/
/
-
Bulunan Sonuç Sayısı : 13.059

351. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVA,DAVALI / BORÇLUNUN İCRA TAKİBİNE YAPTIĞI İTİRAZIN İPTALİ İLE TAKİBİN DEVAMINA VE % 20 İCRA İNKAR TAZMİNATI ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
352. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
353. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
354. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
355. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ 1991 YILINDAN EMEKLİ OLDUĞU 2019 YILINA KADAR DAVALI İDARE NEZDİNDE FİİLEN ÇALIŞTIĞI GÜNLER KARŞILIĞI ÖDENMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜĞÜ KIDEM TAZMİNATININ TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
356. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 510 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLI GEÇMİŞ DÖNEM PRİM BORCU TAHAKKUK ETTİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLEAÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
357. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
358. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
359. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACI BEDAŞ TARAFINDAN DAVALI İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALEYHİNE YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİBİNE DAVALININ YAPTIĞI İTİRAZIN İPTALİ İLE TAKİBİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
360. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ TAŞINMAZLARINA DERİNER BARAJ GÖLÜ NEDENİYLE ULAŞIM OLANAĞININ KALMADIĞINDAN BAHİSLE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN ZARARLARA KARŞILIK OLARAK, ADLİ YARGI YERİNDEKİ DAVA AÇMA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLETİLECEK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNAT ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
361. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACI ŞİRKETİNORTAĞINDAN MİRAS YOLUYLA DAVALI MÜFLİSE KALAN ŞİRKET PAYI KARŞILIĞI TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE PAYININ ÖDENMEMESİNDEN KAYNAKLI ALACAĞIN SIRA CETVELİNE KAYIT VE KABULÜ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
362. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ ALACAĞIN SIRA CETVELİNE KAYIT VE KABULÜ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
363. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 'DEN ALACAKLI OLDUĞU, ALACAĞININ İFLAS MASASINA KAYIT TALEBİNİN REDDEDİLDİĞİ, REDDEDİLEN ALACAĞININ ÖDEME TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEMİŞ REESKONT FAİZİ İLE BİRLİKTE İFLAS MASASINA KAYIT VE KABULÜNE, SIRA CETVELİNİN BUNA GÖRE DÜZELTİLMESİNE, YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNİN DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
364. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ TAŞINMAZLARINA DAVALI İDARE TARAFINDAN KAMULAŞTIRMAKSIZIN EL ATILDIĞINDAN BAHİSLE TAZMİNAT TALEBİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
365. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜM-LENMESİ GEREKTİĞİ HK.
366. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA DÜZEN-LENEN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDE-SİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
367. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜM-LENMESİ GEREKTİĞİ HK.
368. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
369. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI ODA’YA KAYITLI OLARAK TAKSİCİLİK MESLEĞİNİ SÜRDÜREN DAVACI TARAFINDAN, ODA’NIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA KARARA BAĞLANAN "....ODA TARAFINDAN BAĞIŞ ALINAN PARALARIN İADE EDİLMEMESİNE OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLMİŞTİR." İÇERİKLİ "N" GÜNDEM MADDESİNİN İPTALİ İLE KENDİSİNDEN BAĞIŞ ADI ALTINDA ALINAN PARANIN İADESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
370. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACI ŞİRKETİN, MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI NEZDİNDE BULUNDUĞU İLERİ SÜRÜLEN ALACAĞI İÇİN YAPTIĞI KAYIT BAŞVURUSUNUN BİR KISMININ İFLAS İDARESİ TARAFINDAN REDDEDİLDİĞİNDEN BAHİSLE; REDDEDİLEN ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYDINA VE KABULÜNE/ KAYIT BAŞVURUSUNUN BİR KISMININ REDDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİNE VE ALACAĞININ İFLAS MASASINA KAYDINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
371. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACI ŞİRKETİN, MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.NDEKİ ALACAKLARININ BİR KISMININ İFLAS İDARESİ TARAFINDAN REDDEDİLDİĞİNDEN BAHİSLE; ADLİ YARGI YERİNDE, ALACAĞIN REDDEDİLEN KISMININ İFLAS MASASINA KAYDINA KARAR VERİLMESİ; / İDARİ YARGI YERİNDE İSE, ALACAĞIN REDDEDİLEN KISMI İLE İLGİLİ; İFLAS MASASINA KAYDININ REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
372. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2247 SAYILI YASA’NIN 19.MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULU TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ HK.
373. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACILARIN MALİKİ OLDUĞU VE ÇEVREYOLU ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE BİR KISMI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN, KAMULAŞTIRMADAN ARTAKALAN KISMINDA, YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA KAYMA VE DERİN ÇATLAKLAR OLUŞTUĞU, TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN AĞAÇLAR İLE SULAMA KANALLARININ ZARAR GÖRDÜĞÜNDEN BAHİSLE MADDİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
374. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 1990 TARİHİNDE EMEKLİ SANDIĞINA TABİ ASTSUBAY ÇAVUŞ OLARAK GÖREVE BAŞLAYAN DAVACININ, ASTSUBAY SINIF OKULLARINDA 18 YAŞ ALTINDA GEÇİRDİĞİ SÜRELERİN FİİLİ HİZMET SÜRESİNE DAHİL EDİLEREK EMEKLİ KESENEĞİNİN BUNA GÖRE HESAPLANMASI İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN İDARE MAHKEMESİNDE LEHİNE SONUÇLANMASINDAN SONRA, BU KARARA İSTİNADEN TESİS EDİLEN VE DAVACI ADINA BORÇ ÇIKARILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ/ BORCUNUN OLMADIĞINA DAİR MENFİ TESPİT YAPILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
375. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ 775 VE 2981 SAYILI YASALAR KAPSAMINDA TAPU TAHSİS BELGESİ ALDIĞI TAŞINMAZIN DAVALI TOKİ ADINA DÜZENLENEN TAPU KAYDININ İPTALİ İLE KENDİ ADINA TESCİLİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.