Records returned : 3,625

1. Bylaw
Authority Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Date of enactment 29/09/2016
Official Gazette No. 29842
Date of Official Gazette 29/09/2016
Preview ... amacı, kenevire bağlı uyuşturucu madde üretiminin engellenmesinin sağlanması için izinli kenevir yetiştiriciliğine ... ... yetiştiriciliğine ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine dair yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların ... ... belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, kenevir yetiştiriciliği yapılmasına izin verilecek il ve ... ... yetiştiricilik izinlerinin verilmesine, izinli ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine yönelik uygulanacak işlemler ...
2. Bylaw (Repealed)
Authority Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı
Official Gazette No. 20672
Date of Official Gazette 21/10/1990
Preview ... tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK ... Yönetmelik, kenevire bağlı olarak uyuşturucu madde üretiminin önlenmesi amacıyla, kenevir ekimi yapılacak ... ... hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, kenevir ekiminin yapılmasına izin verilecek il ve ilçelerin ... Köyişleri Bakanlığının İlçelerdeki Müdürlüğünü, Kenevir: Saplarından lif ile kağıt ve yakacak hammadesi ...
3. The Constitutional Court Individual Application
Application No 2020 / 4060
Authority 2. Section
Date of decision 30/03/2022
SUMMARY BAŞVURU, HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ EKİLDİĞİNE DAİR DELİL OLMAMASINA KARŞIN ESRAR ELDE ETME AMACIYLA HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ EKME SUÇUNDAN MAHKÛMİYET KARARI VERİLMESİ NEDENİYLE ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASINA İLİŞKİNDİR.
Preview Vekili Av. Cenk Süleyman KALEM 1. Başvuru, hint keneviri bitkisi ekildiğine dair delil olmamasına karşın ... ... karşın esrar elde etme amacıyla hint keneviri bitkisi ekme suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi nedeniyle ... ... tarihinde, bir kamu arazisine uyuşturucu madde ve kenevir bitkisinin ekildiği yönünde ihbarda bulunulmuştur ... ... özetle olay günü, daha önceden ekmiş olduğu hint kenevir bitkisinin yetişip yetişmediğini kontrol etmeye ...
4. The Court of Cassation Caselaw
Preview Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçundan sanık Y.. K..'ın beraatına ilişkin, Yalova Ağır Ceza ... ... isimsiz ihbar mektubu ile orman içine çok miktarda kenevir ektiğinin ihbar edilmesi üzerine, olay yerinde ... ... alan içerisindeki sahipsiz boş arazide, 4300 kök kenevirin ekildiğinin tesbit edildiği belirlenmiştir. Sanık ... ... etmediğini, kenevirleri kendisinin ekmediğini beyan etmiş olup, yapılan keşifte sanığın evi ile kenevir bitkisi ...
5. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Buğday tepesi mevkiinde ormanlık arazi içinde kenevir ekildiği bilgisi alınması üzerine, görevlilerce ... ... alanda boyları 10 cm. ile 1,5 m. arasında ekili kenevir bitkileri olduğunun görüldüğü, 11/07/2015 tarihinde ... ... olduğu, arazinin altından kendiliğinden su çıktığı, kenevir bitkilerini sulamaya gerek olmadığı...", "...açılan ... ... /2015 tarihli fotoğraflı belgelerde ise "... kenevirleri diken şahısların yakalanması amacıyla 11/07/2015 ...
6. The Court of Cassation Caselaw
Preview DAVA : Esrar elde etme amacıyla kenevir ekme suçundan sanığın, 2313 Sayılı Kanun'un 23 /5-1. cümlesi ... ... ile; "Sanığın evinde yapılan aramada 28 kök kenevirin saksı içerisinde ekili vaziyette ele geçirildiği ... ... tahlilinde esrar etken maddesine rastlandığı ve dikili kenevirin sayısı da dikkate alınarak; sanığın münhasıran ... ... için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yaptığı ve 2313 Sayılı Kanun'un 23 . maddesinin ...
7. The Court of Cassation Caselaw
Preview DAVA : Esrar elde etmek için kenevir ekme suçundan sanık ...'in 2313 Sayılı Kanun'un 23 /5, TCK'nın 62 ... ... ile dosya içeriğine göre ele geçen suç konusu kenevirlerle ilgisi olduğuna dair, kuşkuyu aşan yeterli ve ... ... yapılan devriye kontrolünde bahse konu hint kenevirlerinin ekildiği bahçeden gelirken görülen ve panikleyen ... ... kontrolde atılı suçun konusunu oluşturan hint kenevirlerinin çapasının yapıldığı, gübresinin atıldığı ve ...
8. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... : DENİZLİ 1. Ağır Ceza Mahkemesi Suç: İzinsiz kenevir ekme Hüküm: Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ ... ... alınan 02.09.2015 tarihli rapora göre de bu kenevirlerden elde edilebilecek esrar miktarı 218,4 gr olarak ... ... olarak tespit edilen toplam 3 kök kenevire ilişkin olarak ticari amaçla ekildiklerine ilişkin başka delil ... ... delil yoksa, ele geçirilen dikili kenevirlerin kişisel kullanım kapsamında ekildiğinin kabul edilebileceği ...
9. The Court of Cassation Caselaw
Preview Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, 'suçla ilgili ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü ... ... el konulan 850 gram kurutulmuş maddenin, hint keneviri olduğu belirtilmiştir. Sanık, kolluk, savcılık ... Mahallesindeki eski evinde saksı içerisinde yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğini, yaklaşık 10 yıldır esrar kullandığını ...
10. The Court of Cassation Caselaw
Preview GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Olay tarihinde,... mevkiinde kenevir ekili olduğunun ihbar edilmesi üzerine kolluk görevlilerince ... ... sanığa ait arazide yapılan aramada 395 adet dikili kenevir ele geçirildiği, ayrıca sanığa ait tarla kenarında ... ... kurumaya bırakılmış kenevir bulunduğu belirtilerek tutanak tanzim edildiği, kenevir ekme suçu ile ilgili ... ... 11/08/2010 tarihli raporunda kurumaya bırakılan kenevir bitkilerinin net 204,6 gram esrar elde edilmeye ...
11. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... parçalanırken ele geçirilen 6180 gram esrar niteliğindeki kenevirden dolayı "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan ... ... görülmüştür. Olay tutanağına göre; sanıkların suça konu keneviri parçalarken yakalandığı, sanığın ele geçirilen ... ... geçirilen esrarı, kopararak hasadını yaptığı kenevirlerden elde ettiğine dair beyanının, "suçla ilgili kişi veya ... ... dayanmış olabileceği; kenevirleri bulundukları yerden koparıp toplarken görülmediği, keneviri kopardığını belirttiği ...
12. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... 1. Uyuşturucu madde ticareti yapma 2. İzinsiz kenevir ekme SUÇ TARİHLERİ : 20.02.2020, 01.06.2020 HÜKÜMLER ... ... iki suç yönünden) 2. Temyiz isteminin reddi (kenevir ekme suçu yönünden) TEMYİZ EDENLER : Sanık ve ... ... cezalandırılmasına ve hak yoksunluklarına; sanığın kenevir ekme suçundan 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin ... ... 1211 Karar sayılı ek kararı ile sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik istinaf başvurusunun ...
13. The Court of Cassation Caselaw
Preview Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, 'suçla ilgili ... ... olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü ... ... mevcut dosya kapsamına göre ele geçen ve hint kenevirinden elde edildiği Adli Tıp raporu ile net olarak ... ... sanığın üzerine atılı esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçunun sabit olup olmadığının belirlenmesine ...
14. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkemesi : ... Asliye Ceza Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçundan ... ve ... tarihli iddianamelerle ... ... bulunan yıkık harabe şeklindeki yerde 18 adet hint keneviri ektiği iddiasıyla ... tarihli iddianameyle, Torul ... ... alt kısmında, baraj gölü yakınında 49 adet hint keneviri iddiasıyla da ... tarihli ek iddaname ile kamu ... ... bulunan yıkık harabe şeklindeki yerde 18 adet hint keneviri ektiği konusunda sübutta bir sorun bulunmamaktadır ...
15. The Court of Cassation Caselaw
Preview Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kenevir ekme Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP ... ... 2013/354-42 sayılı kararı ile sanık ... hakkında kenevir ekmek suçundan cezalandırılması yönünde işlem yapılmış ... ... edildiği ve yapılan yargılama sonucunda sanığın kenevir ekmek suçundan cezalandırılması yoluna gidildiği ... ... söz edildiği ve sanığın esrar elde etmek için keneviri kendisinin ektiğini savunduğu ifadesinin gösterildiği ...
16. The Court of Cassation Caselaw
Preview DÜŞÜNÜLDÜ : Olay tarihinde, sanığın köyünde hint keneviri ektiğinin ihbar edilmesi üzerine kolluk görevlilerince ... ... dikili kenevir ele geçirildiği, evinin ahırında ise bir miktar sökülmüş kurumaya bırakılmış kenevir bulunduğu ... ... bulunduğu belirtilerek tutanak tanzim edildiği, kenevir ekme suçu ile ilgili davanın tefrik edilip soruşturmaya ... ... gram esrar elde edilmeye elverişli kurutulmuş kenevirlerden dolayı sanık hakkında "kullanmak için uyuşturucu ...
17. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... bahçe içerisinde ekili vaziyette 252 kök hint keneviri bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış net 1.237,500 ... ... kubar esrar maddesinin yakalandığı, arazideki kenevir bitkilerinin bir kısmının başının kopartılmış olduğu ... ... olduğu hususunun tutanağa bağlanmış olması, kenevir bitkilerinin bulunduğu arazi ile hemen yanda bulunan ... ... arasında yerlere dökülmüş kenevir parçalarının bulunduğu, bu durumun da koparılan kenevir bitkilerinin serilmek ...
18. The Court of Cassation Caselaw
SUMMARY 7.8.2007 GÜNÜ KENEVIR EKILI SAHADA YAKALANAN SANIK M. T.'IN, SATMAK IÇIN UYUŞTURUCU IMALINDE KULLANILAN HINT KENEVIRI YETIŞTIRDIĞINDE KUŞKU BULUNMAYAN SOMUT OLAYDA; ÖZEL DAIRE ILE YEREL MAHKEME ARASINDAKI UYUŞMAZLIK, SANIK A. D.'IN BU SUÇUN IŞLENIŞINE IŞTIRAK EDIP ETMEDIĞININ BELIRLENMESINE ILIŞKINDIR.
Preview ... ormanlık arazi içerisinde etrafı telle çevrili alanda kenevir bitkilerinin bulunduğu ve içerisinde sanık M. T ... ... inceleme sırasında kenevir bitkilerinin içerisinde beyaz bir çuval içerisinde kenevir bitkilerinin baş ... ... raporda; incelenen maddenin esrarın ön maddesi olan kenevir bitkisi olduğu, elemek suretiyle 650 gram toz esrar ... ... düzenlenen rapor içeriğine göre ele geçen kuru kenevir bitkisinden elde edilecek toz esrarın T.C.K.nun ...
19. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... ve 18680-1459 sayı ile; "Sanığın, izinsiz hint keneviri ekme suçundan mahkûmiyetine ilişkin kuşku sınırlarını ... ... sözkonusu esrarı ekmiş olduğu kenevir bitkisinden elde ettiğini, kenevire ait bitki kırıntılarını ise Ceyhan ... ... edilmiş ve gösterdiği yerde daralı 90 gr hint keneviri bitkisi kırıntısı bulunmuştur. Sanık susma hakkını ... ... yaparken rastgele bulduğu kenevir bitkilerinden toplayarak esrar elde ettiğini, kenevir ekmediğini ifade etmiştir ...
20. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... Ceza Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma, kenevir ekme Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Cumhuriyet ... ... savcısının temyizinin sanıklar ... ve ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan beraat kararlarına yönelik ... ... yönelik olduğu, sanıklar ... ve ...'un ise kenevir ekme suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerini temyiz ettikleri ... ... .. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz ...
21. The Constitutional Court Individual Application
Application No 2014 / 4967
Authority 2. Section
Date of decision 10/03/2015
SUMMARY BAŞVURUCU, "TİCARET MAKSADIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK" SUÇUNU İŞLEDİĞİ İDDİASIYLA YARGILANDIĞI DAVANIN MAKUL SÜREDE SONUÇLANMADIĞINI BELİRTEREK, ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNMUŞTUR.
Preview ... 154,00 TL adli para, "esrar maddesi elde etmek için kenevir ekmek" suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ... ... başvurucu hakkında "esrar maddesi elde etmek için kenevir ekmek" suçundan verilen hükmün zamanaşımı süresinin ... ... ve nakletmek" ve "esrar maddesi elde etmek için kenevir ekmek" suçlarından mahkûmiyetine hükmedildiği, ... ... başvurucu hakkında "esrar maddesi elde etmek için kenevir ekmek" suçundan verilen hükmün zamanaşımı süresinin ...
22. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... tarihinde yapılan kenevir tespitinden sonra aynı tarlada 14.08.2005 tarihinde yeniden kenevir ele geçirildiği ... ... geçirildiği, bu iki ayrı kenevir yetiştirilmesinin tespitine dayalı olarak sanık ... hakkında dava açıldığı dikkate ... ... işlemine konu kenevirin. aynı andamı ekildiği? Yoksa ilk saptamadan sonra sökülen kenevir bitkilerinin ... ... ekildiği? Araştırılarak; a)İlk tespitte sökülen kenevirlerin yerine yenisinin ekildiğinin anlaşılması halinde ...
23. The Court of Cassation Caselaw
Preview ... tarlasında diğer mahsüller arasında 550 kök dişi hint keneviri ekili bulunduğu, bu miktarda bitkinin kendiliğinden ... ... yetişemiyeceği gibi sanığın beyanlarında da önceki yıllarda kenevir tohumunu ektiğini ve bu bitkiyi ekmek yapımında ... ... kullandıklarını kabul ettiğine göre sanığın eylemi izinsiz kenevir yetiştirmektir. Suç yeri olan Kayseri ili Tomarza ... ... 21.10.1990 günlü 20672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kenevir ekimi ve kontrolü hakkındaki yönetmelikle belirlenen ...
24. The Court of Cassation Caselaw
Preview Ceza Mahkemesi Suçlar : a) Bütün sanıklar için; kenevir ekme b) Sanık ... için ayrıca uyuşturucu madde ... ... için kenevir ekme suçu için; beraat b) Sanık ... için uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme ... GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A) Sanıklar ...ve ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen beraat hükümlerinin incelenmesi ... ... hükümlerin ONANMASINA, B) Sanık ... hakkında kenevir ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından ...
25. The Court of Cassation Caselaw
Preview Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma b- Kenevir ekme Hüküm-Karar : a- Kullanmak için uyuşturucu ... ... denetimli serbestlik tedbiri b- Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet b- Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet ... ... dosyanın incelenmeksizin İADESİNE, 2- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi ... ... , olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının, "suçla ilgili ...