YARGITAY KARARLARI

Çalışmalarımızı, başlangıçtan (1990) bugüne kadar katkılarıyla zenginleştiren, bugün de özellikle Yargıtay kararlarının tasnifinde değerli öneri ve yorumlarını bizden esirgemeyen hocamız sayın Prof. Dr. Feridun YENİSEY'e teşekkür ederiz.

Kararlar "Yargıtay Kararları Dergisi"nin içeriği mantığında periyodik olarak güncellenerek sisteme dahil edilmektedir. Bu anlamda Yargıtay Kararlarını E-Dergi olarak sunmanın yanısıra, bilgisayarın inanılmaz kolaylıklarıyla bilgiye kolayca ulaşılabilmektedir.

Sürekli Kullanıcılarımızın bildiği gibi, Yargıtay kararlarının tasnif sistemi oldukça yalındır. Yargıtay kararları, varsa karşı oy yazılarıyla birlikte, eksiksiz tam metin olarak işlenmiştir. İlgili karara ulaşmak için ilk olarak kanun maddesinden aranan karara ulaşılabilir. İstenildiğinde tam metinlere girilebilecek, yazdırılabilecek ve kopyalanabilecektir.

Aramaları bir çok kriterlere ve alt başlıklara bölünerek yapılabilen Yargıtay karalarında, aradığınız bir konu veya maddeye ilişkin Kararı, sadece "Genel Kurul" veya "İçtihadı Birleştirme Kurulu" mercilerince 'verilmiş olanlar' diye sıralamak mümkündür. Ancak en geniş araştırma sonuçları için "tüm merciler" seçeneği ile arama yapılmalıdır.

Sistemimizde hem eski ve hem de eğer yürürlüğe girmiş ise yeni kanunlar bağımsız olarak ve yine yukarıda açıklanan sistem içinde düzenlenmiştir. Aynı işleyiş biçimi bundan sonraki dönemde de korunacaktır.

Binlerce Kullanıcısı olan bu çalışma oldukça tatmin edici bir birikime ve kullanıcı memnuniyetine sahip olmuştur.