HukukTürk

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları: Maddeye Göre Arama

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 313 / 378 << < 60 130 190 250 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 > >>
 • 7801. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 164
  Karar No : 2006 / 175
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.11.2006
  Ön İzleme : DAVACI : D. DAĞ. PAZ. İNŞ. LTD. ŞTİ. DAVALI : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN; İŞYERİNE AİT DEFTER VE BELGELERİN GÖSTERİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE DAVACI ŞİRKETE AYNI YASANIN 140. MADDESİ UYARINCA 13.5.2003 TARİHLİ, 71584 SAYILI İŞLEMLE İDARİ PARA CEZASI KESİLMESİ ÜZERİNE DAVACI ŞİRKET; SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 8.7.2003 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ANKARA 9. SULH CEZA MAHKEMESİ; 18.9.2003 GÜN VE E:2003/415 MÜT. SAYI İLE, 506 SAYILI YASA'NIN 140. MADDESİNDE, İDARİ P...
 • 7802. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 160
  Karar No : 2006 / 174
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.11.2006
  Ön İzleme : DAVACI : S. GRUP HİZMETLERİ A.Ş. VEKİLİ : AV. H. D. DAVALI : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI KADIKÖY SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN; İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN GEÇERSİZ OLMASINDAN DOLAYI DAVACI ŞİRKETE, YASANIN 140. MADDESİ UYARINCA İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞ, YAPILAN İTİRAZIN KOMİSYONCA REDDEDİLEREK, 18.8.2003 GÜN VE 211-194 SAYILI KARARIN GÖNDERİLMESİ ÜZERİNE, DAVACI ŞİRKET VEKİLİ; SÖZ KONUSU PARA CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. KADIKÖY 1. SULH CEZA MAHKEMESİ;...
 • 7803. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 86
  Karar No : 2006 / 173
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.11.2006
  Ön İzleme : O L A Y: TAŞ OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ YAPAN DAVACI ŞİRKET ADINA; ORMAN SAHASI İLE BİTİŞİĞİNDE BULUNAN MÜLGA KÖY HİZMETLERİNE AİT TAŞ OCAĞI SAHASINA TAŞMAK SURETİYLE ÜRETİM YAPTIĞINDAN BAHİSLE, 27.07.2005 TARİH, 1-7/53 SAYILI İŞLEMLE; 3213 SAYILI MADEN KANUNU'NUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 43. MADDESİ UYARINCA İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞ; DAVACI ŞİRKET VEKİLİ TARAFINDAN, İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇILMIŞTIR. BURSA 1. İDARE MAHKEMESİ ; 20.09.2005 GÜN, E:2005/1208, K:2005/1147 SAYI İLE; 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN 2. MADDESİNE GÖR...
 • 7804. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 49
  Karar No : 2006 / 172
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.11.2006
  Ön İzleme : DAVACI : A. Ö. DAVALI : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI OLAY : BALIKESİR SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 10.11.2004 GÜN VE 81268 SAYILI İŞLEMİ İLE DAVACI ADINA 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NUN 140. MADDESİ UYARINCA İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞTİR. DAVACI, İDARİ PARA CEZASINA YAPILAN İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN 22.4.2005 GÜN VE 31467 SAYILI İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR. BURSA 1. İDARE MAHKEMESİ ; 8.8.2005 GÜN VE E: 2005/ 953; K: 2005/1050 SAYI İLE, 1.6.2005 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN 2, 3,16, 19, 27,GE...
 • 7805. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 19
  Karar No : 2006 / 171
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.11.2006
  Ön İzleme : DAVACI : Z. TURİZM TUR. TES. İŞLT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. VEKİLLERİ : AV. S. G., AV. M. K. DAVALI : ANKARA VALİLİĞİ OLAY : YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA DÜZENLENEN RAPORDA, 2004 YILINDA 190 ADET TÜKETİCİ İLE YAPILAN PAKET TUR SÖZLEŞMELERİNİN, PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'İN 5. VE 12. MADDELERİNİ İHLAL ETTİĞİ VE BUNUN 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN 6/C MADDESİNE AYKIRI OLDUĞUNDAN BAHİSLE DAVACI ŞİRKETE, ANILAN YASA'NIN 25. MADDESİNİN 2. FIKRASI GEREĞİNCE, 29.7.2005 TARİH VE 35 SAYILI İŞLEMLE 24.415 YTL İDARİ PARA...
 • 7806. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2010 / 320
  Karar No : 2011 / 52
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 4.10.2006
  Ön İzleme : DAVACI : G. T. DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI VEKİLİ : AV. N. K., AV. T. K. OLAY : DAVACI ADINA 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'NUN 8. VE 86. MADDELERİNDE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİRMEDİĞİ NEDENİYLE, YASANIN 102. MADDESİNE İSTİNADEN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEN 1.531.85TL TUTARLI 2009/054743 TAKİP NO.LU ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİYLE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇILMIŞTIR. DAVALI VEKİLİ BİRİNCİ SAVUNMA DİLEKÇESİNDE, DAVANIN ADLİ YARGININ GÖREV ALANINA GİRDİĞİNİ ÖNE SÜREREK GÖREV İTİRAZIN...
 • 7807. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2010 / 319
  Karar No : 2011 / 51
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 4.10.2006
  Ön İzleme : DAVACI : M. T. VEKİLİ : AV. I. T. DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI VEKİLİ : AV. S. Y. OLAY : DAVACIYA, 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NUN 9. VE 79 MADDESİNİ İHLAL ETTİĞİ NEDENİYLE YASANIN 140. MADDESİ UYARINCA ANKARA SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 4.398.30 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞ, YAPILAN İTİRAZ İDARECE REDDEDİLMİŞTİR. DAVACI VEKİLİ, MÜVEKKİLİ ADINA TAHAKKUK ETTİRİLEN 4.398.30 TL'LIK PARA CEZASININ TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEN, 27.4.2009 GÜN VE 09/12825 SAYILI, GECİKME ZAMMI DAHİL 8.321.82 TL TUTARINDAKİ ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİYLE İDA...
 • 7808. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 242
  Karar No : 2006 / 170
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y: İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ELEMANLARINCA YAPILAN DENETİM SONUNDA, SORUMLU YÖNETİCİ İSTİHDAM EDİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE, 9.11.2005 TARİH, 2912 SAYILI İŞLEMLE DAVACI ŞİRKET ADINA, 5179 SAYILI GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN'UN 29.MADDESİNİN (C) BENDİ UYARINCA 1.112,00 YTL İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞTİR DAVACI TARAFINDAN, İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇILMIŞTIR. İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ TEK HAKİMİ; 12.12.2005 GÜN VE E.2005/2932, K:2005/2530 SAYI İ...
 • 7809. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 240
  Karar No : 2006 / 169
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y:İŞ MÜFETTİŞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORDA 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 86,81 VE 78. MADDELERİNE MUHALEFET EDİLDİĞİNİN TESPİT EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 29.7.2005 GÜN VE 20113 SAYILI İŞLEMİ İLE ANILAN KANUNUN 108. MADDESİNE DAYANILARAK 105. MADDESİNE GÖRE DAVACI ŞİRKET ADINA İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞTİR. DAVACI ŞİRKET VEKİLİ, SÖZ KONUSU İDARİ PARA CEZASINA KARŞI 26.8.2005 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ANKARA 12. SULH CEZA MAHKEMESİ ; 30.9.2005 GÜN VE 2005/564 MÜT. SAYI İLE, İDARİ PARA CEZASININ...
 • 7810. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 239
  Karar No : 2006 / 168
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y:KONYA SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 13.8.2004 GÜN VE 093394 SAYILI YAZISI İLE, SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NUN 9. MADDESİ UYARINCA BİR GÜN ÖNCESİNDEN KURUMLARINA VERİLMEMESİ NEDENİYLE AYNI KANUNUN 140. MADDESİ UYARINCA DAVACI ŞİRKET ADINA İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞTİR. DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN İDARİ PARA CEZASINA YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİR. DAVACI ŞİRKET, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 31.1.2005 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. KONYA 1. SULH CEZA MAHKEMESİ ; 7.2.2005 GÜN VE E: 2005/146 MÜT.; K.2005/140 MÜT. SA...
 • 7811. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 237
  Karar No : 2006 / 167
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y:5179 SAYILI GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN'UN 4. MADDESİNE AYKIRI OLARAK ÜRETİM İZNİ ALMADAN FAALİYETTE BULUNUP ÇAY PAKETLEMESİ YAPTIĞINDAN BAHİSLE AYNI KANUNUN 29. MADDESİNİN (A) BENDİNE GÖRE EYÜP KAYMAKAMLIĞI TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.10.2005 GÜN VE 19/12 SAYILI İŞLEMİ İLE DAVACI ŞİRKET ADINA İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞTİR. DAVACI ŞİRKET, SÖZ KONUSU İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE 13.12.2005 TARİHİNDE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR. İSTANBUL 2. İDARE MAHKEMESİ TEK HAKİMİ; 26.12.2005 GÜN...
 • 7812. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 236
  Karar No : 2006 / 166
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y:ANTALYA VALİLİĞİ'NCE DÜZENLENEN 22.2.2006 GÜN VE 04-01-239 SAYILI İŞLEM İLE DAVACI ŞİRKET ADINA 3213 SAYILI KANUN'UN 12. MADDESİ GEREĞİNCE 58.500 YTL TUTARINDA İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞTİR. DAVACI ŞİRKET VEKİLİ TARAFINDAN, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 14.3.2006 TARİHİNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNULMUŞTUR. ANTALYA 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 17.4.2006 GÜN VE D.İŞ NO: 2006/456; D.İŞ KARAR NO: 2006/456 SAYI İLE, ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 1.3.2006 GÜN VE E:2005/108; K:2006/35 SAYILI KARARI İLE KABAHATLER KANUNU'NUN 3. MADDESİNİN İPTAL EDİLDİĞİ, BU İPTAL KARARI İLE, İDAR...
 • 7813. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 220
  Karar No : 2006 / 165
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y:506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN; İŞYERİ DEFTER VE BELGELERİNİN SÜRESİ İÇİNDE GÖSTERİLMEMESİ, İŞYERİ BİLDİRGESİNİ, SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİ VE AYLIK SİGORTA PRİMLERİ BİLDİRGELERİNİ SÜRESİNDE KURUMA VERMEDİĞİ GEREKÇESİYLE DAVACI ŞİRKETE AYNI YASANIN 79. VE 140. MADDELERİ UYARINCA İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞ, YAPILAN İTİRAZIN KOMİSYONCA REDDEDİLEREK, KARARIN DAVACI ŞİRKETE GÖNDERİLMESİ ÜZERİNE, DAVACI ŞİRKET; SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 23.9.2005 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ANKARA 9. SULH CEZA MAHKEMESİ; 7.10.2005 GÜN VE E:2005/88...
 • 7814. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 189
  Karar No : 2006 / 164
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y:KESTEL BELEDİYE ENCÜMENİ'NİN 21.9.2005 GÜN VE 105 SAYILI KARARI İLE 3194 SAYILI KANUN'UN 42. MADDESİ UYARINCA KESİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI DAVACI KOOPERATİF TARAFINDAN ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNULMUŞTUR. ALANYA 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 18.11.2005 GÜN VE D.İŞ E: 2005/ 178; D.İŞ K: 2005/178 SAYI İLE, İHTİLAF KONUSU İDARİ PARA CEZASININ İMAR KANUNU'NUN 42. MADDESİNE DAYANDIĞININ ANLAŞILDIĞI, İMAR KANUNU'NUN 42. MADDESİNİN 5. FIKRASINDA YER ALAN HÜKMÜN ANAYASA MAHKEMESİ'NCE İPTAL EDİLDİĞİ, BU NEDENLE İMAR KANUNU'NUN 42. MADDESİNE GÖRE BELEDİYELER VEYA MÜLKİ AMİRLER TAR...
 • 7815. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 182
  Karar No : 2006 / 163
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y:3.3.2005 GÜNLÜ KAYMAKAMLIK OLURU İLE, MENŞE ŞAHADETNAMESİZ VE VETERİNER SAĞLIK RAPORSUZ HAYVAN MADDESİ SEVK ETTİĞİ SAPTANAN ARAÇ SAHİBİNE, 3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU'NUN 47/F. MADDESİ UYARINCA 1.740,34 YTL. İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞ; DAVACI, SÖZ KONUSU İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE, 11.7.2005 GÜNÜNDE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR. DİYARBAKIR 1. İDARE MAHKEMESİ TEK HAKİMİ; 21.7.2005 GÜN VE E:2005/229, K.2005/1370 SAYI İLE, 1.6.2005 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN 2. MADDESİNDE, KABAHAT DEYİMİNDEN, KANUNUN, KARŞILIĞIND...
 • 7816. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 180
  Karar No : 2006 / 162
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y:BELEDİYE ZABITA TALİMATNAMESİNE AYKIRI OLARAK, İNŞAAT VE MOLOZ TAŞLARINI UYGUNSUZ YERE DEREYE DÖKTÜKLERİ GEREKÇESİYLE, BELEDİYE ENCÜMENİNİN 21.6.2005 GÜN VE 32 SAYILI KARARIYLA, ŞİRKETE 2.000,00 YTL. PARA CEZASI VERİLMİŞ; DAVACI ŞİRKET VEKİLİ, SÖZ KONUSU ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE 28.8.2005 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. KARAMÜRSEL SULH CEZA MAHKEMESİ ; 29.9.2005 GÜN VE E:2005/108, K:2005/149 D.İŞ. SAYI İLE, VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU KAPSAMINA GİRMEDİĞİ, İDARENİN ORGANLARI TARAFINDAN, İDARİ USULLERE GÖRE VERİLEN CEZAL...
 • 7817. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 179
  Karar No : 2006 / 161
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y:KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ'NCE HASAN ÇETİN VE FATİH KÜÇÜK ADINA TANZİM EDİLEN 23.11.2004 GÜN VE 015/41 SAYILI SUÇ TUTANAĞI GEREĞİNCE 6831 SAYILI ORMAN YASASI'NIN 16. MADDESİNE MUHALEFET NEDENİYLE AYNI YASANIN 92. MADDESİNE İSTİNADEN DAVACI ADINA 6.425 YTL TUTARINDA İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞTİR. DAVACI, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. KIRKLARELİ SULH CEZA MAHKEMESİ; 14.2.2005 GÜN VE MÜT. NO:2005/67 SAYI İLE, HER NE KADAR İTİRAZ EDEN HASAN ÇETİN 11.2.2005 TARİHLİ DİLEKÇESİ İLE 6831 SAYILI YASA'NIN 16. MADDESİ DELALETİYLE 92....
 • 7818. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 175
  Karar No : 2006 / 160
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y:MÜFETTİŞ RAPORU İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 92. MADDESİNDE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ (KAYIT VE BELGELERİ İBRAZ ETMEYEREK DENETİME ENGEL OLUNDUĞU) NEDENİYLE ANILAN YASA'NIN 108. MADDESİNE DAYANILARAK 107/A MADDESİNE GÖRE 7.144,60 YTL İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞ; DAVACI ŞİRKET VEKİLİ, 27.10.2005 TARİH, 11853 SAYILI İŞLEMLE BİLDİRİLEN PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE 14.11.2005 GÜNÜNDE, ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ESKİŞEHİR 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 28.12.2005 GÜN VE E:2005/871MÜT. SAYI İLE, 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108. MADDESİNE GÖRE BU CEZALARA K...
 • 7819. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 170
  Karar No : 2006 / 159
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y:İŞYERİNE AİT YASAL KAYITLAR DENETİME SUNULMADIĞI GİBİ HERHANGİ BİR İSTEMDE DE BULUNULMADIĞININ TESPİT EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE 506 SAYILI KANUN'UN 140. MADDESİ UYARINCA İDARİ PARA CEZASI KESİLMESİNE İLİŞKİN BİNGÖL SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 27.7.2005 GÜN VE 6749 SAYILI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE DAVACI TARAFINDAN İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇILMIŞTIR. ELAZIĞ İDARE MAHKEMESİ TEK HAKİMİ; 19.1.2006 GÜN VE E:2006/48; K:2006/16 SAYI İLE, 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN 27. VE 2. MADDELERİNDEN SÖZ EDEREK, 506 SAYILI YASA UYARINCA VERİLMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZA BAKMA GÖREVİNİN...
 • 7820. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 163
  Karar No : 2006 / 158
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y:506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NUN 79. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN; AYLIK SİGORTA PRİMLERİ BİLDİRGELERİNİ SÜRESİNDE KURUMA VERMEDİĞİ GEREKÇESİYLE DAVACI ŞİRKETE AYNI YASANIN 140. MADDESİ UYARINCA 16.6.2003 TARİHLİ, 82170 SAYILI İŞLEMLE TOPLAM 612.000.000 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞ, YAPILAN İTİRAZIN 27.6.2003 TARİHLİ VE 77 SAYILI İŞLEM İLE KOMİSYONCA REDDEDİLEREK, KARARIN DAVACI ŞİRKETE GÖNDERİLMESİ ÜZERİNE, DAVACI ŞİRKET; SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 24.7.2003 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ANKARA 10. SULH CEZA MAHKEMESİ; 9.9.2003 GÜN VE E:2003/433 MÜT. S...
 • 7821. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 161
  Karar No : 2006 / 157
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y:MÜFETTİŞ RAPORU İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 92. MADDESİNDE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ (İŞYERİ İLE İLGİLİ KAYIT VE BELGELERİ MÜFETTİŞE İBRAZ ETMEMEK) NEDENİYLE ANILAN YASA'NIN 108. MADDESİNE DAYANILARAK 107/A MADDESİNE GÖRE 7.144,00 YTL İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞ; DAVACI ŞİRKET VEKİLİ, 13.10.2005 TARİH, 17162 SAYILI İŞLEMLE BİLDİRİLEN PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE 1.11.2005 GÜNÜNDE, ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ANTALYA 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 8.12.2005 GÜN VE E:2005/1597, K:2005/2715 SAYI İLE, 5326 SAYILI YASA İLE İLİŞKİDE OLDUĞU YASALAR ARASI...
 • 7822. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 159
  Karar No : 2006 / 156
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y: BURSA SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE DAVACI ŞİRKET ADINA İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞ; BU BORCUN ÖDENMEMESİ ÜZERİNE İDARİ PARA CEZASI İLE BİRLİKTE HESAPLANAN GECİKME ZAMMININ TAHSİLİ AMACIYLA 506 SAYILI YASANIN 80. MADDESİ UYARINCA ÖDEME EMRİ DÜZENLENMİŞTİR. DAVACI ŞİRKET VEKİLİ, MÜVEKKİLİNİN BÖYLE BİR BORCUNUN OLMADIĞI VE BUNUN ORTADAN KALDIRILMASI İSTEMİYLE 9.5.2005 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. BURSA 3. İŞ MAHKEMESİ; 30.12.2005 GÜN VE E:2005/657, K:2005/1582 SAYI İLE, DAVA KONUSU EDİLEN BORCUN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN OLDUĞU VE İDARİ PARA CEZALARINA K...
 • 7823. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 158
  Karar No : 2006 / 155
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y: BURSA SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE DAVACI ŞİRKET ADINA İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞ; BU BORCUN ÖDENMEMESİ ÜZERİNE İDARİ PARA CEZASI İLE BİRLİKTE HESAPLANAN GECİKME ZAMMININ TAHSİLİ AMACIYLA 506 SAYILI YASANIN 80. MADDESİ UYARINCA ÖDEME EMRİ DÜZENLENMİŞTİR. DAVACI ŞİRKET VEKİLİ, MÜVEKKİLİNİN BÖYLE BİR BORCUNUN OLMADIĞI VE BUNUN ORTADAN KALDIRILMASI İSTEMİYLE 9.5.2005 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. BURSA 3.İŞ MAHKEMESİ; 30.12.2005 GÜN VE E:2005/658; K:2005/1583 SAYI İLE, DAVA KONUSU EDİLEN BORCUN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN OLDUĞU VE İDARİ PARA CEZALARINA KA...
 • 7824. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 157
  Karar No : 2006 / 154
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y: 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NUN 9. VE 79. MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN; SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİ VE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİ KURUMA VERMEDİĞİ, GEREKÇESİYLE DAVACI ŞİRKETE, AYNI YASANIN 140. MADDESİ UYARINCA 7.952.400.000.-TL İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞ, YAPILAN İTİRAZIN ÜNİTE İTİRAZ KOMİSYONU'NUN 11.7.2005 GÜNLÜ, 134 NO.LU KARARIYLA, 5.773,95YTL KISMININ REDDEDİLMESİ ÜZERİNE, SÖZ KONUSU PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE, DAVACI ŞİRKET VEKİLİ TARAFINDAN İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇILMIŞTIR. BURSA 2. İDARE MAHKEMESİ ; 21.9.2005 GÜN, E:2005/1213, K:2005/954 SAYI İ...
 • 7825. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 143
  Karar No : 2006 / 153
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.10.2006
  Ön İzleme : O L A Y:MÜFETTİŞ RAPORU İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 30. MADDESİNDE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ (ÇALIŞTIRILMASI GEREKEN 1 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ KONTENJANI AÇIĞI BULUNDUĞU) NEDENİYLE ANILAN YASA'NIN 108. MADDESİNE DAYANILARAK 101. MADDESİNE GÖRE 12.212,64 YTL İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞ; DAVACI ŞİRKET VEKİLİ, 12.9.2005 TARİH, 11698 SAYILI İŞLEMLE BİLDİRİLEN PARA CEZASINA KARŞI, 27.9.2005 GÜNÜNDE SULH CEZA MAHKEMESİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ORDU 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 10.11.2005 GÜN VE E:2005/121, K:2005/117 D.İŞ.SAYI İLE, 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108/2. MADDESİ UYARINCA...
Sayfa 313 / 378 << < 60 130 190 250 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 > >>
http://www.hukukturk.com/uyusmazlik-maddeye-gore-arama?amp%3Bp=2&p=313