Records returned : 3,625

51. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... evin duvar kısmında bulunan saksı içinde dört adet farklı boydaki hint keneviri bitkisinden dolayı sanığın 2313 Sayılı Kanun'un 23 /5 ikinci cümle gereğince...
...münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde elde etmek amacıyla kenevir ekmek'' suçundan mahkûmiyetine ilişkin İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ...
...bakan duvar tarafında saksı içerisinde 50 ila 75 cm arasında 4 adet hint keneviri bitkilerinin bulunduğu ve yine sanıklardan içerisinde esrar bulunan 1 adet...
...incelemede, sanıklardan ele geçen esrar maddesinin net 25,83 gr olduğu, hint kenevirinden ise 17,7 gr esrar elde edilebileceğinin belirtildiği uyuşturucu madde...
52. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...kararı Suç : Kenevir ekme İİtiraz yazısı ile dava dosyası incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A) KONUYLA İLGİLİ BİLGİLER: Kenevir ekme suçundan ...
Dairemizce 12/02/2013 tarihinde 2011/21740 esas ve 2013/1279 karar sayı ile kenevir ekme suçundan kurulan hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet...
...bulunduğu, kolluk, savcılık ve mahkemede verdiği tüm beyanlarında, hint kenevirini esrar elde etmek amacıyla Daday ilçesi Saburlar Mahallesi'nde Tarım İlçe...
...beyan ettiği, sanığın ikrarda bulunmasının suçun konusunu oluşturan kenevire ait kenevir kırıntılarının ele geçirilmesi ile desteklendiği, temyiz dilekçesinde...
53. The Court of Cassation Caselaw
Preview Dosya İncelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: KARAR : 1-)Sanık hakkında "kenevir ekme" suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde: TCK'nın 53 ...
Sanığın evinin bahçesinde hint keneviri ekili olduğunun ihbar edilmesi üzerine yapılan aramada görevlilerce 26 kök kenevir bitkisinin ekili vaziyette ele...
...esrar elde etmek amacıyla sökülmüş, kopartılmış veya kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi elde edilemediği, sanığın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığının...
...aşamalarda "dikili halde ele geçen kenevirleri kullanmak için ektiğini beyan eden" sanığın eyleminin sadece izinsiz kenevir ekme suçunu oluşturduğu söz konusu...
54. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...göre, dava konusu 1.500 m2'lik bahçede kenevir bitkisi parçalarının ve kenevir bitki köklerinin bulunduğu, kenevir bitkilerinin iki-üç gün önce biçilip kaldırılmış...
... olarak kullanılan oda da kurutulmuş ve üst üste yığılmış 8.050 gr hint keneviri yapraklarının ele geçirilmesi ve tüm dosya kapsamı nazara alınarak sanığın...
... hint keneviri ekimi yapanlar için öngörülen hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması yerine sanığın eylemini ekim bölgesinde izinsiz kenevir ekme ...
55. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... sanığın evinde 1200 gr. dişi hint keneviri tohumu, bahçesindeki seralarda ise ekili vaziyette 6202 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildiği Adli Tıp Kurumu...
...madde özelliği olmayan kenevir bitkisi tohumları olduğu, 195.93 gr. esrarın ise seralarda ele geçen ekili vaziyetteki kenevirlerden sökülerek alındığı anlaşılan...
...numune kenevir bitkilerinden elde edilecek madde olduğu kabulden de anlaşılmasına göre; sanığa ait bahçede dikili olarak elde edilen 6202 kök kenevir bitkisinin...
56. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : Kenevir ekme suçundan mahkumiyet, kullanmak için uyuşturucu...
...getirilmesine, 2- Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince; Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği gibi, sanığın kenevir ektiğini belirttiği...
...belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilmediği, aradan geçen zaman...
57. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...itirazlarının reddine, ancak; 1-İstanbul Kriminal Polis Laboratuvar'ınca kenevir bitkilerinden alınan tanık numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin...
...başına suç oluşturmayan, ... Adli emanetinin 2013/103 sırasında kayıtlı kenevir tohumlarının sanığa iadesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
...ilişkin bölümünde yer alan "kenevir bitkilerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve İstanbul Kriminal Polis Laboratuvar'ınca kenevir bitkilerinden alınan tanık...
...emanetin 2011/484 sırasında kayıtlı olan kenevir tohumlarının ve İstanbul Kriminal Polis Laboratuvar'ınca kenevir tohumlarından alınan tanık numunelerin ...
58. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... DAVA : Bozma (Kenevir ekme) Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: KARAR : A-) Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen...
...gram kenevir bitkisi, saç üstünde kurutulmaya bırakılmış 500 gram hint keneviri, boş beyaz un torbasının üstüne serili halde bulunan 150 gram kenevir bitkisinin...
...itirazları bu sebeple yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA, B-) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen hükmün incelenmesinde: 11.09.2010 tarihinde sanığa...
...geçirildiği, dosya kapsamı itibariyle sanığın yasa dışı hint keneviri ektiğine/yetiştirdiğine dair kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilmediği...
59. The Court of Cassation Caselaw
Preview Cumhuriyet Savcılığının 2010/160 numaralı iddianamesiyle sanık hakkında kenevir ekme ve kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçlarından ... Asliye...
...kaydedilmesine, izinsiz kenevir ekme suçundan mahkumiyetine dair verilen karar Yargıtay 9. Ceza Dairesince sanığın eylemlerinin kenevir ekme ve uyuşturucu madde...
... madde ticareti yapma suçlarını oluşturduğu gözetilmeden sadece kenevir ekme suçundan mahkûmiyet hükmü kurulmasının isabetsiz olduğu gerekçesiyle bozulmasından...
... ... 1. Ağır Ceza Mahkemesince görevsizlik kararı kapsamı dışında kalan kenevir ekme suçundan ve ayrıca değişen suç vasfıyla uyuşturucu madde ticareti yapma...
60. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Dairesince ... gün ve ...-... sayı ile; "Dikili olarak ele geçirilen kenevirler yönünden sanık hakkında ayrıca soruşturma yürütüldüğü, sanıkta uyuşturucu...
... katında yetişmiş olarak 62 kök hint kenevirinin bulunması delillerinin mevcut olduğu, ele geçen hint kenevirinden alınan parçalar üzerinde Polis Kriminal...
...bitkinin hint keneviri bitkisi olup esrar elde edileceğinin belirtilmesi karşısında, sanığın suçu sabit olduğu ayrıca dikili bulunan hint kenevirinin kopartılıp...
...62 kök dişi hint kenevirinin de ele geçirildiği, ... Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce düzenlenen raporda; ele geçirilen maddenin kenevir bitkisi olup net...
61. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...kararı Suç : Kenevir ekme İtiraz yazısı ile dava dosyası incelendi. A) KONUYLA İLGİLİ BİLGİLER : Uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından...
...390 K. sayılı kararı ile hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "kenevir ekme" suçlarından mahkumiyet kararları verilen ve bu kararların Dairenizin...
..." suçundan bir karar verilmesine karşın, "kenevir ekme" suçundan bir karar verilmediği anlaşılmakla; "Kenevir ekme" suçundan da bir karar verilmesi için...
... Başkanlığınıza gönderilmiştir.'' denilerek Dairemizin sanık hakkındaki kenevir ekme suçundan mahkûmiyetine ilişkin karar verilmesi istenmiştir. C) İTİRAZIN...
62. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma, sanık ... hakkında kenevir ekme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz incelemesinde...
...uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme, sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma, sanık ... hakkında kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlere...
Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; İçinde kenevirlerin ekili bulunduğu seranın yerini ilk olarak sanık ... göstermesi ve seraya...
...verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, b- Kenevir ekme suçu yönünden; Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine...
63. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü : İncelenen dosya içeriğine göre; X şahsın 15.06.2006...
...kurutma kanalı yanında bulunan 70-100 dönümlük ekili mısır tarlasında hint keneviri bitkisi ekili olduğu" şeklindeki ihbar üzerine aynı gün yapılan istihbari...
İşlek isimli şahıslara ait olduğu, her üç tarlanın değişik bölgelerine hint keneviri bitkisinin ekildiği, Adana-Mersin D-400 karayolu ... Piliç Fabrikası Tesisleri...
...edilmesi nedeniyle Seyhan ilçesi Yolgeçen mahallesi Keli mevkiinde bulunan ve kenevir ekme suçundan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen tanık .
64. The Court of Cassation Caselaw
Preview .../1123 E., 2021/1197 K. SUÇLAR : 1. Uyuşturucu madde ticareti yapma 2. Kenevir ekme HÜKÜM : İstinaf başvurusunun esastan reddi İlk Derece Mahkemesince...
...) 286 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca temyiz edilebilir olduğu, kenevir ekme suçu yönünden verilen kararın ise, 286 ncı maddesinin ikinci fıkrasının...
... TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluklarına, b. Kenevir ekme suçundan, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un...
...kullanılan arazide ekili vaziyette (1) kök hint keneviri ve tarla içerisinde kurumaya bırakılmış 3 kg kenevirin ele geçirildiği, ayrıca sanığın göstermesiyle...
65. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...ticareti yapma 2- Kenevir ekme HÜKÜMLER : 1- İstinaf başvurularının esastan reddi (her iki suç yönünden) 2- Temyiz isteminin reddi (kenevir ekme suçu yönünden...
...yoksunluklarına ve sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmasına; sanık hakkında kenevir ekme suçundan 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un...
...para cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluklarına; sanık hakkında kenevir ekme suçundan 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un...
... 2022/1361 Esas, 2022/1551 Karar sayılı ek kararı ile sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükümlere yönelik istinaf başvurularının esastan ...
66. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi : Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme Hüküm : 2313 sayılı Kanunun 23/5, TCK'nın 53, 54. maddeleri uyarınca mahkumiyet Dosya incelenerek gereği...
...itirazlarının reddine, ancak; 1-... Kriminal Polis Laboratuvarınca suça konu kenevirlerden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi...
...düşünülmemesi, 2- Düzce Adli Emanetinin 2009/746 sırasında kayıtlı kenevir bitkisi tohumlarının mevcut haliyle esrar elde etmeye elverişli olmadığının ...
...fıkrasının müsadereye ilişkin bölümünde yer alan "kenevir tohumlarının" ibaresinin hükümden çıkarılması, "hint keneviri bitkisinin" ibaresinden sonra gelmek üzere...
67. The Court of Cassation Caselaw
Preview Kanun ile yapılan değişiklikten önce 2313 Sayılı Kanun'un 23 . maddesinde kenevir ekme suçuna ilişkin hapis cezasının alt sınırı 1 yıl, üst sınırı 7 yıl olarak...
... olduğundan, ormanlık alan içinde dikili olarak ele geçirilen 1128 kök kenevirin miktarına bağlı olarak önemi, değeri ve oluşturduğu tehlikenin ağırlığı...
...hükmünün incelenmesinde: Sanığın suça konu kenevirleri kendisinin ekmediğine, bakımlarını da yapmadığına ve kenevir ekili alanın sanığın kullanımında olmadığına...
...yönelik savunması karşısında; kenevirlerin ekili olduğu alanın sanığın kullanımında olduğuna veya suç konusu kenevirlerin sanık tarafından ekildiğine veya...
68. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...karara bağlanmıştır: KARAR : Sanık hakkında esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmü Özel Dairece onanmak suretiyle kesinleşmiş...
...uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştığı, ayrıca ikametinin bahçesinde de kenevir bitkisi ekili olduğu bilgilerinin elde edildiği, edinilen bilgilerin doğruluğunun...
...görevlilerin, ikamet ve çevresinde yaptıkları incelemede saksıya dikili hâlde kenevir bitkisi gördükleri, konu hakkında Cumhuriyet savcısına bilgi verildiğinde...
... beyaz poşete sarılı hâlde, daralı ağırlığı 29,81 gram gelen kurutulmuş kenevir bitkisinin ele geçirildiği, ikametin güneyinde bulunan ve sanık tarafından...
69. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi Suçlar : a- Kenevir ekme b- Değişen suçun niteliğine göre "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" Hüküm - Karar : a- Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet...
Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine...
... alacağını sanma" gibi bir amaca dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddi bulgu elde edilmediği...
70. The Court of Cassation Caselaw
Preview Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : a- Kenevir ekme b- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hükümler : a- Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet b- Kullanmak...
...- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Sanığın, kullandığı esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin...
...alacağını sanma" gibi bir amaca dayanmış olabileceği; keneviri ektiği yerin belirlenemediği gibi kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddi bulgu elde edilmediği...
71. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...bulundurma 2) Kenevir ekme Hükümler : 1- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri 2- Kenevir ekme suçundan...
Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi; Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine...
...sanma" gibi bir amaca dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde yapılan araştırmada, kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddi bulgu elde...
72. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- Kenevir ekme suçundan mahkumiyet 2- Kullanmak için...
TEVDİİNE, 2- Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince; Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği gibi, sanığın kenevir ektiğini belirttiği...
... belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilmediği, aradan geçen ...
73. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi Suçlar : a- Kenevir ekme (... hakkında) b- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma (Her iki sanık hakkında) Hükümler : a- Kenevir ekme suçundan ...
... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi: Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine...
...bir amaca dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddi...
...incelenmesi: Sanığın bulunduğu araçta ve her iki evinde ele geçirilen kenevirlerden elde edilecek esrar miktarına göre; delillerin değerlendirilmesi ve sanığın...
74. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...anlaşılır." hükmü mevcut olup; hasat zamanına kadar geçen süredeki fiili, kenevir ekme suçunu; hasat yaparak ticari maksatla uyuşturucu madde elde etme fiili...
...esrar ile evinin bahçesinde ekili halde 2766 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği ve sanık hakkında “kenevir ekme” ve “kullanmak amacıyla uyuşturucu madde...
...değerlendirildiğinde, sanığın eylemlerinin “kenevir ekme” ve “uyuşturucu madde ticareti yapma “ suçlarını oluşturduğu gözetilmeden, sadece kenevir ekme suçundan mahkumiyet...
75. The Court of Cassation Caselaw
Preview Asliye Ceza Mahkemesi SAYISI : 2012/242 E., 2015/88 K. SUÇLAR : 1. İzinsiz kenevir ekme, 2. Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma HÜKÜMLER : Mahkûmiyet...
...verilen karara yönelik incelenmeksizin iade 2. Sanıklar hakkında " izinsiz kenevir ekme" suçundan verilen hükümlere yönelik bozma Sanıklar hakkında kurulan...
...açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. 2. Sanık ...'ın izinsiz kenevir ekme suçundan, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un...
...ve hak yoksunluğuna karar verilmiştir. Sanıklar ... ve Aşır'ın izinsiz kenevir ekme suçundan, 2313 sayılı Kanun'un üçüncü maddesi delaletiyle 23 üncü maddesinin...