Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Article :
Authority :

Records returned : 9428
Page 319 of 378 << < 60 130 190 250 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 > >>
 • 7951. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 9
  Decision No. : 2006 / 9
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 03/04/2006
  Preview : O L A Y: ALEMDAĞ/İSTANBUL 15. FÜZE ÜS KOMUTANLIĞI EMRINDE GÖREVLI SANIK HV. KD. ÜÇVŞ. HARUN SEVEN'IN, 5.10.2002 GÜNÜ, ERLER MÜHENDISLIK FIRMASININ SAHIBI SIVIL KIŞI SANIK ERDOĞAN ÖZTÜRK VE TANIŞMALARINA ARACILIK EDEN SIVIL KIŞI SANIK KAZIM AKKUŞ ILE, 1. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI'NA AIT G.A. KANI AKMAN KIŞLASINDAKI ÖMERLI MEVKIIDE BULANAN PARSELE ERLER MÜHENDISLIK TARAFINDAN HAFRIYAT DÖKÜLMESI KONUSUNDA ANLAŞIP, KARŞILIĞINDA 1.000.000.000.TL TUTARINDA PARA ISTEDIĞI, PARANIN 600.000.000.TL. KADAR KISMINI ALDIĞI, 7.10.2002 TARIHINDE DE HAFRIYATIN DÖKÜLDÜĞÜ, BÖYLECE, SANIĞIN GÖREVINE GIRMEYEN VE...
 • 7952. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 8
  Decision No. : 2006 / 8
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 03/04/2006
  Preview : O L A Y: SILVAN İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI EMRINDE GÖREVLI SANIK J. ER MEHMET ÇEVIRMEN'IN, 03:00-06:00 SAATLERI ARASINDA NEZARETHANE NÖBETÇISI OLARAK GÖREVLI OLDUĞU 22.6.2004 GÜNÜ, IZIN TECAVÜZÜ SUÇU NEDENIYLE HAKKINDA GIYABI TUTUKLAMA KARARI BULUNAN, 18.2.2004 TARIHINDE SILVAN SULH CEZA MAHKEMESI'NIN KARARI ILE VICAHEN TUTUKLANAN, ASKER KIŞI OLMASI NEDENIYLE DIYARBAKIR ASKERI CEZAEVINE NAKIL IŞLEMI IÇIN SILVAN İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA TESLIM EDILEN, ANCAK GÜVENLIK NEDENIYLE NAKLI YAPILAMADIĞINDAN KOMUTANLIĞIN NEZARETHANESINE KONULAN, MEHMET SAYAN'IN, 05:30 SIRALARINDA YEMEKHANEYE KAHVAL...
 • 7953. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 6
  Decision No. : 2006 / 6
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 03/04/2006
  Preview : OLAY : ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KAŞ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINDA İLÇE JANDARMA KOMUTANI OLARAK GÖREVLI SANIK J. ÜTĞM. YUSUF KELLELI ILE KAŞ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI MERKEZ JANDARMA KARAKOL KOMUTANI OLARAK GÖREVLI SANIK MEHMET EROL'UN MÜTESELSILEN SAIR SURETTE MEMURIYET NÜFUZUNU SUISTIMAL ETMEK SUÇU NEDENIYLE YAPILAN YARGILAMALARI SONUCUNDA, DAĞ KOMANDO OKULU VE EĞITIM MERKEZI KOMUTANLIĞI ASKERI MAHKEMESI'NCE 12.9.2000 GÜN VE E:2000/260,K:2000/368 SAYI ILE CEZALANDIRILMALARINA KARAR VERILMIŞ, ASKERI YARGITAY 1. DAIRESI'NCE, SANIKLARA YÜKLENEN EYLEMIN JANDARMANIN IDARI GÖREVLERININ I...
 • 7954. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2014 / 436
  Decision No. : 2014 / 471
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 15/03/2006
  Preview : DAVACI :G. SIGORTA A.Ş. VEKILI :AV. F.K. DAVALI :GEDIZ ELEKTRIK A.Ş. VEKILI :AV. B.A. OLAY : DAVACI VEKILI DAVA DILEKÇESINDE ÖZETLE; DAVACI ŞIRKETE 300025 SAYILI ELEKTRONIK CIHAZ SIGORTA POLIÇESI ILE SIGORTALI BULUNAN S.S. TARIŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATIFLERI BIRLIĞI'NE AIT IŞYERINDE BULUNAN CIHAZLARIN VOLTAJ DALGALANMASI SEBEBIYLE 30.11.2011 TARIHINDE HASARA UĞRADIĞINI, BU HASARDAN DOLAYI SIGORTALIYA 1.383,00 TL TAZMINAT ÖDENDIĞINI, ZABIT VARAKASINA GÖRE OLAYIN MEYDANA GELIŞINDE DAVALININ %100 KUSURLU OLDUĞUNUN BELIRLENDIĞINI BELIRTEREK; FAZLAYA ILIŞKIN HAKLAR...
 • 7955. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 25
  Decision No. : 2006 / 37
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/03/2006
  Preview : DAVACI : 1- A. T., KENDI ADINA ASALETEN ÇOCUKLARI B., B., S., H., D., D., N. VE Y. T.'A VELAYETEN. VEKILI : AV. E. B. 2- A) FILIZ KONAR KENDI ADINA ASALETEN OĞLU A. K.'A VELAYETEN B) M. K. VEKILI : AV. A. A. B. DAVALILAR : 1-TCDD İŞLETMESI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKILLERI : AV. N. B., AV. T. E. 2- A. T. VE ARKADAŞLARI OLAY : 3.4.2000 TARIHINDE, ANKARA-SINCAN HAVA DURAĞI CIVARINDAKI HEMZEMIN GEÇITTE 14851 SEFER SAYILI TREN ILE DAVACILARDAN A. T.'UN EŞI VE ÇOCUKLARIN BABASI SAIT TUNÇ'UN KULLANDIĞI OTOMOBILIN ÇARPIŞMASI SONUCU; SAIT TUNÇ...
 • 7956. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 23
  Decision No. : 2006 / 35
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/03/2006
  Preview : DAVACI : A. VE N. K. VEKILI : AV. H. K., AV. M. A. DAVALILAR : 1-TCDD İŞLETMESI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKILLERI : AV. D. D. 2- İ. G. (ARAÇ MALIKI) 3- TEMELLI BELEDIYESI OLAY : DEMIRYOLUNUN İZMIR- ANKARA ISTIKAMETINDE POLATLI İLÇESI, TEMELLI KASABASI, İSTASYON MAHALLESI, BACI KÖYÜ YOLAYRIMI MEVKIINDE YER ALAN HEMZEMIN GEÇITTE, 16.4.2004 GÜNÜNDE TRENIN ÇARPTIĞI MINIBÜSTE (ÖĞRENCI SERVIS ARACI) BULUNAN Y. K. ÖLMÜŞTÜR. DAVACI VEKILI, FAZLAYA ILIŞKIN HAKLAR SAKLI KALMAK KAYDIYLA, OĞLUNUN ÖLÜMÜ NEDENIYLE DESTEKTEN YOKSUN KALAN MÜVEKKILLERI IÇIN 2.000.00...
 • 7957. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 22
  Decision No. : 2006 / 34
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/03/2006
  Preview : DAVACI : M.T. DAVALI : SSK. BAŞKANLIĞI OLAY : MÜFETTIŞ RAPORUNA GÖRE, 506 SAYILI YASA'NIN 8,9 VE 79. MADDELERINDE BELIRTILEN YÜKÜMLÜLÜKLERIN YERINE GETIRILMEDIĞI NEDENIYLE ANILAN YASA'NIN 140. MADDESI UYARINCA 9.009,90 YTL. IDARI PARA CEZASI VERILMIŞ; ÜNITE İTIRAZ KOMISYONUNCA IDARI PARA CEZASININ 423,00 YTL.'LIK KISMININ IPTALINE VE 8.586,90 YTL.'LIK KISMA YÖNELIK ITIRAZIN REDDINE KARAR VERILMESI ÜZERINE DAVACI TARAFINDAN, YAPILAN ITIRAZIN KISMEN REDDINE ILIŞKIN KOMISYON KARARININ IPTALI ISTEMIYLE, 22.6.2005 GÜNÜNDE IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇILMIŞTIR. BURSA 1. İDARE...
 • 7958. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 21
  Decision No. : 2006 / 33
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/03/2006
  Preview : O L A Y: DAVACIYA AIT YAPI, RUHSAT VE EKLERINE AYKIRI OLDUĞU NEDENIYLE 24.1.2005 TARIHLI YAPI TATIL ZAPTI ILE MÜHÜRLENMIŞ VE BELEDIYE ENCÜMENININ 24.2.2005 TARIH VE 2005/352 SAYILI KARARIYLA, 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 42. MADDESI UYARINCA 9.000.YTL. PARA CEZASI VERILMIŞ; DAVACI, SÖZKONUSU IMAR PARA CEZASININ IPTALI ISTEMIYLE, 17.6.2005 GÜNÜNDE IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇMIŞTIR. İZMİR 1. İDARE MAHKEMESİ; 29.6.2005 GÜN VE E:2005/728, K:2005/775 SAYI ILE, 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN 2. MADDESINE GÖRE "KABAHAT" DEYIMINDEN KANUNUN KARŞILIĞINDA IDARI YAPTIRIM UYGULANMASINI ÖNGÖRDÜĞ...
 • 7959. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 20
  Decision No. : 2006 / 32
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/03/2006
  Preview : DAVACI : K. SEY.TUR.TIC.LTD.ŞTI. VEKILI : AV. Y. C. DAVALI : ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANLIĞI OLAY : ARAÇ KIRALAMA (RENT A CAR) IŞI ILE IŞTIGAL EDEN DAVACI ŞIRKETIN; KIRAYA VERDIĞI 07 K 0402 PLAKA NOLU ARACIN LOGARA DÜŞMESININ ARDINDAN 07 D 1292 PLAKA NOLU ARACA ÇARPMASI SONUCU, ARAÇTA HASAR OLUŞTUĞUNDAN BAHISLE IKINCI ARACIN MALIKI TARAFINDAN ANTALYA 4.ASLIYE HUKUK MAHKEMESININ E:1999/749 SAYILI DOSYASINDA, DAVACI ŞIRKET VE DAVALI BELEDIYE BAŞKANLIĞINA KARŞI TAZMINAT DAVASI AÇILMIŞ; MAHKEMECE VERILEN 31.5.2000 GÜNLÜ, E:749, K:2000/851 SAYILI KARARIN YARGITAY TAR...
 • 7960. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 18
  Decision No. : 2006 / 31
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/03/2006
  Preview : O L A Y: MÜFETTIŞ RAPORUNA GÖRE, 506 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR KANUNU'NUN 79. MADDESINDE BELIRTILEN IŞYERI KAYITLARININ KURUMCA YAPILAN YAZILI IHTARA RAĞMEN 15 GÜNLÜK SÜRE IÇINDE IBRAZ EDILMEDIĞI NEDENIYLE,AYNI YASA'NIN 140/D. MADDESINE GÖRE 5.864,40 YTL. IDARI PARA CEZASI VERILMIŞ; YAPILAN ITIRAZIN ÜNITE İTIRAZ KOMISYONUNCA REDDEDILMESI ÜZERINE DAVACI ŞIRKET VEKILINCE, SÖZKONUSU IDARI PARA CEZASININ IPTALI ISTEMIYLE, 1.7.2005 GÜNÜNDE IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇILMIŞTIR. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ; 8.7.2005 GÜN VE E:2005/1315, K:2005/1110 SAYI ILE, DAVA KONUSU IDARI PARA CEZASININ 5326...
 • 7961. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 15
  Decision No. : 2006 / 30
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/03/2006
  Preview : DAVACI : A. B. İNŞAAT KÖMÜR NAKLIYE SANAYI VE TICARET LTD. ŞTI. DAVALI : TÜRKIYE İŞ KURUMU BALIKESIR İL MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : 4447 SAYILI İŞSIZLIK SIGORTASI KANUNU'NUN 48. MADDESINDE ÖNGÖRÜLEN IŞTEN AYRILMA BILDIRGESINI, SÜRESI IÇINDE DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERINE GETIRMEDIĞINDEN BAHISLE, AYNI KANUNUN 54. MADDESI UYARINCA DAVACI ŞIRKETE 977.40.- YTL IDARI PARA CEZASI KESILMIŞ, YAPILAN ITIRAZIN ÜNITE İTIRAZ KOMISYONUNUN 18.5.2005 TARIHLI KARARIYLA REDDEDILMESI ÜZERINE SÖZ KONUSU PARA CEZASININ IPTALI ISTEMIYLE 9.6.2005 TARIHINDE IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇILMIŞTIR. BURSA 3....
 • 7962. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 14
  Decision No. : 2006 / 29
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/03/2006
  Preview : DAVACI : H. L. DAVALI : TRAFIK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : DAVACI OTOYOLDA HIZ SINIRINI AŞTIĞINDAN BAHISLE, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFIK KANUNU'NUN 51. MADDESI UYARINCA TRAFIK ZABITASINCA 24.9.2005 GÜNÜNDE ADINA DÜZENLENEN 188.00.- YTL TUTARINDAKI DS-066748 SERI-SIRA NOLU TRAFIK CEZA TUTANAĞININ IPTALI ISTEMIYLE 28.9.2005 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. İZMİR 4. SULH CEZA MAHKEMESİ; 18.10.2005 GÜN VE E: 2005/137, K:2005/120 D.İŞ SAYI ILE; MUTERIZIN HER NE KADAR TRAFIK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24.9.2005 TARIH VE DS-066748 SAYILI IDARI PARA CEZA...
 • 7963. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 13
  Decision No. : 2006 / 28
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/03/2006
  Preview : DAVACI : A. K. VEKILLERI : AV. N. G.- AV. S. A. DAVALI : ANKARA VALILIĞI (SANAYI VE TICARET İL MÜDÜRLÜĞÜ) OLAY : DAVACIYA IŞLETME FAALIYETINE ILIŞKIN OLARAK, 2004 YILINA AIT YILLIK İŞLETME CETVELINI 30.4.2005 TARIHI SONUNA KADAR VERMEDIĞININ TESBIT EDILDIĞINDEN BAHISLE, 6948 SAYILI SANAYI SICIL KANUNU'NUN 9. MADDESI UYARINCA 572.00.-YTL IDARI PARA CEZASI KESILMIŞTIR. 18.10.2005 TARIH VE S-0012 SAYILI KARAR, 24.10.2005 TARIH, 39913 SAYILI YAZI EKINDE, 26.10.2005 TARIHINDE DAVACIYA TEBLIĞ EDILMIŞTIR. DAVACI VEKILI PARA CEZASININ IPTALI ISTEMIYLE ADLI YARGI Y...
 • 7964. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 7
  Decision No. : 2006 / 27
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/03/2006
  Preview : O L A Y:DAVACI 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFIK KANUNU'NUN 48/5. MADDESINE AYKIRILIK NEDENIYLE TRAFIK ZABITASINCA SÜRÜCÜ BELGESININ GERI ALINMASINA VE 475.00.- YTL IDARI PARA CEZASI VERILMESINE ILIŞKIN 9.7.2005 TARIHLI, 307158 NOLU TRAFIK CEZA TUTANAĞI ILE AYNI TARIHLI, 26326 NOLU SÜRÜCÜ BELGESI GERI ALMA TUTANAĞININ IPTALLERI ISTEMIYLE 20.7.2005 TARIHINDE IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇMIŞTIR. ANKARA 5. İDARE MAHKEMESİ; 26.8.2005 GÜN VE E:2005/1446, K:2005/1106 SAYI ILE; TOPLUM DÜZENINI, GENEL AHLAKI, GENEL SAĞLIĞI, ÇEVREYI VE EKONOMIK DÜZENI KORUMAK AMACIYLA; KABAHATLERE ILIŞKIN GENEL IL...
 • 7965. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 6
  Decision No. : 2006 / 26
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/03/2006
  Preview : DAVACI : G. K. GIDA İMALAT İNŞAAT SAN. TIC. LTD. ŞTI. VEKILI : AV. H. S. DAVALI : ANKARA VALILIĞI OLAY : EKMEK FIRINI IŞLETEN DAVACI ŞIRKETE AIT IŞYERINDE YAPILAN DENETIMLERDE, IŞYERININ IKINCI KATINDA GIDA SICILI VE ÜRETIM IZNI OLMADAN BAKLAVA, YAŞ PASTA VE TATLI ÇEŞITLERI ÜRETIMI YAPILDIĞINDAN BAHISLE 5179 SAYILI YASANIN 29. MADDESININ 8 (A) BENDINE GÖRE, 16.6.2005 TARIH, 1295 SAYILI VALILIK OLURU ILE DAVACI ŞIRKET ÜRETIMDEN MEN EDILMIŞ VE ADINA 1.112.- YTL IDARI PARA CEZASI KESILMIŞ, BU KARAR 27.6.2005 TARIH, 15001 SAYILI YAZI EKINDE 2.7.2005 TARIHINDE TEBLIĞ EDILMIŞ...
 • 7966. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 2
  Decision No. : 2006 / 25
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/03/2006
  Preview : DAVACI : K. İNŞAAT DAYANIKLI TÜKETIM MALLARI TICARET LTD. ŞTI. YETKILISI İ. K. VEKILI : AV. Z. Y. DAVALI : SSK BILECIK İL MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : DAVACI VEKILI; 506 SAYILI YASANIN 140. MADDESININ (D) FIKRASI UYARINCA TAHAKKUK ETTIRILEN VE 31.12.2003 TARIH VE 31606 SAYILI ÖDEME EMRI ILE BILDIRILEN 1.123.200.000.- TL ASIL TUTARLI, 3.705.953.794.- TL GECIKME ZAMMI OLMAK ÜZERE TOPLAM 4.829.153.794.- TL IDARI PARA CEZASININ KALDIRILMASI IÇIN 16.1.2003 TARIHINDE ITIRAZDA BULUNMUŞ, ITIRAZIN 9.2.2004 TARIH, 03615 SAYILI IŞLEMLE REDDI VE 16.2.2004 TARIHINDE TEBLIĞI ÜZERINE; SÖZ...
 • 7967. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 97
  Decision No. : 2006 / 24
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/03/2006
  Preview : O L A Y: HALEN İZMIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EMRINDE JANDARMA ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, ŞIRNAK-GÜÇLÜKONAK İLÇE JAND. KOM. LIĞI EMRINDE GÖREV YAPMAKTA IKEN YÜRÜTÜLEN BIR OPERASYON SIRASINDA YARALANDIĞI, 5434 SAYILI YASA UYARINCA VAZIFE MALÜLLÜĞÜ KABUL EDILEREK HAKKINDA 2330. 3713 SAYILI KANUN HÜKÜMLERININ UYGULANMASINA KARAR VERILDIĞI, TSK REHABILITASYON VE BAKIM MRK. HASTANESINCE DÜZENLENEN 11. 07. 2004 TARIH VE 188 SAYILI RAPORDA; "ATEŞLI SILAH YARALANMASINA BAĞLI SOL HUMERIN ½ DISTAL AMPUTASYONLUSU" TANISI KONULARAK, UZUV KAYBININ MEVCUT OLDUĞU, SOL KOL PROTEZININ KU...
 • 7968. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 5
  Decision No. : 2006 / 5
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/03/2006
  Preview : O L A Y: HAKKARI/ÇUKURCA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI EMRINDE GÖREVLI SANIK UZM.J.I.KD.ÇVŞ. MURAT SÜZLÜ'NÜN, HAYRABOLU 95. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞINA TAYINININ ÇIKMASI ÜZERINE, MEMLEKETINE GÖNDERMEK ÜZERE, 1 ADET SAVUNMA TIPI EL BOMBASI, 2 ADET TNT KALIBI, 145 GRAM C4 PLASTIK TAHRIP KALIBI, 73 ADET NATO NORMAL FIŞEĞI, 46 ADET NATO IZCI FIŞEĞI VS. MALZEMEYI BIR KOLIYE YERLEŞTIREREK ALICI OLARAK KENDI ISMINI GÖNDERICI OLARAK AYNI KOMUTANLIK EMRINDE GÖREVLI BIR ARKADAŞININ ISMINI YAZARAK ARAS KARGO ŞIRKETINE TESLIM ETTIĞI, 19.4.1999 GÜNÜ, SÖZÜEDILEN KARGO ŞUBESINDE YAPILAN ARAMADA YUKARIDA SAYILI...
 • 7969. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 4
  Decision No. : 2006 / 4
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/03/2006
  Preview : DAVACI : K.H. SANIK : A.K. OLAY : MALATYA/PÜTÜRGE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI TEPEHAN J.K. KOMUTANI OLARAK GÖREVLI SANIK J. ASTSB. KD.ÇVŞ. A.K.'IN, 2.2.2003 TARIHINDEN 3 AY KADAR ÖNCE, UZUNTAŞ KÖYÜNDE ELEKTRIK ÇARPMASI SONUCU BIR KIŞININ ÖLÜMÜ ILE ILGILI OLARAK, TAZIYE IÇIN İSTANBUL'DAN GELEN DÖRT BEŞ KIŞI ILE BIRLIKTE KARAKOLA GELEN KÖY MUHTARINDAN, KARAKOLUN DIGITÜRK ŞIFRELI KANALININ AIDATININ ÖDENMESI IÇIN PARA YARDIMINDA BULUNMASINI ISTEDIĞI, BUNUN ÜZERINE İSTANBUL'DAN GELEN KIŞILER ARASINDA BULUNAN M. ISIMLI KIŞININ SANIĞA 100 ABD DOLARI VERDIĞI ANCAK SANIĞIN HERH...
 • 7970. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 3
  Decision No. : 2006 / 3
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/03/2006
  Preview : DAVACI : K.H. SANIKLAR : 1-A.B.E. 2-M.T. 3-E.Y. 4-A.Ö. 5-M.D. 6-C.Ü. 7-Ü.B. 8-Y.V. 9-O.B. 10-İ.G. 11-N.Ş. 12-E.A. 13-Y.Y. 14-C.E. 15-G.G. OLAY : SIVIL KIŞI SANIKLAR A.B.E., M.T., E.Y., A.Ö., M.D., C.Ü., Ü.B., Y.V., O.B., İ.G., N.Ş., E.A., Y.Y., C.E. VE G.G.'NUN, 1999-2000 YILLARI IÇERISINDE, İSTANBUL BOĞAZ KOMUTANLIĞI KADROSUS SATINALMA KOMISYONU BAŞKANLIĞI'NIN ÇEŞITLI MALZEME ALIMINA ILIŞKIN IHALELERINDE RESMI ARTTIRMA VE EKSILTMEYE HILE KARIŞTIRMAK SUÇUNU IŞLEDIKLERI ILERI SÜRÜL...
 • 7971. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 1
  Decision No. : 2006 / 1
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/03/2006
  Preview : OLAY : SIVAS/HAFIK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI EMRINDE GÖREVLI SANIKLAR J. ASB.KD.BÇVŞ. MEHMET ELAGÖZ, J.ASB.BÇVŞ. FATIH İNCE, J.ASB.KD.ÜÇVŞ .ADEM ERDÖNMEZ, J.ASB.ÇVŞ. LEVENT TARIM, UZM. J.IV.KAD.ÇVŞ. SALIH YILDIRIM ILE UZM.J.ÇVŞ.ERGÜN SUNGURTEKIN'IN, 30.7.1998 GÜNÜ, ÇUKURBELEN KÖYÜ YAKINLARINDA ŞÜPHELI BIR ŞAHSIN GÖRÜLDÜĞÜNE DAIR YAPILAN IHBAR NEDENIYLE, JANDARMA TIMI OLARAK ARAZI ARAMA VE TARAMA GÖREVINE ÇIKTIKLARI, SEYFEBELI MEVKIINE GELDIKLERINDE MAKTÜL NERMIN KARABULUT'U GÖRMELERI ÜZERINE, GELDIKLERI ARACI YOLA BIRAKARAK MAKTÜLÜ TAKIBE ALDIKLARI SIRADA DUR IKAZINDA BULUNDUKLARI, ANCAK M...
 • 7972. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 76
  Decision No. : 2006 / 53
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 01/03/2006
  Preview : O L A Y: DAVACI ŞIRKETE AIT ARACIN TESCIL PLAKASINA GÖRE, TRAFIK ZABITASINCA 8.1.1998 TARIHINDEN ITIBAREN 2918 SAYILI YASA'NIN 47. VE 61. MADDELERININ IHLÂL EDILDIĞI NEDENIYLE DÜZENLENEN 7 ADET TRAFIK CEZA TUTANAĞI, 26.5.2005 TARIHINDE TEBLIĞ EDILMIŞTIR. DAVACI ŞIRKET TARAFINDAN, 25.2.2003 TARIH VE 4811 SAYILI VERGI BARIŞI KANUNU'NUN YÜRÜRLÜK TARIHINDEN ÖNCEYE AIT OLAN BU CEZALARIN, ANILAN YASA ILE BELIRLENEN SINIRIN ALTINDA OLDUĞU VE AF KAPSAMINDA BULUNDUĞU ILERI SÜRÜLEREK IPTALI ISTEMIYLE, 15.6.2005 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNULMUŞTUR. TRABZON 1. SULH CEZA MAHK...
 • 7973. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 16
  Decision No. : 2006 / 23
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 13/02/2006
  Preview : DAVACI : K.V. Y. - M. Y. VE ORT. KOLL. ŞTI. DAVALI : SIGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESIR OLAY : 506 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR KANUNU'NUN 9. MADDESINDE ÖNGÖRÜLEN EK AYLIK BILDIRGE ILE EK DÖRT AYLIK DÖNEM BORDROSUNU YASAL SÜRESI IÇINDE KURUMA VERMEDIĞI GEREKÇESIYLE IŞVERENE AYNI YASANIN 140. MADDESI UYARINCA 2.538,00 YTL IDARI PARA CEZASI VERILMIŞ, BU CEZAYA YAPILAN ITIRAZIN İNCELEME KOMISYONUNCA REDDINE ILIŞKIN KARAR 25.5.2005 TARIHINDE TEBLIĞ EDILMIŞ OLUP, DAVACI ŞIRKET, SÖZ KONUSU IDARI PARA CEZASINA ILIŞKIN 11.5.2005 TARIH, 105 NO.LU KARARIN IPTALI ISTEMIYLE, 25.7.2005 TARIHINDE...
 • 7974. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 12
  Decision No. : 2006 / 22
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 13/02/2006
  Preview : DAVACI : E. İNŞ. TAAH. TIC. VE SAN. A.Ş. VEKILLERI : AV. M. S. A., AV. G. G. DAVALI : İÇIŞLERI BAKANLIĞI OLAY : DAVACI ŞIRKET VEKILI, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFIK KANUNU'NUN 65. MADDESININ 1-B EK-1 BENDI VE AYNI YASANIN 5. FIKRASINA AYKIRILIK NEDENIYLE TRAFIK ZABITASINCA 19.9.2005 GÜNÜNDE ŞIRKET ARACINA 435746 VE 435750 NOLU TUTANAKLARLA DÜZENLENEN TOPLAM 2.471,00 YTL. TUTARINDAKI PARA CEZASINA ILIŞKIN TRAFIK CEZA TUTANAKLARININ IPTALI ISTEMIYLE, 21.10.2005 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. SARAYÖNÜ SULH CEZA MAHKEMESİ; 25.10.2005 GÜN VE E:2005/2...
 • 7975. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 11
  Decision No. : 2006 / 21
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 13/02/2006
  Preview : DAVACI : E. İNŞ. TAAH. TIC. VE SAN. A.Ş. VEKILLERI : AV. M. S. A., AV. G. G. DAVALI : İÇIŞLERI BAKANLIĞI OLAY : DAVACI ŞIRKET VEKILI, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFIK KANUNU'NUN 65. MADDESININ 1-B BENDI VE AYNI YASANIN 5. FIKRASINA AYKIRILIK NEDENIYLE TRAFIK ZABITASINCA 18.10.2005 GÜNÜNDE ŞIRKET ARACINA 435959 VE 435958 NOLU TUTANAKLARLA DÜZENLENEN TOPLAM 2.092,00 YTL. TUTARINDAKI PARA CEZASINA ILIŞKIN TRAFIK CEZA TUTANAKLARININ IPTALI ISTEMIYLE, 21.11.2005 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. SARAYÖNÜ SULH CEZA MAHKEMESİ; 30.11.2005 GÜN VE E:2005/232 D...
Page 319 of 378 << < 60 130 190 250 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 > >>