/
/
-
Bulunan Sonuç Sayısı : 13.059

26. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KANUN’UN EK 2. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
27. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’UN 14. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (Ç) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
28. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 3213 SAYILI KANUN’UN 10. MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
29. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ ADLİ YARGIDA, DAVALI TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMA SIRASINDA DAVACI ŞİRKETE AİT TESİSLERE ZARAR VERİLDİĞİ NEDENİYLE BAŞLATILAN İLAMSIZ TAKİP SONUCUNDA AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATINA MAHKUM EDİLMESİ İSTEMİYLE; İDARİ YARGIDA İSE, DAVALI TARAFIN YAPTIĞI ÇALIŞMA NEDENİYLE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN; 2004 SAYILI KANUN'UN 42. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI GÖZETİLEREK İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
30. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI ODA’YA KAYITLI OLARAK TAKSİCİLİK MESLEĞİNİ SÜRDÜREN DAVACI TARAFINDAN, ODA’NIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA KARARA BAĞLANAN "....ODA TARAFINDAN BAĞIŞ ALINAN PARALARIN İADE EDİLMEMESİNE OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLMİŞTİR." İÇERİKLİ "N" GÜNDEM MADDESİNİN İPTALİ İLE KENDİSİNDEN BAĞIŞ ADI ALTINDA ALINAN PARANIN İADESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
31. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA TUTUKLU OLARAK BULUNAN DAVACININ EĞİTİM HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜREREK UĞRADIĞI MANEVİ ZARARIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
32. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA SIRASINDA EL KONULAN VE İDARE TARAFINDAN SATILAN, YARGILAMA SONUCUNDA HAK SAHİBİNE İADESİNE KARAR VERİLEN AKARYAKIT BEDELİNİN EL KOYMA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
33. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KENDİSİNDEN ÖNCE DÜNYAYA GELİP VEFAT EDEN ABLASININ NÜFUS KAYDINI KULLANDIĞINI İDDİA EDEN DAVACININ ABLASININ ÖLÜM KAYDININ NÜFUSA İŞLENEREK KENDİSİNİN GERÇEK DOĞUM TARİHİ İLE KAYDINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
34. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2247 SAYILI KANUN'UN 19. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULU TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI KANUN'UN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ HK.
35. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA TUTUKLU OLARAK BULUNAN DAVACIYA HAKSIZ OLARAK VERİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN DİSİPLİN CEZASI NEDENİYLE UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
36. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU’NUN 24. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
37. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ İDARİ İŞLEMİN İPTALİ VEYA TAM YARGI DAVASI NİTELİĞİNDE OLMAYAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
38. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ MALİKİ OLDUĞU TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA "KISMEN PARK VE YOL, KISMEN TİCARET ALANI" OLARAK AYRILMASINDAN SONRA, BAĞLANTILI VE DEVAMLILIĞI OLAN YOLLAR GEÇİRİLMEK SURETİYLE AYNI PARSELİN BİR KISMINA KAMULAŞTIRMASIZ FİİLÎ EL ATILMASINA İLİŞKİN AÇILAN DAVANIN, TAŞINMAZIN TAMAMININ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALINMASI VE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
39. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Hüküm Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2247 SAYILI KANUN'UN 24. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN "KARARLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ YÜZÜNDEN HAKKIN YERİNE GETİRİLMESİNİN OLANAKSIZ BULUNMASI" KOŞULUNU TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ HK.
40. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 5510 SAYILI KANUN'DAN KAYNAKLI İDARİ PARA CEZASI ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA DAVACI ADINA TANZİM VE TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
41. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ MALİKİ OLDUĞU TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA "KISMEN BOTAŞ İLETİM HATTI VE KISMEN PARK ALANI" OLARAK AYRILMASINDAN SONRA AYNI PARSELİN FARKLI KISIMLARINDA SANTRAL İNŞA ETMEK VE YOLLAR AÇILMAK SURETİYLE KAMULAŞTIRMASIZ FİİLÎ EL ATILMASINA İLİŞKİN AÇILAN DAVANIN, TAŞINMAZIN TAMAMININ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALINMASI VE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
42. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Hüküm Uyuşmazlığı
ÖZÜ EMEKLİ AYLIĞI ALMAKTA İKEN SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN AİLE HEKİMLERİ, İLGİLİ KANUNDA EMEKLİ AYLIĞI KESİLMEKSİZİN ÇALIŞABİLECEKLERE İLİŞKİN İSTİSNALAR ARASINDA YER ALMADIĞINDAN; YERSİZ ÖDENEN EMEKLİ AYLIKLARININ GERİ İSTENİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASININ REDDİNE İLİŞKİN İDARİ YARGI MERCİİ KARARININ BENİMSENMESİ VE İSTİRDAT DAVASININ REDDİNE İLİŞKİN ADLİ YARGI MERCİİ KARARININ KALDIRILMASI SURETİYLE HÜKÜM UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ HK.
43. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI TEİAŞ TARAFINDAN ANLAŞMA HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK FAZLA TAHAKKUK ETTİRİLDİĞİ İDDİA EDİLEN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (RES) KATKI PAYI BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
44. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ TRAFİK KAZASINDA YARALANAN DAVACININ UĞRADIĞI MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 19/01/2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
45. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ SİNOP ENGELSİZ YAŞAM, BAKIM, REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDE USTA ÖĞRETİCİ (SERAMİK ÖĞRETMENİ) OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ, İŞ KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN PARASAL HAKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
46. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ İSKİLİP METİN ALKAN HALK EĞİTİM MERKEZİNDE USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ, İŞ KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN PARASAL HAKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
47. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KANUN'UN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN VE TAZMİNAT İSTEMİNE DAYANAK OLUŞTURAN İŞLEMLERİN HUKUKİ DENETİMİN ADLİ YARGI YERİNDE YAPILDIĞI TAZMİNAT DAVASININ GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGININ GÖREVLİ BULUNDUĞU HK.
48. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE MEYDANA GELEN SU BASKINI NETİCESİNDE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 19/01/2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
49. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEN DAVACININ, SÖZLEŞMESİNİN HAKLI OLARAK FESHEDİLDİĞİNİN TESPİTİ İLE KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ YASAL FAİZİYLE TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
50. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ MÜLKİYETİ DAVACIYA AİT TAŞINMAZ İLE ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARA ZARAR VERİLDİĞİ İDDİALARIYLA VE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.