/
/
-
Bulunan Sonuç Sayısı : 13.059

226. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ MALİKİ OLDUĞU TAŞINMAZIN YOL KENARINA DÜŞEN KISMININ KISMEN YOLA KATILARAK GAYRİMENKULE GİRİŞ ÇIKIŞIN İMKÂNSIZLAŞTIRILMASI SURETİYLE TAŞINMAZA EL ATILDIĞINDAN BAHİSLE VE TAZMİNAT İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
227. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.' DEN ALACAKLI OLDUĞUNU İLERİ SÜREN DAVACININ, İFLAS MASASINA KAYIT TALEBİNİN İFLAS İDARESİNCE HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRI OLARAK REDDEDİLDİĞİNDEN BAHİSLE VE ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYDINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
228. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU’NUN 21 VE 24. MADDELERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
229. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI YASA’NIN 23. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ARAÇ TRAFİKTEN MEN İŞLEMİNİN DE İDARİ YARGIDA KONU YAPILMASI KARŞISINDA 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 3. MADDESİ VE AYNI KANUN’UN 27. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI HÜKMÜ BİR ARADA DEĞERLENDİRİL-DİĞİNDE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLEN-MESİ GEREKTİĞİ HK.
230. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI YASA’NIN 48. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
231. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
232. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVA; KENDİSİNE AİT TARLA VASFINDAKİ TAŞINMAZIN, SALİHLİ BELEDİYESİ'NCE ÇÖP DÖKME ALANI OLARAK KULLANILDIĞI, BU KULLANIMIN ENGELLENMESİ VE BELİRTİLEN NEDENLE UĞRANILAN ZARARLARIN, FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARININ SAKLI KALMASI ŞARTIYLA, DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZLERİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
233. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
234. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA MEYDANA GELEN KAZA NEDENİYLE OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
235. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ YOLDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
236. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI KURUMUN 15.6.2017 TARİH, "SÖZLEŞME HK." KONULU YAZISIYLA DAVACININ 6 AY SÜREYLE MEDULA SİSTEMİNDEN PASİF HALE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN CEZAİ UYGULAMANIN İPTALİ, BU İŞLEM SEBEBİYLE DAVACININ ÇALIŞAMADIĞI SÜREYE İLİŞKİN UĞRADIĞI ZARARIN TESPİTİ İLE DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
237. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 67. MADDESİNE GÖRE AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
238. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
239. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞIRKEN DAVALI İDARE TARAFINDAN İŞ AKDİNİN FESH EDİLMESİ SONUCUNDA, KIDEM TAZMİNATI, HAFTA TATİLİ ÜCRETİ, FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İLE RESMİ TATİL VE DİNİ BAYRAM ÜCRETLERİNE KARŞILIK TOPLAM 28.895,00-TL'NIN TARAFINA ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
240. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
241. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, ESENYURT KÖYÜ, DEVETEPE MEVKİİ, 6 PAFTA, 964 VE 965 PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARA İLİŞKİN DAVALI İDARECE TESİS EDİLEN İMAR UYGULAMALARI SONRASI TARAFINA MUADİL YER VERİLMEMESİNDEN VE EKSİK KALAN BEDELİN ÖDENMEMESİNDEN KAYNAKLAN DIĞINI İLERİ SÜRDÜĞÜ ZARARIN GÜNCEL DEĞERİ BELİRLENEREK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
242. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.' DEN ALACAKLI OLDUĞUNU İLERİ SÜREN DAVACININ, İFLAS MASASINA KAYIT TALEBİNİN İFLAS İDARESİNCE HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRI OLARAK REDDEDİLDİĞİNDEN BAHİSLE VE ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYDINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
243. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN’UN 5. MADDESİNİN İKİNCİ VE ON ALTINCI FIKRASI UYARINCA DAVACIYA AİT İŞYERİNİN 10 GÜN SÜRE İLE KAPATILMASINA İLİŞKİN OLARAK VERİLEN İDARİ YAPTIRIM KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLEN-MESİ GEREKTİĞİ HK.
244. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 4733 SAYILI TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN’UN 8. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ (K) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
245. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA MEYDANA GELEN KAZA NEDENİYLE OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
246. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Hüküm Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN DENETİM SIRASINDA, DAVACININ ALKOL METRE CİHAZINA ÜFLEMEYİ REDDETTİĞİNİN SABİT OLDUĞU VE ALKOL METREYİ ÜFLEMEMEK İÇİN HAKLI BİR GEREKÇE İLERİ SÜRMEDİĞİ GÖZETİLDİĞİNDE, DAVACI HAKKINDA DÜZENLENEN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ SONUCUNA VARILDIĞINDAN, BU KONUDA ADLİ VE İDARİ YARGI YERLERİ ARASINDA DOĞAN HÜKÜM UYUŞMAZLIĞININ, KESİNLEŞEN İDARİ YARGI KARARININ GÖREVSİZ MAHKEMECE VERİLMİŞ BİR KARAR OLMASI, ADLİ YARGI KARARINDA İSE HUKUKİ İSABET BULUNMAMASI NEDENLERİYLE HER İKİ KARARIN DA KALDIRILMASI VE 2247 SAYILI KANUN’UN 25. MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA UYUŞMAZLIĞIN ESASI HAKKINDA HÜKÜM TESİSİ YOLUNA GİDİLEREK, DÜZENLENEN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA İLİŞKİN İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞINDAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLEREK HÜKÜM UYUŞMAZLIĞININ BU SURETLE GİDERİLMESİ GEREKTİĞİ HK.
247. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OLUŞAN ZARARLAR NEDENİYLE ÖDENDİĞİ BELİRTİLEN TAZMİNATIN, KUSURU ORANINDA DAVALI KURUMDAN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
248. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVA; ÇALIŞTIĞI ŞİRKETÇE (DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTEN SONRA 670 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN 5. MADDESİ UYARINCA KAPATILDIĞI ANLAŞILAN) İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHEDİLDİĞİNDEN BAHİSLE, FESİH İŞLEMİNİN İPTALİ İLE GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİNE, İŞE İADESİNE, DOĞMUŞ VE DOĞABİLECEK ÇEŞİTLİ TAZMİNAT HAKLARININ TESPİTİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
249. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KEMERALTI SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ'NİN 8.5.2020 TARİHLİ YAZISI İLE "... 2018 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ'NİN 15.7 MADDESİ GEREĞİNCE, ÖZEL N. TIP MERKEZİNE AİT KURUM ALACAKLARININ HASTANENİZİN ALACAKLARINDAN MAHSUP EDİLMEK ÜZERE BORÇ KAYDI OLUŞTURULARAK İŞLEM YAPILACAĞI; AYRICA 08.05.2020 TARİHİ İTİBARİYLE KURUMLA İMZALANMIŞ SGK SÖZLEŞMESİNİN SONLANACAĞI VE MEDULA SİSTEMİNDEN TESİSİNİZİN KAPATILACAĞI ..." YÖNÜNDE TESİS EDİLEN İŞLEMİN, HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNDAN BAHİSLE, İPTALİ VE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
250. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI BELEDİYENİN SORUMLULUK ALANINDAKİ YOLDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.