/
/
-
Bulunan Sonuç Sayısı : 13.059

126. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Hüküm Uyuşmazlığı
ÖZÜ İDARİ VE ADLİ YARGI YERLERİNCE VERİLEN KARARLAR ARASINDA HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI BULUNDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK YAPILAN BAŞVURUNUN, 2247 SAYILI KANUN’UN 24. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN “AYNI KONUYA VE SEBEBE İLİŞKİN KARARLAR OLMASI VE KARARLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ YÜZÜNDEN HAKKIN YERİNE GETİRİLMESİNİN OLANAKSIZ BULUNMASI” KOŞULLARINI TAŞIMAMASI NEDENİYLE REDDİ GEREKTİĞİ HK.
127. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Hüküm Uyuşmazlığı
ÖZÜ YERSİZ OLARAK ÖDENEN "ÖZEL HİZMET TAZMİNATININ" GERİ İSTENİLMESİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN HUKUKA UYGUN OLMADIĞININ SAPTANMASI KARŞISINDA; YERSİZ ÖDEMENİN GERİ ALINMASI İÇİN İDARECE AÇILAN ALACAK DAVASI SONUNDA, DAVANIN KABULÜNE İLİŞKİN AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 30/03/2016 TARİHLİ VE E.2015/424, K.2016/305 SAYILI KARARININ KALDIRILMASINA, HUKUK VE USULE UYGUN BULUNAN BALIKESİR İDARE MAHKEMESİNİN 31/05/2017 TARİHLİ VE E.2017/693, K.2017/1671 SAYILI KARARININ "DAVACI ADINA ÇIKARILAN 1.075,19 TL KİŞİ BORCUNUN İPTALİNE İLİŞKİN KISMININ" KABULÜNE VE BU SURETLE HÜKÜM UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ HK.
128. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ MALİKİ OLDUĞU TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA "DİNİ TESİS ALANI, PARK ALANI VE YOL" OLARAK AYRILMASINDAN SONRA DAVALI İDARENİN EYLEMSİZ KALMASINDAN İBARET KAMULAŞTIRMASIZ HUKUKİ EL ATMASINA İLİŞKİN AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
129. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ MALİKİ OLDUĞU TAŞINMAZLARIN İMAR PLANINDA "KISMEN KONUT ALANI, KISMEN PAK VE YOL, KISMEN REFÜJ VE YOL ALANI" OLARAK AYRILMASINDAN SONRA DAVANIN KAMULAŞTIRMASIZ HUKUKİ EL ATMADAN İBARET KISMININ İDARİ YARGI YERİNDE, DAVANIN ASFALT YOL GEÇİRİLMEK SURETİYLE KAMULAŞTIRMASIZ FİİLÎ EL ATMADAN İBARET KISMININ ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
130. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU’NUN MÜKERRER 79. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
131. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 1608 SAYILI KANUN’UN 1. MADDESİ UYARINCA, BELEDİYE ENCÜMEN KARARI İLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
132. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
133. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 4703 SAYILI KANUNUYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE İDARİ YAPTIRIMLARIN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 7223 SAYILI KANUN'DA YER ALAN DÜZENLEMELER UYARINCA İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
134. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 4703 SAYILI KANUNUYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE İDARİ YAPTIRIM KARARININİPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 7223 SAYILI KANUN'DA YER ALAN DÜZENLEMELER UYARINCA İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
135. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU’NUN 282. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
136. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 19/01/2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
137. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVANIN; AYNI KANUN'UN 88. MADDESİ UYARINCA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
138. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA, TARAFLARCA SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ SIRASINDA, FİYAT FARKI GEREKÇESİYLE DAVACININ HAKEDİŞİNDEN KESİNTİ YAPILMASINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
139. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ ADLİ YARGI YERİNCE VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI NEDENİYLE 2247 SAYILI KANUN’UN 14. MADDESİNDE BELİRTİLEN BİÇİMDE OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI OLUŞMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, AYNI KANUN’UN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ HK.
140. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ GEÇİCİ KÖY KORUCUSU OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ VE İDARECE EKSİK YATIRILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
141. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACI ADINA DÜZENLENDİĞİ BELİRTİLEN DOĞUM KAĞIDI'NIN HÜKÜMSÜZ KALMASININ TESPİTİ İLE BU BELGEYE DAYANARAK DAVACININ "ANNE ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ"NE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
142. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ ÖNCE KAYYUMA DEVREDİLEN SONRA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE KAPATILAN ŞİRKETTE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACI TARAFINDAN, İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNDE İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN "36-OHAL/KHK" OLARAK DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
143. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN DAVACININ, İŞ AKTİNİN FESHİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 7306 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
144. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNCE DAHA ÖNCE "İDARİ YARGI YERİNİN" GÖREVLİ OLDUĞU YÖNÜNDE KARARA BAĞLANAN KONU İLE İLGİLİ OLARAK, YENİDEN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ HK.
145. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Hüküm Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2247 SAYILI KANUN’UN 24. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN “1. MADDEDE GÖSTERİLEN (ADLİ VE İDARİ) YARGI MERCİLERİNCE VERİLMİŞ KARARLAR" KOŞULUNU TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ HK.
146. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNCE DAHA ÖNCE "ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU" YÖNÜNDE KARARA BAĞLANAN KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN MÜKERRER BAŞVURUDA BAŞVURUNUN REDDİ HK.
147. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ BELEDİYELERİN KATI ATIK TOPLAMA VS. ÜCRETİNİN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ OLAN ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANDIĞI GÖZETİLDİĞİNDE SÖZ KONUSU ÜCRETİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
148. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ HEMZEMİN GEÇİTTE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 19/01/2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
149. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜNYESİNDE SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN DAVACININ BU KADROYA GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN İDARİ YARGI KARARININ DOĞRU UYGULANMAMASINDAN KAYNAKLI UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ İSTEMİYLE YAPMIŞ OLDUĞU BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN DAVALI İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
150. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.'DEN ALACAKLI OLAN DAVACININ, İFLAS MASASINA KAYIT TALEBİNİN İFLAS İDARESİNCE REDDEDİLDİĞİNDEN BAHİSLE ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYDINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.