HukukTürk

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları: Maddeye Göre Arama

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 20 / 378 << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 60 130 190 250 320 > >>
 • 476. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 417
  Karar No : 2017 / 200
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : DAVACININ, DAVALI İDARE EMRİNDE 506 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALI İŞÇİ STATÜSÜNDE GÖREV YAPMAKTA İKEN; KENDİSİNE MOBBİNG UYGULANDIĞI, ÇALIŞMA YERİNİN DEĞİŞTİRİLDİĞİ, KOŞULLARININ ZORLAŞTIRILDIĞI, FAZLA MESAİLERİNİN, HARCIRAHLARININ ÖDENMEDİĞİ, ÇALIŞMAYA İHTİYACI OLMASINA RAĞMEN, KÖTÜ MUAMELELERE, TEHDİTLERE VE AŞAĞILAMALARA DAHA FAZLA DAYANAMAYARAK EMEKLİYE AYRILMAK ZORUNDA KALDIĞINDAN BAHİSLE, UĞRAMIŞ OLDUĞU MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 477. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 25
  Karar No : 2017 / 26
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : 2247 SAYILI YASA'NIN 1 VE 14. MAD-DESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN, (ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDİĞİNDEN) AYNI YASA'NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLME-SİNİN GEREKTİĞİ HK.
 • 478. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 23
  Karar No : 2017 / 24
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : 2247 SAYILI KANUNUN 14. VE 19. MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN GÖREV UYUŞMAZLIKLARI-NIN OLUŞABİLMESİ İÇİN ORTADA FARKLI GÖREV ALANINDAKİ MAHKEMELERİN MEVCUDİYETİ ŞART OLUP; DAVANIN SOMUTUNDA OLDUĞU GİBİ ASKERİ VE ADLİ YARGI YERLERİ SAVCILIKLARI BAKIMINDAN GÖREV UYUŞMAZLIĞININ OLUŞTUĞU GEREKÇESİYLE UYUŞ-MAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURU YAPILABİLMESİ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN; 2247 SAYILI YASA’NIN 1. VE 27. MADDELERİ UYARINCA BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 479. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 24
  Karar No : 2017 / 25
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : 2247 SAYILI KANUNUN 14. VE 19. MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN GÖREV UYUŞMAZLIKLARI-NIN OLUŞABİLMESİ İÇİN ORTADA FARKLI GÖREV ALANINDAKİ MAHKEMELERİN MEVCUDİYETİ ŞART OLUP; DAVANIN SOMUTUNDA OLDUĞU GİBİ ASKERİ VE ADLİ YARGI YERLERİ SAVCILIKLARI BAKIMINDAN GÖREV UYUŞMAZLIĞININ OLUŞTUĞU GEREKÇESİYLE UYUŞ-MAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURU YAPILABİLMESİ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN; 2247 SAYILI YASA’NIN 1. VE 27. MADDELERİ UYARINCA BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 480. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 21
  Karar No : 2017 / 22
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : 2247 SAYILI YASA'NIN 1 VE 14. MAD-DESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN, (ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDİĞİNDEN) AYNI YASA'NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLME-SİNİN GEREKTİĞİ HK.
 • 481. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 19
  Karar No : 2017 / 20
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : 2247 SAYILI YASA'NIN 1 VE 14. MAD-DESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN, (ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDİĞİNDEN) AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLME-SİNİN GEREKTİĞİ HK.
 • 482. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 20
  Karar No : 2017 / 21
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : JANDARMA PERSONELİ OLAN SANIK HAKKINDA AÇILAN KAMU DAVASININ, 2803 SAYILI KANUN’UN 15. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (D) BENDİNDE JANDARMA PERSONELİNE SADECE ASKERİ GÖREV VERİLDİĞİ TAKDİRDE BU GÖREVLERDEN DOĞAN SUÇLARDA ASKERİ MAHKEMELERDE YARGILANABİLE-ÇEKLERİ DÜZENLENDİĞİNDEN VE YÜKLENEN EYLEM-LERİN DE ASKERİ BİR GÖREV SIRASINDA İŞLENMEDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖ-RÜLMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 483. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 22
  Karar No : 2017 / 23
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : 2247 SAYILI KANUNUN 14. VE 19. MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN GÖREV UYUŞMAZLIKLARI-NIN OLUŞABİLMESİ İÇİN ORTADA FARKLI GÖREV ALANINDAKİ MAHKEMELERİN MEVCUDİYETİ ŞART OLUP; DAVANIN SOMUTUNDA OLDUĞU GİBİ ASKERİ VE ADLİ YARGI YERLERİ SAVCILIKLARI BAKIMINDAN GÖREV UYUŞMAZLIĞININ OLUŞTUĞU GEREKÇESİYLE UYUŞ-MAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURU YAPILABİLMESİ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN; 2247 SAYILI YASA’NIN 1. VE 27. MADDELERİ UYARINCA BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 484. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 10
  Karar No : 2017 / 19
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : 2247 SAYILI YASA’NIN 20. MADDESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
 • 485. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 17
  Karar No : 2017 / 17
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 20.03.2017
  ÖZÜ : TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KADRO VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN SİVİL PERSONEL STATÜSÜNDE BULUNAN SANIK HAKKINDA “VAZİFE VEYA HİZMETTE TEKASÜL DOLAYISIYLE BİR GEMİ VEYA TAYYARENİN VEYA EŞLİHA VE HARB MALZEMESİNDEN BİRİNİN MÜHİMCE HASARA UĞRAMASINA SEBEP OLMAK” SUÇU NEDENİYLE AÇILAN KAMU DAVASININ, 353 SAYILI YASA’NIN 10. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (C) BENDİNİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 486. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 16
  Karar No : 2017 / 16
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 20.03.2017
  ÖZÜ : 2247 SAYILI YASA’NIN 1 VE 14. MAD-DESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN, (ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDİĞİNDEN) AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLME-SİNİN GEREKTİĞİ
 • 487. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 15
  Karar No : 2017 / 15
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 20.03.2017
  ÖZÜ : 2247 SAYILI YASA’NIN 1 VE 14. MAD-DESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN, (ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDİĞİNDEN) AYNI YASA'NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLME-SİNİN GEREKTİĞİ
 • 488. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 18
  Karar No : 2017 / 18
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 20.03.2017
  ÖZÜ : JANDARMA PERSONELİ OLAN SANIK HAKKINDA MÜLKİ GÖREVLERİ SIRASINDA İŞLEDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN SUÇ NEDENİYLE AÇILAN KAMU DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
 • 489. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 9
  Karar No : 2017 / 12
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 20.03.2017
  ÖZÜ : SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ OLAN SANIK HAKKINDA AÇILAN KAMU DAVASININ, 2692 SAYILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU’NUN 21. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİNDE, SAHİL GÜVENLİK PERSONELİNE SADECE ASKERİ GÖREV VERİLDİĞİ TAKDİRDE BU GÖREVLERDEN DOĞAN SUÇLARDA ASKERİ MAHKEMELERDE YARGILANABİLE-ÇEKLERİ DÜZENLENDİĞİNDEN VE YÜKLENEN EYLEM-LERİN DE ASKERİ BİR GÖREV SIRASINDA İŞLENMEDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖ-RÜLMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 490. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 14
  Karar No : 2017 / 14
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 20.03.2017
  ÖZÜ : SUÇ TARİHİNDE ASKER KİŞİ OLAN SANIK HAKKINDA “ASTA MÜESSİR FİİL” SUÇU NEDENİYLE VERİLEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKIL-MASI KARARININ, SANIĞIN DENETİM SÜRESİ İÇİNDE KASTEN YENİ BİR SUÇ İŞLEMESİ NEDENİYLE HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE AÇIKLANMASINA KARAR VERİL-DİKTEN SONRA YAPILAN DEĞERLENDİRME SONUCUN-DA, SANIK HAKKINDA “KASTEN YARALAMA” SUÇU KAPSAMINDA KALDIĞI KABUL EDİLEN EYLEMLERİ NEDENİYLE AÇILAN KAMU DAVASININ, SUÇUN ASKERİ SUÇ OLMAMASI, ASKERİ SUÇA BAĞLI BULUNMAMASI VE ASKERİ MAHKEMEDE YARGILANMAYI GEREKTİREN İLGİNİN KESİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 491. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 13
  Karar No : 2017 / 13
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 20.03.2017
  ÖZÜ : JANDARMA PERSONELİ OLAN SANIKLAR HAKKINDA MÜLKİ GÖREVLERİ SIRASINDA İŞLEDİKLERİ İLERİ SÜRÜLEN SUÇLAR NEDENİYLE AÇILAN KAMU DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 492. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 536
  Karar No : 2017 / 148
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVACILARIN, TAPUDA ZEYTİNLİK OLARAK TESCİLİ YAPILAN TAŞINMAZIN CİNSİNİN ARSA OLARAK DÜZELTİLMESİ İSTEMİYLE YAPTIKLARI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN, TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KARARININ, TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ONANMASINA YÖNELİK İŞLEMİN İPTALİ İLE TAŞINMAZIN VASFININ ARSA OLARAK DÜZELTİLMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, , MEDENİ KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 493. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 160
  Karar No : 2017 / 193
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDE USTA ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, HAKSIZ OLARAK GÖREVİNE SON VERİLDİĞİNİ İLERİ SÜREREK TALEP ETTİĞİ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 494. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 168
  Karar No : 2017 / 199
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 495. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 162
  Karar No : 2017 / 195
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA VE USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 26. MADDESİNİN BİR, SEKİZ VE ON DOKUZUNCU FIKRALARI UYARINCA VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 496. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 155
  Karar No : 2017 / 192
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVALI ASAT’A AİT ŞEHİR ŞEBEKE HATTININ PATLAMASI SONUCU DAVACI ŞİRKETİN SİGORTALISINA AİT İŞYERİNDE MEYDANA GELEN VE TEMİNAT KAPSAMINDA ÖDENEN ZARARIN RÜCUEN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 497. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 165
  Karar No : 2017 / 197
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 498. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 166
  Karar No : 2017 / 198
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 499. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 161
  Karar No : 2017 / 194
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVACI SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN KASKO GÜVENCESİ ALTINDA OLAN 06 AÇ 1488 PLAKA SAYILI ARACIN 19/05/2007 TARİHİNDE KARIŞTIĞI MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR BEDELİNİN SİGORTALIYA ÖDENMESİNDEN SONRA BU TUTARIN, ZARAR SORUMLUSU OLDUĞU İDDİA EDİLEN DAVALI KURUMDAN RÜCUEN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILMIŞ OLAN İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İİK 67. MADDESİ UYARINCA İPTALİ VE TAKİBİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 500. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 154
  Karar No : 2017 / 191
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : YURT DIŞINDAN İTHAL EDİLEN ARACIN KAÇAK OLDUĞUNUN TESPİTİ VE ARACA BU NEDENLE EL KONULMASI ÜZERİNE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN; 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GEREĞİNCE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
Sayfa 20 / 378 << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 60 130 190 250 320 > >>
http://www.hukukturk.com/uyusmazlik-maddeye-gore-arama?amp%3Bp=2&p=20