HukukTürk

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları: Maddeye Göre Arama

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 49 / 378 << < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 60 130 190 250 320 > >>
 • 1201. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 660
  Karar No : 2016 / 189
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : DAVACININ, DAVALILARDAN TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE BEHİÇBEY MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNDE UZMAN TEKNİSYEN OLARAK ÇALIŞIRKEN, DİĞER DAVALI KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.NİN FABRİKASINDAN ALINACAK MALZEMELERİN KONTROLÜ İÇİN GÖREVLENDİRİLDİĞİ, BU GÖREVİN İFASI İÇİN FABRİKADA KONTROL HİZMETİNDE İKEN BİR DUVARIN ÖNÜNDEN GEÇERKEN ANİDEN RAY PARÇASININ KENDİSİNE ÇARPMASI SONUCU HAYATİ TEHLİKE GEÇİRECEK ŞEKİLDE YARALANDIĞI İDDİA OLUNAN OLAYDA, DAVACININ YARALANMASINDAN DOLAYI UĞRADIĞI İLERİ SÜRÜLEN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALILARDAN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1202. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 3
  Karar No : 2016 / 4
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 2247 SAYILI YASA'NIN 1 VE 14. MADDE-SİNDE BELİRTİLEN KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN, (AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI KESİN-LEŞMEDİĞİNDEN) AYNI YASA'NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLME-SİNİN GEREKTİĞİ
 • 1203. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 154
  Karar No : 2016 / 188
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 2547 SAYILI KANUN’UN 35. MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK DAVALI ÜNİVERSİTE ADINA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ YAPMAK AMACIYLA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE GÖREVLENDİRİLEN DAVACININ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNİ YAPABİLMESİ İÇİN DAVALI ÜNİVERSİTE LEHİNE YÜKLENDİĞİ MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KEFALET SENEDİNİN İPTALİ İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1204. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 147
  Karar No : 2016 / 185
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’DAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1205. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 145
  Karar No : 2016 / 183
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1206. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 143
  Karar No : 2016 / 181
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 4250 SAYILI İSPIRTO VE İSPIRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU’NUN 6. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINA AYKIRILIK NEDENİYLE, AYNI KANUN’UN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREK-TİĞİ
 • 1207. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 146
  Karar No : 2016 / 184
  Merci : Genel Kurul
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMEDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN; 2247 SAYILI YASA’NIN 19.MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULU TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ
 • 1208. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 150
  Karar No : 2016 / 187
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : GATA’DA İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLAR BİLİM DALI BAŞKANLIĞI’NDA TABİP ALBAY OLARAK GÖREV YAPMAKTA OLAN DAVACININ, KENDİSİNE AİT MUAYENEHANESİNDE MESLEĞİNİ SERBEST OLARAK İCRA ETMESİNDEN DOLAYI, ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TAZMİNATININ KESİLMESİNE DAİR İŞLEMİNİN İPTALİ İLE ÖDENMEYEN ÜNİVERSİTE ÖDENEKLERİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TAZMİNATLARININ YASAL FAİZLERİ İLE BİRLİKTE ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN ASKERİ İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1209. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 144
  Karar No : 2016 / 182
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : YAPILAN KONTROLDE ŞU ABONESİ OLUP KAÇAK ŞU KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE TAHAKKUK ETTİRİLEN MİKTARLARIN ÖDENMESİ İSTEMİYLE TESİS EDİLEN İŞLEMLERİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN; İDARİ BİR SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANMADIĞI, ABONELER İLE DAVALI İDARE ARASINDA YAPILMIŞ ŞU ABONE SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK ORTAYA ÇIKTIĞI GÖZETİLEREK ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1210. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 138
  Karar No : 2016 / 179
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE BAŞKA KURUMA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL İLMUHABERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1211. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 140
  Karar No : 2016 / 180
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1212. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 149
  Karar No : 2016 / 186
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : DAVALILARDAN TÜRK TELEKOM A.Ş.’DE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, HAK ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜĞÜ KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ANILAN ŞİRKETE İLİŞKİN KISMININ, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1213. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 137
  Karar No : 2016 / 178
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 5754 SAYILI KANUN’UN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE EMEKLİ SANDIĞI MENSUBU OLAN VE MEMURİYETİ DEVAM EDEN DAVACININ, BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU EŞİNİN 2008 YILINDA GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK NEDENİYLE YAPILAN TEDAVİSİNE İLİŞKİN GİDERLERİN ÖDENMESİ AÇTIĞI DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 1214. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 128
  Karar No : 2016 / 171
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’NIN EK 2/3. MADDESİ UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ARAÇ TRAFİKTEN MEN İŞLEMİNİN DE İDARİ YARGIDA KONU YAPILMASI KARŞISINDA 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 3.MADDESİ VE AYNI KANUN’UN 27. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI HÜKMÜ BİR ARADA DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1215. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 130
  Karar No : 2016 / 173
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : DAVACININ TAŞINMAZININ BİR BÖLÜMÜNE DAVALI İDARELERCE OKUL DUVARI YAPILMAK VE STABİLİZE YOL YAPILMAK SURETİYLE FİİLEN EL ATILDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN; BU NEDENLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİNE İLİŞKİN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1216. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 134
  Karar No : 2016 / 177
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : DAVACININ TAŞINMAZINA İMAR PLANINDA “YEŞİL ALAN VE YOL” ALANINA BIRAKILMAK SURETİYLE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞI VE BU ŞEKİLDE ZARARINA YOL AÇILDIĞI GEREKÇESİ İLE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA BEDELİNİN TAZMİNİ VE TAŞINMAZIN DAVALI İDARE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN, DAVA KONUSU TAŞINMAZIN BİR BÖLÜMÜNE ASFALT YOL YAPILMAK SURETİYLE EL ATILDIĞI TESPİT EDİLMİŞ OLMAKLA, TEFRİK EDİLEN KISIM YÖNÜNDEN EL ATMA GERÇEKLEŞMEMİŞ OLSA DAHİ, FİİLİ EL ATMANIN MEVCUT OLDUĞU KISIM YÖNÜNDEN VERİLEN KARARIN TEMYİZ AŞAMASINDA OLUP HENÜZ KESİNLEŞMEDİĞİ DE DİKKATE ALINARAK, TAŞINMAZIN BİR BÜTÜN HALİNDE ELE ALINIP DAVANIN ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ SONUCUNA ULAŞILDIĞINDAN, HAKSIZ FİİLLERE İLİŞKİN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1217. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 127
  Karar No : 2016 / 170
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1218. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 133
  Karar No : 2016 / 176
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1219. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 132
  Karar No : 2016 / 175
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1220. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 126
  Karar No : 2016 / 169
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI SONUCU DÜZENLENEN TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA, 2918 SAYILI KANUNUN 83, 154 VE 156. MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKTİĞİ VE SÖZ KONUSU DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASINDA AYNI KANUNUN 110.MADDESİ GEREĞİNCE ADLI YARGI MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU ANLAŞILMAKLA; AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1221. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 131
  Karar No : 2016 / 174
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’DAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1222. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 129
  Karar No : 2016 / 172
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : İDARİ YARGI YERİNCE VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI NEDENİYLE, İDARİ VE ADLİ YARGI YERLERİNCE, TARAFLARI, KONUSU VE SEBEBİ AYNI OLAN DAVA SEBEBİYLE VERİLMİŞ VE KESİNLEŞMİŞ İKİ AYRI GÖREVSİZLİK KARARININ BULUN-MADIĞI, BÖYLECE 2247 SAYILI YASA’NIN 14. MAD-DESİNDE BELİRTİLEN BİÇİMDE OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI OLUŞMADIĞI GİBİ, ADLI YARGI YERİNDE AÇILAN DAVANIN ÖNCESİNDE İDARİ YARGI YERİNCE VERİLMİŞ KESİN VEYA KESİNLEŞMİŞ BİR GÖREVSİZLİK KARARININ BULUNMAMASI NEDENİYLE 19. MADDEDE BELİRTİLEN KOŞULLARIN DA OLUŞMADIĞI ANLAŞILDI-ĞINDAN, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ
 • 1223. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 125
  Karar No : 2016 / 168
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE BAŞKA KURUMA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1224. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 119
  Karar No : 2016 / 163
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : DAVACININ OĞLUNUN ASKERLİK HİZMETİNİ YERİNE GETİRİRKEN, DEVLET HASTANESİNDEKİ TEŞHİS VE TEDAVİSİNDE HİZMET KUSURU İŞLENEREK ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERİLDİĞİNDEN BAHİSLE, UĞRANILDIĞI ÖNE SÜRÜLEN MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN GENEL İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1225. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 117
  Karar No : 2016 / 161
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.03.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KİŞİ İLE İLGİLİ OLARAK SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞI DÜZENLENMİŞ VE HATTA DAVA KONUSU EDİLMİŞ OLSA DAHİ, AYNI KANUN’UN 112. MADDE-SİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
Sayfa 49 / 378 << < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 60 130 190 250 320 > >>
http://www.hukukturk.com/uyusmazlik-maddeye-gore-arama?p=49