Records returned : 1,401

126. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... uyuşturucu madde elde etmek için kenevir ekerek yetiştirdiği ve kenevirlerden esrar elde ederek sattığı yönünde ... ... alınan savunmalarında ''70- 80 adet civarında kenevir fidesini poşetlerde yetiştirip bunları belirli ... ... doğal özelliği olan iklim şartlarına göre 4 ayda kenevir bitkisinin verimli olgunluğa ulaştığı ve hasat ... ... tespit yapılmamış ise de, olgunlaşmış bir kök kenevir bitkisinden bile sadece olay yerinde yakalanan ... ... yapılmamıştır. Süre gelen ihbar ve duyumlar sanığın kenevir yetiştirdiği ve sattığına ilişkindir, buna rağmen ...
127. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- Kenevir ekme suçundan ... ... tedbiri Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1-Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; TCK'nın ... ... ...Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevir ve uyuşturucu maddeden alınan numunelerin de müsaderesine ... ... "Adli Emanetin 2011/307 sırasında kayıtlı hint keneviri bitkisi ve kubar esrar" ibaresinden sonra gelmek ... ... ile ...Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevir ve uyuşturucu maddeden alınan numunelerin" ibaresinin ...
128. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 3- Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince ... ... ele geçirilen esrar maddesini, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili ... ... olabileceği; kenevir ektiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü veya hasat ...
129. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : a) Kenevir ekme b) Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma ... ... denetimli serbestlik tedbiri b- Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet b- Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet ... ... dosyanın incelenmeksizin İADESİNE, 2- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ...
130. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... madde ticareti yapma (tüm sanıklar hakkında) b) Kenevir ekme (sanık ... hakkında ayrıca) Hüküm : Mahkûmiyet ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A- Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... .. ve...'in dikili ve kurutulmaya bırakılmış kenevirlerin bulunduğu yerde yakalandıkları, savunmalarında ... ... savunmalarında ele geçirilen uyuşturucu madde ve dikili kenevirlerin sanık ... ile birlikte kendilerine ait olduğunu ...
131. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Suçlar : 1-Uyuşturucu madde ticareti yapma 2-Kenevir ekme Hüküm-karar : 1-Değişen suç vasfına göre ... Mahkûmiyet (Kenevir ekme suçuna ilişkin olarak) suçuna ilişkin olarak) 2-Onama (Kenevir ekme suçuna ... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, B) Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ...
132. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- Kenevir ekme suçundan ... ... olmadığına, gereği merciince yerine getirilmesine, 2- Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince ... ... müsadereye ilişkin C fıkrasında yer alan "... hint kenevirinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ... Kriminal ...
133. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- ... suçundan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri 2- Kenevir ekme suçundan mahkumiyet Dosya incelenerek gereği ... ... gereğinin merciince yerine getirilmesine, 2- Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince ... TCK'nın 54/4" ibaresinin eklenmesi ve aynı bölümde "kenevir bitkisi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ...
134. The Court of Cassation Caselaw
Preview Suçlar : a) Uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme (her iki sanık hakkında) b) Kullanmak için ... ... sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından) b) Tedavi ve denetimli serbestlik ... ... .. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından kurulan hükümler yönünden) Dosya ... ... .. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesi ...
135. The Court of Cassation Caselaw
Preview Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma b) Kenevir ekme Hüküm-Karar : a) "Kullanmak için uyuşturucu ... ... denetimli serbestlik tedbiri b) "Kenevir ekme" suçundan mahkûmiyet b) Kenevir ekme suçundan verilen hükmün ... ... Vekili ...'nın karşı oyu ve oyçokluğuyla, B) Kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ...
136. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... 2-) Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde; Ele geçen 171 kök kenevir bitkisinin ... ... itibariyle, sanığın, esrar elde etmek amacıyla kenevir ektiği ve 6545 Sayılı Kanun öncesi yürürlükte bulunan ... ... Sanığın ele geçirilen ve dikili halde bulunan kenevir bitkilerinden elde ettiği uyuşturucu maddeleri ...
137. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suçlar : 1-Kenevir ekme 2-Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... ... bulundurma Hüküm- Karar : 1-Mahkûmiyet: Kenevir ekme suçundan 2-Tedavi ve denetemli serbestlik tedbiri kararı ... Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan 2-Kenevir ekme suçundan: Bozma Dosya incelendi. GEREĞİ ... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, B) Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ...
138. The Court of Cassation Caselaw
Preview Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma b- Kenevir ekme Hüküm-Karar : a- Kullanmak için uyuşturucu ... ... denetimli serbestlik tedbiri b- Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet b- Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet ... ... dosyanın incelenmeksizin İADESİNE, 2- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ...
139. The Court of Cassation Caselaw
Preview Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma b- Kenevir ekme Hüküm-Kara : a- Kullanmak için uyuşturucu ... ... suçundan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri b- Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ ... ... dosyanın incelenmeksizin İADESİNE, 2- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... ancak; Jandarma Genel Komutanlığınca suça konu kenevirden alınan tanık numunelerin de müsaderesine karar ...
140. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... -Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma 2-Kenevir ekme Hüküm - Karar : 1-Tedavi ve denetimli serbestlik ... ... uyuşturucu madde bulundurma suçundan 2-Mahkûmiyet: Kenevir ekme suçundan Tebliğnamedeki Düşünceler : 1-İncelenmeksizin ... ... uyuşturucu madde bulundurma suçundan 2-Onama: Kenevir ekme suçundan Dosya İncelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP ... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, 2-"Kenevir ekme" suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün, 28/
141. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... 29.09.2011 Numarası : 2011/144 - 2011/184 Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... ... gereğinin merciince yapılmasına, 2-Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince ... Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevir ve uyuşturucu maddelerden alınan numunelerin de ... Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevir ve uyuşturucu maddelerden alınan numunelerin" ibaresinin ...
142. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... 30.03.2011 Numarası : 2010/61 - 2011/21 Suç : Kenevir ekme, görevi yaptırmamak için direnme Dosya incelenerek ... Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi ... Emanetinin 2010/37 sırasında kayıtlı 105 gr numune hint keneviri bitkisi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Samsun ... Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin" ibaresinin eklenmesi suretiyle ...
143. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ceza Suç : Kenevir ekme, uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm : Sanıklar hakkında; 1- Kenevir ekme suçundan ... ... ticareti yapma suçları ile sanık .... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde ... DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 2- Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince ...
144. The Court of Cassation Caselaw
Preview Dosya incelenerek gereği düşünüldü : KARAR : A- ) Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: Yapılan ... ... incelenmesinde: Dikili olarak ele geçirilen 58 kök kenevir bitkisi dışında sanıkta herhangi bir uyuşturucu ... ... belirlenmediği ve dikili durumda ele geçirilen kenevir bitkilerinden koparıp içtiğine dair herhangi bir ...
145. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY TCK 403 TE ALINIP SATILMASINA VEYA DEVREN VEYA HER NE SURETLE OLURSA OLSUN TEDARİKİNE VASITA OLANLAR DENİLMEK SURETİYLE UYUŞTURUCU MADDENİN SATIŞ VE DEVRİNE HER ŞEKİLDE KATILANLARIN ASLİ FAİL GİBİ CEZALANDIRILACAKLARI KABUL EDİLMİŞTİR.
Preview ... 9.9.1989 günü 2.5 kilo esrar ham maddesi olan kenevir bitkisini getirdiği ve isteği üzerine olay günü ... ... sanıkların belirttikleri yere giden kamyonete 15 çuval kenevir bitkisinin yüklendiği ve alınan tertibat sonucu ... ... para vereceklerini söylemeleri üzerine Gedizdeki kenevir tarlalarına gittiklerini, dönüşte H. K. 'yı bularak ... ... görüştüklerini, oradan tarlalara giderek topladıkları keneviri 15 çuvala doldurduklarını, kamyonete yüklediklerini ... ... 58.747 kg. esrar elde edilebilecek 107.145 kg. hint keneviri ele geçirilmiştir. Olay tutanağında imzası bulunan ...
146. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY TCK.NUN 403 MD. UYGULANMASINDA UYUŞTURUCU MADDENİN SATIŞ VE DEVRİNEHER NE ŞEKİLDE OLURSA OYSUN KATILANLAR,POLİSÇE GÖREVLENDİRİLER GİZLİAJAN DAHİ OLSALAR ASLİ MADDİ FAİL GİBİ CEZALANDIRILACAKLARDIR.BUNLARHAKKINDA TCK.NUN 65/3.MD.UYGULANMAYACAKTIR.
Preview ... 9.9.1989 günü 2.5 kilo esrar ham maddesi olan kenevir bitkisini getirdiği ve istiği üzerine olay günü ... ... sanıkların belirttikleri yere giden kamyonete 15 çuval kenevir bitkisinin yüklendiği ve alınan tertibat sonucu ... ... para vereceklerini söylemeleri üzerine Gedizdeki kenevir tarlalarına gittiklerini, dönüşte Hüseyin Kaya' ... görüştüklerini, oradan tarlalara giderek topladıkları keneviri 15 çuvala doldurduklarını, kamyonete yüklediklerini ... ... 58.747 kg. esrar elde edilebilecek 107.145 kg. hint keneviri ele geçirilmiştir. Olay tutanağında imzası bulunan ...
147. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY TCK 403 DE 'BUNLARIN ALINIP SATILMASINA VEYA DEVRİNE VEYA TEDARİKİNEVASITA OLANLAR' DENİLMEK SURETİYLE UYUŞTURUCU MADDENİN SATIŞ VE DEVRİ-NE HER ŞEKİLDE KATILANLARIN ASLİ FAİL GİBİ CEZALANDIRILACAKLARI KABULEDİLMİŞTİR.
Preview ... 9.9.1989 günü 2,5 kilo esrar ham maddesi olan kenevir bitkisini getirdiği ve isteği üzerine olay günü ... ... sanıkların belirttikleri yere giden kamyonete 15 çuval kenevir bitkisinin yüklendiği ve alınan tertibat sonucu ... ... para vereceklerini söylemeleri üzerine Gedizdeki kenevir tarlalarına gittiklerini, dönüşte Hüseyin Kaya' ... görüştüklerini, oradan tarlalara giderek topladıkları keneviri 15 çuvala doldurduklarını, kamyona yüklediklerini ... ... 58747 kg. esrar elde edilebileck 107.145 kg. hint keneviri ele geçirilmiştir. Olay tutanağında imzası bulunan ...
148. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY DAVA KONUSU DİŞİ HİNT KENEVİRLERİNİN SAYISI, EKİM ŞEKLİ, ERKEK HİNT KENEVİRLERİNİN SÖKÜLEREK YALNIZCA DİŞİ HİNT KENEVİRLERİNİN BIRAKILARAK BAKIMLARININ YAPILMIŞ OLMASI VE DOSYA İÇERİĞİNE GÖRE SANIĞIN EYLEMİNİN ESRAR İMALİNE YÖNELİK OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.
Preview Dava konusu dişi hint kenevirlerinin sayısı, ekim şekli, erkek hint kenevirlerinin sökülerek yalnızca dişi ... ... dişi hint kenevirlerinin bırakılarak bakımlarının yapılmış olması ve dosya içeriğine göre sanığın eyleminin ...
149. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... madde ticareti yapma 2- Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme Hüküm : İstinaf başvurularının esastan reddi ... ... tüm dosya kapsamından "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme" suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin ... ... esastan reddi kararının esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçundan kurulan hükümleri de kapsadığı anlaşıldığından ... Her iki sanık hakkında esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçundan kurulan hükümlerin incelenmesi: ... ... biçimi, suç konusunun önem ve değeri ile ektikleri kenevir miktarına göre, sanıklar hakkındaki temel cezanın ...
150. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- Kenevir ekme suçu nedeniyle ... ... incelenerek gereği düşünüldü: 1-Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme ilişkin temyiz incelemesinde ... ... .. Kriminal Polis Laboratuvarınca suça konu kenevirlerden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi ... ... hükmün müsadereye ilişkin bölümünde yer alan "hint keneviri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ... Kriminal ...