 sayılı Yasa'nın 23/5. maddesi ...
21. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Suçlar : 1)Uyuşturucu madde ticareti yapma 2)Kenevir ekme Hükümler : 1)Değişen suç niteliğine göre ... ... uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûmiyet 2)Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet Dosya İncelendi. GEREĞİ ... ... kapsamına göre; sanığın kendisine ait bağ evinde kenevir bitkisi yetiştirerek elde ettiği esrar maddesini ... ... ağırlığı 4.250 gram olan kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisinin ele geçirilmesi karşısında, ele geçirilen ... ... haklarının saklı tutulmasına, 2)Sanık hakkında "kenevir ekme" suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ...
22. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIĞIN EVİNDE YAPILAN ARAMADA, 120 KÖK DİKİLİ HİNT KENEVİRİ DIŞINDA, AYRICA TERASTA KURUMAYA BIRAKILMIŞ 17 KG YAŞ HİNT KENEVİRİNİN ELE GEÇİRİLDİĞİ VE BU KENEVİRLERDEN 3261 GR NET ESRAR ELDE EDİLEBİLECEĞİNİN BELİRLENDİĞİ, DİKİLİ DURUMDAKİ KENEVİRİN ESRAR ELDE ETMEK AMACIYLA SÖKÜLMESİ VEYA DAL YA DA YAPRAKLARININ KOPARILMASI DURUMUNDA, SÖKÜLEN YA DA KOPARILANLARIN ESRAR OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN, SANIK HAKKINDA MAHKUMİYET YERİNE, DİKİLİ KENEVİRLER NEDENİYLE AYRI DAVA AÇILDIĞI GEREKÇESİYLE BERAAT HÜKMÜ KURULMASI, YASAYA AYKIRIDİR.
Preview ... dikili hint keneviri dışında, ayrıca terasta kurumaya bırakılmış 17 kg yaş hint kenevirinin ele geçirildiği ... ... bu kenevirlerden 3261 gr net esrar elde edilebileceğinin belirlendiği, dikili durumdaki kenevirin esrar ... ... gözetilmeden, sanık hakkında mahkumiyet yerine, dikili kenevirler nedeniyle ayrı dava açıldığı gerekçesiyle beraat ...
23. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü ... ... neticesinde sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kenevir ektiği bilgisinin alınması nedeniyle olay günü ... ... arazide yapılan aramada ise ekili vaziyette 200 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği; yine aynı tarihli " ... bulundurduğunu, ancak ormanlık alan içinde ele geçirilen kenevir bitkilerinin kendisine ait olmadığını, bitkilerin ... ... kadar önce orman içinde bulunan ve ...a ait olan kenevirleri çalmaya gelen iki kişiyi yakalayarak durumu .
24. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... .-... sayı ile; "Dikili olarak ele geçirilen kenevirler yönünden sanık hakkında ayrıca soruşturma yürütüldüğü ... ... 62 kök hint kenevirinin bulunması delillerinin mevcut olduğu, ele geçen hint kenevirinden alınan parçalar ... ... , sanığın ikrarı, dikili bulunan bitkinin hint keneviri bitkisi olup esrar elde edileceğinin belirtilmesi ... ... suçu sabit olduğu ayrıca dikili bulunan hint kenevirinin kopartılıp kurutulmaya bırakılmasının veya sanığın ... ... ayrıca damda dikili vaziyette 62 kök dişi hint kenevirinin de ele geçirildiği, ... Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce ...
25. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi Suçlar : Uyuşturucu madde ticareti yapma Kenevir ekme Hükümler : Mahkûmiyet Dosya incelendi. ... ... belirtilen 150 ve 200 gram olduğu tespit edilen kenevir bitkilerinin analiz esnasında çürümüş olması nedeniyle ... ... olduğundan, hükmün BOZULMASINA, B- Sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde ... ... Yapılan aramada ele geçirilen 10 kök bitkinin kenevir bitkisi olduğu ziraat mühendisi tarafından 29/09 ... ... geçirilen ve birlikte ektikleri anlaşılan 10 kök kenevir bitkisini münhasıran kendi kullanımları için ihtiyaç ...