/
/
-
Records returned : 13,059

201. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVACININ USTA ÖGRETİCİ OLARAK 1985 YILINDAN 2020 YILINA KADAR DAVALI İDARE NEZDİNDE FİİLEN ÇALISTIGI GÜNLER KARSILIGI ÖDENMEDİGİNİ İLERİ SÜRDÜGÜ KIDEM TAZMİNATININ TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIGI DAVANIN ADLI YARGI YERINDE GÖRÜLMESİ GEREKTİGİ HK.
202. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVALI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SAN. A.S. BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAKTA İKEN, İSTİHDAM FAZLASI PERSONEL OLARAK 4046 SAYILI KANUN'UN 22. MADDESİ UYARINCA DİCLE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİGİ'NE ARASTIRMACI OLARAK NAKLEN ATANAN DAVACININ ÖNCEKİ GÖREVİNE İADESİ BASVURUSUNUN REDDİNE İLİSKİN İSLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIGI DAVANIN ADLI YARGI YERINDE GÖRÜLMESİ GEREKTİGİ HK.
203. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVALI ÜNİVERSİTEDE MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ GÖREVİNİ İFA EDERKEN İS AKDİ FESHEDİLEN DAVACININ İSE İADE İSTEMİYLE AÇTIGI DAVANIN, IDARI YARGI YERINDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİGİ HK.
204. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVACININ MALİKİ OLDUGU TASINMAZIN İMAR PLANINDA "KISMEN KONUT ALANI, KISMEN İLKÖGRETİM ALANI, KISMEN DE YOL OLARAK" OLARAK AYRILMASINDAN SONRA DAVALI İDARENİN EYLEMSİZ KALMASINDAN İBARET HUKUKİ MÜDAHALESİNE İLİSKİN OLARAK AÇILAN DAVANIN IDARI YARGI YERINDE GÖRÜLMESİ GEREKTİGİ HK.
205. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY 1163 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ 1163 SAYILI KANUN'UN 90.MADDESİ UYARINCA TEDBİREN GÖREVİNDEN ALINMASINA İLİSKİN İSLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN ADLI YARGI YERINDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİGİ HK.
206. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVALI İDARECE YAPTIRILAN YOL ÇALISMASINDA DAVALI SİRKET TARAFINDAN YER ALTINA DÖSENEN KABLOLARA ZARAR VERİLDİGİNDEN BAHİSLE VE SÖZ KONUSU ZARARIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN IDARI YARGI YERINDE GÖRÜLMESİ GEREKTİGİ HK.
207. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY EMEKLİ SANDIGI İSTİRAKÇİSİ EBEVEYNDEN KALAN YETİM AYLIGININ ÖDENMEMESİNE VE YERSİZ ÖDENDİGİ İLERİ SÜRÜLEN MİKTARIN GERİ İSTENMESİNE İLİSKİN İSLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN IDARI YARGI YERINDE GÖRÜLMESİ GEREKTİGİ HK.
208. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVALI İDARECE YAPTIRILAN YOL ÇALISMASI SIRASINDAKİ EYLEMLERİNDEN DOGAN ZARARIN GİDERİLMESİNE YÖNELİK OLARAK AÇILAN DAVANIN IDARI YARGI YERINDE GÖRÜLMESİ GEREKTİGİ HK.
209. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY KAMU KURULUSU NİTELİGİ TASIMAYAN SİRKET TARAFINDAN DÜZENLENEN OTOYOL GEÇİS VE CEZA İHTARNAMESİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLI YARGI YERININ GÖREVLİ OLDUGU HK.
210. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVACININ 1416 SAYILI KANUN UYARINCA YURT DISINDA BURSLU OLARAK YAPMAYA BASLADIGI DOKTORA ÖGRENİMİNİ YARIM BIRAKMASINDAN SONRA, MECBURİ HİZMET GÖREVİNİN BASLATILMASI TALEBİNİN ZIMNEN REDDİNE İLİSKİN İSLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, IDARI YARGI YERINDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİGİ HK.
211. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY GÜVENLİK KORUCUSU OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ VE İDARECE EKSİK YATIRILDIGI İLERİ SÜRÜLEN SİGORTA PRİMLERİNİN YATIRILMASI İSTEMİYLE AÇTIGI DAVANIN, ADLI YARGI YERINDE GÖRÜLMESİ GEREKTİGİ HK.
212. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY 2247 SAYILI KANUN'UN 14. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOSULLARI TASIMAYAN DAVACI VEKİLİNCE YAPILAN BASVURUNUN, AYNI KANUN'UN 27. MADDESİ UYARINCA REDDI GEREKTİGİ HK.
213. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE TAS DÜSMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UGRANILAN ZARARIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN'UN 110. MADDESİ KAPSAMINDA, ADLI YARGI YERINDE GÖRÜLMESİ GEREKTİGİ HK.
214. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY METROBÜSÜN ÇARPMASI SONUCUNDA YARALANMA NEDENİYLE UGRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 19/01/2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜGE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLI YARGI YERINDE GÖRÜLMESİ GEREKTİGİ HK.
215. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY 2918 SAYILI YASA’NIN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE EK 17. MADDESİ UYARINCA DÜZENLENEN ADAY SÜRÜCÜ BELGESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN TUTANAĞA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 3. MADDESİ VE AYNI KANUN’UN 27. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI HÜKMÜ BİR ARADA DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
216. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY 4703 SAYILI KANUN’UN 5. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINA AYKIRILIK NEDENİYLE AYNI KANUN’UN 11. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI UYARINCA VE 12. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ YAPTIRIM VE İDARİ PARA CEZASI KARARLARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLEN-MESİ GEREKTİĞİ HK.
217. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY 4703 SAYILI KANUN’UN 5. MADDESİNİN BİRİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE ONUNCU FIKRALARINA AYKIRILIK NEDENİYLE AYNI KANUN’UN 11 VE 12. MADDELERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLEN-MESİ GEREKTİĞİ HK.
218. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDE VE FIKRASI UYARINCA DÜZENLENEN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANA-ĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
219. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA MEYDANA GELEN KAZA NEDENİYLE OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
220. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA MEYDANA GELEN KAZA NEDENİYLE OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
221. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA MEYDANA GELEN KAZA NEDENİYLE OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
222. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVACI BANKA ADINA HİSSELİ KAYITLI BULUNAN, ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, ZİNCİRLİBAĞLAR MAHALLESİ, 1907 ADA, 2 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN, İMAR PLANINDA, ÇOCUK ESİRGEME KURUMU ADINA TAHSİSLİ OLARAK FONKSİYONLANDIRILMASI NEDENİYLE, MÜLKİYET HAKKININ KISITLANDIĞINDAN BAHİSLE, FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARI SAKLI TUTULARAK TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
223. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
224. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY DAVALI SULAMA BİRLİĞİ TARAFINDAN SÖZLEŞMEYE AYKIRI OLARAK DAVACININ TAŞINMAZINA SU VERİLMEDİĞİ İDDİASI VE BU NEDENLE OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
225. The Court of Jurisdictional Disputes Caselaw
Dispute Type Jurisdictional Dispute
SUMMARY KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA TUTUKLU OLARAK BULUNAN DAVACININ, YAPILMASI GEREKEN KAPALI/AÇIK GÖRÜŞ HAKKININ KULLANDIRILMAMASI SURETİYLE MARUZ KALINAN HAKSIZ UYGULAMALAR NEDENİYLE OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLEN-MESİ GEREKTİĞİ HK.