/
/
-
Bulunan Sonuç Sayısı : 13.059

276. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
277. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ İMAR PLANINDA "KISMEN OKUL, KISMEN YOL ALANINDA" KALAN TAŞINMAZA İDARENİN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİNE YÖNELİK BULUNAN DAVANIN, DAVALI İDARECE KAMULAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN TAŞINMAZA FİİLEN EL ATILMASI KARŞISINDA, HAKSIZ FİİLLERE İLİŞKİN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNÜN ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVİNE GİRDİĞİ HK.
278. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACIYA AİT BİNA VE MÜŞTEMİLATIN DAVALI İDARECE KAMULAŞTIRILMASIZ EL ATILARAK YIKTIRILDIĞINDAN BAHİSLE, UĞRANILDIĞI ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İMAR MEVZUATI VE 2577 SAYILI YASA KAPSAMINDA İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
279. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ HASTANEYE SEVK EDİLDİĞİ HALDE TUTUL-DUĞU CEZA İNFAZ KURUMUNCA ZAMANINDA HASTA-NEYE SEVK EDİLMEYEREK TEDAVİNİN GECİKTİRİLMESİ SURETİYLE MEYDANA GELEN ZARAR İÇİN TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLEN-MESİ GEREKTİĞİ HK.
280. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASINA VE TESCİLİNE YÖNELİK DAVANIN, MEDENİ KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
281. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 6331 SAYILI KANUN’UN 30. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE AYNI KANUN’UN 26. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (N) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
282. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN DEĞİŞİK 67. MADDESİNE GÖRE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK..
283. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU’NUN 40. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (1) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, KABAHATLER KANUNU’NUN 3 VE 27/1. MADDESİ UYARINCA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
284. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU’NUN 40. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (D) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, KABAHATLER KANUNU’NUN 3 VE 27/1. MADDESİ UYARINCA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
285. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI YASA’NIN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE EK 17. MADDESİ UYARINCA DÜZENLENEN ADAY SÜRÜCÜ BELGESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN TUTANAĞA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 3. MADDESİ VE AYNI KANUN’UN 27. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI HÜKMÜ BİR ARADA DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
286. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU’NUN 23. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ (B) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
287. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI YASA’NIN EK 2/3. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ARAÇ TRAFİKTEN MEN İŞLEMİNİN DE İDARİ YARGIDA KONU YAPILMASI KARŞISINDA 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 3. MADDESİ VE AYNI KANUN’UN 27. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI HÜKMÜ BİR ARADA DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
288. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA DÜZEN-LENEN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDE-SİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
289. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA MEYDANA GELEN KAZA NEDENİYLE OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
290. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA MEYDANA GELEN KAZA NEDENİYLE OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
291. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA MEYDANA GELEN KAZA NEDENİYLE OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
292. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI BOTAŞ TARAFINDAN KENDİ PERSONELİ OLAN DAVACIYA "2 GÜNLÜK ÜCRET KESME CEZASI" VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLEAÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
293. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACIYA AİT TAŞINMAZLARIN DAVALI TARAFINDAN KISMİ KAMULAŞTIRILDIĞI, BU NEDENLE, KALAN KISIMLARININ EKONOMİK DEĞERİNİN KALMADIĞI, BUNLARIN DA KAMULAŞTIRILMASI GEREKTİĞİNDEN BAHİSLE, UĞRANILAN ZARARIN, KAMULAŞTIRMA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZ, MASRAF VE ÜCRETİ VEKALET İLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
294. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ POLATLI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NUN 2018/18 SAYILI SATIŞ DOSYASINDA YAPILAN İHALE SONUCU UHDESİNDE KALAN TAŞINMAZ İÇİN %18 ÜZERİNDEN ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN %1 OLMASI GEREKİRKEN, FAZLADAN KATMA DEĞER VERGİSİ ÖDEDİĞİNDEN BAHİSLE, BU KAPSAMDAKİ ALACAĞININ 3.4.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİİSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
295. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI BELEDİYE İLE YAPILAN SÖZLEŞME UYARINCA YEŞİL ALANLARIN SULANMASINDA KULLANILAN ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
296. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI KURUMDA KAPSAM DIŞI PERSONEL OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN ANILAN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE BAŞKA BİR KURUMA GEÇEN DAVACININ, DAVALI KURUM BÜNYESİNDE GÖREV YAPTIĞI DÖNEMDE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİĞİ HAKSIZ FİİLLERDEN DOLAYI AÇMIŞ OLDUĞU DAVALARIN İDARİ YARGI YERİNDE LEHİNE SONUÇLANDIĞI NEDENLERİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
297. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACININ 18 YAŞINI DOLDURANA KADAR ERKEK YETİŞTİRME YURDUNDA KALDIĞININ TESPİTİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
298. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI KURUMDA BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ İŞ YERİNİ AMİRİNDEN İZİNSİZ VE MAZERETSİZ OLARAK TERK ETTİĞİNDEN BAHİSLE TEMSAN MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN 27.2.2020 TARİHİNDE YAPILAN TOPLANTISINDA ALINAN KARAR GEREĞİ, TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ A.Ş.(TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIŞI PERSONELİN DİSİPLİN VE SİCİL YÖNETMELİĞİNİN "UYARMA CEZASI VE BU CEZAYI GEREKTİREN FİİL VE HALLER" BAŞLIKLI 23/B MADDESİ KAPSAMINDA 27.2.2020 TARİHLİ VE E.1881 SAYILI İŞLEMLE "UYARMA" CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
299. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVALI KURUMDA BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, İŞ YERİNİ MAZERETSİZ OLARAK TERK ETTİĞİNDEN BAHİSLE, BU KONUDA DAHA DİKKATLİ OLMASI İÇİN, TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISININ 05/02/2020 TARİH VE E. 1143 SAYILI, TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIŞI PERSONEL DİSİPLİN VE SİCİL YÖNETMELİĞİ UYARINCA DİSİPLİN İŞLEMİ YAPILACAĞI HUSUSUNDA RE'SEN UYARILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
300. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Türü Görev Uyuşmazlığı
ÖZÜ DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN, ŞANLIURFA İLİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL U. HASTANESİ İLE SAĞLIK HİZMETİ SUNULMASI KONUSUNDA 2.7.2018 YILINDA SÖZLEŞME YAPILMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN 12.07.2018 TARİH VE E.7820074 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCATEPE SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ İŞLEMİNİN İPTALİİSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.