Records returned : 1,401

226. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY HAKKINDA ATILI SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILAN SANIĞA AİT İÇİME HAZIR HERHANGİ BİR UYUŞTURUCU YA DA UYARICI MADDE ELE GEÇİRİLEMEDİĞİ GİBİ, BU MADDELERİ KULLANDIĞINA İLİŞKİN TIBBİ BİR BULGUYA DA ULAŞILAMADIĞI VE DİKİLİ DURUMDA ELE GEÇİRİLEN HİNT KENEVİRİ BİTKİLERİNDEN KOPARIP İÇTİĞİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR İDDİA YA DA SOYUT İKRARI DIŞINDA SUÇU İŞLEDİĞİNE İLİŞKİN DELİL BULUNMAYAN SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
Preview ... suçundan kurulan hükmün incelenmesi: İzinsiz hint keneviri ekmek suçundan yapılan soruşturma kapsamında verdiği ... ... ulaşılamadığı ve dikili durumda ele geçirilen dişi hint keneviri bitkilerinden koparıp içtiğine ilişkin herhangi ... ... olduğundan hükmün istem gibi BOZULMASINA, B) İzinsiz kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesi: Yapılan ...
227. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... madde ticareti yapma (Tüm sanıklar hakkında) b) Kenevir ekme (Sanık ... hakkında ayrıca) Suç Tarihleri ... ... suçundan mahkûmiyet c) Sanık ... hakkında ayrıca kenevir ekme suçundan mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ ... ... olduğundan, hükmün BOZULMASINA, E) Sanık ... hakkında "kenevir ekme" suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... halde 750 kök ve 2745 kök kenevirle ilgili olarak sanık hakkında hem kenevir ekme suçundan temyiz konusu ...
228. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... sanıkların evinde yapılan aramada bir kök hint keneviri dışında herhangi bir uyuşturucu maddenin ele geçmediğinin ... BOZULMASINA, 2-) Sanık ... hakkında izinsiz hint keneviri ekme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik ... ... incelemesinde; 1 -) Sanığın evinde ele geçirilen 1 kök kenevir bitkisini münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç ... ... için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekme" suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde ...
229. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... , b) Hint Keneviri ekme eyleminde, olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü ...
230. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Suçlar : 1.Uyuşturucu madde ticareti yapma 2.Kenevir ekme Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ ... ... duruşmalı olarak yapılmıştır. A- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Yargılama ... ... yapılan aramada kolluk görevlilerince 786 kök kenevir bitkisinin dikili vaziyette ele geçtiği, bunun ... ... sökülmüş, kopartılmış veya kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi elde edilemediğinin anlaşılması karşısında ...
231. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... suç oluşturmayan, aynı emanette kayıtlı 1 gram kenevir tohumunun sanığa iadesine yerine, müsaderesine ... ... saklanılmasına, aynı emanette kayıtlı 35 gram kenevir bitkisi ile İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı'nca ... ... müsaderesine; 1 gram kenevir tohumu ile İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı'nca kenevir tohumundan alınan ...
232. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... madde ticareti yapma;tüm sanıklar hakkında : 2-Kenevir ekme; sanıklar Azad,Şükrü ve Mahsun hakkında : ... , sanık ... hakkındaki "kenevir ekme" suçundan, sanık ... hakkındaki "kenevir ekme" suçundan verilen beraat ... ... hükümlerin ONANMASINA, 2-Sanık ... hakkındaki "kenevir ekme" suçundan ve sanık ... hakkındaki "uyuşturucu ...
233. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Suçlar : 1-Uyuşturucu madde ticareti yapma 2-Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : 1- Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Yargılama ... ... verilmesi ve uyuşturucu madde içermediği anlaşılan kenevir bitki tohumlarından alınan tanık numunenin ise ... ... müsaderesine, uyuşturucu madde içermediği anlaşılan kenevir bitki tohumlarından alınan tanık numunenin ise ...
234. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... 28.12.2010 Numarası : 2010/391 - 2010/702 Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ... ... bulundurma Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1-Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Yapılan ... Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevir ve uyuşturucu maddeden alınan numunelerin de müsaderesine ... Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevir ve uyuşturucu maddeden alınan numunelerin" ibaresinin ...
235. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... boyları 10-40 cm arasında değişen toplam 106 kök kenevirden, olgunlaştığında elde edilecek esrarın, kişisel ... ... göre, başka delil yoksa 20 köke kadar dikili kenevirin kişisel kullanım kapsamında değerlendirilebileceği ... ... son fıkrasında düzenlenen "esrar elde etmek için kenevir ekme" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, TCK'nın ...
236. The Court of Cassation Caselaw
Preview Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma b- Kenevir ekme Hüküm-Karar: a- Kullanmak için uyuşturucu ... ... bulundurma suçundan tedavi ve denetimli serbestlik b- Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ ... ... dosyanın incelenmeksizin İADESİNE, 2- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ...
237. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Hükmün açıklanması suretiyle mahkûmiyet ... ... açıklanmasının geri bırakılması kararı ile suça konu kenevirlerin müsaderesine karar verilmiş olduğu ancak Mahkemece ... ... verilirken münhasıran müsadereye tâbi suç konusu kenevirlerin müsaderesi konusunda karar verilmediği anlaşıldığından ...
238. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Suç Tarihleri : 28.08.2010, 18.09.2010 Hüküm : ... ... atılı suçu işlediğine ve ele geçen suç konusu kenevirlerle ilgisi olduğuna dair, diğer sanık ...'ün soyut ... ... mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde: Suça konu kenevir miktarı bakımından, suç konusunun önem ve değeri ...
239. The Court of Cassation Caselaw
Preview Sanığın evinde yapılan arama sonucu ele geçirilen kenevir tohumunun, herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı ... ... uyarıcı madde içermediği anlaşıldığından, kenevir bitki tohumunun sanığa iadesi yerine TCK'nın 54/4 maddesi ... ... uyuşturucu madde kapsamında değerlendirilmeyen kenevir tohumlarının sanığa iadesine" İbarelerinin F bendinin ...
240. The Court of Cassation Caselaw
Preview Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma b) Kenevir ekme c) Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm-Karar ... ... -Karar : 1- Uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçundan: mahkûmiyet 2- Kullanmak için uyuşturucu ... Başsavcılığı'na İADESİNE, B) Sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi ...
241. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi : Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme Hüküm : 2313 sayılı Kanunun 23/5, TCK'nın 62, 53, 54, ... değerlendirilmesi mümkün görülmüştür. Suça konu 4551 kök kenevirin miktarına bağlı olarak önemi, değeri ve oluşturduğu ... ... .. Kriminal Polis Laboratuvarınca suça konu kenevirlerden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi ...
242. The Court of Cassation Caselaw
Preview Suçlar : a) Kenevir ekme b) Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm-Karar : a) Kenevir ekme suçundan ... Başsavcılığı'na İADESİNE, B-Sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi ...
243. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY JANDARMA GÜÇLERİNİN ARAZİ KONTROLÜNDE; SANIĞIN 21.500 KÖK DİŞİ HİNT KENEVİRİ EKİLİ BULUNAN ÜZÜM BAĞININ İÇİNDEN KAÇARKEN YAKALANDIĞI VE SUÇA KONU KENEVİRLERİ KENDİSİNİN EKTİĞİNİ KABULÜ SUÇÜSTÜ TUTANAĞINDAN ANLAŞILDIĞINA GÖRE SANIĞIN CEZALANDIRILMASI GEREKTİĞİNİN DÜŞÜNÜLMEMESİ HATALIDIR.
Preview ... hint keneviri ekili bulunan üzüm bağının içinden kaçarken yakalandığı ve suça konu kenevirleri kendisinin ...
244. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIKTAN SUÇA KONU KENEVİRİ NE ZAMAN EKTİĞİ SORULUP TESPİTİYLE SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE 4616 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALIP KALMADIĞI ARAŞTIRILARAK HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKDİRİ GEREKİR.
Preview ... ilgili olarak "evinin bahçesinde yetiştirdiği kenevir bitkilerinden elde ettiğini" beyan edip hükümde ... ... ikrarına binaen verildiğine göre sanıktan suça konu keneviri ne zaman ektiği sorulup tespitiyle suç tarihi ...
245. The Court of Cassation Caselaw
Preview MÜSADERESİNE" ibaresinin çıkartılarak yerine " ... kenevir bitkilerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ... DÜZELTİLEREK ONANMASINA, B- Sanık ... hakkında izinsiz kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde ; ... DÜZELTİLEREK ONANMASINA, C- Sanık ... hakkında izinsiz kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Hükümden ... ... tutanakta sanık ...'de ele geçen 1 kök kenevir bitkisinin "erkek hint keneviri" olduğuna dair tespitin yapıldığı ... ... yapıldığı,"Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi" suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından, sanığın ...
246. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY ELE GEÇEN HİNT KENEVİRİ MİKTARI NAZARA ALINDIĞINDA DAHA AZ MİKTAR EKİCİLERLE 14315 KÖK DİŞİ HİNT KENEVİRİ EKENLER ARASINDA HAKÇA ORANDA CEZA ARTTIRIMI GEREKİRKEN,YETERLİ OLMAYAN GEREKÇE İLE ASGARİ HADDEN CEZA TAYİNİ VE CEZANIN TECİLİNE KARAR VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
Preview ... düşünüldü: KARAR : Dosya içeriği ve ele geçen hint keneviri miktarı nazara alındığında, cezaların şahsiliği ... ... miktar ekicilerle suça konu 14.315 kök dişi hint keneviri ekenler arasında hakça oranda ceza artırımı gerekirken ...
247. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY DAVA KONUSU KENEVİRLERİN SAYISI, EKİM ŞEKLİ VE TÜM DOSYA KAPSAMINA GÖRE, SANIĞIN KAYISI AĞAÇLARI ALTINDA BULUNAN SEBZE EKİLİ BAHÇESİNDE DİKİLİ BULUNAN 2956 KÖK KENEVİR BİTKİSİNİN KENDİLİĞİNDEN YETİŞEMİYECEĞİ VE EYLEMİNİN ESRAR İMALİNE YÖNELİK OLDUĞU GÖZETİLEREK HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA İLE MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR
Preview ... gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Dava konusu kenevirlerin sayısı, ekim şekli ve tüm dosya kapsamına göre ... ... sebze ekili bahçesinde dikili bulunan 2956 kök kenevir bitkisinin kendiliğinden yetişemiyeceği ve eyleminin ...
248. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI İLE 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇLARI BİRLİKTE GÖRÜLEMEZ.
Preview ... : 6136 Sayılı Kanuna aykırılık ve izinsiz hint keneviri ekmekten sanık F.O.'un yapılan yargılanması sonunda ... ... gözönüne alınmadan, esrar elde etmek için hint keneviri ekmek ve ruhsatsız silah bulundurmak suretiyle ...
249. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY 2313 SAYILI YASADA "İZİNSİZ VE YASAK HİLAFINA KENEVİR EKİMİNDEN" SÖZ EDİLİP SUÇ UNSURU AÇISINDAN ERKEK VE DİŞİ KÖK AYIRIMI YAPILMADIĞI GÖZETİLMEDEN 14 KÖK ERKEK KENEVİRİNİN SANIĞA İADESİNE KARAR VERİLMESİ HATALIDIR.
Preview ... -2313 sayılı yasada "izinsiz ve yasak hilafına kenevir ekiminden" söz edilip suç unsuru açısından erkek ... ... ayırımı yapılmadığı gözetilmeden 14 kök erkek kenevirinin sanığa iadesine karar verilmesi, SONUÇ : Yasaya ...
250. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIĞIN 23.6.1997 TARİHİNDE İŞLEDİĞİ İDDİA VE KABUL OLUNAN İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKMEK SUÇU, 2313 SAYILI YASA'NIN 23/SON MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLUP, BİR YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS CEZASINI GEREKTİRMEKTEDİR. MADDE'DE ÖNGÖRÜLEN ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZANIN ÜST SINIRI TCY.SININ 15/1 NCİ MADDESİ HÜKMÜ DE NAZARA ALINDIĞINDA ON YILDAN AŞAĞI OLDUĞU GİBİ, BU SUÇ 4616 SAYILI YASA'NIN 1.MADDESİNİN 5. BENDİNDE ONBİR ALT BENT HALİNDE SAYILAN KAPSAM DIŞI SUÇLAR İÇİNDE DE YER ALMADIĞINDAN, KAMU DAVASININ 4758 SAYILI YASA İLE YENİDEN DÜZENLENEN 4616 SAYILI YASA'NIN 1. MADDESİNİN 4.BENDİ UYARINCA KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. ÖTE YANDAN YEREL MAHKEMECE DİRENME KARARINDA, HÜKÜM FIKRASINDA VERİLEN KARARIN NE OLDUĞUNUN, UYGULANAN YASA MADDELERİNİN VE CEZANIN GÖSTERİLMEDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. KARAR; SORUN, GEREKÇE VE SONUÇ BÖLÜMLERİNDEN OLUŞUR. "SORUN" BÖLÜMÜNDE MADDİ OLAY AÇIKLANMALI, "GEREKÇE" KISMINDA DELİLLERLE SONUÇ ARASINDAKİ BAĞ, YANİ NEDEN BU SONUCA ULAŞILDIĞI ANLATILMALI VE HUKUKİ NİTELENDİRME YER ALMALIDIR. "SONUÇ-HÜKÜM" BÖLÜMÜNDE İSE, VERİLEN KARARIN NE OLDUĞU, UYGULANAN YASA MADDELERİ, VERİLEN CEZA MİKTARI, YASA YOLLARINA BAŞVURMANIN OLANAKLI BULUNUP BULUNMADIĞI DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK BİÇİMDE AÇIKÇA GÖSTERİLMELİDİR. BUNA GÖRE, SAYILAN HUSUSLARA HÜKÜM FIKRASINDA YER VERİLMEMESİ YASA KOYUCUNUN AMACINA UYGUN DÜŞMEYECEĞİ GİBİ, UYGULAMADA KEYFİLİĞE YOL AÇACAK, TARAFLARDA TATMİNSİZLİK OLUŞTURACAK VE YARGISAL DENETİMİ DE GÜÇLEŞTİRECEKTİR..
Preview ... DAVA : İzinsiz hint keneviri ekmek suçundan sanık R.D.nin 2313 sayılı Yasa 'nın 23/4-son, TCY.nın 59 ... ... bu cezasının ertelenmesine, suça konu hint kenevirlerinin TCY.nın 36. maddesi uyarınca zoralımına ve ... Yasa ' da düzenlenen sanığa atılı izinsiz hint keneviri ekmek suçunun 4616 sayılı yasa kapsamında bulunmadığı ... Yasanın 23/son maddesinde tanımlanan izinsiz hint keneviri ekmek suçunun 4616 sayılı Yasa 'da istisna olarak ... ... yer verilmiştir. Yerel Mahkemece izinsiz hint keneviri ekmek suçunun 4616 sayılı Yasanın 1.maddesinin ...