1. Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Web Sitesine girmeniz veya Web Sitesinde yer alan “Hizmetler” den yararlanmanız, Hukuk Programları Limited Şirketi “HukukTürk” ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara tabidir.

 2. Tanımlar

HukukTürk: Hukuk Programları Limited Şirketi’ni,

Web Sitesi: www.hukukturk.com adresli web sitesini,

Kullanıcı: Abonelik satın alsın almasın Web Sitesine giren herkesi,

Üye: Abonelik satın alarak Web Sitesi üzerinden ulaşılan hizmetleri almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişiyi,

Hizmet: Kullanıcının, satın aldığı abonelik uyarınca ve bu aboneliğin süre ve koşullarına bağlı olarak, kullanıcı adı ve şifre ile web sitesine giriş yapmak suretiyle eriştiği, telif/mali hakları HukukTürk’e ait hukuk bilgi bankasını,

Hizmet İçeriği: Web sitesinde yer alan logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriği, ifade eder.

 1. Genel Kullanım Koşulları: Kullanıcı, abonelik satın aldığı andan itibaren, Web Sitesi ve varsa diğer ilintili web sitelerine, Web Sitesi üzerinden veya Web Sitesi aracılığıyla sunulan Hizmetlere, ticari iletişim, ticari elektronik ileti, ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olur.

i. Bu Web Sitesine girmeniz, Web Sitesi ve/veya Hizmetleri kullanmanız Web Sitesi Kullanım ve Lisans Koşullarını, (“Kullanım ve Lisans Koşulları” olarak anılacaktır) Hizmetler ve Web Sitesiyle ilgili tüm diğer, koşulları okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “Kabul Beyanınız” aranmaz.

ii. HukukTürk tarafından herhangi bir Hizmet için açık kabul beyanınızın gerektiği durumda; “Kabul ve Onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

iii. Kullanım ve Lisans Koşulları’nda öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu Web Sitesi veya Hizmetleri kullanmayınız. Her halükarda, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu Web Sitesi ve Hizmetleri kullanmayınız.

iv. Web Sitesindeki bazı Hizmetlerin kullanımı veya bu hizmetlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.

 1. Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik: HukukTürk tarafından Kullanıcılara iyi bir Web Sitesi sunulabilmesi ve/veya Hizmet verilebilmesi için Web Sitesi, içeriği ve Hizmetler devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

i. Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan Hizmetlerde, Hizmet İçeriğinde değişiklik meydana gelebilecektir.

ii. HukukTürk, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Web Sitesi Hizmetlerinde, kullanma koşullarında, Hizmet konusu yazılım/programda, dokümantasyonda değişiklik yapma ya da yeni/ek Hizmetler ile yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler Web Sitesinde sunulacak ve yayınladıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Kullanım Koşulları’nın düzenli olarak takibi ve okunması Kullanıcının sorumluluğundadır. Web Sitesi ve Hizmetleri yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

 1. İçerik ve Hizmetlerden Yararlanma:

i. Web Sitesinde sağlanan Hizmetlerin kullanımı Web Sitesinde belirtilen koşullara ve mevzuatın öngördüğü izin ve sınırlamalara tabidir.

ii. Hizmet İçeriğinin bir kısmı doğrudan HukukTürk tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir. Ayrıca Web Sitesindeki Hizmetlerden yararlanmak için Kullanıcıların abonelik satın alması, bu kapsamda; üyelik formları doldurması veya iletişim bilgilerini iletmesi gerekir.

iii. HukukTürk başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcı, söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymakla yükümlüdür.

iv. Kullanıcıların, aksi HukukTürk tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça veya açıkça öngörülmedikçe, Web Sitesi sayfalarını, Hizmetlerini ya da Hizmet İçeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

iv. HukukTürk, Web Sitesi ve Hizmet İçeriklerini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, Web Sitesi ve Hizmetleri reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan Web Sitesi ve Hizmetlerle ilgili olması zorunlu değildir. HukukTürk, reklamlara ilişkin uygulama ve tarifeleri dilediği zaman önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

 1. Web Sitesi ve İçeriğin Kullanımından Sorumluluk:

i. Kullanım ve Lisans Koşullarını kabul ederek Web Sitesinden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kaynağı ve/veya amacı ne olursa olsun Web Sitesinde yer alan Hizmet İçeriğine veya Web Sitesi üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahipsiniz. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran Kullanıcının kendisine aittir. HukukTürk bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

ii. HukukTürk, Web Sitesi üzerinden sağlanan içerik ve Hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç, gelir kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

iii. HukukTürk, donanım ve/veya işletim sistemi arızasından, network, tasarım ve bağlantı hatalarından, virüs ve benzeri kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulmaz.

iv. Kullanıcılar Arası İletişim: Web Sitesi üzerinden kullanıcılar arası iletişimin mümkün olması halinde; Kullanıcılar arası iletişimle ilgili tüm sorumluluk taraflara aittir. HukukTürk, iletişime/bağlantıya/veri trafiğine taraf kişilere, veri güvenliği ve kötü niyetli hareketlerle ilgili hiçbir taahhüt vermemekte ve herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

 1. Garanti Olmaması: HukukTürk, Hizmet kapsamında Kullanıcıya sunulan programın dokümantasyonla uyum içinde olması, matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan dokümantasyonunda tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. Bunun dışında,

i. Web Sitesi, Hizmetler ve Hizmet İçeriği; Kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel hiçbir garanti içermemektedir.

ii. HukukTürk, Web Sitesinde yer alan işlev ve Hizmetlerin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da Web Sitesinin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber Web Sitesinin kendisinin ya da üçüncü şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

iii. HukukTürk’ün, Web Sitesi ve sağlanan Hizmetlerin; Kullanıcıların tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçlarını karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde bir taahhüdü bulunmamaktadır. Üyelere/Kullanıcılara ticari anlamda menfaat, kazanç sağlayacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. HukukTürk, Web Sitesi, Hizmetler veya Hizmet İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

iv. HukukTürk, önceden haber vermeksizin Hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını bazı ek koşullara bağlama, genel olarak site yayına son verme, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma hakkını saklı tutar. Kullanıcı, madde 6 ve madde 7’de belirtilen sorumsuzluk beyanlarını ve garanti verilmemesi hususlarını anlamış, değerlendirmiş ve açıkça kabul ederek Web Sitesini kullanmaya başlamıştır.

 1. Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları:

i. Web Sitesinin ve lisansa konu hukuk bilgi bankası yazılımının/programının tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları münhasıran HukukTürk’e aittir.

ii. Aksi belirtilmedikçe, Web Sitesinde yer alan logo, marka, isim, alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca ve münhasıran HukukTürk’e aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Kullanıcılara bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez, böyle bir izin veya lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz.

iii. HukukTürk, Web Sitesi ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için Kullanıcıya Web Sitesi Yazılımı üzerinde şahsi kullanımla sınırlı olarak, münhasır olmayan, devredilemeyen, değiştirilebilir kullanma lisans hakkı tanımaktadır. Belirtilen kullanım dışında kalan tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları münhasıran HukukTürk’e ait olup; Kullanıcıya verilen izin, özel ya da genel başkaca herhangi bir mali hak ya da lisansı içermemektedir.

iv. Web Sitesinin, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez, yeniden üretilmek veya yaratılmak amacıyla örnek alınamaz.

v. Web Sitesinde bulunan üçüncü şahıslara ait isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcılarına/hak sahiplerine aittir. İçerik sağlayıcıları/sahipleri tarafından özel olarak izni verilmedikçe bunların herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir Web Sitesine yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, işlenemez ve içeriği değiştirilerek tahrip edilemez.

vi. Kullanıcı, Web Sitesinde veya diğer Kullanıcı hesaplarında bulunan hiçbir veriyi toplamamayı; Web Sitesine ait veri tabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. Alt ve Üst Linkler: Bu Web Sitesinde, HukukTürk’ün sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, üçüncü şahıslar tarafından işletilen alt ve üst web siteleri, ürün, hizmetler veya sayfalar bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. HukukTürk’ün, erişim sağlanan bu web sitelerine ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu web sitelerine sağlanan kişisel bilgilerden, bu web sitelerinden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından HukukTürk sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde HukukTürk, Kullanıcıların sağladığı üçüncü şahıs web sitesi link veya bilgilerinden de sorumlu tutulamaz.

 2. Abonelik ve Lisans Koşulları: HukukTürk Hizmetlerin kullanımını Abonelik şartına bağlı tutmaktadır. Bu kapsamda HukukTürk farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir, Hizmetler için kısmen veya tamamen ücret talep edilebilir veya Hizmetlere kısıtlamalar getirilebilir.

Abonelik sisteminde Kullanıcıya ad ve şifre verilir veya Kullanıcı tarafından oluşturulur. Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması Kullanıcının sorumluluğundadır; Kullanıcı adı ve şifresinin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak HukukTürk hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Hizmetlere ancak şifre ile giriş yapılabilir. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Kullanıcı adı ve şifrenin kaydedildiği, yetkisiz üçüncü şahısların eline geçtiği ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve HukukTürk’e haber vermekle yükümlüdür. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde HukukTürk ya da üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren Kullanıcı sorumludur.

Kullanıcı adı ve şifrenin lisans sahibi dışında kullanıldığının tespiti halinde HukukTürk abonelik/hesabı bloke edebilir ve Kullanıcı artık internet üzerinden hizmet alamayabilir.

Kullanıcıya, satın aldığı abonelik süresi boyunca geçerli olmak üzere, isim ve özellikleri Web Sitesinde ürün ve hizmet tanıtım sayfasında ve dokümantasyonda belirtilen hukuk bilgi bankası programı kullanma lisansı verilmektedir.

Kullanıcı, sahip olduğu lisans, kullanıcı adı ve şifresi ile Web Sitesi üzerinden Hizmetlere erişim sağlayabilir.

Tek bir abonelik bedeli karşılığında sadece bir kullanıcı için hesap açılır. Çoklu kullanıcı hesabı oluşturulmasını mümkün kılan abonelik türleri olabilir. Birden fazla kullanıcı hesabı açılmasını mümkün kılan bir abonelik satın alınmaksızın, lisans konusu Hizmetin aynı kullanıcı adı ve şifre ile birden fazla kişi tarafından kullanılması ya da abone olmaksızın kullanılması ve/veya kullandırılması lisans koşullarının ve HukukTürk’ün fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelir.

 1. Kullanıcı Bilgileri: Web Sitesi ve Hizmetlere yerleştirilen, iletilen veya bu Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü; (i) kimlik bilgisi, ve (ii) iletişim bilgisinden Kullanıcı sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.

Kullanıcılar, Web Sitesi ve Hizmetlere ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. HukukTürk’ün, Kullanıcılar tarafından web sitesine konulan, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata, uluslararası hukuk belgelerine aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

HukukTürk, Web Sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Web Sitesinde kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.

 1. Kullanım ve Lisans Koşullarının İhlali: HukukTürk Kullanım ve Lisans Koşulları ve Web Sitesinde yer alan diğer koşullara uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda; ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Web Sitesi ve Hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, (varsa) üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar. HukukTürk’ün burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, HukukTürk’ün bu Kullanım ve Lisans Koşullarından ya da yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

 2. Sona Erme: HukukTürk, (i) Kullanıcının burada yazılı ya da HukukTürk tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) Kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) HukukTürk’ün Kullanıcının yararlandığı Hizmetlerle ilişkin içerik ve hizmet sağlayıcılarıyla olan ticari ilişkisinin sona ermesi veya Hizmet ve servislerin herhangi bir nedenle kesilmesi halinde, (iv) Mevzuat veya İdari Düzenleyici Kuruluşların kararları uyarınca (v) Yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak Web Sitesine erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (vi) kendi takdirine bağlı olarak; Web Sitesi yayınını askıya alabilir, son verebilir. Bu kapsamda Kullanıcı’nın, HukukTürk’ten herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur.

 3. Açık Sistem: Kullanıcı; internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin üçüncü şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. HukukTürk, Web Sitesinin güvenli olduğu yönünde veya kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir. 

 4. Ticari İletişim: Kullanıcılar; elektronik ileti gönderimine yönelik kendisinden izin/onay alınmasının zorunlu olduğu durumlarda izin/onay vermesi halinde, diğer hallerde izni/onayı aranmaksızın, HukukTürk veya HukukTürk’ün sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, üçüncü şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla iletişime geçilebileceğini beyan ve kabul etmiştir.

Kullanıcı, kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesi için izin/onayının arandığı hallerde, izin/onayın, Web Sitesi’ni kullanması ve/veya Hizmetlerden yararlanması için bir ön şart ve/veya zorunluluk olmadığını bildiğini kabul etmiştir. Kullanıcı, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Şu kadar ki; Kullanıcının bedelini ödediği ve/veya aldığı Hizmetler ile ilgili bilgilendirme, tahsilat ve onay konulu elektronik iletiler gönderilmeye devam edilecektir. Ret yolları, göndericisinin HukukTürk olduğu elektronik iletilerde gösterilir.

 1. Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Web Sitesi ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Web Sitesinin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının HukukTürk’e izin verdiği anlamına gelir.

 2. Müdahale Yasağı: Web Sitesi ve Hizmetlerin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası HukukTürk tarafından soruşturulacak ve hukuka aykırı bir işlemden şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Böyle bir şüphenin varlığı halinde; ilgili kişi ve Kullanıcıların Web Sitesi ve Hizmete erişimi sonlandırılır, varsa kullanım hakkı/üyelikleri iptal edilir ve yasal işlemler için gerekli tüm Kullanıcı verileri ilgili yasal mercilerle paylaşılır.

 3. Yasak Davranışlar: Kullanıcılar, HukukTürk sunucusuna belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

 4. Kayıtlar: Web Sitesi ve Hizmetlerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda HukukTürk’ün defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla HukukTürk tarafından Kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

 5. Tebligat Sözleşmesi: HukukTürk tarafından, Kullanıcıların, Web Sitesine verdikleri, ilettikleri iletişim bilgilerine yapılacak e-posta, kısa mesaj (SMS) veya faks tebliğlerinin veya benzeri elektronik tebligatların geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

 6. Uygulanacak Hükümler: Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Web Sitesine Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

 7. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Web Sitesine, Hizmetlere ve Kullanım ve Lisans Koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 8. Bilgi ve İletişim: www.hukukturk.com web sitesinin Kullanım Koşullarına ilişkin sorularınız için hukukturk@hukukturk.com adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.