HukukTürk

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları: Maddeye Göre Arama

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 377 / 378 << < 60 130 190 250 320 370 371 372 373 374 375 376 377 378 > >>
 • 9401. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1985 / 29
  Karar No : 1985 / 35
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.12.1985
  Ön İzleme : OLAY : ŞEHİR HATLARI İŞLETMESİ BAŞ MAKİNİSTİ OLARAK ÇALIŞMAKTA İKEN 1973 TARİHİNDE EMEKLİ OLAN DAVACI; 1970-1971-1972 YILLARINDA EMEKLİLİK İNTİBAKINA ESAS ALINAN ÜCRETİNİN YÜKSELMİŞ OLMASINA RAĞMEN, KÖK ÜCRETİNİN DEĞİŞMEDİĞİNİ, ESKİ ÜCRET ÜZERİNDEN TEDİYEYE DEVAM EDİLDİĞİNİ, ÜCRET SİSTEMİ TALİMATNAMESİNDEKİ KÖK ÜCRETLERİNİN, EMEKLİLİK İNTİBAKINDA ESAS ALINAN ÜCRET MİKTARINDAN DAHA AZ OLMAMASI LAZIM GELDİĞİNİ İLERİ SÜREREK NOKSAN ÖDENEN ÜCRET, FAZLA MESAİ, KIDEM TAZMİNATI, VESAİR ALACAKLARI TOPLAMI OLAN, 45.000 LİRANIN TAHSİLİ İSTEMİYLE VE 6.6.1974 GÜNLÜ DİLEKÇE İLE İŞ MAHKEMESİ` `NE...
 • 9402. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1985 / 27
  Karar No : 1985 / 33
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 9.12.1985
  Ön İzleme : OLAY : DAVACIYA AİT TARLADAN, DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ` `NCE KAMULAŞTIRMA YAPILMADAN KANAL AÇILDIĞINDAN BAHİSLE, BU YÜZDEN UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİDİR. 1- SÖKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ: 22.11.1984 GÜN VE 1984/38-742 SAYI İLE; BİR KAMU TESİSİNİN YAPILMASI, KULLANILMASI VEYA KORUNMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN ZARARIN İDARİ EYLEM VEYA İŞLEMDEN DOĞDUĞU, BU TÜR ZARARLARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVALARIN İDARİ DAVALARDAN BULUNDUĞU GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNÜN 2577 SAYILI YASA` `NIN 2. MADDESİNE GÖRE İDARİ YARGI YERLERİNE AİT OLDUĞU GEREKÇESİ İLE DAVADA MAHKEMELERİNİN GÖREVSİZLİĞİNE...
 • 9403. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1985 / 9
  Karar No : 1985 / 15
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.1985
  Ön İzleme : OLAY : DAVALI İŞYERİNDE MÜDÜR VEKİLİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACI; İŞ AKTİNİN, PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN 3. VE 36. MADDELERİNE GÖRE FESHEDİLDİĞİNİ İLERİ SÜREREK, HAKSIZ OLAN BU FESİH NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI VS. GİBİ ALACAKLARI DOĞDUĞUNDAN BAHİSLE 215.735 LİRALIK ALACAĞIN DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİYLE DAVALI ALEYHİNE ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ` `NE ALACAK DAVASI AÇMIŞTIR. ÜRGÜP ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ: YAPTIRILAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SONUCU DÜZENLENEN RAPORA GÖRE, DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERMİŞTİR. KARARIN, DAVALI TARAFINDAN TEMYİZİ ÜZERİNE YARGITAY 9....
 • 9404. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1985 / 3
  Karar No : 1985 / 9
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 15.04.1985
  Ön İzleme : OLAY : 1- ŞEKER SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNDE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMAKTA İKEN 20 HİZMET YILI ÜZERİNDEN EMEKLİYE AYRILAN DAVALIYA; FİİLEN ÇALIŞTIĞI SÜRE NAZARA ALINMADAN ÖDENEN KIDEM TAZMİNATINA GELİR VERGİSİ BAKIMINDAN 972.000 LİRA İSTİSNA UYGULANIP BUNA GÖRE VERGİ TEVKİFATI YAPILMIŞ, BİLAHARE MALİYE BAKANLIĞI İNCELEME ELEMANLARININ 810.000 LİRA İSTİSNA UYGULANMASI GEREKTİĞİNİ VE BUNA GÖRE NOKSAN VERGİ YATIRILDIĞINI TESBİT ETMELERİ ÜZERİNE DAVACI TARAFINDAN, DAVALI ADINA 102.652 LİRA VERGİ YATIRILMIŞTIR. 2- DAVACI: DAVALI ADINA İKMALEN YATIRILAN 102.652 LİRA VERGİNİN, DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEM...
 • 9405. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 111
  Karar No : 2006 / 139
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.01.1985
  Ön İzleme : O L A Y: DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN İTHAL EDİLEN PORSELENLERE GÜMRÜK İDARESİNCE EL KONULARAK, DAVALI İŞLETMEYE AİT AMBARA GÖNDERİLMİŞ VE BU AMBARDA 1.2.2002-14.3.2002 TARİHLERİ ARASINDA MUHAFAZA EDİLMİŞTİR. DAVALI İŞLETME KENDİ TARİFESİNE GÖRE DAVACI ŞİRKETTEN ARDİYE ÜCRETİ TAHSİL ETMİŞTİR. DAHA SONRA, DAVACI ŞİRKET YETKİLİSİ ALEYHİNE KAÇAKÇILIK SUÇUNDAN DOLAYI AÇILAN KAMU DAVASINDA, ANKARA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NİN 13.5.2003 GÜN VE E:2003/146; K:2003/247 SAYILI KARARIYLA, ŞİRKET YETKİLİSİNİN BERAATİNE, EL KONULAN EŞYALARIN İADESİNE KARAR VERİLMESİ ÜZERİNE İTHAL KONUSU PORSELENLER D...
 • 9406. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1984 / 12
  Karar No : 1984 / 13
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.10.1984
  Ön İzleme : OLAY : DAVALI İŞYERİNDE ÇALIŞAN VE MÜDÜR İKEN EMEKLİYE AYRILAN DAVACILARIN MURİSİ HASAN AĞARTIR; KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA KONUT YARDIMI VE TEŞVİK PRİMİNİN HESABA KATILMADIĞINDAN BAHİSLE KIDEM TAZMİNATININ NOKSAN ÖDENDİĞİNİ İLERİ SÜREREK 135.054 LİRA KIDEM TAZMİNATI ALACAĞININ, FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİNİ İSTEYEREK DAVALI ALEYHİNE ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİNE ALACAK DAVASI AÇMIŞTIR. BAYINDIR ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ: 23.6.1983 GÜNÜNDE, 1982/302, 1983/180 SAYI İLE; YAPTIRILAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SONUCU DÜZENLENEN RAPORA GÖRE DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERMİŞTİR....
 • 9407. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1985 / 31
  Karar No : 1985 / 37
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.01.1984
  Ön İzleme : OLAY : 6831 SAYILI ORMAN KANUNU` `NUN 1744 SAYILI KANUN` `LA DEĞİŞİK 2. MADDESİ UYGULANMAK SURETİYLE DAVACILARA AİT TAŞINMAZ MALIN "ORMAN SINIRLARI İÇİNDE BIRAKILMASINA" İLİŞKİN 1 NO` `LU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU` `NCA VERİLEN 11 VE 12 NO` `LU TUTANAK VE KARARLARIN; DAVACILARLA İLGİLİ BÖLÜMLERİNİN İPTALİ VE ANILAN TAŞINMAZLARIN "ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILMASINA" KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE VE 6.9.1982 KAYIT TARİHLİ DİLEKÇE İLE İDARE MAHKEMESİ` `NE DAVA AÇILMIŞTIR. İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ: 30.1.1984 GÜNÜNDE, 1982/614, 1984/79 SAYI İLE; 6...
 • 9408. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1983 / 145
  Karar No : 1983 / 420
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 27.06.1983
  Ön İzleme : OLAY : 4.04.1980 GÜNÜ, CEZAEVİNDE TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ OLAN SANIKLARIN CEZAEVİ KOĞUŞUNUN DUVARLARINA SİYASİ AMAÇLA YAZI YAZDIKLARI VE MAĞDUR POLİS MEMURUNA HAKARET ETTİKLERİ İLERİ SÜRÜLEREK TCK.` `NUN 537/2-3., VE SANIK LEVENT ANAR` `IN 266/1., MADDE İLE CEZALANDIRILMALARI İSTEMİYLE HAVZA C. SAVCILIĞINCA HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILMIŞTIR. HAVZA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ, 24.2.1983 GÜNÜNDE, ESAS 1980/204, KARAR 1983/8 SAYI İLE; ATILI SUÇLARIN SIKIYÖNETİM İLANINA NEDEN OLAN OLAYLARDAN OLDUĞU GEREKÇESİYLE GÖREVSİZLİK KARARI VERMİŞTİR. ERZİNCAN 3. ORDU VE SIKIYÖNETİM KOMUT...
 • 9409. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1981 / 1184
  Karar No : 1983 / 46
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 7.03.1983
  Ön İzleme : OLAY : OLAY GÜNÜ (26.2.1979) TÜM SANIKLARIN POLATLI TOP VE FÜZE OKULUNUN ATIŞ SAHASI OLARAK KULLANILAN, ETRAFI DİKENLİ TELLERLE ÇEVRİLİ BÖLGESİNE GİRDİKLERİ İDDİASI İLE POLATLI C. SAVCILIĞINCA HAKLARINDA İLK SORUŞTURMA YAPILMASI İSTEMİYLE KAMU DAVASI AÇILMIŞTIR. POLATLI SORGU HAKİMLİĞİ; 25.6.1980 GÜNÜNDE, ESAS 1979/26, KARAR 1980/46 SAYI İLE; YAPTIĞI İLK SORUŞTURMA SONUCUNDA SANIKLARIN EYLEMLERİNE UYAN TCK. NUN 135/1. MADDESİ UYARINCA CEZALANDIRILMALARI İÇİN HAKLARINDAKİ SON SORUŞTURMANIN ANKARA AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE AÇILIP YAPILMASINA KARAR VERMİŞTİR. ANKARA 6. AĞIR CEZA MAH...
 • 9410. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1982 / 2
  Karar No : 1983 / 14
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 31.01.1983
  Ön İzleme : DAVACI : ANTBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKİLİ : AV. T.K. DAVALI : F.Ç. VEKİLİ : AV. A.E. OLAY : DAVACI VEKİLİ DİLEKÇESİNDE, DAVALININ BİRLİĞE BAĞLI TOPÇULAR ÇIRÇIR VE PRESE FABRİKASI İŞYERİNDE MUHASEBECİ OLARAK ÇALIŞTIĞI DÖNEMDE, İŞYERİNE AİT 1972/1973 VE 1974/1975 YILI YEVMİYE DEFTERLERİNİN AÇILIŞ TASDİKLERİNİ YAPTIRMADIĞI, 506 SAYILI YASA'NIN 79/2., SOSYAL SİGORTALAR İŞLETMELER TÜZÜĞÜNÜN 18/A. MADDESİ UYARINCA S.S. KURUMUNCA (DAYANDIĞI KAYITLARIN BİLDİRGELERDE YAZILI OLANLARI DOĞRULAYICI NİTELİKTE GÖRÜLMEMİŞ OL­MASI NEDENİYLE) ÖLÇÜMLEMEYE GİDİLEREK İŞYERİNE TOPLAM...
 • 9411. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1981 / 1434
  Karar No : 1983 / 347
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 29.11.1982
  Ön İzleme : OLAY : J.V STALİN TARAFINDAN YAZILAN, SANIK ALİ ZAKKUR TARAFINDAN TÜRKÇE` `YE ÇEVRİLEN VE SANIK HÜSEYİN KILIÇ` `IN SAHİBİ OLDUĞU YAYINEVİNCE MART 1975 GÜNÜNDE YAYINLANAN "ÖRGÜT ÜZERİNE" İSİMLİ KİTAPTA KOMÜNİZM PROPAGANDASI YAPILDIĞI İDDİASI İLE İSTANBUL C. SAVCILIĞI` `NCA SANIKLARIN EYLEMLERİNE UYAN TCK.NUN 142/1-6. MADDESİ UYARINCA CEZALANDIRILMALARI İSTEMİYLE HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILMIŞTIR. İSTANBUL 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ: 4.12.1979 GÜNÜNDE, ESAS 1977/574 KARAR 1979/510 SAYI İLE; SUÇUN SIKIYÖNETİM İLAN NEDENLERİNDEN BULUNDUĞU GEREKÇESİ İLE GÖREVSİZLİK KARARI...
 • 9412. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1981 / 15
  Karar No : 1981 / 24
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.1981
  Ön İzleme : OLAY : 1 - YENİKÖY ORMAN BÖLGE ŞEFLİĞİ HUDUTLARI İÇİNDE KALAN ÜÇ PARÇA HALİNDEKİ ORMAN AÇIKLIĞI OLAN SAHA İÇİN, 8 NO.LU ORMAN TAHDİT VE KADASTRO KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BAĞLI 1 NO.LU EKİP; 4.10.1974 GÜNLÜ 25/30 SAYILI KARARI İLE, 142 İLA 147 NOLU TAŞLAR ARASINDAKİ SAHAYI ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMIŞTIR. BUNA VAKİ İTİRAZIN 8 NO.LU ORMAN TAHDİT VE KADASTRO KOMİSYONUNCA İNCELENMESİ SONUCU 28.8.1975 GÜNLÜ 20/22-23 SAYILI KARAR İLE 95/1 İLA 96/1 NOLU ORMAN SINIR TAŞLARI ATILARAK, ANILAN ARAZİ HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILMIŞTIR. 2 - DAVACI, 22.12.1977 GÜNLÜ DİLEKÇE İLE, 8...
 • 9413. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1997 / 19
  Karar No : 1997 / 18
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 25.12.1981
  Ön İzleme : OLAY : DAVACI, KIDEMLİ ALBAY RÜTBESİNDE İKEN EMEKLİYE AYRILMIŞ, DAHA SONRA BAŞKA BİR KURUMDA GÖREVE BAŞLAMASI ÜZERİNE 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU` `NUN EK-11. MADDESİ GEREĞİNCE EMEKLİ AYLIĞI KESİLMİŞTİR. ANCAK, AYNI YASANIN EK-68. MADDESİNE GÖRE MAKAM TAZMİNATI ÖDENMESİNE DEVAM EDİLMEKTEYKEN, DAVALI KURUMCA 547 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KHK.` `NİN 13. MADDESİYLE ANILAN YASA HÜKMÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇE GÖSTERİLEREK MAKAM TAZMİNATI ÖDENMESİ UYGULAMASINA SON VERİL...
 • 9414. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1980 / 973
  Karar No : 1981 / 213
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.05.1980
  Ön İzleme : OLAY : 4.05.1977 GÜNÜ, TAKSİMDE 1 MAYIS OLAYLARI SIRASINDA ÖLEN BİR KIZIN KADIKÖY` `DE CENAZESİNİN KALDIRILACAĞI SIRADA, POLİSE YAPILAN İHBAR ÜZERİNE BİR İŞHANINA TOPLU OLARAK SİLAHLA GİREN 30-40 KİŞİYİ TAKİP EDEN EMNİYET EKİBİNİN, HANA GİRDİĞİ SIRADA ÜST KATTAN İNEN KİŞİLERLE MERDİVEN BAŞINDA KARŞILAŞTIKLARI VE SANIKLARDAN AHMET ŞAHİN` `İN ELİNDE BULUNAN BİR TORBAYI POLİSİN ARAMAK İSTEMESİ ÜZERİNE, DİĞER SANIK ARİF NACİ` `NİN TABANCAYLA İKİ POLİSİ VE AHMET ŞAHİN` `İN DE TABANCA İLE ÜÇ POLİSİ ÖLDÜRMEK KASTIYLA YARALADIKLARI VE SANIK TARIK BİTLİS` `İN DE SU...
 • 9415. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1978 / 6
  Karar No : 1979 / 79
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.1979
  Ön İzleme : HÜKÜM UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİNİ İSTEYEN : GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI VEKİLİ : AV. T.K. KARŞI TARAF : M.K., A.S., M.K. OLAY : 7.10.1972 GÜNÜ İSKENDERUN ARSUS IŞIKLI KÖYÜ SAHİLLERİNDE KAÇAKÇI MOTORU YAKALANMIŞ VE BULUNAN KAÇAK EŞYALAR İSKENDERUN GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM OLUNMUŞTUR. ADLİ YARGI KARARI: BU OLAYDAN SONRA DAVACILAR A.S. VE M.K. TARAFINDAN, M.K. VE E.L.T. HASIM GÖSTERİLEREK İSKENDERUN ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİNE AÇILAN MUHBİRİN TESBİTİ DAVASINDA 14.4.1976 GÜNLÜ ESAS 1973/345 SAYILI KARAR İLE OLAYDA DAVACILARIN MUHBİR OLDUKLARININ TESBİ...
 • 9416. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1998 / 1
  Karar No : 1998 / 3
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 20.07.1972
  Ön İzleme : DAVACI : H.K. DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI OLAY: ULYŞ. BŞVŞ. OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN, DAVACI HAKKINDA İS­KENDE­RUN 200 YATAKLI DENİZ HASTANESİ SAĞLIK KURULU TARAFINDAN "TÜRK Sİ­LAHLI KUVVETLE­RİNDE GÖREV YAPAMAZ." YOLUNDA 16.8.1994 TARİHLİ SAĞLIK RAPORU DÜZENLENMİŞ; BU RAPORUN, MSB SAĞLIK VE VETERİNER DAİRE BAŞ­KANLIĞINCA 5.4.1995 TARİHİNDE ONAY­LANMASI ÜZERİNE ADI GEÇEN, 21.12.1995 GÜNLÜ ONAY İLE EMEKLİYE AYRILMIŞ, 18.1.1996 TARİHİNDE DE GÖ­REVLE İLİŞİĞİNİ KESMİŞTİR. ÜYESİ OLDUĞU KARA KUVVETLERİ SOSYAL VE MORAL YARDIM SANDIĞINCA, 28.3.1996 TARİHİNDE, MALÜLİYET Y...
 • 9417. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1992 / 3
  Karar No : 1992 / 9
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.01.1970
  Ön İzleme : DAVACI : O. İTHALAT İHRACAT VE TİC. A. Ş. DAVALI : TC. MERKEZ BANKASI A.Ş. OLAY : DAVACI ŞİRKET, YAPTIĞI İHRACATTAN ELDE ETTİĞİ DÖVİZ KARŞILIĞININ BANKAYA BAŞVURU TARİHİ OLAN 13.10.1988 GÜNÜNDEKİ GİŞE KURU ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREKİRKEN 17.10.1988 GÜNLÜ GİŞE KURUNA GÖRE HESAPLANDIĞINI, BU NEDENLE 26. 751. 736.-TL. NOKSAN ÖDEME YAPILDIĞINI İLERİ SÜREREK ADLİ YARGI YERİNDE SÖZKONUSU PARANIN TİCARİ FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİYLE TC. MERKEZ BANKASINA KARŞI 28.2.1989 GÜNÜNDE ALACAK DAVASI AÇMIŞTIR. DAVALI KURUM SAVUNMASINDA, TC. MERKEZ BANKASININ, TÜRKİYE İLE İRAN V...
 • 9418. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1998 / 28
  Karar No : 1998 / 68
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 9.09.1969
  Ön İzleme : OLAY : ERZURUM İLİ, İSPİR İLÇESİ, KARŞIYAKA MAHALLESİ, OLUKBAŞI MEVKİİNDE OLUP, BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN RAİF ZOR VE MÜŞTEREKLERİNE AİT TARLANIN 570 M2'LİK KISMI, HİZMET BİNASI YAPILMAK ÜZERE PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIN ALINMIŞ VE 9.9.1969 TARİHİNDE TAPUYA ADIGEÇEN İDARE ADINA TESCİL EDİLMİŞTİR. BU TESCİL HAKKINDAKİ TAPU SİCİL MEMURLUĞUNUN 10/9/1969 GÜNLÜ YAZISI ÜZERİNE KONUYU İNCELEYEN İSPİR BELEDİYE ENCÜMENİNCE; 10/9/1969 TARİH VE 127 SAYI İLE, SÖZKONUSU TARLANIN KUZEYİNDE TORTUM CADDESİ OLARAK ANILAN YOLUN, KARŞIDAKİ OKULUN BAHÇE DUVARINDAN BİNAYA DOĞRU 12 M. GENİŞLİKTE VE BİNANI...
 • 9419. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1988 / 1
  Karar No : 1988 / 1
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 20.06.1960
  Ön İzleme : KONU: Z.E. ADLI KİŞİ TARAFINDAN KİRALANIP İŞLETİLEN BÜFENİN, UMURU BE­LEDİYEYE MÜTEALLİK AHKÂMI CEZAİYE HAKKINDA 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MAD­DELERİNİ MUADDİL 1608 SAYILI KANUNUN 3764 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 1 NCİ MADDESİ UYARINCA KAPATILMASINA İLİŞKİN 15.7.1987 GÜNLÜ VE 212 SAYILI MUŞ BELEDİYE ENCÜ­MENİ KARARINA VAKİ İTİRAZ ÜZERİNE, MUŞ SULH CEZA MAHKEMESİ VE VAN İDARE MAHKE­MESİ ARASINDA ÇIKAN OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ İSTEMİ İLE YAPILAN BAŞVURU İLE İLGİLİ 1987-33 SAYILI DOSYA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜNÜN 22.2.1988 GÜNLÜ TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLÜRKEN, CEZA UYGULAMASINA...
 • 9420. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2011 / 222
  Karar No : 2012 / 13
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 16.05.1956
  Ön İzleme : DAVACI : S.Ç. VEKİLİ : AV. İ.A.C. DAVALI : ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VEKİLİ : AV. İ.G. OLAY : DAVACININ MALİKİ BULUNDUĞU ANKARA İLİ, ALTINDAĞ İLÇESİ, DOĞANBAHÇE MAHALLESİNDE BULUNAN İKİ KATLI BİNA, DAVALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA YAPILAN İMAR UYGULAMASI SONUCUNDA YOLDA KALMIŞTIR. DAVACI VEKİLİ, DAVALI İDARENİN HERHANGİ BİR KAMULAŞTIRMA YAPMAKSIZIN VEYA BAŞKACA HAKLI NEDEN OLMAKSIZIN BİNANIN BELEDİYECE YIKILDIĞINI İLERİ SÜREREK KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE FAZLAYA İLİŞKİN HAKKI SAKLI KALMAK KAYDIYLA ŞİMDİLİK 10.000,00 TL NİN FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALI...
 • 9421. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2008 / 306
  Karar No : 2009 / 25
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 16.05.1956
  Ön İzleme : DAVACILAR : 1- S.K. MİRASÇILARI A- S.K. B- SE.K. C- SER.K. D- Z.K. E- A.K. 2- SAB.K. VEKİLİ : AV. N.Ç. DAVALILAR : 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI VEKİLİ : AV. M.A. 2- YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAY : DAVACILAR VEKİLİ, DAVA DİLEKÇESİNDE, DAVACILARIN, BURSA İLİ, YILDIRIM İLÇESİ, SOSYAL MESKEN SAHASI MAHALLESİ, 354 PAFTA, 2031 ADA, 32 PARSEL SAYILI TAŞINMAZDA 160/2500 HİSSESİNİN VE BU HİSSE KARŞILIĞI160 M2 MİKTARLI ARSASI VE ARSA ÜZERİNDE BİNASININ BULUNDUĞUNU, SÖZ KONUSU TAŞINMAZDA 2981/3290 SAYILI YASA'N...
 • 9422. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2008 / 305
  Karar No : 2009 / 24
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 16.05.1956
  Ön İzleme : DAVACI : H.C. VEKİLİ : AV. N.Ç. DAVALILAR : 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI VEKİLİ : AV.V.C.A. 2- YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAY : DAVACI VEKİLİ, DAVA DİLEKÇESİNDE, DAVACININ, BURSA İLİ, YILDIRIM İLÇESİ, SOSYAL MESKEN SAHASI MAHALLESİ, 354 PAFTA, 2031 ADA, 33 PARSEL SAYILI TAŞINMAZDA 143/3120 HİSSESİNİN VE BU HİSSE KARŞILIĞI 143,00M2 MİKTARLI ARSASININ BULUNDUĞUNU, SÖZ KONUSU TAŞINMAZDA 2981/3290 SAYILI YASA'NIN 10/B MADDESİNE GÖRE YAPILAN İMAR AFFI ÇALIŞMASINDA HİSSESİNİN BELİRLİ BİR KISMININ YOLA TER­K EDİLEREK GERİYE KALAN KISMININ, MİMAR SİN...
 • 9423. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2013 / 725
  Karar No : 2013 / 933
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 16.05.1956
  Ön İzleme : DAVACI : H.B. VEKİLİ : AV. N.P. DAVALI : ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VEKİLİ : AV. N.I.K. OLAY : DAVACI VEKİLİ DAVA DİLEKÇESİNDE ÖZETLE; ALTINDAĞ İLÇESİ, YUNUSEMRE MAHALLESİ 117. SOKAK NO:2'DE BULUNAN TAŞINMAZIN DAVACIYA AİT İKEN 775 SAYILI YASA'NIN 31. MADDESİNE GÖRE ANKARA İLİ ALTINDAĞ İLÇESİ-SOLFASOL GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİNDE İNŞA ETTİRİLEREK ANILAN YASA VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ UYARINCA TAHSİS EDİLEN NÜVE KONUT İLE BU KONUTUN ÜZERİNDE BİNA EDİLDİĞİ 11045 ADA 1 PARSELİN SADECE HACI BÖLÜKBAŞI ADINA TAHSİS EDİLDİĞİNİ, SONRASINDA MİLLİ EMLAK'A AİT OLA...
 • 9424. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1998 / 77
  Karar No : 1998 / 73
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.01.0001
  ÖZÜ : REHİNLİ MENKUL MALLARIN VERGİ BORCU NEDENİYLE HACZEDİLEREK SATILMASI,İHALENİN FESHİ TALEBİ,MENKUL MALLARIN VERGİ BORCU NEDENİYLE HACZEDİLEREK SATILMASI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ,VERGİ BORCU NEDENİYLE HACZEDİLEREK SATILAN MENKUL MALLARIN REHİNLİ OLMASI,
 • 9425. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1999 / 6
  Karar No : 1999 / 6
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.01.0001
  ÖZÜ : ASKERİ SUÇ,ASKERİ YASAK BÖLGEYE İZİNSİZ GİRME,SİVİL KİŞİNİN ASKERİ YASAK BÖLGEYE İZİNSİZ GİRMESİ,
Sayfa 377 / 378 << < 60 130 190 250 320 370 371 372 373 374 375 376 377 378 > >>
http://www.hukukturk.com/uyusmazlik-maddeye-gore-arama?p=377