TÜRK HUKUK BİBLİYOGRAFYASI

 

HukukTürk'ün önemli boyutlarından birini oluşturan "Türk Hukuk Bibliyografyası" çalışmasında, Türkiye'de 1930 yılından bu yana hukuk alanında yayımlanmış kitap ve makalelerin Kullanıcıya sunulması amaçlanmıştır. Çalışmanın 2000 yılına kadar olan kısmı tamamlanmış ve kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Günümüze kadar olan kısım için çalışmalar sürmektedir.

 

 

Türk Hukuk Bibliyografyasının şu ana kadar ulaştığı kapsam yaklaşık yüz bin yayının künyesi Kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. İçerik, hukukun bütün dallarında yayımlanmış kitaplar ve makaleler olmak üzere, iki ana bölümden oluşmaktadır.

 

Makaleler, özellikle hukuk fakülteleri, Baro, Yargıtay, Anayasa ve Danıştay Dergileri, Armağanlar başta olmak üzere diğer temel kaynaklar incelenerek derlenmiştir. Kitaplar derlenirken, bağımsız kütüphane çalışmasının yanı sıra şimdiye kadar yayımlanmış bibliyografya çalışmalarından da yararlanılmıştır. Özellikle, birikimlerinden yararlanmamıza izin veren Sayın Prof. Dr. Ejder YILMAZ'a ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kütüphanesinde çalışmamıza olanak sağlayan Dekan, Sayın Prof. Dr. Tankut CENTEL'e teşekkür ederiz.

 

Bibliyografyanın arama yöntemleri geliştirilirken, Kullanıcının maksimum yararı ve aradığı yapıta ulaşmadaki kolaylığı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla; yazar adına, yayın adına, kaynak adına ve yayın yılına göre aramanın ve genel arama yapmanın yanı sıra, bir konu tasnifi de yapılmış ve konuya göre arama olanağı da sağlanmıştır. Kullanıcı, aradığı yayını, hukuk dallarından herhangi biriyle sınırlı olarak da araştırabilecektir. Konu tasnifi, hukuk dalları arasında yapılan ayrımın uluslararası akademik sisteme bağlı kalınarak düzenlenmiştir.

 

Kullanıcıya genel bir bilgi verme ve özellikle arama kolaylığı sağlama amacıyla, konu tasnifindeki ana dalların hangi alt dalları içerdiğine ilişkin kısa bir liste aşağıya çıkarılmıştır.

 

1- GENEL KAMU HUKUKU 

- Devlet Teorisi
- Genel Olarak Siyasal Düşünceler ve Hareketler
- Türkiye'de Siyasal Düşünceler ve Hareketler
- Siyasi Rejimler
- İnsan Hakları Genel Teorisi

 

2- ANAYASA HUKUKU / ANAYASA YARGISI

 

3- İDARE HUKUKU / İDARİ YARGI

Adı geçen hukuk dalının kapsamına giren genel konuların yanı sıra aşağıda belirtilen alt başlıklarda bu bölüm içinde düzenlenmiştir.
- Eğitim ve Öğretim / Yüksek Öğrenim
- Şehircilik, İmar ve İskan
- Kolluk
- Trafik
- Turizm

 

4- DEVLETLER UMUMİ HUKUKU

- Milletlerarası Kuruluş ve Örgütler
- Uluslararası Andlaşmalar
- Savaş ve Barış Hukuku

 

5- CEZA HUKUKU / CEZA USUL HUKUKU

Adı geçen hukuk dalının kapsamına giren genel konuların yanı sıra aşağıda belirtilen alt başlıklarda bu bölüm içinde düzenlenmiştir.
- Milletlerarası Ceza Hukuku
- İnfaz Rejimi
- Askeri Ceza Hukuku
- Çocuk Suçluluğu
- Kriminoloji

 

6- ADLİ TIP

 

7- İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Adı geçen hukuk dalının kapsamına giren genel konuların yanı sıra aşağıda belirtilen alt başlıklarda bu bölüm içinde düzenlenmiştir.
- Milletlerarası İş Hukuku
- İşsizlik, İş ve İşçi Bulma

 

8- MEDENİ USUL HUKUKU

 

9- İCRA VE İFLAS HUKUKU

 

10- MEDENİ HUKUK

- Genel İlkeler
- Kişiler Hukuku
- Aile Hukuku
- Miras Hukuku
- Eşya Hukuku
Adı geçen hukuk dalının kapsamına giren bu genel konuların yanı sıra aşağıda belirtilen alt başlıklar da bu bölüm içinde düzenlenmiştir.
- Mukayeseli Medeni Hukuk
- Toprak Hukuku
- Orman Hukuku
- Tarım ve Toprak Reformu

 

11- BORÇLAR HUKUKU

 

12- TİCARET HUKUKU

- Ticaret Şirketleri
- Kıymetli Evrak
- Sigorta Hukuku
- Deniz Ticaret Hukuku
- Hava Hukuku

 

13- DEVLETLER ÖZEL HUKUKU

- Kanunlar İhtilafı
- Vatandaşlık
- Yabancılar Hukuku
- Anlaşmalar

 

14- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Adı geçen hukuk dalının kapsamına giren genel konuların yanı sıra aşağıda belirtilen alt başlıklarda bu bölüm içinde düzenlenmiştir.
- Fikir Ve Sanat Eserleri
- Eski Eserler Hukuku
- Basın Hukuku

 

15- VERGİ HUKUKU / VERGİ YARGISI

 

16- MALİYE

 

17- ROMA HUKUKU

 

18- HUKUK TARİHİ

- Genel Hukuk Tarihi
- İslam Hukuku
- Türk Hukuk Tarihi

 

19- HUKUK FELSEFESİ / HUKUK SOSYOLOJİSİ

Adı geçen hukuk dalının kapsamına giren genel konuların yanı sıra aşağıda belirtilen alt başlıklarda bu bölüm içinde düzenlenmiştir.
- Hukuk Başlangıcı
- Hukukun Genel İlkeleri

 

20- ÇEVRE HUKUKU

 

21- MUKAYESELİ HUKUK

 

22- YARGI ÖRGÜTÜ

 

23- AVRUPA BİRLİĞİ

 

24- EKONOMİ/KREDİ/PARA/MUHASEBE/GÜMRÜK

 

25- BANKA HUKUKU

 

26- DEĞİŞİK KONULAR

- Yukarıdaki ana bölümlere girmeyen çeşitli konular
- Sözlük/Ansiklopedi/Armağan/Bibliyografya/Biyografi