Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Article :
Authority :

Records returned : 9428
Page 314 of 378 << < 60 130 190 250 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 > >>
 • 7826. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 142
  Decision No. : 2006 / 152
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y: MÜFETTIŞ RAPORU ILE 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 30. MADDESINDE BELIRTILEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERINE GETIRILMEDIĞI (ÇALIŞTIRILMASI GEREKEN 1 ÖZÜRLÜ IŞÇI KONTENJANI AÇIĞI BULUNDUĞU) NEDENIYLE ANILAN YASA'NIN 108. MADDESINE DAYANILARAK 101. MADDESINE GÖRE 19.174,77 YTL IDARI PARA CEZASI KESILMIŞ; DAVACI ŞIRKET VEKILI, 12.9.2005 TARIH, 11692 SAYILI IŞLEMLE BILDIRILEN PARA CEZASINA KARŞI, 27.9.2005 GÜNÜNDE SULH CEZA MAHKEMESINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. ORDU 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 10.11.2005 GÜN VE E:2005/122, K:2005/118 D.İŞ. SAYI ILE, 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108/2. MADDESI UYARINCA BU C...
 • 7827. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 141
  Decision No. : 2006 / 151
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 28.12.2005 GÜN VE 22273 SAYILI IŞLEMLE, 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 92. MADDESI UYARINCA ISTENILEN KAYIT VE BELGELERI MÜFETTIŞE IBRAZ ETMEMEKTEN DOLAYI AYNI KANUNUN 108. MADDESINE DAYANILARAK 107. MADDESINE GÖRE DAVACI ŞIRKET ADINA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞTIR. DAVACI ŞIRKET VEKILI, SÖZ KONUSU IDARI PARA CEZASINA KARŞI 18.1.2006 TARIHINDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. ANTALYA 2. SULH CEZA MAHKEMESİ ; 18.1.2006 GÜN VE MÜTEFERRIK E:2006/14; MÜTEFERRIK K:2006/14 SAYI ILE, ÇALIŞMA VE SOSYAL G...
 • 7828. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 140
  Decision No. : 2006 / 150
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 3. MADDESINE AYKIRI OLARAK IŞYERI 1.4.2005 TARIHINDE IŞE BAŞLAMASINA RAĞMEN 1 AY IÇERISINDE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BILDIRILMEDIĞINDEN BAHISLE AYNI KANUNUN 108. MADDESINE DAYANILARAK 98. MADDESINE GÖRE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI KOCAELI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 25.7.2005 GÜN VE 6236 SAYILI IŞLEMI ILE DAVACI ADINA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞTIR. DAVACI, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 12.8.2005 TARIHINDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. DÜZCE 1. SULH CEZA MAHKEMESİ ; 17.8.2005 GÜN VE 2005/606 D.İŞ SAYI ILE, ITIRAZ EDENIN ITIRAZ DILEKÇESIND...
 • 7829. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 139
  Decision No. : 2006 / 149
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 92. MADDESINE AYKIRI OLARAK KAYIT VE BELGE IBRAZ EDILMEDIĞINDEN BAHISLE DAVALI IDARENIN 20.7.2005 GÜN VE 18875 SAYILI IŞLEMI ILE AYNI KANUNUN 107. MADDESI UYARINCA DAVACI ŞIRKET ADINA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞTIR. DAVACI ŞIRKET, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 9.8.2005 TARIHINDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. ANKARA 4. SULH CEZA MAHKEMESİ ; 14.9.2005 GÜN VE MÜT. KARAR NO: 2005/882 SAYI ILE, 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 108/2 MADDESINDE AÇIKÇA BU CEZALARA KARŞI TEBLIĞ TARIHINDEN ITIBAREN EN GEÇ 7 GÜN IÇERISINDE YETKILI IDARE MAHKEMESINE...
 • 7830. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 138
  Decision No. : 2006 / 148
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 41. MADDESINE AYKIRI OLARAK IŞYERINDE ÇALIŞAN IŞÇILERIN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERINI ÖDEMEDIĞINDEN BAHISLE AYNI KANUNUN 108. MADDESINE DAYANILARAK 102. MADDESINE GÖRE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 19.9.2005 GÜN VE 24937 SAYILI IŞLEMI ILE DAVACI ŞIRKET ADINA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞTIR. DAVACI ŞIRKET VEKILI, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 4.10.2005 TARIHINDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. ANKARA 11. SULH CEZA MAHKEMESİ ; 6.12.2005 GÜN VE 2005/757 MÜT. SAYI ILE, 5326 SAYILI KABAHATLER YASASI'NIN GENEL B...
 • 7831. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 137
  Decision No. : 2006 / 147
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:İŞ MÜFETTIŞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 31.8.2005 GÜN VE 079 SAYILI RAPORDA, 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 92. MADDESINE AYKIRI OLARAK YAPILMAK ISTENEN TEFTIŞLE ILGILI BELIRTILEN GÜN VE SAATTE YAPILAN DAVETE ICABET ETMEYIP, IŞYERI ILE ILGILI KAYIT VE BELGELERI IBRAZ ETMEYEREK, TEFTIŞIN SONUÇLANDIRILMASINA ENGEL OLUNDUĞUNDAN BAHISLE AYNI KANUNUN 108. MADDESINE DAYANILARAK 107. MADDESINE GÖRE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 21.9.2005 GÜN VE 25335 SAYILI IŞLEMI ILE DAVACI ŞIRKET ADINA 7.144,60 YTL IDARI PARA CEZASI KESILMIŞTIR. DAVACI ŞIRKET VEKILI, SÖZ KO...
 • 7832. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 136
  Decision No. : 2006 / 146
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 3.MADDESINE AYKIRI OLARAK IŞYERI AÇILIŞINI YASAL SÜRESI IÇERISINDE BILDIRMEDIĞINDEN BAHISLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 22.8.2005 GÜN VE 22507 SAYILI IŞLEMI ILE AYNI KANUNUN 108. MADDESINE DAYANILARAK 98. MADDESINE GÖRE DAVACI ŞIRKET ADINA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞTIR. DAVACI ŞIRKET, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 4.10.2005 TARIHINDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. ANKARA 2. SULH CEZA MAHKEMESİ ; 25.11.2005 GÜN VE E:2005/26 İTIRAZ; K:2005/26 İTIRAZ SAYI ILE, IDARI PARA CEZASINA ILIŞKIN KARARIN 4857...
 • 7833. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 135
  Decision No. : 2006 / 145
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 22.9.2005 GÜN VE 40241 SAYILI IŞLEMI ILE, 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 92. MADDESINE AYKIRI OLARAK IŞ MÜFETTIŞININ DAVETINE UYMAYARAK, TEFTIŞ IÇIN ISTEDIĞI EVRAK VE BELGELERI IBRAZ ETMEYIP, TEFTIŞIN SONUÇLANMASINI ENGELLEMEKTEN DOLAYI AYNI KANUNUN 108. MADDESINE DAYANILARAK 107. MADDESINE GÖRE DAVACI ŞIRKET ADINA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞTIR. DAVACI ŞIRKET VEKILI, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 14.10.2005 TARIHINDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. FATİH 2. SULH CEZA MAHKEMESİ; 14.10.2005 GÜN VE MÜT...
 • 7834. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 133
  Decision No. : 2006 / 144
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y: 2872 SAYILI YASA'NIN 8/1. MADDESINE AYKIRI OLARAK, TOPLANAN ÇÖPLERIN ÇEVREYE ZARAR VERECEK ŞEKILDE DOĞRUDAN VE DOLAYLI BIÇIMDE ALICI ORTAMA VERILDIĞI, DEPOLANDIĞI VE TAŞINDIĞINDAN BAHISLE 21.10.2005 TARIH VE 2005/1 SAYILI KARAR ILE DAVACI ADINA 429,00YTL PARA CEZASI KESILMIŞTIR. DAVACI VEKILI TARAFINDAN, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI, 8.11.2005 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNULMUŞTUR. SİLİFKE SULH CEZA MAHKEMESİ; 8.11.2005 GÜN VE E:2005/472 D.İŞ SAYI ILE, 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNA MUHALEFET NEDENIYLE VERILEN IDARI CEZALARA KARŞI AYNI YASANIN 25/1 MADDESI G...
 • 7835. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 129
  Decision No. : 2006 / 143
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:DAVACI ŞIRKET VEKILI, 31 TF 596 PLAKA SAYILI ARACA KESILEN TRAFIK PARA CEZASI VE GECIKME ZAMMININ TAHSILI IÇIN GÖNDERILEN 2005/000023282 TAKIP NUMARALI ÖDEME EMRININ IPTALI ISTEMIYLE 7.11.2005 TARIHINDE , IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇMIŞTIR. ADANA 2. İDARE MAHKEMESİ TEK HAKİMİ; 28.11.2005 GÜN VE E:2005/2286, K:2005/1849 SAYI ILE, 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN 2. MADDESINE GÖRE "KABAHAT" DEYIMINDEN KANUNUN KARŞILIĞINDA IDARI YAPTIRIM UYGULANMASINI ÖNGÖRDÜĞÜ HAKSIZLIĞIN ANLAŞILACAĞI; 3. MADDESINDE, BU KANUNUN GENEL HÜKÜMLERININ DIĞER KANUNLARDAKI KABAHATLER HAKKINDA DA UYGULANACAĞIN...
 • 7836. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 128
  Decision No. : 2006 / 142
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:DAVACI ŞIRKETE AIT KANAL D LOGOSUYLA YAYIN YAPAN TELEVIZYON KANALINDA YAYIMLANAN "ÇIRAK" ISIMLI PROGRAMDA "METROCITY" ISIMLI ALIŞVERIŞ MERKEZININ ÖRTÜLÜ REKLAMININ YAPILDIĞI VE BUNUN 4077 SAYILI TÜKETICININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN 4822 SAYILI KANUNLA DEĞIŞIK 16. MADDESINE AYKIRI OLDUĞU NEDENIYLE, REKLÂM KURULUNCA DAVACI ŞIRKETE, ANILAN YASA'NIN 17. VE 25/8. MADDELERI UYARINCA 100.024,40.-YTL. IDARI PARA VE DURDURMA CEZALARI VERILMIŞ; BAKANLIK MAKAMININ 16.8.2005 TARIH VE 174 SAYILI ONAYIYLA UYGUN BULUNAN VE 12.9.2005 TARIH VE 23689 SAYILI YAZI ILE TEBLIĞ EDILEN BU CEZALARA, 3.10...
 • 7837. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 127
  Decision No. : 2006 / 141
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y: TANDOĞAN, MEBUSEVLERI, DÖGOL CADDESI, 13/1 NUMARADA, İMARIN 4262 ADA 43 PARSELI ÜZERINDE, YAPI KULLANMA İZNI BULUNAN BINANIN MAHALLEN YAPILAN KONTROLÜNDE; ONAYLI MIMARI PROJESINE AYKIRI OLARAK 1 NO.LU DAIRENIN ÖNÜNDE BULUNAN TERASIN KAPATILDIĞININ SAPTANDIĞI NEDENIYLE, ÇANKAYA BELEDIYE ENCÜMENININ 21.7.2005 TARIH VE C:2005/2583.15 SAYILI KARARIYLA, 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 32. VE 42. MADDELERI UYARINCA, YIKIM VE 2.500,00 YTL PARA CEZASI VERILMIŞ; DAVACI ŞIRKET VEKILLERI TARAFINDAN, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI, 17.8.2005 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNULMUŞTUR. ...
 • 7838. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 112
  Decision No. : 2006 / 140
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y: İSTANBUL ILI BAĞCILAR İLÇESI,İNÖNÜ MAHALLESI,16 PAFTA, 1700 KADASTRAL PARSELDE 2981/3290 SAYILI YASALARA GÖRE YAPILAN IMAR UYGULAMASI SONUCU 244 DT 1B PAFTA; 170.00M2 ALANLI 519 ADA, 2 PARSEL, 210.00M2 ALANLI 519 ADA 3 PARSELLER ILE 223.00M2 ALANLI 520 ADA, 1 PARSELIN OLUŞTUĞU VE 520 ADA, 1 PARSELIN DAVACI ADINA TESCIL EDILDIĞI, KADASTRAL PARSEL HISSEDARLARINDAN BIRININ DÜZELTME ISTEMI ÜZERINE, 16.8.1995 GÜNLÜ, 5092 SAYILI BELEDIYE ENCÜMENI KARARI ILE 519 ADA, 2 PARSEL ILE 519 ADA, 3 PARSEL DAVACIYA VERILMIŞ, DAHA ÖNCE 519 ADA, 3 PARSELIN SAHIPLERINDEN SATIŞ VEKALETI ALMIŞ OLAN BIR...
 • 7839. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 25
  Decision No. : 2006 / 25
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : DAVACI :K.H. YAKINAN :M.Ç. SANIK :A.T. OLAY :ERZINCAN 3. OR. MU. A. OR. BLG. MU. SIS. TB. 1. BLG. MU. SIS. BL. KOMUTAN-LIĞI EMRINDE GÖREVLI SANIK MU.TEKNS. ASTSB. KD. BÇVŞ. A.T.'UN, 24.7.2003 GÜNÜ, KAYBOLMUŞ CEP TELEFONUNU BULMASINA RAĞMEN, USULSÜZ MÜLK EDINDIĞI, BÖYLECE, BULDUĞU CEP TELEFONUNU AHKÂMA RIAYET ETMEKSIZIN IKTISABA KALKIŞMAK SUÇUNU IŞLEDIĞI ILERI SÜRÜLEREK, EYLEMINE UYAN TÜRK CEZA KANUNU'NUN 511/1. MADDESI UYARINCA CEZALANDIRILMASI ISTEMIYLE ERZINCAN CUMHURIYET BAŞSAVCILIĞI'NIN 17.11.2003 GÜN VE E:2003/1559, K:2003/592 SAYILI IDDIANAMESIYLE KAMU DAVASI AÇIL...
 • 7840. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 24
  Decision No. : 2006 / 24
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y: BEYTÜŞŞEBAP TAKTIK J. KOMD. A. KRH.TK. KOMUTANLIĞI EMRINDE GÖREVLI SANIK J. ER YUSUF KARAASLAN'IN, 1.6.2005 GÜNÜ, YASAK OLMASINA RAĞMEN BIRLIK IÇERISINDE CEP TELEFONU KULLANDIĞININ TESPIT EDILMESI ÜZERINE, EMRE ITAATSIZLIKTE ISRAR SUÇU NEDENIYLE HAKKINDA BAŞLATILAN SORUŞTURMA SIRASINDA, KULLANDIĞI CEP TELEFONUNUN GIDEN MESAJLAR KISMINDA, PKK TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZDE BAŞKANI ABDULLAH ÖCALAN'I "IMRALIDAKI GÜNEŞ", ÖLDÜRÜLEN ÖRGÜT MENSUPLARINI "DEVRIM ŞEHIDI", OLARAK NITELENDIRMEK SURETIYLE VE "ÖZGÜR KÜRDISTAN" SÖYLEMIYLE BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDA FAALIYETINI YÜRÜTTÜĞÜ, BÖYLECE, ÖRGÜ...
 • 7841. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 23
  Decision No. : 2006 / 23
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y: BATMAN J. KOMD. ÖZL. HRK. TB. 2. (B) BÖLÜK KOMUTANLIĞI EMRINDE GÖREVLI SANIK J. UZM. ONB. MEHMET KÖSE'NIN, 3.5.2001 GÜNÜ, AYNI KOMUTANLIK EMRINDE GÖREVLI J. UZM. ONB. MENDERES VURGUN'UN DOLABINDA BULUNAN CÜZDANINDAN YAPI KREDI BANKASINA AIT VISA KREDI KARTINI ALARAK 216.000.000. T.L. TUTARINDA HARCAMA YAPTIĞI, J. UZM. ÇVŞ. MEHMET BAYRAM'IN DOLABINDA BULUNAN CÜZDANINDAN 50 ALMAN MARKI PARA ILE AYNI BANKAYA AIT KREDI KARTINI ALARAK, HESABINDAN 340.000.000. T.L. TUTARINDA PARA ÇEKTIĞI, BÖYLECE, ÜSTÜNÜN PARASINI VE EŞYASINI ÇALMAK, ARKADAŞININ PARASINI VE EŞYASINI ÇALMAK SUÇLARINI IŞLE...
 • 7842. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 22
  Decision No. : 2006 / 22
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : DAVACI : K.H. YAKINANLAR :1-M.S. 2-Ş.A. 3-C.İ. SANIKLAR :1-M.İ. 2-H.D. 3-E.D. OLAY : DOĞUBAYAZIT 5. HD. A. 3. HD. TB. 2. HD. BÖLÜK KOMUTANLIĞI EMRINDE GÖREVLI SANIKLAR P. ER M.İ., P. ER H.D. VE P. ER E.D.'NUN, ÜLKEYE YASADIŞI YOLLARLA GIRIŞ YAPAN YAKINANLAR M.S., Ş.A. VE C.İ.'IN SINIR DIŞI EDILMELERIYLE GÖREVLENDIRILDIKLERI 8.12.2000 GÜNÜ, ŞAHISLARIN 2. BL. AKINCILAR TAKIM KARAKOLUNA SEVKLERI SIRASINDA, YAKINAN Ş.A.'NIN GÖZLÜĞÜNÜ, MUHAMMET SAFIR'IN PANTOLON, KAZAK VE ŞAPKASINI, C.İ.'IN 100 AMERIKAN DOLARI PARASINI ZOR KULLANARAK ALDIKLARI, BÖ...
 • 7843. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 21
  Decision No. : 2006 / 21
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : OLAY : VAN/ERCIŞ 10. P. TUG. KOMUTANLIĞI EMRINDE GÖREVLI SANIKLAR P. ÇVŞ. RAŞIT MUTLU, P. ONB. ERGÜN AYDIN, P. ONB. KAMIL SINEN ILE P. ERLER İLKAY ÖZCAN, HAKAN GÜNER VE AHMET DEMIR'IN, 5.10.2000 GÜNÜ, BÖLGEDE YAPILAN OPERASYONLAR SIRASINDA, PUSU, ARAZI ARAMA VE TARAMA GÖREVI NEDENIYLE GÜLIZAR TEPEDE KONUŞLANDIKLARI SIRADA, BULUNDUKLARI TEPEYE GELMEKTE OLAN JANDARMA KOMANDO BÖLÜĞÜNÜN HAREKET VE ILERLEYIŞI HAKKINDA BILGI VERILMEMESI NEDENIYLE, BÖLÜĞÜN ÖNÜNDE KILAVUZ OLARAK HAREKET EDEN KÖY KORUCULARININ KÜRTÇE KONUŞMALARINDAN DOLAYI TERÖRISTLERIN MEVZILERE SIZMA YAPTIKLARINI ZANNEDEREK AÇTIK...
 • 7844. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2009 / 39
  Decision No. : 2009 / 194
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 30/08/2006
  Preview : DAVACI DAVA DILEKÇESINDE, GATA NEFROLOJI BILIM DALI BAŞKANLIĞI'NIN 28.7.2007 TARIH VE 256 NUMARALI KRONIK BÖBREK YETMEZLIĞI VE HEMODIYALIZ HASTASI, D/44 F1 TSK'DE GÖREV YAPAMAZ RAPORU SONUCUNDA 21.8.2007 TARIHINDE MALULEN EMEKLIYE AYRILDIĞINI, 30.8.2001 YILINDA ALBAYLIĞA NASBEDILDIĞINI, 30.8.2006 TARIHINDEN ITIBAREN ISE KADROSUZLUK TAZMINATINI HAK ETMIŞ BULUNDUĞUNU, 15.10.2007 TARIHINDE ALDIĞI EMEKLI MAAŞINDA KADROSUZLUK TAZMINATININ VERILMEDIĞINI ÖĞRENDIĞINI, OYSA, BU TAZMINATI 30.8.2006 TARIHINDE HAK ETTIĞINI, 30.8.2006 TARIHINDEN SONRA KENDI ISTEĞIYLE VEYA BAŞKA BIR NEDENLE EMEKLIYE AYRI...
 • 7845. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2008 / 7
  Decision No. : 2008 / 279
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 24/07/2006
  Preview : DAVACI ILE SPOR TOTO TEŞKILAT BAŞKANLIĞI ARASINDA 24.07.2006 TARIHINDE 126009 NOLU BAYILIK (SPOR TOTO VE SAYISAL BAYII) SÖZLEŞMESI IMZALANMIŞTIR. DAVACI ÇALIŞMAYA BAŞLADIKTAN SONRA, 14.11.2006 TARIHINDE YAPILAN DENETIM ESNASINDA, IŞYERINDE JETONLU KUMAR MAKINESI BULUNDURDUĞU GEREKÇESIYLE TUTANAK DÜZENLENMIŞTIR. DAVALI IDARECE; BAYILIK SÖZLEŞMESININ 2. MADDESININ (Ö) BENDINDE, BAYILIĞIN YAPILACAĞI MAHALDE TEŞKILAT TARAFINDAN TEMIN EDILECEK TERMINALLER DIŞINDA OYUN OYNATAN BAŞKA BIR OYUN MAKINESININ BULUNAMAYACAĞI, 8. MADDESININ ( B ) BENDINDE, BAYI TARAFINDAN BU SÖZLEŞME...
 • 7846. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 134
  Decision No. : 2006 / 138
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 10/07/2006
  Preview : DAVACI : S. E. VE ÇOCUKLARI VEKILI : AV. E. H. G. DAVALI : TCDD İŞLETMESI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKILI : AV. B. O. OLAY : DEMIRYOLUNUN ÇAYCUMA-GÖKÇEBEY ISTIKAMETINDE KLM. 354+650'DE BULUNAN BARIYERSIZ HEMZEMIN GEÇITTE, 9.12.2001 GÜNÜNDE TRENIN ÇARPTIĞI OTOMOBILDE BULUNAN DAVACININ EŞI SIYAMI ERCAN ÖLMÜŞTÜR. DAVACI VEKILI, FAZLAYA ILIŞKIN HAKLAR SAKLI KALMAK KAYDIYLA, MÜVEKKILININ EŞININ ÖLÜMÜ NEDENIYLE DESTEKTEN YOKSUNLUK KARŞILIĞI MADDI VE AYRICA MANEVI TAZMINATIN KAZA TARIHINDEN ITIBAREN IŞLEYECEK EN YÜKSEK BANKA MEVDUAT FAIZIYLE BIRLIKTE DAVALI İŞLETMEDEN TA...
 • 7847. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 132
  Decision No. : 2006 / 137
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 10/07/2006
  Preview : DAVACI : İ. D. VEKILI : AV. A. L. DAVALI : HONAZ KAYMAKAMLIĞI, İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : MENŞE ŞAHADETNAMESI VE SAĞLIK RAPORU OLMADAN HAYVAN SEVKETTIĞI NEDENIYLE,22.12.2005 TARIHLI, 3 SAYILI KAYMAKAMLIK OLUR'LU KARAR ILE, HAYVAN SAHIBI DAVACIYA, 3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU'NUN 47.MADDESINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA ILIŞKIN 4648 SAYILI KANUN'UN 4/B MADDESI UYARINCA 2.250,00 YTL IDARI PARA CEZASI KESILMIŞ; DAVACI VEKILI, SÖZ KONUSU IDARI PARA CEZASIN IPTALI ISTEMIYLE,29.12.2005 GÜNÜNDE IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇMIŞTIR. DENİZLİ İDARE MAHKEMESİ TE...
 • 7848. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 131
  Decision No. : 2006 / 136
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 10/07/2006
  Preview : DAVACI : A. U. DAVALI : MERSIN VALILIĞI (İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ SILIFKE DOĞA KORUMA VE MILLI PARKLAR MÜHENDISLIĞI) OLAY : 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU'NUN, 5., 12. VE 14/1-2.,MADDELERINE MUHALEFET ETTIĞI NEDENIYLE (ÖZEL KANUNLA KORUNAN GÖKSU ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESINDE, AVLANMA MIKTARLARI DIŞINDA, AVLANMA IZNI OLMADAN VE AVCILIK BELGESI ALMADAN AVLANMAK) AYNI KANUN'UN 21/1., 23. VE 24/3. MADDELERI UYARINCA,10.10.2005 TARIH, 8 SAYILI İDARI YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI ILE DAVACI ADINA TOPLAM 1.286,04 YTL IDARI PARA CEZASI KESILMIŞTIR. DAVACI, VERILEN IDARI P...
 • 7849. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 130
  Decision No. : 2006 / 135
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 10/07/2006
  Preview : DAVACI : Ö. G. DAVALI : ARTVIN BELEDIYE BAŞKANLIĞI OLAY : YAPILAN KONTROLLERDE, IŞLETMECILIĞINI DAVACININ YAPTIĞI ÖZLE İNTERNET CAFE'NIN MEVZUATA AYKIRI IŞLETILDIĞININ SAPTANDIĞI(PORNOGRAFIK IÇERIKLI SITELERE RASTLANMASI) NEDENIYLE, 2559 SAYILI KANUN'UN 6. MADDESININ (D) FIKRASI UYARINCA VE BELEDIYE ENCÜMENININ26.4.2005 TARIHLI VE 85 SAYILI KARARIYLA DAVACI ADINA 500,00 YTL PARA CEZASI KESILMIŞTIR. DAVACI, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA ILIŞKIN IŞLEMIN IPTALI ISTEMIYLE13.5.2005GÜNÜNDE IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇMIŞ; DILEKÇENIN REDDINE YÖNELIK MAHKEME KARARI ÜZERINE AYNI ISTEM...
 • 7850. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 126
  Decision No. : 2006 / 134
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 10/07/2006
  Preview : DAVACI : E. ELEKT. BIL. İNŞ. TUR. YAT. TIC. SAN. A.Ş. VEKILI : AV. M. D. DAVALI : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI ANKARA SIGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : 506 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR KANUNU'NUN 79. MADDESINDE ÖNGÖRÜLEN; AYLIK SIGORTA PRIMLERI BILDIRGELERINI VE EK DÖNEM DÖRT AYLIK SIGORTA PRIMLERI BORDROLARINI SÜRESINDE KURUMA VERMEDIĞI GEREKÇESIYLE DAVACI ŞIRKETE AYNI YASANIN 140. MADDESI UYARINCA 9.4.2003 TARIHLI, 47368 IŞLEMLE TOPLAM 671.760.000 TL IDARI PARA CEZASI KESILMIŞ, YAPILAN ITIRAZIN KOMISYONCA REDDEDILEREK KARARIN, 4.6.2003 TARIHLI VE 73690 SAYILI IŞLEM ILE...
Page 314 of 378 << < 60 130 190 250 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 > >>