Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Records returned : 333
Page 5 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 • 101. Document size : 12.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2005 / 62
  Decision No. : 2005 / 94
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 12/07/2005
  Preview : …cebinde gazete kağıdına sarılı dişi hint keneviri çıktığı ve bunu Tokcan adlı arkadaşından aldığını beyan ettiği, ayrıca Kazım Burak'ın üzerinde de dişi hint keneviri elde edildiği ve bunu Muammer'in verdiğini...emniyete geldiğini, sormuş oldukları hint kenevirini, mahalleden tanıdığı Muammer Ardaç'a kesinlikle kendisinin satmadığını, o gün hiç görmediğini, hint keneviri satmak gibi bir olayının hiç olmadığını,...sıralarında mahalleden tanıdığı Kazım Burak ile hint keneviri içmeyi karalaştırdıklarını ve Kazım'ın kendisine 20 milyon lira verdiğini, mahallede hint keneviri satan soyadını bilmediği Tokcan adlı kişiyi Kayalıdere…
 • 102. Document size : 7.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 1990 / 134
  Decision No. : 1990 / 161
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 04/06/1990
  Preview : …parkta tanıştığı görevlilere, esrar hammaddesi olan kenevir bitkisini temin edeceğini söylemiş, örnek istemesi üzerine gece bir çuval içinde 2,5, kilo kenevir vermiştir. jandarma kontrolü olduğunu söylemiştir...temasa geçtikleri yapılan pazarlık sonucu sanığın 9.9.1989 günü 2.5 kilo esrar ham maddesi olan kenevir bitkisini getirdiği ve isteği üzerine olay günü 35 adet boş çuvalın temin edilerek kamyonetle sanıklara...kamyonetin geri döndüğü ve saat 23.00 de sanıkların belirttikleri yere giden kamyonete 15 çuval kenevir bitkisinin yüklendiği ve alınan tertibat sonucu her iki sanığın yakalandığı 10.9.1989 ve 12.9.1989…
 • 103. Document size : 7.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 1990 / 5-134
  Decision No. : 1990 / 161
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 04/06/1990
  SUMMARY : TCK 403 TE ALINIP SATILMASINA VEYA DEVREN VEYA HER NE SURETLE OLURSA OLSUN TEDARİKİNE VASITA OLANLAR DENİLMEK SURETİYLE UYUŞTURUCU MADDENİN SATIŞ VE DEVRİNE HER ŞEKİLDE KATILANLARIN ASLİ FAİL GİBİ CEZALANDIRILACAKLARI KABUL EDİLMİŞTİR.
  Preview : …parkta tanıştığı görevlilere, esrar hammaddesi olan kenevir bitkisini temin edeceğini söylemiş, örnek istemesi üzerine gece bir çuval içinde 2,5, kilo kenevir vermiştir. jandarma kontrolü olduğunu söylemiştir...temasa geçtikleri yapılan pazarlık sonucu sanığın 9.9.1989 günü 2.5 kilo esrar ham maddesi olan kenevir bitkisini getirdiği ve isteği üzerine olay günü 35 adet boş çuvalın temin edilerek kamyonetle sanıklara...kamyonetin geri döndüğü ve saat 23.00 de sanıkların belirttikleri yere giden kamyonete 15 çuval kenevir bitkisinin yüklendiği ve alınan tertibat sonucu her iki sanığın yakalandığı 10.9.1989 ve 12.9.1989…
 • 104. Document size : 7.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 1990 / 134
  Decision No. : 1990 / 161
  Authority : 1 - Criminal Chamber
  Date of decision : 04/06/1990
  SUMMARY : TCK.NUN 403 MD. UYGULANMASINDA UYUŞTURUCU MADDENİN SATIŞ VE DEVRİNEHER NE ŞEKİLDE OLURSA OYSUN KATILANLAR,POLİSÇE GÖREVLENDİRİLER GİZLİAJAN DAHİ OLSALAR ASLİ MADDİ FAİL GİBİ CEZALANDIRILACAKLARDIR.BUNLARHAKKINDA TCK.NUN 65/3.MD.UYGULANMAYACAKTIR.
  Preview : …parkta tanıştığı görevlilere, esrar hammadde olan kenevir bitkisini temin edeceğini söylemiş, örnek istemesi üzerine gece bir çuval içinde 2,5, kilo kenevir vermiştir. Jandarma kontrolü olduğunu söylemiştir...temasa geçtikleri yapılan pazarlık sonucu sanığın 9.9.1989 günü 2.5 kilo esrar ham maddesi olan kenevir bitkisini getirdiği ve istiği üzerine olay günü 35 adet boş çuvalın temin edilerek kamyonetle sanıklara...kamyonetin geri döndüğü ve saat 23.00 de sanıkların belirttikleri yere giden kamyonete 15 çuval kenevir bitkisinin yüklendiği ve alınan tertibat sonucu her iki sanığın yakalandığı 10.9.1989 ve 12.9.1989…
 • 105. Document size : 7.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 1990 / 134
  Decision No. : 1990 / 161
  Authority : 5 - Criminal Chamber
  Date of decision : 04/06/1990
  SUMMARY : TCK 403 DE 'BUNLARIN ALINIP SATILMASINA VEYA DEVRİNE VEYA TEDARİKİNEVASITA OLANLAR' DENİLMEK SURETİYLE UYUŞTURUCU MADDENİN SATIŞ VE DEVRİ-NE HER ŞEKİLDE KATILANLARIN ASLİ FAİL GİBİ CEZALANDIRILACAKLARI KABULEDİLMİŞTİR.
  Preview : …parkta tanıştığı görevlilere, esrar hammaddesi olan kenevir bitkisini temin edeceğini söylemiş, örnek istemesi üzerine gece bir çuval içinde 2,5, kilo kenevir vermiştir. Jandarma kontrolü olduğunu söylemiştir...temasa geçtikleri yapılan pazarlık sonucu sanığın 9.9.1989 günü 2,5 kilo esrar ham maddesi olan kenevir bitkisini getirdiği ve isteği üzerine olay günü 35 adet boş çuvalın temin edilerek kamyonetle sanıklara...kamyonetin geri döndüğü ve saat 23.00 de sanıkların belirttikleri yere giden kamyonete 15 çuval kenevir bitkisinin yüklendiği ve alınan tertibat sonucu her iki sanığın yakalandığı 10.9.1989 ve 12.9.1989…
 • 106. Document size : 5.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 7-289
  Decision No. : 2003 / 296
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 23/12/2003
  SUMMARY : SANIĞIN 23.6.1997 TARİHİNDE İŞLEDİĞİ İDDİA VE KABUL OLUNAN İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKMEK SUÇU, 2313 SAYILI YASA'NIN 23/SON MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLUP, BİR YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS CEZASINI GEREKTİRMEKTEDİR. MADDE'DE ÖNGÖRÜLEN ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZANIN ÜST SINIRI TCY.SININ 15/1 NCİ MADDESİ HÜKMÜ DE NAZARA ALINDIĞINDA ON YILDAN AŞAĞI OLDUĞU GİBİ, BU SUÇ 4616 SAYILI YASA'NIN 1.MADDESİNİN 5. BENDİNDE ONBİR ALT BENT HALİNDE SAYILAN KAPSAM DIŞI SUÇLAR İÇİNDE DE YER ALMADIĞINDAN, KAMU DAVASININ 4758 SAYILI YASA İLE YENİDEN DÜZENLENEN 4616 SAYILI YASA'NIN 1. MADDESİNİN 4.BENDİ UYARINCA KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. ÖTE YANDAN YEREL MAHKEMECE DİRENME KARARINDA, HÜKÜM FIKRASINDA VERİLEN KARARIN NE OLDUĞUNUN, UYGULANAN YASA MADDELERİNİN VE CEZANIN GÖSTERİLMEDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. KARAR; SORUN, GEREKÇE VE SONUÇ BÖLÜMLERİNDEN OLUŞUR. "SORUN" BÖLÜMÜNDE MADDİ OLAY AÇIKLANMALI, "GEREKÇE" KISMINDA DELİLLERLE SONUÇ ARASINDAKİ BAĞ, YANİ NEDEN BU SONUCA ULAŞILDIĞI ANLATILMALI VE HUKUKİ NİTELENDİRME YER ALMALIDIR. "SONUÇ-HÜKÜM" BÖLÜMÜNDE İSE, VERİLEN KARARIN NE OLDUĞU, UYGULANAN YASA MADDELERİ, VERİLEN CEZA MİKTARI, YASA YOLLARINA BAŞVURMANIN OLANAKLI BULUNUP BULUNMADIĞI DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK BİÇİMDE AÇIKÇA GÖSTERİLMELİDİR. BUNA GÖRE, SAYILAN HUSUSLARA HÜKÜM FIKRASINDA YER VERİLMEMESİ YASA KOYUCUNUN AMACINA UYGUN DÜŞMEYECEĞİ GİBİ, UYGULAMADA KEYFİLİĞE YOL AÇACAK, TARAFLARDA TATMİNSİZLİK OLUŞTURACAK VE YARGISAL DENETİMİ DE GÜÇLEŞTİRECEKTİR..
  Preview : …DAVA : İzinsiz hint keneviri ekmek suçundan sanık R.D.nin 2313 sayılı Yasa 'nın 23/4-son, TCY.nın 59, 647 sayılı Yasa 'nın 4 ve 6. maddeleri uyarınca 1.500.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına...cezalandırılmasına, bu cezasının ertelenmesine, suça konu hint kenevirlerinin TCY.nın 36. maddesi uyarınca zoralımına ve imhasına ilişkin, Bismil A. Ceza Mahkemesince 09.05.2000 gün ve 112-112 sayı ile verilen kararın...ise 12.03.2002 gün ve 263-81 sayı ile; "2313 sayılı Yasa ' da düzenlenen sanığa atılı izinsiz hint keneviri ekmek suçunun 4616 sayılı yasa kapsamında bulunmadığı" gerekçesi ile ilk hükümde direnmiştir. Bu…
 • 107. Document size : 6.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2008 / 61
  Decision No. : 2008 / 157
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 03/06/2008
  SUMMARY : EREL MAHKEMECE DİRENME HÜKMÜNÜN VERİLMESİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN 23.01.2008 GÜN VE 5728 SAYILI YASANIN 562. MADDESİ İLE CEZA YARGILAMASI YASASI’NIN 231. MADDESİNİN 5 VE 14. FIKRALARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER SONUCUNDA, BU MADDEDE ÖNGÖRÜLEN OBJEKTİF VE SUBJEKTİF KOŞULLARIN VARLIĞI HALİNDE UYGULANMASI OLANAĞI BULUNAN “HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI” KURUMUNUN TATBİK ALANI GENİŞLETİLMİŞ VE SOMUT OLAYDA UYGULANABİLİR BİR HALE GELMİŞTİR. KURULAN HÜKMÜN SANIK HAKKINDA HUKUKİ BİR SONUÇ DOĞURMAMASINA OLANAK SAĞLAYAN VE BU YÖNÜYLE SANIK LEHİNE SONUÇ DOĞURDUĞUNDA KUŞKU BULUNMAYAN BU HUKUKİ KURUMUN SANIK HAKKINDA UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI DA ÖNCELİKLE BİRİNCİ DERECE YARGILAMASINI YAPAN MAHKEMECE ELE ALINIP DEĞERLENDİRİLMELİDİR.
  Preview : …İzinsiz hint keneviri ekmek suçundan sanık S... A...’in 2313 sayılı Yasanın 23/son maddesinin son cümlesi uyarınca 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, emanette kayıtlı hint kenevirinin 765 sayılı TCY...Sanığın izinsiz hint keneviri ekmek suçundan cezalandırılmasına karar verilen olayda Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasında çözümü gereken hukuki uyuşmazlık, somut olayda izinsiz hint keneviri ekme eylemi sabit...uyarınca cezasından mahsubuna, adli emanetin 2002/46 sırasında kayıtlı bulunan suça konu hint kenevirlerinin deney numuneleri ile birlikte 765 sayılı TCK m. 36 uyarınca müsaderesine karar verilmiş olmasıdır…
 • 108. Document size : 5.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 289
  Decision No. : 2003 / 296
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 23/12/2003
  Preview : … DAVA : İzinsiz hint keneviri ekmek suçundan sanık R.D.nin 2313 sayılı Yasa'nın 23/4-son, TCY.nın 59, 647 sayılı Yasa'nın 4 ve 6. maddeleri uyarınca 1.500.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına...cezalandırılmasına, bu cezasının ertelenmesine, suça konu hint kenevirlerinin TCY.nın 36. maddesi uyarınca zoralımına ve imhasına ilişkin, Bismil Asliye Ceza Mahkemesince 09.05.2000 gün ve 112-112 sayı ile verilen kararın...ise 12.03.2002 gün ve 263-81 sayı ile; "2313 sayılı Yasa' da düzenlenen sanığa atılı izinsiz hint keneviri ekmek suçunun 4616 sayılı yasa kapsamında bulunmadığı" gerekçesi ile ilk hükümde direnmiştir. Bu…
 • 109. Document size : 3.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2013 / 7645
  Decision No. : 2013 / 5439
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 10/06/2013
  Preview : … DAVA : Dosya incelendi. Gereği görüşüldü: KARAR : A- ) KONUYLA İLGİLİ BİLGİLER: Kenevir ekme suçundan sanık S. S. hakkında Salihli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu 25.12.2009 tarihinde...Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yazısında özetle; sanığın 17.8.2008 tarihinde işlediği izinsiz hint keneviri ekme suçundan 17.11.2008 tarihinde hem Salihli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne hem de Salihli 2. Asliye...C- ) İTİRAZIN VE KONUNUN İRDELENMESİ: Sanık S. S. hakkında, 17.8.2008 tarihinde işlediği izinsiz kenevir ekme suçundan hem Salihli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne hem de Salihli2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iki…
 • 110. Document size : 3.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 9234
  Decision No. : 2016 / 884
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 08/02/2016
  Preview : …inceleme yapılmasına yer olmadığına, gereğinin merciince yerine getirilmesine, 2- )Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi...görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevir ve uyuşturucu maddelerden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi...kubar esrar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevir ve uyuşturucu maddelerden alınan numunelerin” ibaresinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve…
 • 111. Document size : 3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2014 / 9569
  Decision No. : 2017 / 622
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 17/02/2017
  Preview : …ONANMASINA, B-) Sanık hakkında “kenevir ekme” suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Sanığın evinin önündeki bahçede ekili vaziyette bulunan dişi hint kenevirlerinden haberinin olmadığını ve bahçenin...etmesi ve dosya içerisinde yer alan görüntü kaydındaki fotoğraflar incelendiğinde suça konu hint kenevirlerinin boylarının küçük ve bakımsız oldukları izlenimini vermesi; ayrıca duruşmada tanıklıktan çekinen…
 • 112. Document size : 3.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 8352
  Decision No. : 2017 / 4623
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 21/09/2017
  Preview : …Sayılı emanet eşya makbuzuna maddi hata sonucu "226 gram hint keneviri bitki kırıntısı" olarak kaydedilmesi ve mahkemesince de "226 gram hint keneviri bitki kırıntısının" müsaderesine karar verilmesi, 3-)Ankara...maddesi" olduğu anlaşıldığı halde, adli emanetin 2011/9238 sırasında maddi hata sonucu "226 gram hint keneviri bitki kırıntısı" olarak kaydedilen uyuşturucu madde ile Ankara Kriminal Polis Laboratuvarınca alınan…
 • 113. Document size : 1.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 15814
  Decision No. : 2002 / 20094
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 31/12/2002
  SUMMARY : PARA CEZASI TAKSİTLENDİRİLMİŞ ANCAK TAKSİT SÜRELERİ GÖSTERİLMEMİŞ İSE TAKSİTLERİN BİRER AY ARAYLA OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR. BU HUSUS BOZMA NEDENİ YAPILMAMIŞSA DA TAKSİTLERDEN BİRİNİN ÖDENMEMESİ HALİNDE KALAN MİKTARIN TAHSİL EDİLECEĞİNİN BELİRTİLMEMİŞ OLMASI USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.
  Preview : …miktarın tahsilinin gerekeceği hususunun belirtilmemesi, 2- Emanette kayıtlı bulunan numune hint kenevirlerinin TCK.'nun 36. maddesi gereğince müsadere edilmesi gerekirken idareye teslimine karar verilmesi…
 • 114. Document size : 1.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 3752
  Decision No. : 2003 / 9023
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 23/10/2003
  SUMMARY : UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK VE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRMEK SUÇLARININ YARGILAMASININ BİR ARADA GÖRÜLEREK KARARA BAĞLANMASI BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
  Preview : …14.9.1974 gün ve 5/338-302 sayılı kararı nazara alınmaksızın uyuşturucu madde kullanmak ve hint keneviri yetiştirmek suçlarının yargılamasının bir arada görülerek karara bağlanması, Kabule göre de; II-Hükümden…
 • 115. Document size : 982B The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 22857
  Decision No. : 2003 / 4034
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 03/06/2003
  SUMMARY : DAVA KONUSU HİNT KENEVİRLERİNİN SAYISI KAVAK AĞAÇLARI ARASINDA BAKIMSIZ VE DAĞINIK ŞEKİLDE BULUNUŞU, SUÇ TARİHİNE GÖRE 20-25 CM OLAN BOYLARININ UZUNLUĞU NAZARA ALINARAK SANIĞIN SAVUNMASI VE BU SAVUNMAYI DOĞRULAYAN BİLİRKİŞİ RAPORU İLE TANIK İFADELERİ VE TÜM DOSYA KAPSAMINDAN MAHKUMİYET İÇİN YETERLİ DELİL OLMADIĞI HALDE ATILI SUÇTAN SANIĞIN BERAATİ YERİNE YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM TESİSİ YASAYA AYKIRIDIR.
  Preview : …verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Dava konusu hint kenevirlerinin sayısı kavak ağaçları arasında bakımsız ve dağınık şekilde bulunuşu, suç tarihine göre 20-25…
 • 116. Document size : 1.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2005 / 10439
  Decision No. : 2006 / 391
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 25/01/2006
  SUMMARY : SANIKTAN DİKİLİ OLARAK ELE GEÇİRİLEN KENEVİRLER DIŞINDA UYUŞTURUCU ( ESRAR ) HALİNE GETİRİLMİŞ MADDE ELE GEÇİRİLMEDİĞİ, SANIĞIN GÖREVLİLERİN BİLGİSİ OLMADIĞI AŞAMADA "UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK" SUÇUNU KENDİ BEYANI İLE ORTAYA ÇIKARTTIĞININ ANLAŞILMASI KARŞISINDA, 765 SAYILI TCK?NİN 405/1. MADDESİ UYARINCA "CEZA TERTİBİNE YER OLMADIĞINA" KARAR VERİLMELİDİR.
  Preview : …incelendi, gereği görüşüldü: KARAR : Dosya kapsamı ve arama, el koyma tutanaklarından suç konusu kenevirlerin dikili olarak ele geçirildiği, sanık hakkında "2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında…
 • 117. Document size : 1.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 939
  Decision No. : 2003 / 1125
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 04/03/2003
  SUMMARY : EVİNDE YAPILAN ARAMA SIRASINDA, KENDİLİĞİNDEN, EVDE BULUNAN VE UYUŞTURUCU MADDE NİTELİĞİNDE OLMADIĞI GİBİ, ALINIP SATILMASI DA YASAK OLMAYAN 10 GR. DİŞİ HİNT KENEVİRİ TOHUMUNU GÖREVLİLERE TESLİM EDEREK, ESRAR KULLANMAKTA OLDUĞUNU BELİRTEN SANIĞIN, KENDİ İKRARI İLE SUÇUNUN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLADIĞININ ANLAŞILMASI KARŞISINDA; HAKKINDA TCK'NIN 405/1. MADDESİ UYARINCA CEZA TERTİBİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
  Preview : …ve uyuşturucu madde niteliğinde olmadığı gibi, alınıp satılması da yasak olmayan 10 gr dişi hint keneviri tohumunu görevlilere teslim ederek, esrar kullanmakta olduğunu belirten sanığın, kendi ikrarı ile…
 • 118. Document size : 1.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2009 / 19884
  Decision No. : 2010 / 14808
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 04/10/2010
  SUMMARY : SANIĞIN DAHA ÖNCE 765 SAYILI TCK'NIN 403. MADDESİNDEN MAHKUM EDİLMİŞ OLMASININ DA ALEYHİNE DELİL OLARAK KULLANILMASI MÜMKÜN BULUNMADIĞINDAN ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ UYARINCA, SANIĞIN BERAATİ GEREKİR.
  Preview : …kadar mesafede olduğu tespit edilemeyen Y... beldesi Ç... mevkiinde arazide bulunan beş adet hint kenevirini ektiği konusunda; aralarında husumet bulunduğu anlaşılan ve aynı eylem nedeniyle hakkında dava…
 • 119. Document size : 4.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 16565
  Decision No. : 2016 / 1743
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 29/03/2016
  Preview : …Düşünüldü: KARAR : 1- ) Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesi; Sanığın evinde yapılan aramada satışa hazır halde 15 adet kilitli poşet içerisinde toz esrar, 1 paket kurutulmuş kenevir bitkisi kırıntıları...mahkemenin takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığı ve bu doğrultuda evde ele geçirilen dikili haldeki kenevir bitkilerini de esrar elde etmek amacıyla ektiği belirlendiğinden, 2313 Sayılı Kanun'un 23. maddesinin...fıkrasının 2. cümlesi uyarınca münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekme suçundan cezalandırılması gerektiğine dair tebliğnamenin 4 numaralı bozma düşüncesine iştirak…
 • 120. Document size : 4.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 14790
  Decision No. : 2016 / 3949
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 20/06/2016
  Preview : …BOZULMASINA, E- ) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde; 1- )Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine dair beyanının...alacağını sanma” gibi bir amaca dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddî bulgu elde edilmediği…
 • 121. Document size : 14.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2012 / 325
  Decision No. : 2012 / 1817
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 16/10/2012
  Preview : …Dairesinin 03.12.2007 gün ve 9720 Sayılı raporunda, net ağırlığı 787 gram olan maddenin kenevir bitkisi olup, bu miktar kenevir bitkisinden elemek suretiyle 393,5 gram toz esrar elde edilebileceğinin bildirildiği...Kurulunun 10.12.2007 gün ve 2683 Sayılı raporunda ise; ele geçen maddenin ekimi izne bağlı kenevir bitkisi olup, kenevir bitkisinden elemek suretiyle elde edilebilecek toz esrarın 5237 Sayılı T.C.K.nın 188....arkadaşın kenevir olayından haberi yoktu. Aracı C. kullanıyordu. Saat 19.00 sıralarında Akyazı'ya geldik. Akyazılı olduğum için tanıdığım arkadaşlarım E. K., Ş. Ş. ve A. T. ile birlikte arabada kenevir içtik…
 • 122. Document size : 2.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2011 / 22448
  Decision No. : 2011 / 58826
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 19/12/2011
  SUMMARY : DOSYA KAPSAMINA GÖRE, 5271 SAYILI KANUN'UN 5560 SAYILI KANUN'LA DEĞIŞIK 231/14. MADDESI UYARINCA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASINA, SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI ŞIKAYETE BAĞLI SUÇLARLA ILGILI OLARAK KARAR VERILEBILECEĞI CIHETLE, SANIĞA ISNAT EDILEN SUÇUN ŞIKAYETE BAĞLI OLMADIĞI GÖZETILMEDEN YAZILI ŞEKILDE KARAR VERILMESINDE ISABET GÖRÜLMEMIŞTIR.
  Preview : … DAVA : Yüksek Adalet Bakanlığı'nın, izinsiz kenevir ekme suçundan sanık hakkında, Terme Asliye Ceza Mahkemesi'nce 29.03.2007 tarihinde 2007/55 esas ve 2007/64 karar sayı ile verilen hükmün açıklanmasının...gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Mahkemece sanığın izinsiz kenevir ekme suçu sabit görülerek "2313 sayılı Kanun'un 23. maddesinin 4. fıkrasının son cümlesi ve TCK'nın…
 • 123. Document size : 2.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2006 / 13766
  Decision No. : 2007 / 2911
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 19/04/2007
  SUMMARY : 5237 SAYILI T.C.K'NUN 191. MADDESİNİRI İKİNCİ FIKRASINDA, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANAN KİŞİ HAKKINDA TEDAVİYE VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE HÜKMOLUNACAĞI AÇIKÇA DÜZENLENMİŞ OLDUĞU CİHETLE SÖZ KONUSU TEDBİRİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ETKİSİ DOĞURAN BİTKİLERİ YETİŞTİREN KİŞİLERİ KAPSAMAYACAĞI GÖZETİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
  Preview : … DAVA : Dişi hint keneviri ekmek suçundan sanık L. Y.?nın, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun?un 23/son, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu?nun 59, 647 sayılı Kanun?un 4.maddeleri uyarınca...göre cezalandırılır." Şeklindeki düzenlemeler ve mahkemece de sanığın eyleminin içmek amacıyla hint keneviri yetiştirmek olarak kabul edilmesi karşısında, lehe kanun uyarlaması yapılarak 5237 sayılı Kanun…
 • 124. Document size : 1.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 2463
  Decision No. : 2003 / 18085
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 30/06/2003
  SUMMARY : ELE GEÇİRİLEN TOPLAM UYUŞTURUCU MADDE MİKTARININ KİŞİSEL İHTİYACIN ÇOK ÜZERİNDE OLDUĞU GÖZETİLMEDEN UYGUN DÜŞMEYEN GEREKÇELERLE VE SANIĞIN SAVUNMASI ESAS ALINARAK HÜKÜM KURULMASI YASAYA AYKIRIDIR.
  Preview : …miktarı ile birlikte kurumaya bırakılmış olan ve uyuşturucu madde olarak kabulü gereken 760 kök hint kenevirinden elde edilmesi muhtemel esrar miktarı birlikte değerlendirildiğinde toplam uyuşturucu madde miktarının...şekilde uygulama yapılması, 2- Suça konu uyuşturucu maddelerin, babası Ş.D.T. 'ın evinin bahçesine kenevir ektiği ihbarı üzerine yapılan aramada ele geçtiği halde olay yerinde bulunan, hakkında ihbar ya da…
 • 125. Document size : 1.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 19272
  Decision No. : 2003 / 1279
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 15/04/2003
  SUMMARY : DURUŞMADA HAZIR OLAN SANIĞIN KİMLİĞİ VE ŞAHSİ DURUMU TESPİT EDİLEREK , İDDİANAMEDE OKUNARAK SUÇUN NELERDEN İBARET OLDUĞU ANLATILMALIDIR. DAHA SONRA YASAL HAKLARI HATIRLATARAK SORGUYA ÇEKİLMELİDİR. ÖN ÖDEMEYE TABİİ SUÇLARDA TCK 'NUN 119 MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARTIRIMLARDA KANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZANIN ÜST HADDİ AŞILAMAZ.
  Preview : …edilmesi, 2- 2313 sayılı yasanın 23.maddesinin 4.fıkrasının ilk cümlesinde kenevir ekim bölgesi içinde kalan yerlerde izinsiz kenevir ekenler için 50.000 liradan 500.000 liraya kadar ağır para cezası öngörüldüğü…
Page 5 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>