/
/
-
Bulunan Sonuç Sayısı : 13.059

301. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ TEKİRDAĞ İLİ, SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ, HÜRRİYET MAHALLESİ 2311 ADA, 88 VE 89 SAYILI PARSELLERDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN İMAR PLANINDA YOL VE PARK ALANI OLARAK AYRILDIĞI, TAŞINMAZLAR HAKKINDA AÇTIKLARI MEN'İ MÜDAHALE KONULU DAVADA TESİS EDİLEN KARAR İLE MÜDAHALENİN MEN'İNİN MÜMKÜN OLMADIĞININ ANLAŞILDIĞI, BUGÜNE KADAR KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YAPILMADIĞI, UZLAŞMA BAŞVURUSUNDA BULUNULMASINA RAĞMEN TALEPLERİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ, MÜLKİYET HAKLARININ BERTARAF EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLEREK TAŞINMAZLARIN HİSSEDARI OLAN DAVACILARDAN G.S. TARAFINDAN 1.070,000,00-TL, Ö.D. TARAFINDAN 1.070,000,00-TL OLMAK ÜZERE TOPLAM 2.140.000,00-TL KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA BEDELİNİN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
302. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
303. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN HASAR MİKTARININ RÜCUEN TAHSİLİ AMACIYLA DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN DAVALI ALEYHİNE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI İLE İCRA TAKİBİNE BAŞLANDIĞI, TAKİBİN DAVALININ İTİRAZI SONUCUNDA DURDURULDUĞUNDAN BAHİSLE; İTİRAZIN İPTALİ VE TAKİBİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
304. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI ODA’YA KAYITLI TİCARİ TAKSİ PLAKALI ARACIN MALİKİ OLAN DAVACI TARAFINDAN, DAVALI ODANIN 21.01.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA KARARA BAĞLANAN "....ODA TARAFINDAN BAĞIŞ ALINAN PARALARIN İADE EDİLMEMESİNE OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLMİŞTİR." İÇERİKLİ "N" GÜNDEM MADDESİNİN İPTALİ İLE ODA HESABINA YATIRDIKLARI PARANIN İADESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
305. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ, MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI NEZDİNDE BULUNDUĞU İLERİ SÜRÜLEN ALACAĞININ İFLAS MASASINA KAYDI İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN, MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. İFLAS İDARESİ TARAFINDAN BİR KISMININ REDDEDİLDİĞİNDEN BAHİSLE; REDDEDİLEN ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYDINA VE KABULÜNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
306. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNCA MÜZAYEDE YOLUYLA SATIŞI YAPILAN TAŞINMAZA İLİŞKİN OLARAK, %8 YERİNE %18 ORANINDA KDV ALINDIĞI İLERİ SÜRÜLEREK; FAZLADAN ÖDENEN MİKTARIN İADESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
307. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 5326 SAYILI KANUN’UN 41. MADDESİNİN ALTINCI FIKRASI UYARINCA ALINAN İDARİ YAPTIRIM KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
308. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU’NUN MÜKERRER 79. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
309. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ TUTULDUĞU KAPALI CEZA VE İNFAZ KURU-MUNDA BEŞ AY SÜREYLE AİLESİYLE AÇIK GÖRÜŞ YAP-TIRILMAMASI NEDENİYLE MANEVİ ZARARA UĞRADIĞI İDDİASIYLA MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLEN-MESİ GEREKTİĞİ HK.
310. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSA-MINDA, PASAPORTUNUN İPTALİ İLE İLGİLİ YAPILAN İŞ-LEMLER VE VERİLEN GEREKLİ ŞERHLER NEDENİYLE YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI ŞEKLİNDE UYGULANAN İŞLEMİN, SORUŞTURMANIN MAKUL SÜREDE SONUÇLANDIRILMA-MASI VE HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLDİĞİ HALDE BU KARAR UYARINCA ZAMANINDA KALDIRILMAMASINDAN DOLAYI UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIN TAZMİNİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
311. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 6458 SAYILI KANUN UYARINCA SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE İDARİ GÖZETİM ALTINA ALINMASI İÇİN YAPILAN İŞLEMLER SIRASINDA UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİNE YÖNELİK MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
312. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ MALİKİ OLDUĞUTAŞINMAZIN, İMAR PLANINDA "KISMEN SAĞLIK TESİSİ ALANI KISMEN DE CAMİ ALANI" OLARAK BELİRLENDİĞİ, ARADAN GEÇEN ZAMANA RAĞMEN KAMULAŞTIRILMADIĞINDAN BAHİSLE UĞRADIKLARINI İLERİ SÜRDÜKLERİ ZARARLARA KARŞILIK FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARI SAKLI KALMAK KAYDIYLA YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
313. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
314. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) BÜTÇESİNDE DAVACI ADINA TAHAKKUK EDEN 70.240.404,00-TL’NİN TAHSİLİNE YÖNELİK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOL BAKIM VE ALT YAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜNÜN 15/04/2019 TARİHLİ VE 17072/62234 SAYILI İŞLEMİNİN İPTALİ İLE DAVACI ŞİRKETİN BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
315. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ABONE İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA TESİS EDİLEN 19/07/2019 TARİH VE 1421744 SAYILI "SU KESME" EMRİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
316. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
317. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
318. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜNDE PROFESÖR KADROSUNDA GÖREV YAPAN DAVACI TARAFINDAN, SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ SONUCUNDA, İŞ AKDİNİN FESHİ NEDENİYLE YOKSUN KALINDIĞI İLERİ SÜRÜLEN PARASAL HAKLARININ İŞLEYECEK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
319. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 3213 SAYILI KANUN’UN 10, GEÇİCİ 21 VE 29. MADDELERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
320. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 655 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARAR-NAMENİN 28. MADDESİ UYARINCA DÜZENLENEN, TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİNİN 21. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜM-LENMESİ GEREKTİĞİ HK.
321. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KANUN’UN EK 2. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI VE 32. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLEN-MESİ GEREKTİĞİ HK.
322. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA DÜZEN-LENEN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDE-SİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
323. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA DÜZEN-LENEN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDE-SİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
324. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA DÜZEN-LENEN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDE-SİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
325. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.