HukukTürk

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları: Maddeye Göre Arama

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 48 / 378 << < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 130 190 250 320 > >>
 • 1176. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 164
  Karar No : 2016 / 211
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE BAŞKA KURUMA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1177. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 170
  Karar No : 2016 / 216
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 29.9.1980-7.5.1981 TARİHLERİ ARASINDA KONYA İLİ, BOZKIR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI TARAFINDAN, 5434 SAYILI KANUN'UN EK 68. MADDESİ UYARINCA MAKAM VE GÖREV TAZMİNATINDAN YARARLANDIRILMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN 15.11.2012 TARİH VE 46.536.053 SAYILI İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1178. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 166
  Karar No : 2016 / 212
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/5 VE 36/3-B. MADDELERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLEN-MESİ GEREKTİĞİ
 • 1179. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 168
  Karar No : 2016 / 214
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’DAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1180. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 163
  Karar No : 2016 / 210
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1181. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 162
  Karar No : 2016 / 209
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : DAVACININ TAŞINMAZININ BİR BÖLÜMÜNE DAVALI İDARELERCE YOL YAPILMAK SURETİYLE FİİLEN EL ATILDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN; BU NEDENLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİNE İLİŞKİN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1182. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 161
  Karar No : 2016 / 208
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : DAVACI ŞİRKET İLE DAVALI İDARE ARASINDA, BÜSKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ UYARINCA AKDEDİLEN ATIKSU ABONE SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN OLARAK, DAVACI TARAFINDAN, BU SÖZLEŞMENİN İPTALİ İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1183. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 152
  Karar No : 2016 / 201
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1184. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 157
  Karar No : 2016 / 205
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : ASKER HASTANESİNDE İNFAZ KORUMA MEMURU/GARDİYAN (SİVİL MEMUR) OLARAK GÖREV YAPAN DAVACIYA, ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI ÖDENİP ÖDENMEYECEĞİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞIN ASKERİ İDARİ YARGI YERİ YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1185. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 160
  Karar No : 2016 / 207
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : DAVACIYA AİT 50 METREKARELİK TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA 'DEVLET DEMİR YOLU ALANI' OLARAK BELİRLENMESİNE RAĞMEN KAMULAŞTIRILMAMASI SEBEBİYLE, MÜLKİYET HAKLARINDAN MAHRUM KALINDIĞINDAN BAHİSLE, FİİLİ EL ATMANIN SÖZ KONUSU OLDUĞU 2 METREKARELİK KISMI DIŞINDAKİ 48 METREKARELİK KISMI İÇİN BELİRLENEN MİKTARIN FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN; FİİLİ EL ATMANIN MEVCUT OLDUĞU KISIM YÖNÜNDEN TEFRİK EDİLEN DAVADA, İŞİN ESASINA İLİŞKİN KARAR VERİLMEDİĞİ GÖZETİLEREK; ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 1186. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 151
  Karar No : 2016 / 200
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : İDARİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVANIN ÖNCESİNDE ADLI YARGI YERİNCE AYNI KONUDA VERİLMİŞ KESİN VEYA KESİNLEŞMİŞ BİR GÖREVSİZLİK KARARI BULUNMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, 2247 SAYILI YASA’NIN 19. MADDESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLARIN OLUŞMAMASI NEDENİYLE, AYNI YASA’NIN 27. MAD-DESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ
 • 1187. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 156
  Karar No : 2016 / 204
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 1987-1990 TARİHLERİ ARASINDA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ, ÖDENMEYEN KONUT EDİNDİRME YARDIMI VE NEMASI ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN; 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 2/1-B MADDESİNDE TANIMLANAN TAM YARGI DAVALARI KAPSAMINDA İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1188. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 155
  Karar No : 2016 / 203
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : DAVACILARDAN Ş.D.’İN SİVİL MEMUR (YARDIMCI HİZMETLER SINIFI) OLARAK TATVAN ASKER HASTANESİ BAŞHEKİMLİK EMRİNDE GÖREV YAPARKEN, RAHATSIZLANMASI ÜZERİNE TATVAN ASKER HASTANESİNDE YANLIŞ GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEDAVİ SONUCU BÖBREĞİNDE OLUŞAN İŞLEV VE FONKSİYON BOZUKLUĞU NEDENİYLE ORTAYA ÇIKTIĞI İDDİA OLUNAN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ASKERİ İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞ
 • 1189. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 148
  Karar No : 2016 / 199
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : SAĞLIK OCAĞI’NDA HEMŞİRE OLARAK ÇALIŞMAKTA İKEN EMEKLİ OLAN VE BAŞKA BİR MERKEZDE AİLE SAĞLIĞI ELEMANI OLARAK GÖREV YAPMAYA BAŞLAYAN DAVACININ, EMEKLİ MAAŞININ BU NEDENLE KESİLMESİ ÜZERİNE ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDEN İSTİFA ETMESİ VE DAVALI KURUMDAN KURUMA EMEKLİ MAAŞININ BAĞLANMASINI İSTEMESİ ÜZERİNE, TALEBİNE CEVAP VERİLMEMESİ SURETİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ZIMNİ RET KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, DAVACININ 5510 SAYILI KANUN’UN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE 5434 SAYILI KANUN’A TABİ OLARAK KAMU İŞTİRAKÇISI OLDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 1190. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 158
  Karar No : 2016 / 206
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 2547 SAYILI KANUN’UN 35. MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK DAVALI ÜNİVERSİTE ADINA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ YAPMAK AMACIYLA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE GÖREVLENDİRİLEN DAVACININ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNİ YAPABİLMESİ İÇİN DAVALI ÜNİVERSİTE LEHİNE YÜKLENDİĞİ MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KEFALET SENEDİNİN İPTALİ İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1191. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 153
  Karar No : 2016 / 202
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 4250 SAYILI İSPIRTO VE İSPIRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU’NUN 6. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINA AYKIRILIK NEDENİYLE, AYNI KANUN’UN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREK-TİĞİ
 • 1192. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 142
  Karar No : 2016 / 198
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : VATANI GÖREVİNİ YAPMAKTA İKEN SAĞ BACAĞINI KAYBETMESİ NEDENİYLE 2330 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MALULEN EMEKLİ OLAN DAVACININ, AKTİF YÜKSEK ENERJİ DEPOLAYAN NİTRO SPORCU KOŞU PROTEZ BEDELİNİN DAVALI KURUMCA KARŞILANMAMASI NEDENİ İLE ÖDEMEK ZORUNDA KALDIĞI PARANIN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1193. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 107
  Karar No : 2016 / 193
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : DAVACI BAŞKANLIKÇA; DAVALIYA, KORUMA AİDATLARI BORCU OLDUĞUNA DAİR ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLDİĞİ, BUNA KARŞILIK DAVALININ, İMAMOĞLU KAYMAKAMLIĞINA VERDİĞİ DİLEKÇE İLE ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ETMESİ VE İTİRAZIN REDDİ SONRASINDA, DAVACI BAŞKANLIKÇA SÖZ KONUSU AİDAT BORCUNUN ÖDENMESİ İSTEMİYLE ALACAK DAVASI OLARAK AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1194. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 141
  Karar No : 2016 / 197
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : ASKERLİĞİNİ YAPMAKTA İKEN ÇATIŞMADA YARALANAN VE SOL DİZALTI AMPUTASYONU TANISI KONULMASI SONRASINDA SOL DİZALTI BANYO VE DENİZ PROTEZİ TAKILAN VE 2330 SAYILI YASA UYARINCA VAZİFE MALULÜ OLAN DAVACININ, ÖDEDİĞİ PROTEZ BEDELİNİN FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLETİLECEK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, DAVACININ 5510 SAYILI KANUN’UN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE 5434 SAYILI KANUN UYARINCA KAMU İŞTİRAKÇISI OLMASI NEDENİYLE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1195. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 97
  Karar No : 2016 / 192
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : DAVACILARIN, YOLCU OLARAK BULUNDUĞU TRENİN, LOKOYA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZA SONUCU YARALANMALARI NEDENİ İLE UĞRADIKLARI ZARARIN, OLAYDA KUSURU BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİKLERİ DAVALIDAN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, DAVACILARIN DAVAYA KONU TRENDE YOLCU OLARAK BULUNMALARI VE BU NEDENLE OLAYIN TÜRK TİCARET KANUNU’NUN TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1196. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 139
  Karar No : 2016 / 196
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : DAVA DIŞI ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN YÖNETİMİNDEKİ ARACIN, TERS YÖNE GİREREK İLERLERKEN, DAVACI ADINA TESCİLLİ BULUNAN ARACA ÇARPMASI SONUCU ARAÇTA MEYDANA GELEN KAZA NEDENİ İLE ARAÇTA OLUŞAN ZARARIN OLAY YERİNDE GEREKLİ İŞARETLEME VE LEVHALANDIRMA İŞLEMLERİNİ YAPMAYARAK KAZANIN MEYDANA GELMESİNDE KUSURU BULUNAN DAVALI İDAREDEN TAZMİNİ AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN’UN 110. MADDESİ GEREĞİNCE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1197. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 90
  Karar No : 2016 / 191
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 18.04.1999 TARİHİNDE YAPILAN YEREL SEÇİMLER SONRASI BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLİP 29.03.2009 TARİHİNE KADAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPAN DAVACININ, VAZİFE MALULÜ OLARAK EMEKLİ OLMAK İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1198. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 871
  Karar No : 2016 / 190
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : DAVACININ, MÜTEVEFFA EŞİNİN 1980-1984 YILLARI ARASINDA ATANMAK SURETİYLE BELEDİYE BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPTIĞINDAN BAHİSLE, 5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNU’NUN DEĞİŞİK EK 68. MADDESİ İLE 5272 VE 5393 SAYILI KANUNLAR UYARINCA MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 1199. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 135
  Karar No : 2016 / 194
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : DAVACININ YOLCU OLARAK BULUNDUĞU TRENİN HAREKETİ ESNASINDA TRENDEN DÜŞMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI İDDİA OLUNAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1200. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 136
  Karar No : 2016 / 195
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : AĞIR CEZA MAHKEMESİ KARARIYLA DAVACI ŞİRKET HESAPLARI ÜZERİNE KONULAN TEDBİR SONUCU UĞRANILDIĞI ÖNE SÜRÜLEN MADDİ, MANEVİ ZARARIN TAZMİNİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN; 5271 SAYILI YASADAKİ AÇIK HÜKÜM DE GÖZETİLEREK, TAZMİNAT İSTEMİNE ESAS OLAN İŞLEMİ YAPAN MAHKEMENİN DAHİL OLDUĞU ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
Sayfa 48 / 378 << < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 130 190 250 320 > >>
http://www.hukukturk.com/uyusmazlik-maddeye-gore-arama?p=48