/
/
-
Bulunan Sonuç Sayısı : 13.059

1. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.'DEN ALACAKLI OLDUĞUNU İLERİ SÜREN DAVACININ, İFLAS MASASINA KAYIT TALEBİNİN İFLAS İDARESİNCE KISMEN REDDEDİLDİĞİNDEN BAHİSLE VE ALACAĞIN TAMAMININ İFLAS MASASINA KAYDINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
2. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACI ŞİRKETİN MARKA TESCİL MÜRACAATI İLE İLGİLİ İTİRAZ SÜRESİNİN ESKİ HALE İADESİ BAŞVURUSUNUN ZIMNEN REDDİNE DAİR KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
3. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ BASIN İLAN KURUMUNDA MUHASEBE MEMURU İKEN GÖREVİNDEN AYRILAN DAVACININ KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
4. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ TAŞERON FİRMA ÇALIŞANI İKEN 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA İŞE ALINDIKTAN SONRA KESİNLEŞMİŞ MAHKÛMİYETİ BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE YAPILAN FESİH ÜZERİNE DAVACININ İŞE İADESİ İLE TAZMİNAT VE DİĞER HAKLARININ KENDİSİNE ÖDENMESİ İSTEMLERİYLE AÇTIĞI DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
5. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ NÜFUS SİCİLİNDE BULUNAN 403 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU'NUN 8. MADDESİ UYARINCA BAKANLAR KURULUNUN 27/03/2000 TARİH VE 2000/359 SAYILI KARARI İLE YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMIŞTIR. KAYDININ SİLİNMESİ, SİLİNME TALEBİNİN YERİNDE GÖRÜLMEMESİ HALİNDE KAYDIN KAPALI HALE GETİRİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
6. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN110. MADDESİ KAPSAMINDA, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
7. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 19/01/2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
8. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ SEBEP OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN KAMU ZARARINI ÖDEMESİNİN İSTENİLMESİNE İLİŞKİN YAZI ÜZERİNE İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENİLEN TUTARIN İADESİ İSTEMİNİN,657 SAYILI KANUN'UN 12. MADDESİ İLE 5018 SAYILI KANUN VE KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA TAHSİLİN SAPTANMASI KARŞISINDA DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU HK.
9. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ MİMARİ PROJE VE YAPI RUHSATININ BELEDİYE TARAFINDAN ONAYLANMASINA DAİR İŞLEMLERDEN KAYNAKLI ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİNİN İDARE HUKUKU İLKELERİNE GÖRE SAPTANMASI GEREKTİĞİ KARŞISINDA, DAVALILARDAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA KARŞI AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
10. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACILARIN MİRAS YOLUYLA HİSSEDARI OLDUKLARI TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA "YOL" OLARAK AYRILMASINDAN SONRA, YOL MALZEMESİ VE TAMAMININ ASFALTLA KAPLANMAK SURETİYLE KAMULAŞTIRMASIZ FİİLÎ EL ATILMASINA İLİŞKİN AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
11. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ BELEDİYELERİN KATI ATIK TOPLAMA VB. ÜCRETLERİN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ OLAN ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANDIĞI GÖZETİLDİĞİNDE SÖZ KONUSU ÜCRETİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
12. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ TRAFİK KAZASINDA ORTAK MURİSLERİ VEFAT EDEN DAVACILARIN UĞRADIKLARI MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIKLARI DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 19/01/2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
13. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ USTA ÖĞRETİCİ OLARAK 1989 YILINDAN 2017 YILINA KADAR DAVALI İDARE NEZDİNDE FİİLEN ÇALIŞTIĞI GÜNLER KARŞILIĞI ÖDENMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜĞÜ KIDEM, İHBAR TAZMİNATLARI İLE SAİR ALACAKLARININ TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
14. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACILARIN MALİKİ OLDUĞU TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA MESLEK LİSESİ ALANI OLARAK AYRILMASINDAN SONRA DAVALI İDARENİN EYLEMSİZ KALMASINDAN İBARET HUKUKİ MÜDAHALESİNE İLİŞKİN OLARAK AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
15. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 19/01/2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
16. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KANUN’UN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE EK 17. MADDESİ UYARINCA DÜZENLENEN ADAY SÜRÜCÜ BELGESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN TUTANAĞA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 3. MADDESİ VE AYNI KANUN’UN 27. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI HÜKMÜ BİR ARADA DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
17. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDE VE FIKRASI UYARINCA DÜZENLENEN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
18. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDE VE FIKRASI UYARINCA DÜZENLENEN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
19. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ İDARİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVANIN ÖNCESİNDEADLİ YARGI YERİNCE AYNI KONUDA VERİLMİŞ KESİN VEYA KESİNLEŞMİŞ BİR GÖREVSİZLİK KARARI BULUNMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN,2247SAYILI KANUN’UN 19. MADDESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLARIN OLUŞMAMASI NEDENİYLE, AYNI KANUN’UN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ HK.
20. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5, 67/1-D VE 44/1-B MADDE VE FIKRALARI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
21. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİNİN40. MADDESİ UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
22. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU’NUN 282. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
23. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 4703 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE İDARİ YAPTIRIM KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 7223 SAYILI KANUN'DA YER ALAN DÜZENLEMELER UYARINCA İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
24. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’UN 14. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (Ç) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
25. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 4703 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 7223 SAYILI KANUN'DA YER ALAN DÜZENLEMELER UYARINCA İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.