HukukTürk

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları: Maddeye Göre Arama

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 21 / 378 << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 60 130 190 250 320 > >>
 • 501. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 164
  Karar No : 2017 / 196
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 502. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 153
  Karar No : 2017 / 190
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : VATANI GÖREVİNİ YAPMAKTA İKEN SAĞ BACAĞINI KAYBETMESİ NEDENİYLE 2330 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MALULEN EMEKLİ OLAN DAVACININ, SAĞLIK KURULU RAPORUNA DAYALI PROTEZ BEDELİNİN BİR KISMININ DAVALI KURUMCA KARŞILANMAMASI NEDENİ İLE ÖDEMEK ZORUNDA KALDIĞI 14.205,25 TL’NİN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 503. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 151
  Karar No : 2017 / 189
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 504. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 139
  Karar No : 2017 / 183
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 36. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 505. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 149
  Karar No : 2017 / 187
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ MÜEYYİDELER YÖNETMELİ-ĞİNİN 5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 506. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 145
  Karar No : 2017 / 185
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 507. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 150
  Karar No : 2017 / 188
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN ÖLÜMLÜ VE YARALAMALI TRAFİK KAZASI OLAYINDA, YOL VE BUNA BAĞLI HİZMET KUSURU BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE, MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 508. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 138
  Karar No : 2017 / 182
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA, SORUŞTURMA KONUSU EYLEMİN KABAHAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 509. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 147
  Karar No : 2017 / 186
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : 2247 SAYILI YASA’NIN 20. MADDESİ KAPSAMINDA GÖREV UYUŞMAZLIĞININ ÇÖZÜMÜ İÇİN UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURU YAPABİLECEK MERCİLERİN, TEMYİZ İNCELEMESİ YAPMAYA YETKİLİ YÜKSEK MAHKEMELER OLDUĞUNUN BELİRLENMESİNE KARŞIN, BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN YASA METNİNDE GEÇTİĞİ ŞEKİLDE YÜKSEK MAHKEME OLARAK KABULÜ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN, BAŞVURU KOŞULLARININ OLUŞMAMASI NEDENİYLE, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ HK.
 • 510. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 140
  Karar No : 2017 / 184
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 36. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 511. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 136
  Karar No : 2017 / 181
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 42. MADDESİNE GÖRE VERİLEN PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 512. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 135
  Karar No : 2017 / 180
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN 14. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE AYNI KANUN’UN 26. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
 • 513. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 113
  Karar No : 2017 / 173
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVACININ, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDA "REHBER VE USTA ÖĞRETİCİ" OLARAK ÇALIŞTIĞI DÖNEMLER BOYUNCA ÜCRETLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ, ÇALIŞILMADAN ÖDENMESİ GEREKEN GENEL TATİL VE HAFTA TATİLİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ, YILLIK ÜCRETLİ İZİN VE BELEDİYEYE AİT İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN USTA ÖĞRETİCİLERE BU ÖDEMENİN YAPILMAMASI NEDENLERİYLE İŞ AKDİNİN HAKLI FESİH HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK FESHEDİLMESİ NEDENİYLE ÖDENMESİ GEREKEN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI İLE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 514. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 122
  Karar No : 2017 / 175
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 515. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 129
  Karar No : 2017 / 177
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVACILARIN HİSSEDARI OLDUĞU İSTANBUL İLİ, AVCILAR İLÇESİ, ZÜHTÜPAŞA MAHALLESİ, GÜMÜŞPALA MEVKİİ, 16 ADA, 2639 PARSELDE YER ALAN TAŞINMAZIN 99 M2’LİK KISMI ÜZERİNDEN, DAVACILARA HERHANGİ BİR KAMULAŞTIRMA BEDELİ ÖDENMEKSİZİN, "TOPKAPI-SİLİVRİ DEVLET YOLU"NUN GEÇİRİLMEK SURETİYLE TAŞINMAZA DAVALI İDARECE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞINDAN BAHİSLE FAZLAYA DAİR TALEP HAKLARI SAKLI KALMAK KAYDIYLA KAMULAŞTIRMA BEDELİ ÖDENMEYEN ALANIN GERÇEK DEĞERİNİN TESPİTİ VE SÖZ KONUSU BEDELİN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 516. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 115
  Karar No : 2017 / 174
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : 5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU’NUN 41. MADDE-SİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (E) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI VE ÜRETİM İLE İLGİLİ ALET VE EKİPMANIN MÜHÜRLENEREK ÜRÜNLERİN YEDİ EMİNE ALINMASI İLE İLGİLİ KARARIN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN KABAHATLER KANUNU’NUN 3 VE 27/1. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYARINCA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 517. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 112
  Karar No : 2017 / 172
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : 5. KÖR. 105. TOP. ALAY KOMUTANLIĞI EMRİNDE GÖREVLİ İKEN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN, 08/08/2009 TARİHİNDEN İTİBAREN SAĞLIK YARDIMINA HAK KAZANARAK TERHİS EDİLEN, 3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNU’NUN 10. MADDESİNDE YER VERİLEN "SÖZLEŞMELERİ SAĞLIK NEDENİYLE SONA ERENLERDEN; SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİNE NEDEN OLAN SIHHİ ARIZALARININ TEDAVİSİNE DEVAM EDENLERE, SÖZLEŞME SONA ERME TARİHİNDEN BAŞLAMAK ŞARTIYLA ÖN İKİ AYI GEÇMEMEK ÜZERE…” SAĞLIK YARDIMI YAPILACAĞI HÜKMÜ UYARINCA 12/10/2009-12/08/2010 TARİHLERİ ARASINDA TOPLAM 11.871,32 TL SAĞLIK YARDIMI YAPILAN DAVALIYA SAĞLIK YARDIMI YAPILMAYA BAŞLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN DA MALÜLLÜK AYLIĞI BAĞLANDIĞININ ÖĞRENİLMESİ ÜZERİNE; YAPILAN SAĞLIK YARDIMI HAKKINDA TOPLAMDA 11.871,32 TL KAMU ZARARI OLUŞMASI NEDENİYLE SÖZ KONUSU YARDIMIN ÖDENDİĞİ AYLARA GÖRE DEĞİŞEN TARİHLERDEN İTİBAREN İŞLETİLECEK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 518. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 133
  Karar No : 2017 / 179
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 519. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 127
  Karar No : 2017 / 176
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 520. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 130
  Karar No : 2017 / 178
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVACININ MALİKİ OLDUĞU VE KONYA İLİ, EREĞLİ İLÇESİ, ORHANGAZİ MAHALLESİ, 138 ADA VE 29 NOLU PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI AMACIYLA DAVACI İLE DAVALI İDARE ARASINDA YAPILAN UZLAŞMA UYARINCA TAŞINMAZ İÇİN BELİRLENEN 200.000,00 TL'NİN 11/11/2013 TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLETİLECEK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ VE TAŞINMAZIN DAVALI İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 521. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 110
  Karar No : 2017 / 171
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVACILARA AİT TAŞINMAZIN, BİRECİK BARAJI VE HES İNŞASI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMALAR SONRASINDA FİİLEN KULLANMA İMKANI KALMADIĞINDAN BAHİSLE KAMULAŞTIRILMASI VE BELİRTİLEN TAZMİNATIN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN; 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU'NUN 12. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 522. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 109
  Karar No : 2017 / 170
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN BİR KISMININ DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 523. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 91
  Karar No : 2017 / 165
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 524. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 101
  Karar No : 2017 / 169
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVACILARA AİT TAŞINMAZIN, BİRECİK BARAJI VE HES İNŞASI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMALAR SONRASINDA FİİLEN KULLANMA İMKANI KALMADIĞINDAN BAHİSLE KAMULAŞTIRILMASI VE BELİRTİLEN TAZMİNATIN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN; 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU'NUN 12. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 525. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 99
  Karar No : 2017 / 167
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : İZMİR İLİ, KARŞIYAKA İLÇESİ, ŞEMİKLER MAHALLESİ, 6 PAFTA, 5790 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA YOL VE YEŞİL ALAN KULLANIMINA AYRILDIĞINDAN BAHİSLE DAVACILAR TARAFINDAN KULLANILAMAMASI VE DAVALI İDARELERCE KAMULAŞTIRILMAMASI NEDENİYLE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
Sayfa 21 / 378 << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 60 130 190 250 320 > >>
http://www.hukukturk.com/uyusmazlik-maddeye-gore-arama?amp%3Bp=2&p=21