HukukTürk

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları: Maddeye Göre Arama

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 19 / 378 << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 60 130 190 250 320 > >>
 • 451. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 167
  Karar No : 2017 / 225
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’NIN EK 2/3. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ARAÇ TRAFİKTEN MEN İŞLEMİNİN DE İDARİ YARGIDA KONU YAPILMASI KARŞISINDA 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 3.MADDESİ VE AYNI KANUN’UN 27. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI HÜKMÜ BİR ARADA DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 452. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 171
  Karar No : 2017 / 227
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 453. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 156
  Karar No : 2017 / 222
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 454. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 158
  Karar No : 2017 / 223
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : 2247 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN OLUMLU GÖREV UYUŞMAZLIĞI ÇIKARMA YÖNTEMİNİN USULÜNE UYGUN OLABİLMESİ İÇİN, YARARINA GÖREV İTİRAZINDA BULUNULAN YARGI MERCİİNCE AYNI DAVADA GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMEMİŞ OLMASI GEREKTİĞİ, DAVANIN SOMUTUNDA İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVLİLİK KARARINDAN ÖNCE ADLI YARGI YERİNCE VERİLMİŞ VE KESİNLEŞMİŞ BİR GÖREVSİZLİK KARARININ MEVCUDİYETİ KARŞISINDA; 2247 SAYILI YASA’NIN 10. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARI TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI YASANIN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ
 • 455. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 152
  Karar No : 2017 / 221
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : GÖREV UYUŞMAZLIĞINA KONU EDİLEN VE KESİNLEŞEN KARARLARDAN BİRİSİ GÖREVSİZLİK KARARI NİTELİĞİNDE OLMADIĞINDAN, 2247 SAYILI YASA’NIN 14.MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULU TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ
 • 456. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 141
  Karar No : 2017 / 218
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİ OLAN DAVACIYA KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE TAKILAN VE DAVACI TARAFINDAN ÖDENEN İLAÇLI STENTİN BEDELİNİN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE İADESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 457. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 132
  Karar No : 2017 / 216
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : DAVACILARIN SAĞLIK OCAĞINDA EBE OLARAK GÖREV YAPMAKTA OLAN KIZLARININ, JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ JANDARMA ER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİNDEN DOLAYI, ÖLAY TARİHİNDE VATANI GÖREVİNİ YAPMAKTA KİŞİNİN HER TÜR BAKIM, GÖZETİM VE EYLEMLERİNİN JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ SORUM-LÜLÜĞUNDA OLDUĞUNDAN BAHİSLE, UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN; 2577 SAYILI YASA KAPSAMINDA İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 458. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 148
  Karar No : 2017 / 220
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA VE USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 26. MADDESİNİN DOKUZ, ON İKİ, YİRMİ BİR VE YİRMİ BEŞİNCİ FIKRALARI UYARINCA VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 459. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 126
  Karar No : 2017 / 214
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : KONUT KREDİ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ÜZERİNE, ASKER KİŞİ OLAN DAVACI TARAFINDAN YAPILAN FAZLA ÖDEMELERİN TESPİTİ İLE FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARI SAKLI KALMAK KAYDIYLA MADDİ KAYIPLARININ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ASKERİ İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 460. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 146
  Karar No : 2017 / 219
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : DAVACININ PAYDAŞI OLDUĞU TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN RUHSATSIZ YAPIYA, DAVALI İDARELERCE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞI NEDENİYLE OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 461. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 125
  Karar No : 2017 / 213
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : MÜZE ÇIKIŞ KAPISINA YAKIN MESAFEDE SEYİR HALİNDEYKEN MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 462. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 134
  Karar No : 2017 / 217
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TEK TARAFLI/ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI NEDENİYLE UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN; 2918 SAYILI YASANIN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 463. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 124
  Karar No : 2017 / 212
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN BİR KISMININ DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 464. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 131
  Karar No : 2017 / 215
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : 3402 VE 4721 SAYILI YASALAR UYARINCA GERÇEK HAK SAHİBİNİN TESPİTİNİ GEREKTİRDİĞİNDEN, 6292 SAYILI YASANIN 7 NCİ MADDESİ GEREĞİ YAPILAN TAŞINMAZIN İADESİ BAŞVURUSUNA CEVAP VERMEYEN İDAREYE KARŞI AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 465. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 123
  Karar No : 2017 / 211
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN BİR KISMININ DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 466. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 111
  Karar No : 2017 / 210
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDE EK DERS KARŞILIĞI USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞMAKTA İKEN EMEKLİ OLAN DAVACININ, KIDEM TAZMİNATI, ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI, EKSİK ÖDENEN ÜCRET İLE NET İLAVE TEDİYE ALACAĞI OLARAK BELİRTİLEN MİKTARIN ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN; TALEPLERİNİN İŞ KANUNUNDAN KAYNAKLANDIĞI GÖZETİLDİĞİNDE, ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 467. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 17
  Karar No : 2017 / 204
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : DAVACININ, J.ER OLARAK ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMAKTA İKEN, ÖNLEYİCİ KOLLUK VE ADLİ KOLLUK DEVRİYESİ GÖREVİ SIRASINDA, İÇERİSİNDE BULUNDUĞU ASKERİ ARACIN, KARAYOLUNDA TEK TARAFLI TRAFİK KAZASI NEDENİYLE UĞRADIĞI MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 468. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 82
  Karar No : 2017 / 208
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : DAVACININ, J.ER OLARAK ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMAKTA İKEN, ÖNLEYİCİ KOLLUK VE ADLİ KOLLUK DEVRİYESİ GÖREVİ SIRASINDA, İÇERİSİNDE BULUNDUĞU ASKERİ ARACIN, KARAYOLUNDA TEK TARAFLI TRAFİK KAZASI NEDENİYLE UĞRADIĞI MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 469. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 84
  Karar No : 2017 / 209
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 470. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 54
  Karar No : 2017 / 206
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : İDARECE, AKARSU YATAĞININ GENİŞLETİLMESİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA DAVACILARIN TAŞINMAZ-LARINA MÜDAHALE EDİLEREK, TAŞINMAZIN İKİYE BÖLÜNMESİ VE ÜSTÜNDE BULUNAN SÖĞÜT AĞAÇLARININ DA KESİLMESİ NEDENİYLE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, BORÇLAR KANUNU’NUN HAKSIZ FİİLLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNCE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 471. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 67
  Karar No : 2017 / 207
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : DAVALI İDARE TARAFINDAN EL KONULDUĞU İLERİ SÜRÜLEN MAKİNENİN DEĞERİNİN TESPİT EDİLEREK İLK DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK FAİZİYLE BİRLİKTE DAVACIYA ÖDENMESİNE VE EL KOYMA NEDENİYLE MAHRUM KALINDIĞI İLERİ SÜRÜLEN KÂRIN DA TESPİT EDİLEREK DAVALIDAN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 472. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 50
  Karar No : 2017 / 205
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : 5393 VE 2985 SAYILI KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE YAPILAN “KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TOPLU KONUT” UYGULAMASINA İLİŞKİN OLARAK, 2942 VE 3194 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA BELEDİYECE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 473. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 4
  Karar No : 2017 / 202
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : DAVALI İDARECE YAĞMUR SULARININ DAVACIYA AİT ARAZİYE AKITILDIĞI İLERİ SÜRÜLEREK, YAĞMUR SULARININ DAVACININ ARAZİSİNE AKITILMAMASI, BU HUSUSTA MÜDAHALENİN MENİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 474. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 656
  Karar No : 2017 / 201
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : DAVACI ŞİRKET İLE TÜRKSAT A.Ş. ARASINDA İMZALANAN SAYISAL ORTAMDA İLETİLECEK RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI SÖZLEŞMESİNİN TÜRKSAT A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARIYLA FESHEDİLMESİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 475. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 15
  Karar No : 2017 / 203
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : DAVALI ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM ÜYESİ İKEN İŞ AKDİ FESHEDİLEN DAVACININ, FESİH İŞLEMİNİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ İLE İŞE İADESİNE VE PARASAL HAKLARININ TAZMİNİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN; İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
Sayfa 19 / 378 << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 60 130 190 250 320 > >>
http://www.hukukturk.com/uyusmazlik-maddeye-gore-arama?amp%3Bp=2&p=19