/
/
-
Bulunan Sonuç Sayısı : 13.059

76. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACI ŞİRKETE AİT MADEN RUHSAT SAHASI İÇİNDE YAPILACAK OLAN GES PROJESİ İÇİN, DAVAYA FER'İ MÜDAHİL OLAN DİĞER ŞİRKETE GÖNDERİLEN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VE BAĞLANTI ANLAŞMASINA ÇAĞRI MEKTUBUNUN İPTALİİSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTE DAVALI KONUMUNDA KAMU KURULUŞU NİTELİĞİ TAŞIMAYAN ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.'NİN OLMASI KARŞISINDA, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
77. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN ZARARIN RÜCUAN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 19/01/2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
78. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 19/01/2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
79. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 19/01/2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
80. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN ZARARIN RÜCUAN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 19/01/2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
81. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ SATIN ALDIĞI ARACA YURT DIŞINDAN KAÇAK OLARAK İTHAL EDİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAHKEME KARARI İLE EL KONULMASINDA GÜMRÜK DENETİMLERİ YETERSİZ KALAN DAVALI İDARENİN KUSURLU OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
82. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.'DEN ALACAKLI OLAN DAVACININ, İFLAS MASASINA KAYIT TALEBİNİN İFLAS İDARESİNCE KISMEN REDDEDİLDİĞİNDEN BAHİSLE ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYDINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
83. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ İMAR UYGULAMA İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİNE İLİŞKİN BULUNAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
84. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ İDARİ PARA CEZASININ TAHSİLİ MAKSATLI DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN, TAHSİL İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRILIĞINDAN BAHİSLE İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
85. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ İCRA VE İFLAS KANUNU'NUN 67. MADDESİNE GÖRE AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
86. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ SATIŞ MEMURLUĞU DOSYASINDA YAPILAN AÇIK ARTIRMA USULU İHALE SONUCU SATILAN GAYRİMENKULE İLİŞKİN OLARAK, FAZLA ALINDIĞI İLERİ SÜRÜLEN KDV'NİN İADESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
87. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ SÖZLEŞME TARAFI OLMAYAN DAVACI ADINA KAÇAK SU KULLANDIĞI İDDİASIYLA TAHAKKUK ETTİRİLEN PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
88. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN BARAJ VE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA NEDEN OLDUĞU MADDİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
89. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACILARIN MALİKİ OLDUĞU TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA PARK ALANI OLARAK AYRILMASINDAN SONRA DAVALI İDARENİN EYLEMSİZ KALMASINDAN İBARET HUKUKİ MÜDAHALESİNE İLİŞKİN OLARAK AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
90. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN BARAJ VE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA NEDEN OLDUĞU MADDİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
91. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ MALİKİ OLDUĞU TAŞINMAZLARIN İMAR PLANINDA KISMEN KONUT ALANI, KISMEN PARK ALANI, KISMEN DE YOL OLARAK OLARAK AYRILMASINDAN SONRA DAVALI İDARENİN EYLEMSİZ KALMASINDAN İBARET HUKUKİ MÜDAHALESİNE İLİŞKİN OLARAK AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
92. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ E-İHALE SONUCU SATIN ALINAN EŞYANIN ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKTE OLMADIĞI İDDİASIYLA VE TAZMİNAT İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
93. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACI ŞİRKETE AİT MADEN RUHSAT SAHASI İÇİNDE YAPILACAK OLAN GES PROJESİ İÇİN, DAVAYA FER'İ MÜDAHİL OLAN DİĞER ŞİRKETE GÖNDERİLEN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VE BAĞLANTI ANLAŞMASINA ÇAĞRI MEKTUBUNUN İPTALİİSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTE DAVALI KONUMUNDA KAMU KURULUŞU NİTELİĞİ TAŞIMAYAN ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.'NİN OLMASI KARŞISINDA, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
94. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ YARGI FAALİYETİNİN İYİ VE ETKİN YÜRÜTÜLMEMESİ, FAİLLERİN YAKALANMAMASI VE SORUŞTURMANIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
95. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 4703 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE İDARİ YAPTIRIM KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 7223 SAYILI KANUN'DA YER ALAN DÜZENLEMELER UYARINCA İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
96. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU’NUN 6. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINA AYKIRILIK NEDENİYLE, AYNI KANUN’UN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E)BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
97. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN 14. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE AYNI KANUN’UN 26. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİ UYARINCA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
98. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 4703 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE TEST ÜCRETİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 7223 SAYILI KANUN İLE 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 3. VE27. MADDELERİ UYARINCA İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
99. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 19/01/2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
100. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 4703 SAYILI KANUNUYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE İDARİ YAPTIRIMLARINİPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 7223 SAYILI KANUN'DA YER ALAN DÜZENLEMELER UYARINCA İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.