/
/
-
Bulunan Sonuç Sayısı : 13.059

826. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜS İLE ASKERİ ZIRHLI ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN MANEVİ ZARARLARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
827. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ MÜTEAHHİDİ OLDUĞU TAŞINMAZA İLİŞKİN OLARAK, KATILIM PAYI, İSKAN RUHSATI BEDELİ VE İNŞAAT RUHSATI BEDELİ ADI ALTINDA TAHSİL EDİLEN TUTARIN İADESİ İSTEMİYLE YAPTIĞI DÜZELTME VE ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİ YOLUNDAKİ İŞLEMİN İPTALİ İLE TAHSİL EDİLEN TUTARIN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE İADESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ABONELİK İLİŞKİSİNİN KURULDUĞU TARİHTEN SONRAKİ ÖDEMELER BAKIMINDAN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
828. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ MÜTEAHHİDİ OLDUĞU TAŞINMAZA İLİŞKİN SU ABONELİĞİYLE İLGİLİ OLARAK, KATILIM PAYI VE İSKAN RUHSATI BEDELİ ADI ALTINDA TAHSİL EDİLEN TUTARIN İADESİ İSTEMİYLE YAPTIĞI DÜZELTME VE ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİ YOLUNDAKİ İŞLEMİN İPTALİ İLE TAHSİL EDİLEN TUTARIN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE İADESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
829. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
830. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN PROJE KONTROL VE ONAY BEDELİ ÖDEMELERİNİN, DAVALI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.'DEN (TEDAŞ) ÖDEME TARİHLERİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK TİCARİ FAİZLERİ İLE BİRLİKTE İADESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
831. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 3213 SAYILI KANUN’UN 24. MADDESİNİN ON BİRİNCİ FIKRASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
832. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI ODA’YA KAYITLI OLARAK TAKSİCİLİK MESLEĞİNİ SÜRDÜREN DAVACI TARAFINDAN, ODA’NIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA KARARA BAĞLANAN "....ODA TARAFINDAN BAĞIŞ ALINAN PARALARIN İADE EDİLMEMESİNE OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLMİŞTİR." İÇERİKLİ "N" GÜNDEM MADDESİNİN İPTALİ İLE KENDİSİNDEN BAĞIŞ ADI ALTINDA ALINAN PARANIN İADESİ İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ VE ÖDENEN PARANIN İADESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
833. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI ODA’YA KAYITLI OLARAK TAKSİCİLİK MESLEĞİNİ SÜRDÜREN DAVACI TARAFINDAN, ODA’NIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA KARARA BAĞLANAN "....ODA TARAFINDAN BAĞIŞ ALINAN PARALARIN İADE EDİLMEMESİNE OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLMİŞTİR." İÇERİKLİ "N" GÜNDEM MADDESİNİN İPTALİ İLE KENDİSİNDEN BAĞIŞ ADI ALTINDA ALINAN PARANIN İADESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
834. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA, SORUŞTURMA KONUSU EYLEMİN KABAHAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
835. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACIYA AİT BULUNAN GECEKONDU VE MÜŞTEMİLATINA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞINDAN BAHİSLE, UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İMAR MEVZUATI HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE VE 2577 SAYILI KANUNUN 2/1-B MADDESİ KAPSAMINDA İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
836. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ BAŞVURUSUNUN UYGUN BULUNMASINDAN SONRA, DESTEK ALABİLMEK İÇİN MUVAZAALI İŞLEM YAPILDIĞI GEREKÇESİYLE; KOSGEB KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYGUNSUZLUĞUN TESPİTİ VE DESTEĞİN GERİ ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİ İLE, BU İŞLEMİN KALDIRILMASI İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
837. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI YASA’NIN EK 2/3. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ARAÇ TRAFİKTEN MEN İŞLEMİNİN DE İDARİ YARGIDA KONU YAPILMASI KARŞISINDA 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 3. MADDESİ VE AYNI KANUN’UN 27. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI HÜKMÜ BİR ARADA DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
838. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 23. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
839. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 21. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
840. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜM-LENMESİ GEREKTİĞİ HK.
841. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜM-LENMESİ GEREKTİĞİ HK.
842. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVADA, İDARİ YARGI YERİNCE GÖREVLİLİK KARARI VERİLMEDEN ÖNCE, ADLİ YARGI YERİNCE İTİRAZIN ESASI İNCELENEREK VERİLMİŞ VE KESİNLEŞMİŞ BİR RED KARARININ MEVCUT OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI KARŞISINDA, OLUMLU GÖREV UYUŞMAZLIĞI ÇIKARMA PROSEDÜRÜNÜN İŞLETİLEBİL-MESİNE HUKUKEN İMKAN BULUNMADIĞINDAN, 2247 SAYILI YASA’NIN 10. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARI TAŞIMA-YAN BAŞVURUNUN, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ; AYNI MADDE UYARINCA DÜZENLENEN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
843. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 67. MADDESİNE GÖRE AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
844. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ İCRA TAKİBİNE DAVALININ YAPTIĞI İTİRAZIN İPTALİ İLE TAKİBİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
845. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2981 SAYILI YASA'DA ÖNGÖRÜLEN HAK SAHİPLİĞİ HÜKÜMLERİ UYARINCA YAPILAN ISLAH İMAR PLANI UYGULAMASI SONUCUNDA, DAVA KONUSU TAŞINMAZA KARŞILIKEKSİK VERİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN MİKTARA İLİŞKİN TAZMİNAT İSTEMİNİN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
846. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DAVACIDAN TAHSİL EDİLEN SU VE KANALİZASYON TESİSLERİ HARCAMALARINA KATILIM PAYI VE İSKÂN RUHSAT BEDELİNİN İADESİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İLE ÖDENEN ÜCRETİN YASAL FAİZİ İLE BERABER İADESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN,ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
847. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACILARIN MURİSİNİN HİSSELİ MALİKİ OLDUĞU, TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA SOSYAL TESİS VE PARK ALANI OLARAK DÜZENLENDİĞİ, TAŞINMAZ ÜZERİNDE BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA NİKAH SALONU İNŞA EDİLEREK TAŞINMAZA EL ATILDIĞINDAN BAHİSLE UĞRANILDIĞI ÖNE SÜRÜLEN MADDİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
848. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DAVACIDAN TAHSİL EDİLEN SU VE KANALİZASYON TESİSLERİ HARCAMALARINA KATILIM PAYI VE İSKÂN RUHSAT GÖRÜŞ BELGESİ ÜCRETİNİN İADESİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İLE ÖDENEN ÜCRETİN YASAL FAİZİ İLE BERABER İADESİ İSTEMİYLEAÇILAN DAVANIN,ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
849. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ MEVZUATA AYKIRI OLARAK ALINDIĞI İLERİ SÜRÜLEN, GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) PROJE ONAY BEDELLERİNİN, DAVALI TEDAŞ'TAN YASAL FAİZİYLE BERABER İADESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
850. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACI ŞİRKET İLE A. ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ARASINDA İMZALANAN OTOPARK KİRA SÖZLEŞMESİNİN, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARINA İSTİNADENFESHEDİLMESİ NEDENİYLE, UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.