HukukTürk

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları: Maddeye Göre Arama

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 50 / 378 << < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 60 130 190 250 320 > >>
 • 1226. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 121
  Karar No : 2016 / 165
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’DAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1227. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 124
  Karar No : 2016 / 167
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : DAVACININ TAŞINMAZINA PARK YAPILMAK SURETİYLE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞI VE BU ŞEKİLDE DAVACININ ZARARINA YOL AÇILDIĞI BELİRTİLEREK; DAVA KONUSU TAŞINMAZIN DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERİNİN EL ATMA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLETİLECEK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALI BELEDİYEDEN TAHSİLİNE, TAŞINMAZIN DAVALI BELEDİYE ADINA TAPUYA TESCİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, DAVA KONUSU TAŞINMAZA FİİLEN EL ATILDIĞINA DAİR DOSYA KAPSAMINDA BİLGİ VE BELGE BULUNMAMASI, DAVACI TARAFINDAN SUNULAN FOTOĞRAFLARIN DAVA KONUSU TAŞINMAZA AİT OLDUĞUNA DAİR DE SOMUT BİR TESPİT BULUNMAMASI KARŞISINDA, İMAR PLANINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI KAPSAMINDA İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1228. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 118
  Karar No : 2016 / 162
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’NIN EK 2. MADDESİ ÜÇÜNCÜ FIKRASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREK-TİĞİ
 • 1229. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 120
  Karar No : 2016 / 164
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : KASKO SİGORTALI ARACIN HASARA UĞRAMASI SEBEBİYLE ÖDENEN SİGORTA TAZMİNATINA İLİŞKİN OLARAK DAVALILAR ALEYHİNE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE İCRA TAKİBİ YAPILDIĞI VE DAVALILARCA İTİRAZ EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE; İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜ DOSYASINA VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İLE TAKİBİN DEVAMINA, 4.684,00 TL HASAR BEDELİNİN, ÖDEME TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALILARDAN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İSTEMİYLE VE İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 67. MADDESİNE GÖRE AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1230. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 116
  Karar No : 2016 / 160
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE BAŞKA KURUMA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL İLMÜHABERİNİN DÜZELTİLMESİ VE ALACAĞININ FAİZİ İLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1231. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 115
  Karar No : 2016 / 159
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 2015 YILINDA KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNA ÖĞRENCİ SEÇİMİNE YÖNELİK İKİNCİ AŞAMA ELEMELERİN VE BEDENİ YETERLİLİK SINAVLARIN VE BU İŞLEMLERE BAĞLI BAŞARI SIRALAMASININ İPTALİNE, BAŞARI SIRALAMASININ YENİDEN YAPILMASINA, YENİ SIRALAMAYA GÖRE OKULA KABUL İÇİN GEREKLİ SIRAYA YERLEŞTİĞİ TAKDİRDE OKULA KAYDININ YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA, DAVACININ “ASKER KİŞİ” SIFATININ BULUNMADIĞI VE ANAYASA’NIN 157. VE 1602 SAYILI YASA’NIN 20. MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN, İDARİ İŞLEMİN ASKER KİŞİYİ İLGİLENDİRMESİ VE ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN BULUNMASI KOŞULLARININ BİRLİKTE GERÇEKLEŞME-DİĞİ GÖZETİLDİĞİNDE UYUŞMAZLIĞIN GENEL İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ
 • 1232. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 122
  Karar No : 2016 / 166
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE BAŞKA KURUMA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL İLMUHABERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1233. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 114
  Karar No : 2016 / 158
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : DAVALI TARAFINDAN DÜZENLENEN MESLEKİ EĞİTİM KURSLARINDA KURS EĞİTMENİ (USTA ÖĞRETİCİ) OLARAK GÖREVLİ İKEN, GÖREVİNE SON VERİLEN DAVACININ; ÇALIŞTIĞI DÖNEME İLİŞKİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE BAKİYE ÜCRET ALACAĞININ FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN; DAVACININ STATÜSÜ DİKKATE ALINDIĞINDA VE İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN TALEPLERİ GÖZETİLDİĞİNDE; ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ
 • 1234. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 108
  Karar No : 2016 / 153
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : İDARE MAHKEMESİNCE VERİLEN KARAR ADLI YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE VERİLMİŞ BİR GÖREVSİZLİK KARARI MAHİYETİNDE OLMADIĞINDAN; 2247 SAYILI YASA’NIN 14. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULU TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ
 • 1235. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 113
  Karar No : 2016 / 157
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1236. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 110
  Karar No : 2016 / 155
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1237. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 105
  Karar No : 2016 / 151
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1238. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 106
  Karar No : 2016 / 152
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : İDARENİN PLÂN VE PROJEYE DAYALI OLARAK İŞİ İHALE ETTİĞİ FİRMA ELİYLE YÜRÜTTÜĞÜ SEL ÖNLEME PROJESİ KAPSAMINDA DAVACININ TAŞINMAZINA VERİLEN ZARARIN, TAM YARGI DAVASI İKAME EDİLMEK SURETİYLE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1239. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 112
  Karar No : 2016 / 156
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5 VE 44/1-B MADDELERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE UYGULANAN CEZA PUANININ İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1240. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 104
  Karar No : 2016 / 150
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : ASKERİ HASTANELERDE SUNULAN SAĞLIK HİZMETİNİN ASKERİ HİZMETİN BİR PARÇASI OLMASI KARŞISINDA, BURALARDAKİ TEDAVİSİ SONUCU ZARARA UĞRADIĞINI ÖNE SÜREN DAVACI ERİN BU İDDİASININ İRDELENMESİNDE; EYLEMİN ASKERİ HİZMETE İLİŞKİNLİK UNSURUNU BÜNYESİNDE BARINDIRMASI KARŞISINDA, DAVANIN ASKERİ İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1241. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 102
  Karar No : 2016 / 149
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1242. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 109
  Karar No : 2016 / 154
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : UZM.J.V.KAD.ÇVŞ. OLARAK VATANI GÖREVİNİ İFA ETMEKTEYKEN MÜLKİ GÖREV ESNASINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANAN DAVACININ, UĞRADIĞI MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI KANUNUN 110.MADDESİNDEKİ ÖZEL DÜZENLEME GEREĞİNCE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1243. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 101
  Karar No : 2016 / 148
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE BAŞKA KURUMA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL İLMÜHABERİNİN DÜZELTİLMESİ VE ALACAĞININ FAİZİ İLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1244. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 92
  Karar No : 2016 / 141
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1245. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 98
  Karar No : 2016 / 145
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : JANDARMA ER OLARAK VATANI GÖREVİNİ İFA ETMEKTE OLAN DAVACININ CEZAEVİ BÖLÜK KOMUTANLIĞINDA NÖBET TUTTUĞU ESNADA YERE DÜŞEREK KAFASINI ÇARPMASI İLE YARALANMASI SONUCU GEÇİRDİĞİ AMELİYATLAR SONRASINDA YAKALANDIĞI EPİLEPSİ HASTALIĞI NEDENİ İLE UĞRADIĞI ZARARIN, OLAYDA KUSURU BULUNAN DAVALI İDARELERDEN TAZMİNİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN; DAVACININ OLAY TARİHİNDE ASKER KİŞİ OLDUĞUNDA TEREDDÜT BULUNMAMAKLA BİRLİKTE; YERİNE GETİRDİĞİ GÖREVİN 2803 SAYILI KANUNUN 7/A BENDİ KAPSAMINDA MÜLKİ GÖREV OLMASI VE ASKERİ HİZMET KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI NEDENİYLE GENEL İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1246. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 95
  Karar No : 2016 / 143
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN MÜ-YAP BAĞLANTILI HAK SAHİBİ FONOGRAM YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ ASIL ÜYELİK STATÜSÜNDEN ADAY ÜYELİK STATÜSÜNE DÜŞÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVALI MESLEK BİRLİĞİ GENEL KURUL KARARININ İPTALİ, BU KARAR NEDENİYLE ÖDENMEYEN HAK EDİŞ, DİGİTAL VE İNTERNET BEDELLERİNE İLİŞKİN MADDİ HAKLARIN TAZMİNİ İLE MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇILAN VE 5846 SAYILI KANUNUN 42. MADDESİNİN 3. FIKRASINDA “ÖZEL HUKUK TÜZELKİŞİSİ” STATÜSÜNE SAHİP DAVALI MESLEK BİRLİĞİ İLE BU MESLEKİ BİRLİĞE ÜYE DAVACI ŞİRKET ARASINDA 5846 SAYILI KANUN İLE DÜZENLENEN HUKUKİ İLİŞKİLERDEN KAYNAKLANAN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE, ANILAN KANUNUN 76. MADDESİNDEKİ AÇIK HÜKÜM UYARINCA ADLİ YARGININ(İHTİSAS MAHKEMELERİNİN) GÖREVLİ BULUNDUĞU
 • 1247. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 100
  Karar No : 2016 / 147
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 2247 SAYILI YASA’NIN 20. MADDESİNDE; “DAHA ÖNCE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNCE YARGI MERCİİ BELİRTİLMEMİŞ OLAN BİR DAVADA TEMYİZ İNCELEMESİ YAPAN YÜKSEK MAHKEME, DAVANIN, DAVAYA BAKAN MAHKEMENİN GÖREVİ DIŞINDA OLDUĞU KANISINA VARIRSA, İNCELEDİĞİ KARARI BOZACAK YERDE, İNCELEMEYİ ERTELEYEREK YARGI MERCİİNİN BELİRTİLMESİ İÇİN UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURMAYA KARAR VEREBİLİR.” HÜKMÜNE YER VERİLMİŞ OLUP, BU MADDE KAPSAMINDA GÖREV UYUŞMAZLIĞININ ÇÖZÜMÜ İÇİN UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURU YAPABİLECEK MERCİLER, TEMYİZ İNCELEMESİ YAPMAYA YETKİLİ YÜKSEK MAHKEMELERDİR. BUNA KARŞIN, BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN YASA METNİNDE GEÇTİĞİ ŞEKİLDE YÜKSEK MAHKEME OLARAK KABULÜ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN 2247 SAYILI YASA’NIN 20. MADDESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLARIN OLUŞMAMASI NEDENİYLE, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ
 • 1248. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 93
  Karar No : 2016 / 142
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : DAVACILARIN ÇOCUKLARININ KOYUN OTLATIRKEN GİTTİĞİ TAŞ OCAĞINDA OYUN OYNARKEN BULDUĞU DİNAMİTİN PATLAMASI NEDENİYLE YARALANMASI SONUCUNDA UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNÜNDEN, 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDAKİ TAM YARGI DAVASI KAPSAMINDA, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1249. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 89
  Karar No : 2016 / 140
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : ELEKTRİK TEKNİSYENİ OLAN DAVACININ, DAVA DIŞI ŞİRKETE AİT 1000 KVA’LIK TRAFONUN İŞLETME VE BAKIM İŞLERİNİ YÜRÜTMEK İÇİN İŞLETME SORUMLUSU OLARAK İMZALADIĞI SÖZLEŞMENİN; ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ’NİN 60. MADDESİ GEREĞİNCE İŞLETME SORUMLUSU OLARAK ELEKTRİK MÜHENDİSİ DIŞINDA FEN ADAMLARININ YAPTIĞI SÖZLEŞMENİN DAVALI İDARECE KABUL GÖRMEYECEĞİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ANILAN DAĞITIM ŞİRKETİNİN ÖZELLEŞTİRİLEREK ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİ STATÜSÜNE GEÇMESİ VE ÇALIŞANI İLE ŞİRKET ARASINDA DOĞAN İHTİLAFIN BİR ÖZEL HUKUK İLİŞKİSİ TEŞKİL ETMESİ NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1250. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 96
  Karar No : 2016 / 144
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA İÇME SUYU MUTLAK KORUMA ALANINDA KALMASI VE 5 YILDAN FAZLA KAMULAŞTIRILMAMASI NEDENİYLE OLUŞTUĞU İLERİ SÜRÜLEN MADDİ ZARAR TAZMİNİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
Sayfa 50 / 378 << < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 60 130 190 250 320 > >>
http://www.hukukturk.com/uyusmazlik-maddeye-gore-arama?p=50