HUKUK PROGRAMLARI LTD. ve HUKUKTÜRK Hakkında,

1990 yılında "Hukuk Bilgi Bankası" oluşturmak amacıyla kurulan şirket, çalışmalarının başlangıcını "Yargıtay Kararları Bilgisayar Programı" adı altında, MS-DOS işletim sisteminde çalışan, Yargıtay kararlarının bilgisayar ortamında kullanımına olanak veren ve disketlerle güncellenebilen bir program oluşturmuştu.

Şirketimiz İstanbul Barosu Bilgi Bankası’nı kurmuş ve yaklaşık on yıl yönetmiştir.

1994 yılında Sirkeci Adliyesi'ne Şirketimizce kurulan bir sistem ile, ülkemizde ilk defa Yargıtay'a  bağlanarak,  dosyaların aşamalarına ve sonucuna online olarak ulaşmak mümkün olmuştur.

Yıllar içinde Yargıtay Kararları ve T.C. Yasalarından oluşan ürünlerimiz, üniversitelerimiz başta olmak üzere binlerce kullanıcıya ulaşmıştır.

Günümüze kadar aralıksız devam eden "Hukuk Bilgi Bankası"  çalışmaları, sizlere sunduğumuz HukukTürk ile gelişerek yoluna devam etmektedir.

HukukTürk İçerik Bilgileri (2023)

Dilekçe ve sözleşmeler    2.641
Türk Hukuk Kaynakçası   342.359

YÜKSEK MAHKEME KARARLARI
Yargıtay Kararları      2.315.333
Danıştay Kararları        180.249
Anayasa M. Genel Kurul      6.292
Anayasa M. B. Başvuru     12.436
Uyuşmazlık Mahkemesi       12.652
B.A.M. (Hukuk)         111.865
Asliye Ticaret M.     268.993
Fikrî ve Sınaî H. M.       11.794
AİHM Kararları              1.872

MEVZUAT
Kanun                 2.262
KHK                     583
C.B. Kararnamesi        153
Tüzük                   415
Yönetmelik           13.440
Genelge               1.456
Akademik ve Kurumsal kullanıcılarımızdan
 • TBMM
 • Anayasa Mahkemesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Artvin Çoruh Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi
 • Bilkent Üniversitesi
 • Cumhuriyet Üniversitesi
 • Çankırı Karatekin Üniveristesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Dicle Üniversitesi
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Doğuş Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Fatih Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 • Giresun Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Harran Üniversitesi
 • Harvard Law School
 • Hitit Üniversitesi
 • Işık Üniversitesi
 • İnönü Üniversitesi
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • İzmir Üniversitesi
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
 • Kadir Has Üniversitesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Kırıkkale Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Maltepe Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
 • Nevşehir Üniversitesi
 • Okan Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • Uşak Üniversitesi
 • Yeditepe Üniversitesi
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi