/
/
-
Records returned : 13,059

101. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY 2918 SAYILI KANUN’UN EK 2. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
102. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ AŞAMASINDA MESLEK KODUNUN HATALI İŞLENİLDİĞİNDEN BAHİSLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİYLE YAPMIŞ OLDUĞU BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
103. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVACININ MALİKİ OLDUĞU TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA "YOL, PARK VE KISMEN KONUT ALANI" OLARAK AYRILMASINDAN SONRA DAVALI İDARENİN EYLEMSİZ KALMASINDAN İBARET KAMULAŞTIRMASIZ HUKUKİ EL ATMASINA İLİŞKİN AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
104. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVACININ MALİKİ OLDUĞU TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA "YOL, PARK VE KISMEN KONUT ALANI" OLARAK AYRILMASINDAN SONRA DAVALI İDARENİN EYLEMSİZ KALMASINDAN İBARET KAMULAŞTIRMASIZ HUKUKİ EL ATMASINA İLİŞKİN AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
105. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY İDARİ VE ADLİ YARGI YERLERİNDE FARKLI TALEPLERLE AÇILAN DAVALARDA VERİLEN KARARLAR ARASINDA OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞINDAN BAHSEDİLEMEYECEĞİNDEN 2247 SAYILI KANUN'UN 14. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARI TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ HK.
106. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY 5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’UN 14. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (Ç) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
107. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY 2247 SAYILI KANUN’UN 14. VE 19. MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARI TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI KANUN’UN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ HK.
108. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVACININ TUTUKLU OLARAK BULUNDUĞU CEZA İNFAZ KURUMUNDAN, BAŞKA BİR CEZA İNFAZ KURUMUNA NAKLİNE İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
109. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY 5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’UN 14. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (Ç) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
110. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVACININ TUTUKLU OLARAK BULUNDUĞU CEZA İNFAZ KURUMUNDAN, BAŞKA BİR CEZA İNFAZ KURUMUNA NAKLİNE İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
111. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY 1608 SAYILI KANUN’UN 1. MADDESİ İLE 5326 SAYILI KANUN’UN 32. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, İDARİ PARA CEZASINA KONU İŞLEM KAPSAMINDA AYNI KİŞİ İLE İLGİLİ OLARAK,İŞ YERİ HAKKINDA FAALİYETTENMEN KARARI DA VERİLDİĞİ VE BU KARARIN İDARİ YARGI YERİNDE DAVA KONUSU EDİLDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, 5326 SAYILI KANUN’UN 3. VE 27/8. MADDELERİ UYARINCA İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
112. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 19/01/2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
113. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY TRAFİK KAZASINDA ÇOCUKLARI VEFAT EDEN DAVACILARIN UĞRADIKLARI MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIKLARI DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 19/01/2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
114. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILAN ARACI ALAN DAVACININ, SATIN ALMA BEDELİ ÜZERİNDEN %1 YERİNE %18 ORANINDA FAZLADAN ÖDEDİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
115. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVALI İDARECE 3194 SAYILI KANUN'UN 18. MADDESİ UYARINCA YAPILAN İMAR UYGULAMALARI SONUCU, DAVACIYA AİT HİSSELERDEN İMAR PARSELİ OLUŞTURULURKEN, BİRDEN FAZLA DOP VEYA KOP KESİNTİSİ YAPILMAK SURETİYLE TAŞINMAZLARA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞINDAN BAHİSLE UĞRANILDIĞI ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
116. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SATIŞ DOSYASINDA, SATIŞI YAPILAN TAŞINMAZI SATIN ALAN DAVACININ, SATIN ALMA BEDELİ ÜZERİNDEN %1 YERİNE %18 ORANINDA FAZLADAN ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
117. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVACININ MALİKİ OLDUĞU TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA, KISMEN KONUT, KISMEN DERE YAPI YAKLAŞMA SINIRI, KISMEN DE PARK VE YOL OLARAK AYRILMASINDAN SONRA DAVALI İDARENİN EYLEMSİZ KALMASINDAN İBARET HUKUKİ MÜDAHALESİNE İLİŞKİN AÇILAN TAZMİNAT DAVASININ İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
118. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE AİT İŞVEREN FİRMANIN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACI TARAFINDAN, ADI GEÇEN GENEL MÜDÜRLÜĞE İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN İMZALANAN 29/04/2015 TARİHLİ PROTOKOL VE 05/04/2016 TARİHLİ EK PROTOKOL KAPSAMINDA, SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA ALINMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIDIĞI HALDE KADROYA ALINMADIĞINDAN BAHİSLE, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KADROYA ALMAMA İŞLEMİNİN İPTALİ (MUARAZANIN GİDERİLMESİ) İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
119. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVALI ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞIRKEN, İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEN DAVACININ KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
120. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ OLAN DAVACININ HASTALIĞININ TEDAVİSİ İÇİN KULLANDIĞI İLAÇLARININ BEDELİNİN KARŞILANMAYACAĞINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İLE DAVACI TARAFINDAN ÖDENEN İLAÇ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
121. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN BİOLAS MARKA PERKÜTAN EKZOVENÖZ REKONSTRÜKSİYON SİSTEMİNİN (KATATER DAHİL) C GRUBU KV4020 SUT KODUNA EŞLEŞTİRİLMESİ İÇİN YAPILANBAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 5510 SAYILI KANUN'UN 101. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
122. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY 2247 SAYILI KANUN'UN 14. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARI TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI KANUN'UN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ HK.
123. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY OLUMLU GÖREV UYUŞMAZLIĞI ÇIKARMA BAŞVURUSU ÜZERİNE, UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN İDARİ YARGIYI GÖREVLİ KILAN VE KESİN OLAN KARARI SONRASINDA, AYNI GÖREV UYUŞMAZLIĞININ BU KEZ 2247 SAYILI KANUN'UN 19. MADDESİ KAPSAMINDA, DOĞRUDAN BAŞVURU YOLUYLA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ ÖNÜNE YENİDEN GETİRİLEBİLMESİ İMKANI BULUNMADIĞINDAN, BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ HK.
124. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY ADLİ YARGI YERİNCE VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMEMİŞOLMASI NEDENİYLE 2247 SAYILI KANUN’UN 14. MADDESİNDE BELİRTİLEN BİÇİMDE OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI OLUŞMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, AYNI KANUN’UN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ HK.
125. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY 2247 SAYILI KANUN'UN 14. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARI TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI KANUN'UN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ HK.