Records returned : 1,401

26. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... 469 esas ve 2014/390 karar sayılı kararı Suç : Kenevir ekme İtiraz yazısı ile dava dosyası incelendi.BİLGİLER : Uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından sanık hakkında, İzmir 7. Ağır ... ... hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "kenevir ekme" suçlarından mahkumiyet kararları verilen ... ... verilmesine karşın, "kenevir ekme" suçundan bir karar verilmediği anlaşılmakla; "Kenevir ekme" suçundan da ... ... gönderilmiştir.'' denilerek Dairemizin sanık hakkındaki kenevir ekme suçundan mahkûmiyetine ilişkin karar verilmesi ...
27. The Court of Cassation Caselaw
Preview Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma b- Kenevir ekme Hükümler - Kararlar : a) Sanık hakkında kullanmak ... ... b) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan; mahkûmiyet suçu hakkında; iade b- Kenevir ekme suçu hakkında ... Başsavcılığı'na İADESİNE, B) Sanık hakkındaki kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü ...
28. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... .-... sayı ile; "Dikili olarak ele geçirilen kenevirler yönünden sanık hakkında ayrıca soruşturma yürütüldüğü ... ... 62 kök hint kenevirinin bulunması delillerinin mevcut olduğu, ele geçen hint kenevirinden alınan parçalar ... ... , sanığın ikrarı, dikili bulunan bitkinin hint keneviri bitkisi olup esrar elde edileceğinin belirtilmesi ... ... suçu sabit olduğu ayrıca dikili bulunan hint kenevirinin kopartılıp kurutulmaya bırakılmasının veya sanığın ... ... ayrıca damda dikili vaziyette 62 kök dişi hint kenevirinin de ele geçirildiği, ... Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce ...
29. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... uyuşturucu madde ticareti yapma, sanık ... hakkında kenevir ekme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine ... ... yapma ve kenevir ekme, sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma, sanık ... hakkında kenevir ekme ... ... temyiz itirazlarının reddine, ancak; İçinde kenevirlerin ekili bulunduğu seranın yerini ilk olarak sanık ... ... yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, b- Kenevir ekme suçu yönünden; Yerinde görülmeyen diğer temyiz ... ... bakımını yaptığı serada 1001 kök dikili vaziyette kenevir ele geçirilen sanığın suçu bizzat gerçekleştirdiği ...
30. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü ... ... bulunan 70-100 dönümlük ekili mısır tarlasında hint keneviri bitkisi ekili olduğu" şeklindeki ihbar üzerine ... ... olduğu, her üç tarlanın değişik bölgelerine hint keneviri bitkisinin ekildiği, Adana-Mersin D-400 karayolu ... ... ilçesi Yolgeçen mahallesi Keli mevkiinde bulunan ve kenevir ekme suçundan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ... ... tarlasında yapılan aramada suça konu 4839 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği, olayla ilgili olarak ...
31. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : a- Kenevir ekme (... hakkında) b- Kullanmak için uyuşturucu ... ... bulundurma (Her iki sanık hakkında) Hükümler : a- Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet(... hakkında) b- Kullanmak ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A- Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi ... ... , olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü ...
32. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi : Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme Hüküm : 2313 sayılı Kanunun 23/5, TCK'nın 62, 53, 54, ... itirazlarının reddine, ancak; 1- Suça konu kenevirlerin TCK'nın 54. maddesinin 4. fıkrası yerine 1. ... ... adli emanetin 2010/44 sayılı sırasında kayıtlı kenevir tohumlarının sanığa iadesi yerine müsaderesine ... ... Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suç konusu kenevirlerden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi ... ... "Adli Emanetin 2010/44. sırasında kayıtlı hint keneviri tohumları ve bitkilerinin" ibaresinin çıkarılarak ...
33. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : 1- Kenevir ekme suçundan ... ... gereğinin merciince yapılmasına, 2- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince ... Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi ... ... kayıtlı bulunan 23 kök kuru hint keneviri bitkisi ile 3 kök hint keneviri bitkisinin" ibaresinden sonra ... Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunenin" ibaresinin eklenmesi suretiyle ...
34. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIĞIN TARLASINDA TESBİT EDİLEN KENEVİRLERİN MÜNHASIRAN ESRAR ELDE ETMEYE YÖNELİK EKİLDİĞİNİ GÖSTEREN DELİLLERİN DE NELERDEN İBARET OLDUĞUNUN KARAR YERİNDE TARTIŞILMASI GEREKİR.
Preview ... 21.10.1990 günlü Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte kenevir ekim sahası içinde bulunduğu, dosya içinde mevcut ... Müdürlüğünün 17.07.2001 günlü yazılarında da hint kenevirinin ilçede ekiminin yasak olduğunun bildirilmesi ... Köyişleri Bakanlığından Kayseri il ve ilçelerinin kenevir ekimine izin verilen iller listesinden çıkarılıp ... ... halinde ekim bölgesi içinde izin belgesi olmadan kenevir ekimi yapanlar hakkında yalnızca para cezasına ... ... gözetilerek sanığın tarlasında tesbit edilen kenevirlerin münhasıran esrar elde etmeye yönelik ekildiğini ...
35. The Court of Cassation Caselaw
Preview Günü : 20.08.2009 Sayısı : 589-258 İzinsiz hint keneviri yetiştirme suçundan sanık H. Ç. E.'un 2313 sayılı ... ... 18075-10238 sayı ile; "…F- Sanık H. Ç. E.hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesi: '... ... görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; Kenevir ektiğine ilişkin hiçbir delil bulunmadığı halde ... ... geçirilen esrarı, ektiği kenevirlerden elde ettiğini söyleyerek, izinsiz kenevir ekme suçunu kendi beyanı ... Daire üyeleri H.U. ve Ş.Ş. ise; "Sanık hakkında kenevir ekme suçundan dolayı 2313 sayılı Kanun'un 23/son ...
36. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi Suçlar : 1-Kenevir ekme 2-Uyuşturucu madde ticareti yapma Hükümler : 1-Kenevir ekme suçundan hükmün ... Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1-Kenevir ekme suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri ... ... kayıtlı 25,6 gram kenevir tohumunun sanığa iadesine yerine, müsaderesine ve 274 gram kenevir bitkisinin ise ... ... saklanılmasına, aynı emanette kayıtlı 274 gram kenevir bitkisi ile ... Kriminal Polis Laboratuvarı'nca ... ... müsaderesine; 25,6 gram kenevir tohumu ile ...Kriminal Polis Laboratuvarı'nca kenevir tohumundan alınan şahit ...
37. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY TARIM BAKANLIĞINDAN İZMİR İLİNİN HİNT KENEVİRİ EKİM SAHASI OLUP OLMADIĞI SORULUP SONUCUNA GÖRE SANIĞIN DURUMU TARTIŞILMALIDIR.
Preview ... 21.10.1990 günlü Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte kenevir ekim sahası içinde bulunduğu dosya içinde mevcut ... Müdürlüğünün 23.7.2001 günlü yazılarında ise hint kenevirinin ilçede ekiminin yasak olduğunun bildirilmesi ... Köyişleri Bakanlığından İzmir ili ve ilçelerinin kenevir ekimine izin verilen iller listesinde çıkarılıp ... ... halinde ekim bölgesi içinde izin belgesi olmadan kenevir ekimi yapanlar hakkında yanlızca para cezasına ... ... gözetilerek sanığın tarlasında tesbit edilen kenevirlerin münhasıran esrar elde etmeye yönelik olarak ...
38. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... : İNEGÖL 2. Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1- Kenevir ekme 2- Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma ... Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : 1) Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ... Polis Laboratuvarı'nda bulunan suça konu hint kenevirinden alınan tanık numunelerin müsaderesine karar ... ... fıkrasının müsadereye ilişkin paragrafına "...hint kenevirinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "...ve Bursa ... ... Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce suç konusu kenevirlerden alınan şahit numunenin... " ibaresinin eklenmesi ...
39. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkûmiyet (uyuşturucu madde ticareti yapma ve izinsiz kenevir ekme suçları yönünden; ..., ...) 2-Beraat (2313 ... İADESİNE, B-Sanıklar ... ve ... hakkında izinsiz kenevir ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından ... ... , C-Sanıklar ..., ... ve ... hakkında izinsiz kenevir ekme ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan kurulan ... ... sanıkların evlerine yakın olduğu ve arazilerdeki kenevirlerin sanıklara ait sulama sistemi ile sulandığı tespit ... ... alanda 10 farklı bölgede 13.960 kök dikili hint keneviri bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış 58.434,5 gram ...
40. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme, sanık hakkında kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlere ... ... hakkında kenevir ekme suçundan; sanıkların kullandığı tarlalarda ele geçen 23469 kök kenevirin miktarına ... ... kararının icrası kapsamında, birden fazla tarlada kenevir ekmesi karşısında, haklarında zincirleme suçla ... ... hasadı yapılmamış kenevir bitkisi bulunduğu anlaşılmakla, sanığın 6 numaralı tarlada kenevir ektiği ve hasadını ...
41. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Ağır Ceza Suç : Kenevir ekme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ... ... suçundan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri 2- Kenevir ekme suçundan mahkumiyet 3- Uyuşturucu madde ticareti ... ... , 3- Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince; Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği ... ... geçirilemediği gibi sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde yapılan araştırma sonucunda kenevir kökü veya hasat ...
42. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY KÖK SAYISI İTİBARİYLE TEK KİŞİNİN BU KADAR KENEVİRİN BAKIMINI YERİNE GETİRMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HUSUSLARI GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKİR.
Preview ... borçları bulunduğu için beraber kenevir ekmeye karar verdikleri, çıkan kenevirleri beraber çapalayıp tarlanın ... ... tarlanın kenarındaki kenevirleri görünmemesi için birlikte söktükleri şeklindeki hazırlık beyanları ile 12.6.2002 ... A. 'nin kenevirleri tanıması gerektiği ve kök sayısı itibariyle tek kişinin bu kadar kenevirin bakımını ...
43. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... içinde ise kenevir bitkisi bulunması üzerine sanığın evinde yapılan aramada içime hazır kenevir maddesi ... ... maddesi ve tohumu bulunduğu sanık savunmasında keneviri, kendisinin içmek amacıyla ektiğini beyan etmesi karşısında ... ... ve oluşa uygun düşmeyen mahkemedeki beyanıyla kenevirleri annesinin ektiğine ilişkin soyut savunmasına ...
44. The Court of Cassation Caselaw
Preview DÜZELTİLEREK ONANMASINA, oybirliğiyle B-) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... kök halinde daralı ağırlığı 6 gram olan hint kenevirini münhasıran kendi kullanımı için esrar elde etmek ... ... suçunu oluşturduğu gözetilmeden, "ticaret amacıyla kenevir ekme" suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması, SONUÇ ... ... 01.03.2016 tarihinde karar verildi. KARŞI OY : B-) Kenevir ekme suçu hakkında; Toplanan deliller ve dosya ... ... esrar ile balkonda saksı içerisinde 4 adet dikili kenevirin ele geçirildiği, ertesi gün 11.12.2014 saat 11.05 ...
45. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1-)Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen hükmün temyiz incelemesinde ... ... reddiyle, hükmün ONANMASINA, 2-)Sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan verilen hükümlerin temyiz incelemesinde ... ... geçirilen 40 kök keneviri ekmediklerini beyan etmeleri karşısında; bu kenevirlerin kimin tarafından ekildiğinin ... ... ekildiğinin tespiti açısından kenevirlerin ekili bulunduğu yerin tapu kayıtları araştırılarak gerektiğinde ... ... uygulanarak fazla ceza tayini, 2-)Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen 10 ay hapis cezasının seçenek ...
46. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY YEREL MAHKEMECE HÜKÜM VERİLDİĞİ TARİHTEN SONRA 19.12.2006 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 5560 SAYILI YASANIN 14. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN, 5252 SAYILI TÜRK CEZA YASASININ YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA YASANIN 6. MADDESİNİN 2. FIKRASININ ( B ) BENDİNDE; 01 HAZİRAN 2005 TARİHİNDEN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ YASALARDA, AKSİNE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE HAPİS CEZALARININ ALT SINIRININ BİR AY, ÜST SINIRININ BEŞ YIL OLARAK UYGULANACAĞI BELİRTİLMİŞTİR. SANIK HAKKINDA BELİRLENEN TEMEL CEZA HER HALDE HAPİS CEZASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ALT SINIRIN ALTINDA KALMAKTADIR. BU NEDENLE YASA DEĞİŞİKLİĞİ SANIK HAKKINDA DOĞRUDAN LEHE BİR HÜKÜM İÇERMEDİĞİNDEN, DAVA VE USUL EKONOMİSİ DE NAZARA ALINARAK, İŞİN ESASINA İLİŞKİN İNCELEME YAPILMALIDIR.
Preview ... DAVA : Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçundan sanık S. A.'ın, 2313 sayılı Yasanın 23/4, 5237 ... ... uygulanmasına, emanette bulunan 20 kök hint kenevirinin 54. madde uyarınca zoralımına ilişkin Ağrı 1. ... edilirken, "sanığın kenevir ekimi yaptığı arazinin büyüklüğü, elde edilen kenevir adeti, sanığın amacı ... ... özellikler, zarar ve tehlikenin ağırlığı, yetiştirilen kenevir adeti, kastın yoğunluğu, güttüğü amaç ve saik göz ... ... tayin edilmiştir. İzinsiz Hint keneviri ekmek suçunda, bir kök kenevir ekilmesi halinde uygulanacak ceza ...
47. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkemesi :Asliye Ceza Suç : Kenevir ekme, 6136 sayılı Kanuna muhalefet Hüküm : Mahkumiyet Dosya ... ... itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 2- Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince ... ... temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1-Suça konu kenevirlerin TCK'nın 54/4. maddesi yerine, aynı Kanunun 54 ... ... .. Kriminal Polis Laboratuvarınca suça konu kenevirlerden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi ... ... sırasında kayıtlı kenevirler ile ... Kriminal Polis Laboratuvarınca suça konu kenevirlerden alınan numunenin ...
48. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIĞIN BAĞ EVİNİN ARKA KISMINDAKİ BAHÇESİNE 21 KÖK KENEVİR EKTİĞİ VE BAKIMINI YAPTIĞI ANLAŞILMIŞ İSE DE EKİLEN HİNT KENEVİRLERİNİN SAYISININ AZLIĞI KARŞISINDA, CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ VE UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN DAHA FAZLA MİKTARDA EKİCİLERLE SUÇA KONU 21 KÖK HİNT KENEVİRİ EKENLER ARASINDA HAKÇA ORANDA CEZA ARTIRIMI GEREKTİĞİNİN DÜŞÜNÜLMEMESİ HATALIDIR.
Preview ... bahçesine 21 kök kenevir ektiği ve bakımını yaptığı anlaşılmış ise de ekilen hint kenevirlerinin sayısının azlığı ... ... fazla miktarda ekicilerle suça konu 21 kök hint keneviri ekenler arasında hakça oranda ceza artırımı gerekirken ... ... uzaklaşılarak yazılı şekilde hüküm tesisi, 2-Numune hint keneviri bitkisinin 2313 sayılı yasanın 23/son maddesi ...
49. The Court of Cassation Caselaw
Preview Suçlar : a- Kenevir ekme b- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm-Karar : a- Kenevir ekme suçundan ... Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, B- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... , olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili ... ... bir amaca dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddi ...
50. The Court of Cassation Caselaw
Preview KEMALPAŞA 2. Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : 1) Kenevir ekme (her iki sanık hakkında) 2) Kullanmak amacıyla ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: a)Sanık ... hakkında kenevir ekme ve kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma ... ... hükümlerin ONANMASINA, b) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... etmeye elverişli kenevir ile aynı yerde sanık tarafından ekilmiş halde 4137 kök kenevir bulunduğunun anlaşılmasına ...