HukukTürk

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları: Maddeye Göre Arama

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 52 / 378 << < 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 130 190 250 320 > >>
 • 1276. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 919
  Karar No : 2016 / 113
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 1608 SAYILI KANUN’UN 1. MADDESİ İLE 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 32. MAD-DESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1277. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 936
  Karar No : 2016 / 116
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 1608 SAYILI KANUN’UN 1. MADDESİ İLE 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 32. MAD-DESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1278. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 927
  Karar No : 2016 / 114
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 38. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1279. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 2
  Karar No : 2016 / 3
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : SAĞLIK KURULUNCA ASKERLİĞE ELVERİŞLİ OLMADIĞINA KARAR VERİLEN SANIK HAKKINDA, ASKERİ CEZA KANUNU’NDA DÜZENLENEN “ASKERİ EŞYAYI GİZLEMEK” SUÇU NEDENİYLE AÇILAN KAMU DAVASININ, ANAYASA, 353 VE 5271 SAYILI YA-SA’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİNİN GEREKTİĞİ HK
 • 1280. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 78
  Karar No : 2016 / 110
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1281. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 77
  Karar No : 2016 / 109
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA, SORUŞTURMA KONUSU EYLEMİN KABAHAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 1282. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 75
  Karar No : 2016 / 108
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’DAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1283. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 72
  Karar No : 2016 / 105
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1284. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 74
  Karar No : 2016 / 107
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : 4250 SAYILI İSPIRTO VE İSPIRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU’NUN 6. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINA AYKIRILIK NEDENİYLE, AYNI KANUN’UN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREK-TİĞİ
 • 1285. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 69
  Karar No : 2016 / 103
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’DAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1286. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 71
  Karar No : 2016 / 104
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : DAVACI İLE DAVALI BELEDİYE ARASINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ÇERÇEVESİNDE İMZALANAN ARSA VE TESİS KARŞILIĞI KONUT SÖZLEŞMESİNDE; BELEDİYE KIYMET TAKDİR KOMİSYONU RAPORUNA GÖRE MUHDESAT BEDELİ OLARAK TAKDİR EDİLEN BEDELİN TAMAMININ FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1287. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 66
  Karar No : 2016 / 101
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’NIN EK 2. MADDESİ ÜÇÜNCÜ FIKRASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREK-TİĞİ
 • 1288. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 67
  Karar No : 2016 / 102
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA, SORUŞTURMA KONUSU EYLEMİN KABAHAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 1289. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 65
  Karar No : 2016 / 100
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : DAVACININ, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ KONUT VE ÇEVRE GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA KALAN GECEKONDUSU KARŞILIĞINDA DAVALI BELEDİYE İLE KONUT SÖZLEŞMESİ İMZALADIKTAN SONRA SÖZ KONUSU PROJEYE UYGUN HAREKET EDİLMEDİĞİ NEDENİYLE UĞRADIĞINI İLERİ SÜRDÜĞÜ ZARARLARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1290. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 73
  Karar No : 2016 / 106
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : AĞRI ASKER HASTANESİNDE GARDİYAN (SİVİL MEMUR) OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, 05 MAYIS 2006 GÜN VE 26159 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINDA BELİRTİLEN ADALET HİZMET TAZMİNATININ ÖDENMESİ YOLUNDAKİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İLE HAK ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜĞÜ ADALET HİZMET TAZMİNATININ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ASKERİ İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1291. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 64
  Karar No : 2016 / 99
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1292. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 63
  Karar No : 2016 / 98
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1293. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 56
  Karar No : 2016 / 91
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1294. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 58
  Karar No : 2016 / 93
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1295. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 60
  Karar No : 2016 / 95
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE BAŞKA KURUMA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL İLMÜHABERİNİN DÜZELTİLMESİ VE ALACAĞININ FAİZİ İLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1296. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 62
  Karar No : 2016 / 97
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE BAŞKA KURUMA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL İLMÜHABERİNİN DÜZELTİLMESİ VE ALACAĞININ FAİZİ İLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1297. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 57
  Karar No : 2016 / 92
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1298. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 55
  Karar No : 2016 / 90
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : DAVACI ŞİRKETE AİT ARACIN KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDEYKEN, YOLUN ÇÖKMESİ SONUCU UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN MADDİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 1299. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 61
  Karar No : 2016 / 96
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE BAŞKA KURUMA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL İLMÜHABERİNİN DÜZELTİLMESİ VE ALACAĞININ FAİZİ İLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1300. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 59
  Karar No : 2016 / 94
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.02.2016
  ÖZÜ : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI MESLEK LİSESİNDE USTA ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, HAKSIZ OLARAK GÖREVİNE SON VERİLMESİ NEDENİYLE TALEP ETTİĞİ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
Sayfa 52 / 378 << < 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 130 190 250 320 > >>
http://www.hukukturk.com/uyusmazlik-maddeye-gore-arama?p=52