Records returned : 3

1. Asliye Ticaret Mahkemesi Kararları
Kesinleşti Evet
Preview Davacı vekili dava dilekçeside özetle; Müvekkil babadan kalma tarlalarda kenevir ekimi yapmak için yaptığı araştırmalarda imalat ve tohum konularında etkili...
...olduğunu öğrendiği ASAM ile irtibata geçmiştir. ASAM ile yaptığı görüşmede kenevir işinde davalının yetkili olduğu belirtilmiştir. Müvekkil devlet desteği ...
2. Asliye Ticaret Mahkemesi Kararları
Kesinleşti Evet
Preview ...tarihinden bu yana dokumacılık sanayinde yün, pamuk, polyester, kıl, keten kenevir ve sair suni ve tabii elyaflarla bunlardan mamul iplikler sentetik veya ...
3. Asliye Ticaret Mahkemesi Kararları
Kesinleşti Evet
Preview ...verildiği, bu görüntüye göre kumaşın liflerden farklı olarak gövde lifi (keten, kenevir gibi) olduğu kanaatinin oluştuğu, ayrıca uçuntuların kumaş içindeki pozisyonunun...