Records returned : 3,625

976. The Court of Cassation Caselaw
Preview Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : a- Kenevir ekme b- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm-Karar : a- Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet b- Kullanmak...
...incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, B- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Yargılama sürecindeki...
977. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- TCK'nın 191/1, 62, 58. maddesi uyarınca mahkumiyet ...
... uyarınca mahkumiyet, müsadere Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- Kenevir ekme suçundan kurulan hükme ilişkin incelemede; Yerinde görülmeyen diğer...
...diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; a- Esrar elde etmek amacıyla kenevir yetiştirdiği iddia ve kabul edilen sanık hakkında uygulama maddesinin 2313...
978. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ağır Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Fuhuşa teşvik etmek,yağma, yaralama, hint keneviri ekmek, hırsızlık HÜKÜM : 1- Sanık ...: Fuhuşa teşvik etmek suçundan mahkumiyet...
...mahkumiyet 2- Sanık ...: Hırsızlık, yaralama, İzinsiz hint keneviri ekmek Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; Yargıtay 13.Ceza Dairesinin ...
... I- Sanık ... hakkında fuhuşa teşvik etmek, sanık ... hakkında ise hint keneviri ekmek suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde; Dosya...
979. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi :Ceza Dairesi Suçlar : a- Uyuşturucu madde ticareti yapma b- Kenevir ekme Hükümler : 1- Mahkûmiyet; Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/10...
...izinsiz kenevir ekme suçundan kurulan istinaf isteminin esastan reddi kararına yönelik temyiz isteminin incelenmesinde: Sanık hakkında izinsiz kenevir ekme...
980. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...kapsamında değerlendirilmeyen hint keneviri tohumları olduğu anlaşılmakla, 2313 sayılı Kanun'da düzenlenmesi karşısında hint keneviri tohumlarının sadece ekilmesinin...
...ekilmesinin suç olarak tanımlandığı, hint keneviri evinde ele geçen sanığın, atılı suçun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı...
981. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...madde ticareti yapma, 2. Kenevir ekme HÜKÜMLER : İstinaf başvurularının esastan reddi İlk derece mahkemesince sanık hakkında kenevir ekme suçundan hükmolunan...
...süresine göre reddine karar verilmekle, gereği düşünüldü: A. Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hüküm yönünden: İlk Derece Mahkemesince hükmolunan...
982. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : SAMSUN Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi Suçlar : 1- Kenevir ekme 2- Uyuşturucu madde ticareti yapma Hükümler : 1- Mahkûmiyet: Ünye ...
... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme ilişkin temyiz talebinin reddine dair kurulan ek kararın incelenmesinde: Sanık hakkında kenevir ekme suçundan...
983. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇLAR : 1- İzinsiz kenevir ekme 2- Uyuşturucu madde ticareti yapma HÜKÜM : Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi hükmünün istinaf ...
...yapılan ön inceleme neticesinde gereği düşünüldü: 1-Sanık hakkında izinsiz kenevir ekme suçundan verilen hükme yönelik temyiz isteğinin incelenmesi: Sanık...
....2022 tarihli ve 2021/379 Esas, 2022/7 Karar sayılı kararı ile "izinsiz kenevir ekme" suçundan, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un...
984. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi Suçlar : 1-Kenevir ekme 2-Uyuşturucu madde ticareti yapma Hükümler : 1-Mahkûmiyet: ... 4. Ağır...
...sebeplerine göre dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen düzeltilerek istinaf talebinin esastan reddi kararına...
...kararına yönelik temyiz isteğinin incelenmesinde: Sanık hakkında izinsiz hint keneviri ekme suçundan hükmolunan 3 yıl 4 ay hapis ve 8.320,00-TL adli para cezasının...
985. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: KARAR : 1-) Sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde; 5271 Sayılı CMK'nın 286...
...temyiz edilemez.” şeklindeki düzenleme gereği, ilk derece mahkemesince "kenevir ekme" suçundan sanık ... hakkındaki "7 yıl hapis cezasına ve 70.000 TL adli...
... süresinde istinaf edilmesi üzerine kaldırılarak her iki sanık hakkında kenevir ekme suçundan sonuç olarak ‘' 4'er yıl 2' şer ay hapis cezasına ve 15.000...
986. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi 5. Ceza Dairesi Suçlar : 1- Uyuşturucu madde ticareti yapma 2- Kenevir ekme Hükümler : 1- Mahkûmiyet: Silifke Ağır Ceza Mahkemesinin 03/12/2019...
... A- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen hükme yönelik temyiz isteğinin incelenmesinde Sanık hakkında izinsiz hint keneviri ekme suçundan hükmolunan...
987. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi Suçlar : 1-Kenevir ekme 2-Uyuşturucu madde ticareti yapma Hükümler : a) Mahkûmiyet; İstanbul...
GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1-Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen hükmün incelenmesinde: Sanık hakkında izinsiz hint keneviri ekme suçundan hükmolunan 3 yıl...
988. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ağır Ceza Mahkemesi Suçlar : a) Kenevir ekme b) Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm - Karar : a) Kenevir ekme suçundan beraat b) Kullanmak...
... suçundan mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A) Kenevir ekme suçundan kurulan beraat hükmünün incelenmesi: Yapılan duruşmaya, toplanıp...
989. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi 12. Ceza Dairesi Suçlar : a) Uyuşturucu madde ticareti yapma b) Kenevir ekme Suç Tarihleri : 17/07/2017 ve 07/05/2018 Hüküm : 1- Mahkûmiyet; Yalvaç...
...hakkında "kenevir ekme" suçundan verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararın incelenmesi: Sanık hakkında kenevir ekme...
990. The Court of Cassation Caselaw
Preview Suçlar : 1- ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma : 2- ... hakkında kenevir ekme : 3-... hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hükümler...
...hükmün CMK'nun 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 2-Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan açılıp değişen suç vasfına göre uyuşturucu madde ticareti ...
...dava açılması mümkün görülmüştür. a-İddianame ile sanık hakkında sadece "kenevir ekme" fiilinden kamu davası açıldığı ve bu fiilin "uyuşturucu madde ticareti...
...verilerek "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hüküm kurulması, b-Kenevir ekme suçuna ilişkin olarak açılan dava nedeni ile bir hüküm kurulmaması,
991. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... : Ağır Ceza Mahkemesi Suçlar : 1- Kenevir ekme 2- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : a) Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet Dosya incelendi...
...dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, B) "Kenevir ekme" suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde: Hükümden sonra...
992. The Court of Cassation Caselaw
Preview Suçlar : 1-Uyuşturucu madde ticareti yapma 2-Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet (Her iki suçtan) b) Kenevir ekme suçundan verilen hükmün bozulması Dosya...
...numunenin" ibaresinin eklenmesi suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, B) Kenevir ekme suçundan verilen hükmünün incelenmesinde: Yargılama sürecindeki işlemlerin...
993. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : 1. Ağır Ceza Mahkemesi Suçlar : a) Kenevir ekme (sanık ... hakkında) Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A...
...hakkında "kenevir ekme" suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Sanığın aynı dönemde iki farklı ilçedeki bahçesine ve evine kenevir ekip yetiştirmesi...
994. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...madde kullandığı için, dikili ele geçirilen kenevirleri kullanmak amacıyla ekip büyüttüğünü söylemesi ve kenevir yapraklarının her zaman koparılıp esrar olarak...
... olarak kullanılmasının mümkün olması nedeniyle, temyize konu olmayan ''kenevir ekme'' suçunun yanında, ikrarı ile ''kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma...
995. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...madde ticareti yapma 2-Kenevir ekme Hükümler : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : 1-Sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan verilen...
...münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağının...
996. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suçlar : a- Kenevir ekme ( Her iki sanık hakkında ) b- Uyuşturucu madde ticareti yapma ( Her iki sanık hakkında ) Hükümler...
Hükümler : 1- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ( Kenevir ekme suçu yönünden ) 2- Mahkûmiyet ( Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu yönünden ) Dosya...
Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A) Sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına yönelik...
997. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...incelenmesinde; Dosya kapsamına göre, sanığın müstakil evinin çatı kısmında hint keneviri yetiştirdiği şeklinde duyumlar alınması üzerine, yapılan ev aramasında,
...içerinde dipleri sulanmış, otları ayıklanmış, bakımları yapılmış, 365 kök kenevir bitkisi ile sanığın bulunduğu yerde kökünden ayrılmış ve ayıklanmış net ...
...gram esrar maddesinin ele geçirildiği, ele geçirilen esrar maddesi ve kök kenevir bitkisinden elde edilebilecek esrar miktarının kullanım sınırlarının üzerinde...
998. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : ... Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 28/06/2014 tarihli Resmi ...
... reddine, ancak; Jandarma Genel Komutanlığı Laboratuvarı'nca suça konu kenevir bitkisinden alınan şahit numunenin müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin...
...konu maddelerin ve Jandarma Genel Komutanlığı Laboratuvarı'nca suça konu kenevir bitkisinden alınan şahit numunenin TCK'nın 54/4. maddesi uyarınca müsaderesine...
999. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...2019 tarihli, 2018/612 esas ve 2019/86 sayılı kararı b) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen hüküm yönünden istinaf başvurusunun esastan reddi ...
A- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen hükme yönelik temyiz isteğinin incelenmesinde : Sanık hakkında izinsiz hint keneviri ekme suçundan hükmolunan...
1000. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ceza Dairesi Suçlar : 1- Uyuşturucu madde ticareti yapma 2- İzinsiz hint keneviri ekme Hükümler : 1- Mahkûmiyet: ... 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 01.11.2018...
...hakkında izinsiz hint keneviri ekme suçundan kurulan hükme ilişkin temyiz isteğinin incelenmesinde: Sanık hakkında izinsiz hint keneviri ekme suçundan hükmolunan...