Records returned : 2,139

1. Bylaw
Date of enactment 29/09/2016
Official Gazette No. 29842
Date of Official Gazette 29/09/2016
Preview ... amacı, kenevire bağlı uyuşturucu madde üretiminin engellenmesinin sağlanması için izinli kenevir yetiştiriciliğine ... ... yetiştiriciliğine ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine dair yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların ... ... belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, kenevir yetiştiriciliği yapılmasına izin verilecek il ve ... ... yetiştiricilik izinlerinin verilmesine, izinli ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine yönelik uygulanacak işlemler ... ... Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, b) Çiftçi: Kenevir yetiştiriciliği yapan ÇKS'ye kayıtlı gerçek veya ...
2. Bylaw (Repealed)
Official Gazette No. 20672
Date of Official Gazette 21/10/1990
Preview ... tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK ... Yönetmelik, kenevire bağlı olarak uyuşturucu madde üretiminin önlenmesi amacıyla, kenevir ekimi yapılacak ... ... hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, kenevir ekiminin yapılmasına izin verilecek il ve ilçelerin ... Köyişleri Bakanlığının İlçelerdeki Müdürlüğünü, Kenevir: Saplarından lif ile kağıt ve yakacak hammadesi ... ... bütün tür ve alt türlere ait bitkileri, Lif: Kenevir saplarından elde edilen ve birçok maksatla kullanılan ...
3. Statute
No. 2313
Date of enactment 12/06/1933
Official Gazette No. 2435
Date of Official Gazette 24/06/1933
Preview ... 1979-2236/1 md.) Münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesi ve her ne şekilde olursa olsun esrarın ... ... 3652/1 md.) Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nın iznine ... ... iznine tabidir. Bakanlık, bu gibi amaçlarla kenevir ekimi yapılacak yerleri tespit, ilan ve üretimini ... ... olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır. İzinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi, Tarım Orman ... ... veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde kenevir ekimi yapan kişi, elli günden az olmamak üzere ...
4. Presidential Decision
No. 2018/194
Date of enactment 23/10/2018
Official Gazette No. 30575
Date of Official Gazette 24/10/2018
Preview ... 64,00 Çiçek Bahçesi 32,00 51,00 79,00 Keten, Kenevir 26,00 41,00 64,00 Susam, Aspir 32,00 51,00 ... Bahçesi 54,00 30,00 63,00 25,00 47,00 Keten, Kenevir 44,00 25,00 51,00 20,00 38,00 Susam, Aspir ... Bahçesi 63,00 58,00 28,00 63,00 28,00 Keten, Kenevir 51,00 47,00 23,00 51,00 23,00 Susam, Aspir ... Bahçesi 21,00 30,00 28,00 29,00 35,00 Keten, Kenevir 17,00 25,00 22,00 23,00 28,00 Susam, Aspir ... Bahçesi 63,00 63,00 63,00 63,00 60,00 Keten, Kenevir 51,00 51,00 51,00 51,00 49,00 Susam, Aspir ...
5. Bylaw
Official Gazette No. 26759
Date of Official Gazette 17/01/2008
Preview ... silvestris Yem şalgamı 5 Cannabis sativa L. Kenevir 6 Carthamus tinctorius L. Aspir 7 Glycine ... Sertifikalı Yer fıstığı, soya - 1 3 Kolza, kenevir, aspir, keten, haşhaş, susam, safran, çemen, kimyon ... ... fıstığı Kapsül oluşum zamanı başlangıcı - Susam, kenevir, soya, keten, safran, çemen, kimyon, haşhaş, yem ... ... ekilmemiş olmalıdır. 3) Kenevir tohumluğu üretilecek tarlaya en az iki yıl başka bir kenevir çeşidi ekilmemiş ... ... - 5 5 Kolza, hibrit kolza - 1.000 400 Kenevir - 500 500 Aspir - 1.000 600 Soya - 10 ...
6. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçundan sanık Y.. K..'ın beraatına ilişkin, Yalova Ağır Ceza ... ... isimsiz ihbar mektubu ile orman içine çok miktarda kenevir ektiğinin ihbar edilmesi üzerine, olay yerinde ... ... alan içerisindeki sahipsiz boş arazide, 4300 kök kenevirin ekildiğinin tesbit edildiği belirlenmiştir. Sanık ... ... etmediğini, kenevirleri kendisinin ekmediğini beyan etmiş olup, yapılan keşifte sanığın evi ile kenevir bitkisi ... ... oya bitkisi bahçesi ile kenevir ekili alan arasında dere yatağı olduğu, kenevir bitkisi ekilen yerle yol ...
7. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Buğday tepesi mevkiinde ormanlık arazi içinde kenevir ekildiği bilgisi alınması üzerine, görevlilerce ... ... alanda boyları 10 cm. ile 1,5 m. arasında ekili kenevir bitkileri olduğunun görüldüğü, 11/07/2015 tarihinde ... ... olduğu, arazinin altından kendiliğinden su çıktığı, kenevir bitkilerini sulamaya gerek olmadığı...", "...açılan ... ... /2015 tarihli fotoğraflı belgelerde ise "... kenevirleri diken şahısların yakalanması amacıyla 11/07/2015 ... ... arazinin altından su çıktığı, diğer tutanakta kenevirlerin saksıda olduğu ve sulamaya gelen şahısların ...
8. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... DAVA : Esrar elde etme amacıyla kenevir ekme suçundan sanığın, 2313 Sayılı Kanun'un 23 /5-1. cümlesi ... ... ile; "Sanığın evinde yapılan aramada 28 kök kenevirin saksı içerisinde ekili vaziyette ele geçirildiği ... ... tahlilinde esrar etken maddesine rastlandığı ve dikili kenevirin sayısı da dikkate alınarak; sanığın münhasıran ... ... için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yaptığı ve 2313 Sayılı Kanun'un 23 . maddesinin ... ... tereddüt yoktur. Yakalanan hasadı yapılmış 66.30 gram kenevir bitkilerinin bu odada yetiştirildiği hususu kuvvetle ...
9. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... parçalanırken ele geçirilen 6180 gram esrar niteliğindeki kenevirden dolayı "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan ... ... görülmüştür. Olay tutanağına göre; sanıkların suça konu keneviri parçalarken yakalandığı, sanığın ele geçirilen ... ... geçirilen esrarı, kopararak hasadını yaptığı kenevirlerden elde ettiğine dair beyanının, "suçla ilgili kişi veya ... ... dayanmış olabileceği; kenevirleri bulundukları yerden koparıp toplarken görülmediği, keneviri kopardığını belirttiği ... ... olay yerine geldiği, suça konu kenevirleri ektiği ya da dikili kenevirleri hasat ettiğine dair kuşku sınırlarını ...
10. The Court of Cassation Caselaw
Preview Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, 'suçla ilgili ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü ... ... el konulan 850 gram kurutulmuş maddenin, hint keneviri olduğu belirtilmiştir. Sanık, kolluk, savcılık ... Mahallesindeki eski evinde saksı içerisinde yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğini, yaklaşık 10 yıldır esrar kullandığını ... ... yerinden koparıldığı, toplandığı şekliyle kurutulan kenevir parçalarıdır. Bunlar suçun maddi konusunu oluşturmaktadır ...
11. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... bahçe içerisinde ekili vaziyette 252 kök hint keneviri bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış net 1.237,500 ... ... kubar esrar maddesinin yakalandığı, arazideki kenevir bitkilerinin bir kısmının başının kopartılmış olduğu ... ... olduğu hususunun tutanağa bağlanmış olması, kenevir bitkilerinin bulunduğu arazi ile hemen yanda bulunan ... ... arasında yerlere dökülmüş kenevir parçalarının bulunduğu, bu durumun da koparılan kenevir bitkilerinin serilmek ... ... dolayısıyla sanıkların arazilerinde yetiştirilen kenevir bitkileri ile hemen birkaç metre ilerisinde serili ...
12. The Court of Cassation Caselaw
Preview Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, 'suçla ilgili ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü ... ... mevcut dosya kapsamına göre ele geçen ve hint kenevirinden elde edildiği Adli Tıp raporu ile net olarak ... ... sanığın üzerine atılı esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçunun sabit olup olmadığının belirlenmesine ... ... sonucunda 53 gram kubar esrar ve 26 gram hint keneviri bitkisi tohumunun ele geçirildiği, Adli Tıp Kurumu ...
13. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP ... ... 2013/354-42 sayılı kararı ile sanık ... hakkında kenevir ekmek suçundan cezalandırılması yönünde işlem yapılmış ... ... edildiği ve yapılan yargılama sonucunda sanığın kenevir ekmek suçundan cezalandırılması yoluna gidildiği ... ... söz edildiği ve sanığın esrar elde etmek için keneviri kendisinin ektiğini savunduğu ifadesinin gösterildiği ... ... niteliğindeki ahır yanında bulunan duvar üzerindeki kök ve kenevir yaprak kırıntıları olduğu belirtilen fotoğrafların ...
14. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Ceza Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma, kenevir ekme Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Cumhuriyet ... ... savcısının temyizinin sanıklar ... ve ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan beraat kararlarına yönelik ... ... yönelik olduğu, sanıklar ... ve ...'un ise kenevir ekme suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerini temyiz ettikleri ... ... .. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz ... ... cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, kenevir ekme suçunun ise sübuta ermediği kabul edilmiş,
15. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi : ... Asliye Ceza Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçundan ... ve ... tarihli iddianamelerle ... ... bulunan yıkık harabe şeklindeki yerde 18 adet hint keneviri ektiği iddiasıyla ... tarihli iddianameyle, Torul ... ... alt kısmında, baraj gölü yakınında 49 adet hint keneviri iddiasıyla da ... tarihli ek iddaname ile kamu ... ... bulunan yıkık harabe şeklindeki yerde 18 adet hint keneviri ektiği konusunda sübutta bir sorun bulunmamaktadır ... ... baraj gölü kıyısında ele geçirilen 49 adet hint kenevirinin sanık tarafından ekilip ekilmediği, dolayısıyla ...
16. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY SANIĞIN EVİNDE YAPILAN ARAMADA, 120 KÖK DİKİLİ HİNT KENEVİRİ DIŞINDA, AYRICA TERASTA KURUMAYA BIRAKILMIŞ 17 KG YAŞ HİNT KENEVİRİNİN ELE GEÇİRİLDİĞİ VE BU KENEVİRLERDEN 3261 GR NET ESRAR ELDE EDİLEBİLECEĞİNİN BELİRLENDİĞİ, DİKİLİ DURUMDAKİ KENEVİRİN ESRAR ELDE ETMEK AMACIYLA SÖKÜLMESİ VEYA DAL YA DA YAPRAKLARININ KOPARILMASI DURUMUNDA, SÖKÜLEN YA DA KOPARILANLARIN ESRAR OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN, SANIK HAKKINDA MAHKUMİYET YERİNE, DİKİLİ KENEVİRLER NEDENİYLE AYRI DAVA AÇILDIĞI GEREKÇESİYLE BERAAT HÜKMÜ KURULMASI, YASAYA AYKIRIDİR.
Preview ... dikili hint keneviri dışında, ayrıca terasta kurumaya bırakılmış 17 kg yaş hint kenevirinin ele geçirildiği ... ... bu kenevirlerden 3261 gr net esrar elde edilebileceğinin belirlendiği, dikili durumdaki kenevirin esrar ... ... gözetilmeden, sanık hakkında mahkumiyet yerine, dikili kenevirler nedeniyle ayrı dava açıldığı gerekçesiyle beraat ...
17. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... tarlasında diğer mahsüller arasında 550 kök dişi hint keneviri ekili bulunduğu, bu miktarda bitkinin kendiliğinden ... ... yetişemiyeceği gibi sanığın beyanlarında da önceki yıllarda kenevir tohumunu ektiğini ve bu bitkiyi ekmek yapımında ... ... kullandıklarını kabul ettiğine göre sanığın eylemi izinsiz kenevir yetiştirmektir. Suç yeri olan Kayseri ili Tomarza ... ... 21.10.1990 günlü 20672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kenevir ekimi ve kontrolü hakkındaki yönetmelikle belirlenen ... ... olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır. Aynı maddenin son fıkrasında kenevir ekim bölgelerinde ...
18. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Münhasıran Esrar Yapmak kastıyla izinsiz Hint Keneviri ekmekten sanık Gazi ...hakkında yapılan duruşma ... ... 23 /2. maddesinde her ne maksatla olursa olsun kenevir yetiştirmenin yasaklandığı "esrar elde etmek" amacına ... ... bulunan 521 kök dişi hint kenevirinin ve ayrıca 272 kök erkek hint kenevirlerinin kendiliğinden yetişemiyeceği ... ... sanığın kaçamaklı ikrarı dişi ve erkek hint kenevirlerin sayısı, yetişme şekilleri bilirkişilerin ayrıntılı ... ... sanığın tecziyesi yerine esrar elde etmek için hint kenevirini ekmediğinden bahisle beraatine karar verilmesi ...
19. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY 7.8.2007 GÜNÜ KENEVIR EKILI SAHADA YAKALANAN SANIK M. T.'IN, SATMAK IÇIN UYUŞTURUCU IMALINDE KULLANILAN HINT KENEVIRI YETIŞTIRDIĞINDE KUŞKU BULUNMAYAN SOMUT OLAYDA; ÖZEL DAIRE ILE YEREL MAHKEME ARASINDAKI UYUŞMAZLIK, SANIK A. D.'IN BU SUÇUN IŞLENIŞINE IŞTIRAK EDIP ETMEDIĞININ BELIRLENMESINE ILIŞKINDIR.
Preview ... ormanlık arazi içerisinde etrafı telle çevrili alanda kenevir bitkilerinin bulunduğu ve içerisinde sanık M. T ... ... inceleme sırasında kenevir bitkilerinin içerisinde beyaz bir çuval içerisinde kenevir bitkilerinin baş ... ... raporda; incelenen maddenin esrarın ön maddesi olan kenevir bitkisi olduğu, elemek suretiyle 650 gram toz esrar ... ... düzenlenen rapor içeriğine göre ele geçen kuru kenevir bitkisinden elde edilecek toz esrarın T.C.K.nun ... ... maddesi kapsamındaki uyuşturucu maddelerden olduğu, kenevir bitkisinin kurutulmuş haliyle esrar olarak kullanılabileceği ...
20. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... ve 18680-1459 sayı ile; "Sanığın, izinsiz hint keneviri ekme suçundan mahkûmiyetine ilişkin kuşku sınırlarını ... ... sözkonusu esrarı ekmiş olduğu kenevir bitkisinden elde ettiğini, kenevire ait bitki kırıntılarını ise Ceyhan ... ... edilmiş ve gösterdiği yerde daralı 90 gr hint keneviri bitkisi kırıntısı bulunmuştur. Sanık susma hakkını ... ... yaparken rastgele bulduğu kenevir bitkilerinden toplayarak esrar elde ettiğini, kenevir ekmediğini ifade etmiştir ... ... ettiği hint kenevirlerini ektiği yeri görevlilere göstermiş, gösterdiği yerde hint keneviri bitki kırıntıları ...
21. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... sanığın evinin önünde ve mısır tarlası içerisinde kenevir bitkileri bulunduğu ihbarı üzerine alınan arama ... ... vaziyette hint keneviri bitkisi ile biçilmiş mısır bitkileri altına saklanmış, kaç kök kenevir bitkisine ait ... ... ait olduğu belirlenemeyen 200 adet kenevir bitkisi dallarının, ikametinde yapılan aramada ise evi ve ... ... hint keneviri bitkileri ile ahırın samanlık bölümünde 1 adet kurumaya bırakılmış hint keneviri bitkisi ... ... aykırılık suçundan açılan davanın konusu olan 185 kök kenevirden elde edilebilecek net esrar miktarının da değerlendirilmesi ...
22. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... bekçi kulübesinin yakınında ekili vaziyette 77 kök kenevir bitkisi ile kulübe önünde bulunan bir leğenin içinde ... ... gram esrar içeren 275 gram kenevirin ele geçirildiği, yapılan araştırmada kenevir ekili arazi ile bekçi kulübesinin ... ... yapma suçundan inceleme konusu davanın açıldığı, kenevir ekme suçuna dair soruşturma evrakının ayrılarak ... ... ayrılarak 30.07.2009 tarihinde sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan ayrı bir dava açılmış olduğunun anlaşılması ... ... anlaşılması karşısında; sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan açılan davanın araştırılarak, derdest ise ...
23. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... : Sanığın ekim yaptığı bahçede 31 kök hint kenevirinin ele geçtiği, tanıkların anlatımları, tespit tutanağı ... ... arasında değişen dağınık vaziyette 31 kök hint keneviri ele geçirilmiştir. Sanık Şerife, dosyadaki bilgi ... ... geçen hint kenevirlerinin bu yabancı ot tohumları arasından çıkmış olabileceğini hint keneviri bitkisini ... ... sardırdığını kendisinin bilinçli olarak (kasden) hint keneviri bitkisi ekmediğini ısrarlı ve tutarlı olarak ifade ... ... gizleme faaliyetinin bulunmadığı, ele geçen hint kenevirlerinin, dağınık vaziyette bakımı yapılmamış, üzerlerine ...
24. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... DAVA : b) Kenevir ekme Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : KARAR : A) Sanık hakkında ... ... tahliye talebinin reddine, B) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... incelenmesi: Sanığın evinde yapılan aramada 35 kök kenevirin saksı içerisinde ekili vaziyette ele geçirildiği ... ... aramasında ele geçirilen diğer esrarın sanığın ektiği kenevirden elde edildiğine dair delil bulunmadığı, sanığın ... ... tahlilinde esrar etken maddesine rastlandığı ve dikili kenevirin sayısı da dikkate alınarak; sanığın münhasıran ...
25. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... duruşma sonunda:Hükümlülüğüne, tecile ve hint kenevirinin imhasına dair GELİBOLU Asliye Ceza Mahkemesinden ... ... 21.10.1990 günlü 20672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kenevir ekimi ve kontrolü hakkındaki yönetmelikte belirlenen ... ... belirlenen ekim bölgesi dışında izinsiz kenevir ekilmesi halinde para cezasının kaldırılmış olduğu dikkate ... ... kayıtlı 55 gr. Hint keneviri tohumu 0,25 gr. içime hazır kenevir ve 40 kök hint kenevirinin TCYnın 36.maddesi ...