Records returned : 3,625

226. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... b) Kenevir ekme Hüküm : a) Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri: Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan b) Mahkûmiyet: Kenevir ekme ...
...ekme suçundan itiraza tabi olması nedeniyle incelenmeksizin iadesine b) Kenevir ekme suçu hakkında onama Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: ...
...dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, B) Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Yargılama sürecindeki...
227. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ceza Mahkemesi Suçlar : 1-Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma 2-Kenevir ekme Hükümler : 1-Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri (Kullanmak için...
...suçuna ilişkin olarak) 2-Mahkûmiyet (Kenevir ekme suçuna ilişkin olarak) suçuna ilişkin olarak) 2-Onama (Kenevir ekme suçuna ilişkin olarak) Dosya incelendi...
...dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, 2-Kenevir ekme suçuna ilişkin olarak kurulan hükmün 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de...
228. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ceza Mahkemesi Suçlar : a) Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma b) Kenevir ekme Hüküm- Karar : a) Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri (Kullanmak...
...için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ) b) Mahkûmiyet (Kenevir ekme suçundan ) b) "Kenevir ekme" suçu yönünden: Onama Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP...
...dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, B) Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesi: Yargılama sürecindeki işlemlerin...
229. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi 2- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hükümler : 1- Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet 2- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ...
...mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Yargılama sürecindeki...
...ele geçirilen kenevir bitkisi ve uyuşturucu maddeyle ilgili olarak Gemlik Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2012/1113 esas sayılı dosyasında kenevir ekme suçu için...
230. The Court of Cassation Caselaw
Preview K. SUÇLAR : 1. Uyuşturucu madde ticareti yapma (Sanıklar hakkında) 2. Kenevir ekme (Sanık ... hakkında) HÜKÜM : Mahkûmiyet TEMYİZ EDENLER : Sanıklar...
Karar sayılı kararı ile sanık ...'ın uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından beraatine, sanık ...'ın uyuşturucu madde ticareti yapma...
...yıl 4 ay hapis ve 16.660,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, kenevir ekme suçundan ise 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında ...
... uyarınca İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılması ile sanıklar için kenevir ekme suçundan 2313 sayılı yasanın 23 üncü maddesinin 5 inci fıkrası, 5237...
231. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...incelenmesinde: Suça konu kenevir bitkilerinin ... Kasabası dere boyunda şahıslara ait olmayan dere dolgusu arazi üzerinde ele geçirilmesi, kenevir bitkilerinin sanık...
...başlatılan soruşturmada belirtilen yerde suça konu kenevir bitkilerinin ele geçirildiği ancak ele geçen kenevir bitkilerinin sanık tarafından ekildiğine dair...
232. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ekilen hint kenevirlerinin miktar ve önemine nazaran cezaların şahsiliği ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından suça konu 250 kök hint keneviri ekenlerle...
...daha çok ekenler arasında hakça oranda ceza verilmesi gerekirken dişi hint keneviri ekili arazinin alanı, tespit edilen kök sayısı, ürünün parasal değeri, ...
...yasanın 23 /4 madde ve fıkrası son cümlesine 3.maddedeki yasak hilafına kenevir ekenler bir yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar amir...
233. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ceza Mahkemesi Suçlar : a- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma b- Kenevir ekme Hüküm-Karar : a- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan...
...tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına b- Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet b- Kenevir ekme suçundan onama Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP...
...incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, 2- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Bozmaya uyulduğu...
234. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...hükmünün incelenmesinde: Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili kişi veya kişileri gizleme...
... amaca dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi ...
...olmayacağı; bu durumlar karşısında sanığın, soyut beyanı dışında, atılı kenevir ekme suçunu işlediğine ilişkin, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin ...
235. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... 11.06.2019 tarihli tutanakta belirtilmeyen kurutulmaya bırakılmış hint keneviri bitkisinin nasıl, nereden ve ne şekilde ele geçirildiği yönünde evrak bulunmadığına...
...vaziyette 7 kök dişi kenevir bitkisinin ele geçirilmesi, uzmanlık raporuna göre 170 kök dişi hint keneviri bitkisinden alınan numunenin kenevir bitkisi olduğunun...
...olduğunun, ele geçirilen 170 kök kenevir bitkisinden 15,300 kg (onbeş kilogram üçyüz gram) toz esrar elde edilebileceğinin, sökümü yapılarak bahçeye bırakılmış...
...bırakılmış bitkinin de kenevir bitkisi ve net ağırlığı 180 gram olup 72 gram toz esrar elde edilebileceğinin tespit edilmesi, sanık ...'ın kan ve idrar örneklerinde...
236. The Court of Cassation Caselaw
Preview MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇLAR : 1- Uyuşturucu madde ticareti yapma 2-Kenevir ekme HÜKÜM : İstinaf başvurularının esastan reddi (her iki suçtan) TEMYİZ...
...hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. 2. Sanığın kenevir ekme suçundan, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un...
...beraat eden temyiz dışı sanık ...'ın ikametlerinin bahçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları ve ikametlerinin önüne köy eşrafından olmayan şahısların...
...eklentilerinde yapılan aramada 488 kök kenevir ile yine aynı yerde sökülmüş ve yarı kuru vaziyette 20 kg 730 gr kenevir olduğu, yine aynı yerde mavi poşet ...
237. The Court of Cassation Caselaw
Preview Suçlar : a) Uyuşturucu madde ticareti yapma b) Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme Suç Tarihi : 05/05/2015 Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ...
...ticareti yapma ve esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçlarından, sanık M...hakkında esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçundan kurulan hükümlerin incelenmesi...
...yakalama tutanağı, sanıkların savunmaları ve tüm dosya kapsamından; 1450 kök kenevirin sanık M.... tarafından ekildiği, bakımının sanıklarca birlikte yapıldığı...
... sera içinde domates fidelerinin arasında kurutulmaya bırakılmış olan kenevirlerin sanık M....tarafından sökülüp kurumaya bırakıldığı, sanık M...'in, diğer...
238. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- Kenevir ekme suçu nedeniyle mahkumiyet 2- Kullanmak...
...olmadığına, gereğinin merciince yerine getirilmesine, 2- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme ilişkin temyize gelince; Hükümden sonra 24.11.2015...
...uygulanmasına karar verilmesi, 2- ... Kriminal Polis Laboratuvarınca suça konu kenevirlerden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi...
...düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hükmün müsadereye ilişkin bölümünde yer alan "kenevir bitkisinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ... Kriminal Polis Laboratuvarınca...
239. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...hakkındaki salıverilme talebinin reddine, B- ) Sanık ... hakkında hint keneviri ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından verilen beraat hükümlerinin...
...ele geçen esrar maddeleri dışında, bir odanın kenevir yetiştirilmek üzere tahsis edildiği, odaya kenevirlerin kolay yetişebilmesi için ısıtma ve sulama düzeneği...
...saksılara ekilmiş vaziyette 48 kök boyları 1-1,5 metre boylarında değişen kenevir bitkilerinin bulunması karşısında, diğer sanık ... ve sanık ...'in kendisini...
...uygun düşmeyen gerekçeyle, sanığın uyuşturucu ticareti yapma ve izinsiz kenevir ekme suçlarından beraatine karar verilmesi, SONUÇ : Kanuna aykırı, Cumhuriyet...
240. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIĞIN EVİNDE KENEVİR EKTİĞİNE İLİŞKİN İHBAR ÜZERİNE GİDİLDİĞİNDE, SANIĞIN OLAY YERİNDE BULUNMADIĞI, EŞİ VE OĞLUNUN HAZIR OLDUĞU BELİRTİLEREK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇTİĞİNE İLİŞKİN TUTANAK DÜZENLENMİŞTİR. SANIĞIN NE SIKLIKLA EVİNE GELDİĞİ SAPTANMALI, KURULU DÜZENEĞE GÖRE BİTKİLERİN NE KADAR SÜREDE BU BOYA ULAŞACAĞI DA SAPTANARAK SONUCUNA GÖRE SANIĞIN DURUMU DEĞERLENDİRİLMELİDİR.
Preview ...'a yönelik temyizine göre yapılan incelemede; Sanık M.'un evinde kaçak kenevir ekimi yapıldığına ilişkin ihbar üzerine gidildiğinde, sanığın olay yerinde...
...yerinde bulunmadığı, eşi R. ve oğlu H.'nin hazır olduğu ve seralarda hint kenevirlerinin ele geçirildiği belirtilerek tutanak düzenlenmiş olup, olayın tanığı...
...temyizine gelince; 1- Seralar içinde toplam 2154 kök hint keneviri ele geçirilmiş olup, bu miktar kenevirin kendisi tarafından kullanılmak üzere yetiştirildiğinin...
...suçuna yönelik olması gerektiği ve kullanma amacıyla olsa da, izinsiz hint keneviri yetiştirme fiilinde uygulama yeri bulunmadığı gözetilmeden, tedaviye ve...
241. The Court of Cassation Caselaw
Preview Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : a) Kenevir ekme b) Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : Mahkûmiyet (Kenevir ekme suçundan) Dosya incelendi...
...hükmün incelenmesi: Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının,"suçla ilgili kişi veya kişileri gizleme...
...bir amaca dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddî...
242. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ceza Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapma Hüküm : 1-TCK'nın 188/3, 62/1, 52/2, 53. maddeleri uyarınca...
...bırakılması Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapma suçundan kurulan hükme yönelik incelemede; Hükmün açıklanmasının...
...suça konu net 8 gr. kubar esrarı, esrar elde etmek maksadıyla ektiği kenevirlerden elde ederek satma veya başkalarına verme gibi kullanma dışında bir amaç...
...oyçokluğuyla 14.10.2015 tarihinde karar verildi. KARŞI OY: Sanığın izinsiz kenevir ekimi yapıp yaş ve kuru olarak sattığı yönünde edinilen istihbari bilgi ...
243. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kenevir ekme HÜKÜM : Mahkûmiyet Sanık hakkında kurulan hükmün; karar tarihi itibarıyla 6723 sayılı Kanun'un 33...
....2016 tarihli ve 2015/276 Esas, 2016/10 Karar sayılı kararı ile sanığın kenevir ekme suçundan, 2313 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesinin son fıkrasının birinci...
...kendisine ait arazide kenevir ektiği bilgisi üzerine sanığın arazisine gidildiğinde boyları 170 ile 230 cm arasında 144 kök etkili kenevirin bulunduğu ve sanığın...
...sanığın aşamalardaki savunmalarında da bu kenevirleri kendisinin ektiğini kabul ettiği gerekçesiyle sanığın mahkûmiyetine karar verildiği anlaşılmıştır. ...
244. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi Suç : 1- Kenevir ekme 2- 6831 sayılı Yasa'ya Aykırılık Hüküm : Mahkûmiyet 2- Katılan vekili (vekalet ücreti yönünden) 2- Kenevir ekme suçundan ...
... ibaresinin eklenmesi suretiyle hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 3- Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde: Yargılama sürecindeki...
...diğer bilgi ve belgelere göre, ele geçirilen farklı boylarda toplam 58 kök kenevirden olgunlaştıklarında elde edilecek esrarın, kişisel kullanımı için gerekli...
...maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesinde düzenlenen esrar elde etmek amacıyla kenevir ektiğinin kabulü gerekirken, aynı Yasa'nın 2. cümlesi uyarınca hüküm kurulmak...
245. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...aramada 547 gr kurutulmaya bırakılan kubar esrar ile 15 kök saksı içerisinde kenevir bitkisinin ele geçirildiği, 30.09.2013 tarihli uzmanlık raporunda, Adli ...
Adli Emanetin 2013/1105 sırasında kayıtlı bulunan kurumuş bitkilerin kenevir bitkisi olduğunun, toz esrar elde etmeye uygun materyal olduğunun, yine Adli ...
Adli Emanetin 2013/1155 sırasında kayıtlı bulunan bitkilerin hint keneviri bitkisi olduğunun tespit edildiği, dosya kapsamında beyanı alınan sanığın üzerine...
... beyan ettiği, bu şekilde sanığın münhasıran esrar elde etmek için hint keneviri ektiğinin ve uyuşturucu madde kullandığının sübuta erdiği gerekçesiyle ...
246. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : Kenevir ekme suçundan mahkumiyet, Kullanmak için uyuşturucu...
...dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 2- Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince; Yapılan yargılama ...
... reddine, ancak; a- Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca suça konu kenevirlerden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi...
...bulunduğundan; hüküm fıkrasının müsadereye ilişkin fıkrasında yer alan "kenevir bitkisinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nca...
247. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...2008/23- 2010/83 Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 1- Kenevir ekme suçundan kurulan hükümlere...
... Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği gibi sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde yapılan araştırma sonucunda kenevir kökü veya hasat artığı...
248. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...-)Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine dair...
... amaca dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde harhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi ...
...olmayacağı; bu durumlar karşısında sanığın, soyut beyanı dışında, atılı kenevir ekme suçunu işlediğine ilişkin, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin ...
249. The Court of Cassation Caselaw
Preview ...2015/159 karar Suçlar: 1- İzinsiz kenevir ekme 2- Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma Hükümler : 1- Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet 2- Kullanmak...
...dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 2- Kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Yargılama sürecindeki...
... ve balkonda dikili olarak ele geçirilen farklı boylarda toplam 20 kök kenevirden olgunlaştıklarında elde edilecek esrarın, kişisel kullanımı için gerekli...
...maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesinde düzenlenen esrar elde etmek amacıyla kenevir ektiğinin kabulü gerekirken, aynı Yasa'nın 2. cümlesi uyarınca hüküm kurulması...
250. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi : Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- Kullanmak için uyuşturucu...
...bulunması, 2- Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince; Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği gibi sanığın kenevir ektiğini belirttiği...
...belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilemediği ve aradan geçen...