/
/
-
Bulunan Sonuç Sayısı : 13.059

51. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ TAŞINMAZA HUKUKİ EL ATMA NEDENİYLE UĞRANILDIĞI ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İMAR PLANINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI KAPSAMINDA İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
52. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 19/01/2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
53. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI İDARENİN YAPTIRDIĞI YOL ÇALIŞMASI SIRASINDAKİ EYLEMLERDEN DOĞAN ZARARIN GİDERİLMESİNE YÖNELİK OLARAK AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
54. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLİĞİNE SAHİP DAVALI OSB YÖNETİM KURULUNUN DAVACI ADINA YAPILAN TAŞINMAZ TAHSİSİNİN İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
55. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ DAVALI KURUM BÜNYESİNDE MÜDÜR SIFATIYLA KAPSAM DIŞI PERSONEL OLARAK ÇALIŞMAKTA İKEN BAŞMÜHENDİSLİK KADROSUNA ATANMASI KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
56. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 6458 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜRKİYE'DE BULUNAN DAVACILARA VERİLEN GEÇİCİ KORUMA KİMLİK BELGESİNDE HATALI YAZILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN DOĞUM TARİHLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
57. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA İŞE ALINDIKTAN SONRA GÜVENLİK SORUŞTURMASI SONUCUNUN OLUMSUZ ÇIKTIĞINDAN BAHİSLE YAPILAN FESİH ÜZERİNE DAVACININ İŞE İADESİ İLE TAZMİNAT VE DİĞER HAKLARININ KENDİSİNE ÖDENMESİ İSTEMLERİYLE AÇTIĞI DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
58. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2247 SAYILI KANUN'UN 27.MADDESİ UYARINCA USULE UYGUN OLMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ HK.
59. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ İCRAEN SATIŞ İHALESİ SONUCU SATIN ALINAN TAŞINMAZIN DAVACI ADINA TESCİLİNİN YAPILMAMASI YOLUNDAKİ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
60. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU’NUN 21. VE 24. MADDELERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
61. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU’NUN 6. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINA AYKIRILIK NEDENİYLE, AYNI KANUN’UN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E)BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
62. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 4703 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ YAPTIRIM KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 7223 SAYILI KANUN'DA YER ALAN DÜZENLEMELER UYARINCA İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
63. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 4733 SAYILI TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN’UN 8. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ (K) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
64. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 3621 SAYILI KIYI KANUNU’NUN 15. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
65. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’UN 14. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (Ç) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
66. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KANUN’UN EK 17. MADDESİ UYARINCA DÜZENLENEN ADAY SÜRÜCÜ BELGESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN TUTANAĞA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK
67. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KANUN’UN 59. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI, UYGULANAN 20 CEZA PUANI İLE ADAY SÜRÜCÜ BELGESİNİN İPTALİNE KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
68. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KANUN'UN 36. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ (A) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
69. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDE VE FIKRASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
70. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN48/9 VE 46/2-H MADDE VE FIKRALARI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
71. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2247 SAYILI KANUN'UN 19. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULU TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI KANUN'UN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ HK.
72. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 375 SAYILI KHK’NİN GEÇİCİ 23. MADDESİ KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNDA GÖREV YAPAN DAVACININ, EŞ DURUMU MAZERETİNE DAYALI NAKLEN ATANMA İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
73. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTE DAVALI MEVKİİNDE KAMU KURULUŞU NİTELİĞİ TAŞIMAYAN ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.'NİN OLMASI KARŞISINDA, BU ŞİRKET BAKIMINDAN İDARİ YARGI YETKİSİ KAPSAMINDA AÇILMIŞ BİR İDARİ DAVA BULUNDUĞUNDAN SÖZ ETMEK OLANAKSIZ OLDUĞUNDAN; UYUŞMAZLIĞIN, ANILAN ŞİRKET İLE İLGİLİ KISMININ ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU HK.
74. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş'DE GÖREV YAPAN DAVACININ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN 19/10/2019 TARİHİNDE YAPILAN "TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. UNVANDA YÜKSELME SINAVI" BNK-103 B KİTAPÇIĞI GENEL YETENEK BÖLÜMÜNDEKİ 11.VE 9.SORULAR İLE GENEL BANKACILIK BÖLÜMÜNDEKİ 15. VE 41. SORULARIN HUKUKA AYKIRI OLMASI SEBEBİ İLE İPTALİ İLE BUNA BAĞLI OLARAK BAŞARISIZ SAYILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
75. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.