HukukTürk

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları: Maddeye Göre Arama

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 376 / 378 << < 60 130 190 250 320 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 > >>
 • 9376. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1988 / 15
  Karar No : 1988 / 20
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 12.07.1988
  Ön İzleme : OLAY:1 - ESKİŞEHİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILAN SİGORTALIYA AİT İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN 506 SAYILI YASA` `NIN 9. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SÜRE GEÇİRİLDİKTEN SONRA VERİLMESİ NEDENİYLE ANILAN YASANIN 140. MADDESİ İLE SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ` `NİN 28. MADDESİ UYARINCA 50.000.-TL. İDARİ PARA CEZASI VERİLDİĞİ HUSUSU 28.12.1987 GÜNLÜ, 98712 SAYILI TEBLİGATLA DAVACI ŞİRKETE DUYURULMUŞTUR. DAVACI ŞİRKET VEKİLİ 4.2.1988 GÜNLÜ DİLEKÇE İLE ADLİ YARGI YERİNE BAŞVURARAK, İDARİ PARA CEZASININ İPTALİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. ESKİŞEHİR İŞ MAHKEMESİ: 8.3.1988 GÜNÜNDE, 1...
 • 9377. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2004 / 74
  Karar No : 2004 / 67
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.07.1988
  Ön İzleme : DAVACI :H. A. DAVALI :SİVAS VALİLİĞİ OLAY : DAVACI, TRAFİK ZABITASINCA 2918 SAYILI YASA'NIN 116. MADDESİ UYARINCA ARAÇ TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN VE AYNI YASA'NIN 51/2-B. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN 131.900.000.-TL. PARA CEZASINA KARŞI, 23.10.2003 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ŞARKIŞLA SULH CEZA MAHKEMESİ;5.11.2003 GÜN VE E:2003/95 MÜT. SAYI İLE, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 112. MADDESİNDE TRAFİK MAHKEMELERİNİN VE BUNLARIN BULUNMADIĞI YERLERDE SULH CEZA MAHKEMELERİNİN GÖREVİNİN BELİRTİLDİĞİ, ANCAK ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 97/46-54 SAYIL...
 • 9378. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2004 / 75
  Karar No : 2004 / 54
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.07.1988
  Ön İzleme : DAVACI :Ö. A. DAVALI :ORDU VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : DAVACI, TRAFİK ZABITASINCA 2918 SAYILI YASA'NIN 116. MADDESİ UYARINCA ARAÇ TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN VE AYNI YASA'NIN 51/2-B. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN 131.900.000.-TL. PARA CEZASINA KARŞI, 9.1.2004 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. PERŞEMBE SULH CEZA MAHKEMESİ; 29.1.2004 GÜN VE E:2004/1, K:2004/1 D.İŞ. SAYI İLE, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NDA 116. MADDEDE ÖNGÖRÜLEN İSTİSNA DIŞINDA İDARECE DÜZENLENEN PARA CEZALARINA İTİRAZ MAKAMININ İDARİ YARGI GÖREVİ DAHİLİNDE OLMA...
 • 9379. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2004 / 61
  Karar No : 2004 / 53
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.07.1988
  Ön İzleme : DAVACI :E.E. DAVALI :SAMSUN VALİLİĞİ (İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ) OLAY : DAVACI, TRAFİK ZABITASINCA 2918 SAYILI YASA'NIN 116. MADDESİ UYARINCA ARAÇ TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN VE AYNI YASA'NIN 54/1-A. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN 61.700.000.-TL. PARA CEZASINA KARŞI, 29.1.2004 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. PERŞEMBE SULH CEZA MAHKEMESİ; 29.1.2004 GÜN VE E:2004/3, K:2004/3 D.İŞ. SAYI İLE, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NDA 116. MADDEDE ÖNGÖRÜLEN İSTİSNA DIŞINDA İDARECE DÜZENLENEN PARA CEZALARINA İTİRAZ MAKAMININ İDARİ YARGI GÖREVİ DAHİLİND...
 • 9380. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2004 / 60
  Karar No : 2004 / 52
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.07.1988
  Ön İzleme : DAVACI :C. D. VEKİLİ :AV. İ.G. DAVALI :KONYA VALİLİĞİ (AKŞEHİR TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ) OLAY : DAVACI, TRAFİK ZABITASINCA 2918 SAYILI YASA'NIN 116. MADDESİ UYARINCA ARAÇ TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN VE AYNI YASA'NIN 14,47/1-C. MADDELERİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN 164.000.000.-TL. PARA CEZASINA KARŞI, 20.2.2004 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. AKŞEHİR SULH CEZA MAHKEMESİ; 8.3.2004 GÜN VE E:2004/64 MÜT. SAYI İLE, TESCİL PLAKASINA GÖRE 2918 SAYILI KANUN'UN 14,47/1-C. MADDELERİNE GÖRE DÜZENLENEN İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASINA K...
 • 9381. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2004 / 59
  Karar No : 2004 / 51
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.07.1988
  Ön İzleme : DAVACI :T. MÜH. İNŞ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. VEKİLİ :AV. M. G. DAVALI :İZMİR TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : DAVACI, TRAFİK ZABITASINCA 2918 SAYILI YASA'NIN 116. MADDESİ UYARINCA ARAÇ TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN VE AYNI YASA'NIN 47/1-C. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN 32.100.000.-TL. PARA CEZASINA KARŞI, 27.1.2004 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. İZMİR 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 9.2.2004 GÜN VE E:2004/6, K:2004/7 SAYI İLE, MUTERİZ HAKKINDA YAPILAN İŞLEM İDARİ BİR TASARRUF OLDUĞUNDAN BUNA KARŞI İDARİ YARGI YOLUNA BAŞVURULABİLECEĞİ GEREKÇ...
 • 9382. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2004 / 58
  Karar No : 2004 / 50
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.07.1988
  Ön İzleme : DAVACI :A. Ö. VEKİLİ :AV. Y. Ö. DAVALI :İZMİR TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : DAVACI, TRAFİK ZABITASINCA 2918 SAYILI YASA'NIN 116. MADDESİ UYARINCA ARAÇ TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN VE AYNI YASA'NIN 61. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN 32.100.000.-TL. PARA CEZASINA KARŞI, 9.1.2004 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. İZMİR 4. SULH CEZA MAHKEMESİ; 15.1.2004 GÜN VE E:2004/4, K:2004/4 D.İŞ SAYI İLE, İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZLARDA KARAR VERME YETKİ VE GÖREVİNİN İDARE MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU GEREKÇESİYLE MAHKEMENİN GÖREVSİZLİĞ...
 • 9383. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2005 / 100
  Karar No : 2006 / 4
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.07.1988
  Ön İzleme : DAVACI : S. Ç. DAVALI : AYDIN VALİLİĞİ OLAY : DAVACI, FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİNCE ARAÇ TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN VE 2918 SAYILI YASA'NIN 56/1-A. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN PARA CEZASINA KARŞI, 10.10.2003 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. YATAĞAN SULH CEZA MAHKEMESİ; 5.3.2004 GÜN VE E:2003/343, K:2004/76 SAYI İLE, 2918 SAYILI KANUNUN 116. MADDESİNE GÖRE DÜZENLENEN VE 56/1-A. MADDESİNE UYULMAMASI NEDENİYLE TRAFİK ZABITASINCA VERİLEN PARA CEZALARINA İTİRAZDA GÖREVLİ YARGI YERİNİN İDARE MAHKEMESİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE KESİN OLARAK GÖREVSİZLİK KA...
 • 9384. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2005 / 81
  Karar No : 2005 / 92
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.07.1988
  Ön İzleme : DAVACI : A. D. VEKİLİ : AV. H. D. DAVALI : İSTANBUL VALİLİĞİ OLAY : DAVACI VEKİLİ, TRAFİK ZABITASINCA 2918 SAYILI YASA'NIN 116. MADDESİ UYARINCA MÜVEKKİLİNE AİT ARACIN TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN VE AYNI YASA'NIN 47/1-B. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN 64.700.000.TL. TUTARINDAKİ PARA CEZASINA KARŞI, 19.2.2004 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. KADIKÖY 2. SULH CEZA MAHKEMESİ; 19.2.2004 GÜN VE E.2004/14 D.İŞ SAYI İLE, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK YASASI UYARINCA DÜZENLENEN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TRAFİK SUÇ TUTANAKLARINA YAPILACAK İ...
 • 9385. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2005 / 56
  Karar No : 2005 / 74
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.07.1988
  Ön İzleme : DAVACI : A.A. DAVALI : ANKARA VALİLİĞİ OLAY : DAVACI, TRAFİK ZABITASINCA 2918 SAYILI YASA'NIN 116. MADDESİ UYARINCA ARAÇ TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN VE AYNI YASA'NIN 51/2-A MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN 83.100.000.- LİRA TUTARINDAKİ PARA CEZASINA KARŞI, ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. KIZILCAHAMAM SULH CEZA MAHKEMESİ;19.4.2004GÜN VE E:2004/38; K:2004/38 D. İŞ SAYI İLE, ANKARA 8. SULH CEZA MAHKEMESİ'NCE9.4.2004GÜN VE 2004/251 D.İŞ SAYILI YAZI EKİNDE GÖNDERİLEN EVRAK ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEME SONUNDA, UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ'NİN6.12.1999TARİH VE 1999/44...
 • 9386. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2005 / 45
  Karar No : 2005 / 69
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.07.1988
  Ön İzleme : DAVACI : B. O. SAN. TİC. A.Ş. VEKİLİ : AV. U. Y. DAVALILAR : 1-İSTANBUL VALİLİĞİ 2-İZMİR VALİLİĞİ OLAY : DAVACI VEKİLİ, FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİNCE ARAÇ TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN VE 2918 SAYILI YASA'NIN 46/2-C. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN 83.100.000.-TL PARA CEZASINA KARŞI, ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ÜMRANİYE 1. SULH CEZA MAHKEMESİ;5.7.2004GÜN VE E.2004/271 D. İŞ SAYI İLE, TRAFİK ZABITASINCA VERİLEN PARA CEZALARINA İTİRAZDA GÖREVLİ YARGI YERİNİN UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARINA GÖRE İDARE MAHKEMESİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE GÖREVSİZLİK...
 • 9387. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2005 / 41
  Karar No : 2005 / 54
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.07.1988
  Ön İzleme : DAVACI: Y. K. DAVALI : SAMSUN VALİLİĞİ OLAY : DAVACI, TRAFİK ZABITASINCA 2918 SAYILI YASANIN 116. MADDESİ UYARINCA ARAÇ TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN VE AYNI YASA'NIN 51/2-B. VE 47/1-A. MADDELERİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN 252.500.000.-TL TUTARINDA PARA CEZASINA KARŞI, ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. SAMSUN 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 29.9.2004 GÜN VE E:2004/27; K:2004/45 D. İŞ SAYI İLE, UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN 2001/104-112 SAYILI KARARINDA DA BELİRTTİĞİ GİBİ TRAFİK ZABITASINCA YAPILAN UYGULAMA İDARİ CEZA NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN İTİRAZI İNCELEMEKLE GÖREVLİ MER...
 • 9388. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2005 / 40
  Karar No : 2005 / 53
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.07.1988
  Ön İzleme : DAVACI : TURCAS PETROL A.Ş. VEKİLİ : AV. S. İ., AV. S. A. DAVALI : C BÖLGESİ TRAFİK EKİPLER MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : DAVACI, TRAFİK ZABITASINCA 2918 SAYILI YASANIN 116. MADDESİ UYARINCA ARAÇ TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN VE AYNI YASANIN 61. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN 41.200.000.-TL PARA CEZASINA KARŞI, ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. KADIKÖY 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 13.1.2005 GÜN VE E:2005/32 MÜT. SAYI İLE, UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN 1999/44-45 VE 2003/37-42 SAYILI KARARINDA DA BELİRTTİĞİ GİBİ TRAFİK ZABITASINCA YAPILAN UYGULAMA İDARİ CEZA NİTELİĞİNDE...
 • 9389. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2005 / 39
  Karar No : 2005 / 52
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.07.1988
  Ön İzleme : DAVACI : T. PETROL A.Ş. VEKİLİ : AV. S.İ., AV. S. A. DAVALI : C BÖLGESİ TRAFİK EKİPLER MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : DAVACI, TRAFİK ZABITASINCA 2918 SAYILI YASANIN 116. MADDESİ UYARINCA ARAÇ TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN VE AYNI YASANIN 61. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN 32.100.000.-TL PARA CEZASINA KARŞI, ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. KADIKÖY 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 13.1.2005 GÜN VE E:2005/31 MÜT. SAYI İLE, UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN 1999/44-45 VE 2003/37-42 SAYILI KARARINDA DA BELİRTTİĞİ GİBİ TRAFİK ZABITASINCA YAPILAN UYGULAMA İDARİ CEZA NİTELİĞİNDE OLDUĞ...
 • 9390. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2005 / 38
  Karar No : 2005 / 51
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.07.1988
  Ön İzleme : DAVACI : H.K. Ç. VEKİLİ : AV. E.Ö. DAVALI : C BÖLGESİ TRAFİK EKİPLER MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : DAVACI, TRAFİK ZABITASINCA 2918 SAYILI YASANIN 116. MADDESİ UYARINCA ARAÇ TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN VE AYNI YASANIN 61. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN 41.200.000.-TL PARA CEZASINA KARŞI, ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. KADIKÖY 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 12.1.2005 GÜN VE E:2005/19 MÜT. SAYI İLE, UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN 1999/44-45 VE 2003/37-42 SAYILI KARARINDA DA BELİRTTİĞİ GİBİ TRAFİK ZABITASINCA YAPILAN UYGULAMA İDARİ CEZA NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN İTİRAZI İNCE...
 • 9391. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2005 / 37
  Karar No : 2005 / 50
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.07.1988
  Ön İzleme : DAVACI : G.A. DAVALI : UŞAK VALİLİĞİ OLAY : DAVACI, TRAFİK ZABITASINCA 2918 SAYILI YASA'NIN 116. MADDESİ UYARINCA ARAÇ TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN VE AYNI YASA'NIN 47/1-B. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN 83.700.000.-TL PARA CEZASINA KARŞI, ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. UŞAK SULH CEZA MAHKEMESİ; 17.8.2004 GÜN VE E:2004/290 D. İŞ SAYI İLE, EVRAK ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEME SONUNDA, UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN 6.12.1999 TARİH VE 1999/44-45 SAYILI KARARINDA DA BELİRTTİĞİ GİBİ TRAFİK ZABITASINCA YAPILAN UYGULAMA İDARİ CEZA NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN İTİRAZI İNCEL...
 • 9392. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2004 / 138
  Karar No : 2005 / 14
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.07.1988
  Ön İzleme : DAVACI : D.B.S.S.T.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. VEKİLLERİ : AV.Y.C.-AV.G.C. DAVALI : İZMİR TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : DAVACI, TRAFİK ZABITASINCA 2918 SAYILI YASANIN 116. MADDESİ UYARINCA ARAÇ TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN VE AYNI YASANIN 51/2-A. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN 83.100.000.-TL. PARA CEZASINA KARŞI 17.9.2004 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. İZMİR 4. SULH CEZA MAHKEMESİ; 30.9.2004 GÜN VE E:2004/39, K:2004/38 D.İŞ SAYI İLE, İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZLARDA KARAR VERME YETKİ VE GÖREVİNİN İDARE MAHKEMESİNE AİT OLDU...
 • 9393. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2004 / 105
  Karar No : 2004 / 94
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.07.1988
  Ön İzleme : DAVACI : U.B. DAVALI : ANKARA VALİLİĞİ OLAY : DAVACI, TRAFİK ZABITASINCA 2918 SAYILI YASA'NIN 116. MADDESİ UYARINCA ARAÇ TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN VE AYNI YASA'NIN 51/2-A. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN 64.700.000.-TL TUTARINDA OLUP YANLIŞ TEBLİGAT NEDENİYLE ÜÇ KATI OLAN 194.100.000.- LİRAYA ÇIKARILAN PARA CEZASINA KARŞI, ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. KIZILCAHAMAM SULH CEZA MAHKEMESİ; 14.6.2004 GÜN VE E:2004/61, K:2004/61 D. İŞ SAYI İLE, ANKARA 6. SULH CEZA MAHKEMESİ'NCE 3.6.2004 GÜN VE 2004/450 D.İŞ SAYILI YAZI EKİNDE GÖNDERİLEN EVRAK ÜZERİNDE...
 • 9394. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1987 / 85
  Karar No : 1987 / 88
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 19.10.1987
  Ön İzleme : OLAY : KIRIKKALE İLÇESİ YUVA MAHALLESİ, 1953 PARSELDE KAÇAK OLARAK İKİ KATLI BİNA YAPTIRDIĞINDAN BAHİSLE, 3194 SAYILI İMAR KANUNU` `NUN 42. MADDESİ UYARINCA DAVACIYA 25.000.000 LİRA PARA CEZASI UYGULANMASINA KIRIKKALE BELEDİYE ENCÜMENİNCE 27.1.1986 GÜNÜNDE, 315 SAYI İLE; KARAR VERİLMİŞTİR. DAVACI; ANILAN PARA CEZASINA İTİRAZLA MEZKUR KARARIN İPTALİNİ KIRIKKALE SULH CEZA MAHKEMESİ` `NDEN TALEP ETMİŞTİR. KIRIKKALE SULH CEZA MAHKEMESİ; 6.2.1986 GÜNÜNDE, 1986/32 MÜT. SAYI İLE; BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ, 3194 SAYILI İMAR KANUNU` `NUN 42. MADDESİNE GÖRE VERİLD...
 • 9395. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2003 / 61
  Karar No : 2003 / 61
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.10.1986
  Ön İzleme : OLAY : PASİNLER 7/3. MKNZ.P.TB.KH.BL. KOMUTANLIĞI EMRİNDE GÖREVLİ P. ER KAZIM ÖZPINAR'IN, İZİN TECAVÜZÜ SUÇU NEDENİYLE YAPILAN YARGILAMASI SONUCUNDA 9. KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ'NCE 3.3.1999 GÜN VE E: 1999/379, K: 1999/43 SAYI İLE ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞ, 12.3.1999 TARİHİNDE KESİNLEŞEN BU HÜKMÜN, ERZURUM KAPALI CEZAEVİNDE İNFAZI SIRASINDA, ERZURUM 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NCE 21.5.1999 GÜN VE 1999/32 MÜT. SAYI İLE, 647 SAYILI YASA'NIN 19 VE EK-2. MADDELERİ UYARINCA, BİHAKKIN TAHLİYE TARİHİ 19.11.1999 OLAN SANIĞIN 23.5.1999 GÜNÜNDEN GEÇERLİ OLMAK Ü...
 • 9396. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1988 / 13
  Karar No : 1988 / 17
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 14.08.1986
  Ön İzleme : DAVACI : O.K. DAVALI : MALİYE HAZİNESİ VEKİLİ : AV. Ö.O. OLAY : DAVACININ ÖTEDEN BERİ KULLANDIĞI ŞİŞLİ FERİKÖY MAH. 223 PAFTA 1228 ADA, 1 PARSEL SAYILI154.50 METREKARE GAYRİMENKUL, MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI İKEN 775 VE 2981 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA DAVACI ADINA TAHSİS EDİLEREK 28.8.1984 GÜN VE 1/1354 SAYILI TAPU TAHSİS BELGESİ VERİLMİŞTİR. DAHA SONRA 2981 SAYILI KANUNDA, HAZİNE, BELEDİYE, İL ÖZEL İDARELERİNE AİT VEYA VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İDARE ETTİĞİ ARSA VEYA ARAZİLER ÜZERİNE, KONUT DIŞINDA YAPILMIŞ MÜNFERİT İŞYERLERİ VE SANAYİ TESİSLERİ İÇİN...
 • 9397. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1986 / 77
  Karar No : 1986 / 81
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.06.1986
  Ön İzleme : OLAY:ANKARA SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI 4. NO.LU ASKERİ MAHKEMESİ` `NCE 12.12.1983 GÜNÜNDE, 1983/98-91 SAYI İLE; SANIK HASAN BAYKARA` `NIN 6136 SAYILI KANUN` `UN 1308 SAYILI KANUN` `LA DEĞİŞİK 12/3. VE AYNI KANUN` `UN 13. VE TCK.NUN 80. MADDELERİ UYARINCA SİLAH VE MERMİ SATMAK AMACI İLE NAKLETMEK VE AYRICA SİLAH VE MERMİ SATMAK SUÇLARINDAN ÖTÜRÜ 5 YIL AĞIR HAPİS İLE 1 YIL İKİ AY HAPİS VE 583 LİRA AĞIR PARA CEZASI İLE MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLDİĞİ VE BU KARARIN TEMYİZ EDİLMEYEREK 23.3.1984 TARİHİNDE KESİNLEŞTİĞİ, DURUŞMA SIRASINDA BİR SÜRE TUTUKLU KALAN SANIĞIN...
 • 9398. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1986 / 78
  Karar No : 1986 / 82
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 7.04.1986
  Ön İzleme : OLAY : SANIK HACI ABDULLAH GÜNEŞ` `İN EYLÜL-1980 TARİHİNDE ALMANYA` `YA 7 KG. EROİN GÖTÜRDÜĞÜ VE BU YÜZDEN ALMANYA` `DA MAHKUM OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK TCK. NUN 403/1-2. MADDE İLE TECZİYESİ İSTEMİ İLE EDİRNE C. SAVCILIĞI` `NIN 2.4.1983 GÜN, 666-185 SAYILI İDDİANAMESİ İLE HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILMIŞTIR. EDİRNE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ, 4.6.1984 GÜNÜNDE, ESAS 1983/123, KARAR 1984/164 SAYI İLE; ATILI SUÇUN 1402 SAYILI KANUN` `UN EK-4. MADDESİ KAPSAMINA GİRDİĞİ GEREKÇESİ İLE GÖREVSİZLİK KARARI VERMİŞTİR. SANIK MEHMET EMİN SELEK` `İN 1982 YILI...
 • 9399. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1986 / 4
  Karar No : 1986 / 14
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 7.04.1986
  Ön İzleme : OLAY:1- DAVALILARIN KAMU GÖREVLİSİ OLARAK TEKEMMÜL ETTİRDİKLERİ KAMULAŞTIRMA KARARI; TAŞINMAZLARI KAMULAŞTIRILAN KİŞİLERİN AÇTIKLARI İDARİ DAVA SONUNDA, İDARE MAHKEMESİ` `NCE İPTAL EDİLMİŞ VE DAVALILARIN MENSUBU OLDUKLARI İDARE 49.203 LİRA YARGILAMA GİDERİ ÖDEMEK ZORUNDA KALMIŞTIR. 2- DAVACI BELEDİYE; İPTAL OLUNAN KAMULAŞTIRMA KARARI SONUCU, GEREKSİZ YERE 49.203 LİRA YARGILAMA GİDERİ ÖDEMEK ZORUNDA KALINDIĞINDAN BAHİSLE, 1.2.1985 GÜNLÜ DİLEKÇE İLE DAVALILAR ALEYHİNE ADLİ YARGI YERİNDE 49.203 LİRA ALACAK DAVASI AÇMIŞTIR. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ: 12.7.1985 GÜNÜ...
 • 9400. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 1986 / 2
  Karar No : 1986 / 4
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.01.1986
  Ön İzleme : OLAY:30.4.1984 GÜNÜ TRAFİK KONTROLÜ SIRASINDA SANIKLARIN ÜZERLERİNDE KİMLİK BELGESİ BULUNDURMADIKLARI ANLAŞILDIĞI VE BÖYLECE EMİRLERE RİAYETSİZLİK SUÇUNU İŞLEDİKLERİ İLERİ SÜRÜLEREK TCK` `NUN 526. MADDE İLE TECZİYELERİ İSTEMİYLE, GEREDE C. SAVCILIĞI` `NIN 3.5.1984 GÜN, 159-35 SAYILI İDDİANAMESİ İLE HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILMIŞTIR. GEREDE SULH CEZA MAHKEMESİ, 24.4.1985 GÜNÜNDE, ESAS 1984/337, KARAR 1985/190 SAYI İLE; SANIKLARIN SIKIYÖNETİM EMİRLERİNE AYKIRI OLARAK KİMLİK BULUNDURMADIKLARINA DAİR EYLEMİN 1402 SAYILI KANUN` `UN 16. MADDESİNE AYKIRILIK TEŞKİL EDECE...
Sayfa 376 / 378 << < 60 130 190 250 320 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 > >>
http://www.hukukturk.com/uyusmazlik-maddeye-gore-arama?p=376