HukukTürk

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları: Maddeye Göre Arama

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 17 / 378 << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 60 130 190 250 320 > >>
 • 401. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 198
  Karar No : 2017 / 276
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : DAVACININ, DAVALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞLEMİYLE BELİRLENEN SIRA CETVELİNİN İPTALİ VE AYNI İDARECE HACİZ UYGULANAN MALLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN BEDELİN REHİNLİ ALACAKLARINA İSABET EDEN KISMININ ÖNCELİKLE KENDİLERİNE ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN VE İSTİHKAK İDDİASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNÜN, ADLİ YARGI YERİNE AİT OLDUĞU
 • 402. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 187
  Karar No : 2017 / 274
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : DAVACI ŞİRKETE AİT OLUP, SAHİL ŞERİDİNDE BULUNAN OTELİN DENİZ KENARINDAKİ KISMININ DAVALI İDARELERCE DOLDURULMASI NEDENİYLE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN MADDİ ZARARIN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 403. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 212
  Karar No : 2017 / 280
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 404. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 185
  Karar No : 2017 / 273
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/8 VE 44/1-B MADDELERİ UYARIN-CA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 405. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 157
  Karar No : 2017 / 272
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 406. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 450
  Karar No : 2017 / 267
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : DAVACININ FUZULİ ŞAGİL OLDUĞU TAŞINMAZ ÜZERİNE YAPTIĞI VE BÜFE OLARAK KULLANDIĞI YERİN BAŞKA BİR ŞİRKETE DEVREDİLMESİ SONUCU YAPTIĞI MADDİ KATKILAR (DEMİR-ÇELİK BÜFE VE DİKİLİP BÜYÜTÜLEN AĞAÇLAR) NEDENİYLE UĞRADIĞINI İLERİ SÜRDÜĞÜ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 407. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 105
  Karar No : 2017 / 271
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : DAVACI BAŞKANLIK TARAFINDAN, PARA CEZASINDAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ İSTEMİYLE GERÇEK KİŞİ ALEYHİNE AÇILAN DAVANIN, ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU HK.
 • 408. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 675
  Karar No : 2017 / 269
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : DAVACI ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN, 6360 SAYILI KANUN UYARINCA SINIRLARINA DAHİL EDİLEN 20 ADET TAŞINMAZIN, DAVALI YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA YAPILAN DEVİR/SATIŞLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN HER BİR TAŞINMAZIN SATIŞININ/DEVRİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHLERDEN İTİBAREN HESAPLANACAK YASAL FAİZLERİ İLE TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 409. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 3
  Karar No : 2017 / 270
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : DAVACININ 2981 SAYILI YASA KAPSAMINDA TAPU TAHSİS BELGESİ BULUNDUĞU VE BU BELGENİN TANIDIĞI HAK SAHİPLİĞİ NEDENİYLE DAVALI BELEDİYE ADINA KAYITLI TAŞINMAZIN TAPUSUNUN İPTAL EDİLEREK DAVACI ADINA TESCİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 410. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 652
  Karar No : 2017 / 268
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : DAVACININ, KADIN SIĞINMA EVİNDE GÖREVLİ PERSONEL TARAFINDAN DARP EDİLMESİ SONUCU PSİKOLOJİK TRAVMA GEÇİRDİĞİNDEN BAHİSLE, UĞRAMIŞ OLDUĞU MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 411. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 231
  Karar No : 2017 / 265
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’NIN EK 2/3. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ARAÇ TRAFİKTEN MEN İŞLEMİNİN DE İDARİ YARGIDA KONU YAPILMASI KARŞISINDA 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 3.MADDESİ VE AYNI KANUN’UN 27. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI HÜKMÜ BİR ARADA DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 412. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 233
  Karar No : 2017 / 266
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : 4250 SAYILI İSPIRTO VE İSPIRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU’NUN 6. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINA AYKIRILIK NEDENİYLE, AYNI KANUN’UN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREK-TİĞİ
 • 413. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 229
  Karar No : 2017 / 263
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’NIN EK 2/3. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ARAÇ TRAFİKTEN MEN İŞLEMİNİN DE İDARİ YARGIDA KONU YAPILMASI KARŞISINDA 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 3.MADDESİ VE AYNI KANUN’UN 27. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI HÜKMÜ BİR ARADA DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 414. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 230
  Karar No : 2017 / 264
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA, SORUŞTURMA KONUSU EYLEMİN KABAHAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 415. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 221
  Karar No : 2017 / 262
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 416. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 220
  Karar No : 2017 / 261
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 417. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 216
  Karar No : 2017 / 257
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 418. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 206
  Karar No : 2017 / 254
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : 2942 SAYILI YASANIN 12. MADDESİ GEREĞİNCE MÜCAVİR ALAN KAMULAŞTIRMASI KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZ İÇİN TAZMİNAT İSTEMİNE İLİŞKİN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 419. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 218
  Karar No : 2017 / 259
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 420. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 207
  Karar No : 2017 / 255
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDE USTA ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, EMEKLİ OLMASI NEDENİYLE TALEP ETTİĞİ KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 421. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 219
  Karar No : 2017 / 260
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 422. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 204
  Karar No : 2017 / 252
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 423. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 217
  Karar No : 2017 / 258
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 424. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 205
  Karar No : 2017 / 253
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : 5434 SAYILI YASA UYARINCA ALINAN YETİM AYLIĞININ İPTALİ İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 425. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 203
  Karar No : 2017 / 251
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.04.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
Sayfa 17 / 378 << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 60 130 190 250 320 > >>
http://www.hukukturk.com/uyusmazlik-maddeye-gore-arama?amp%3Bp=2&p=17