HukukTürk

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları: Maddeye Göre Arama

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 111 / 378 << < 60 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 130 190 250 320 > >>
 • 2751. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 324
  Karar No : 2014 / 364
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI : A.Y.A. VEKİLİ : AV.B.Y. DAVALI : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VEKİLLERİ : AV. A.Ö. & AV.H.İ.K. (ADLİ YARGIDA) OLAY : DAVACI VEKİLİ DAVA DİLEKÇESİNDE ÖZETLE; MÜVEKKİLİNİN DAVALI ŞİRKETTE SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN STATÜSÜNDE ÇALIŞMAKTA İKEN DAVALININ ÖZELLEŞTİRME SÜRECİNE GİRMESİ ÜZERİNE, MÜVEKKİL İLE DAVALI ARASINDA 22.03.2006 TARİHİNDE 5 YIL İÇİNDE BAŞKA KAMU KURUMUNA NAKİL HAKKI SAKLI TUTULARAK 2. TİP SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI, BU SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE DE 31.03.2010 TARİHİNDE DAVALI NEZDİNDEKİ ÇALIŞMASININ SONA ERDİĞİNİ, BAŞKA KAMU KURUMU BÜNYESİNDE GÖREVE BA...
 • 2752. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 323
  Karar No : 2014 / 363
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI :G.Ö. VEKİLİ :AV.S.Ö. DAVALI :TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VEKİLİ :AV.A.İ. OLAY : DAVACI VEKİLİ DAVA DİLEKÇESİNDE ÖZETLE; MÜVEKKİLİNİN DAVALI KURUM NEZDİNDE MEMUR OLARAK ÇALIŞMAKTA İKEN DAVALI KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİ İLE 4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KANUNUN 22. MADDESİ VE 406 SAYILI YASANIN EK 29.MADDESİ GEREĞİNCE ADININ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI'NA BİLDİRİLEREK AKABİNDE KAMUYA ATANDIĞINI, 28.04.2010 TARİHİNDE DEFTERDARLIK PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMUNDA GÖREVE BAŞLADIĞINI, SÜRESİ DOLMAMASINA RAĞMEN DAVALI ŞİRKET TARA...
 • 2753. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 322
  Karar No : 2014 / 362
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI :B.A. VEKİLİ :AV.S.Ö. DAVALI :TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VEKİLİ :AV.A.İ. OLAY : DAVACI VEKİLİ DAVA DİLEKÇESİNDE ÖZETLE; MÜVEKKİLİNİN DAVALI KURUM NEZDİNDE TEKNİKER OLARAK ÇALIŞMAKTA İKEN ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE 24.11.1994 TARİH VE 4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KANUNUN 22. MADDESİ VE 406 SAYILI YASANIN EK 29.MADDELERİ GEREĞİNCE ADININ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLEREK AKABİNDE KAMUYA ATANDIĞINI, 27.05.2010 TARİHİNDE ALİAĞA İLÇE TARIM KURUMUNDA GÖREVE BAŞLADIĞINI, SÜRESİ DOLMAMASINA RAĞMEN DAVALI ŞİRKET TARAFINDAN DEV...
 • 2754. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 317
  Karar No : 2014 / 359
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI : M.Y. VEKİLİ : AV. B.Y. DAVALI : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VEKİLİ : AV. K.S. (ADLİ YARGIDA) OLAY : DAVACI VEKİLİ, DAVA DİLEKÇESİNDE ÖZETLE; DAVALI KURUMDAN GEÇİŞ YAPAN DAVACININ MAAŞ NAKİL İLMÜHABERİNİN 4046 SAYILI YASA'NIN 22. MADDESİ VE 406 SAYILI YASA'NIN EK 29 MADDESİNE UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE YENİDEN TESPİTİ İLE MAAŞINA ESAS NET ÜCRETİNE SÖZ KONUSU TESPİT DOĞRULTUSUNDA ZAMLARIN EKLENEREK DAVALI KURUMDA ÇALIŞTIĞI SÜRELERDE HAK ETTİĞİ ANCAK KENDİSİNE ÖDENMEYEN, YILLAR İTİBARİYLE DEĞİŞEN EK ÖDEME VE DENGE TAZMİNATLARININ VE BUNA BAĞLI OLARAK DE...
 • 2755. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 316
  Karar No : 2014 / 358
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI : L.G. VEKİLİ : AV. M.R.Ç. DAVALI : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON AŞ. VEKİLİ :AV. A.A. İHBAR OLUNAN ( ADLİ YARGIDA):MALİYE BAKANLIĞI VEKİLİ :AV. E.E. OLAY : DAVACI VEKİLİ DAVA DİLEKÇESİNDE ÖZETLE; DAVALI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON AŞ'NİN ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA 2005 YILINDA %55 LİK HİSSESİNİN SATIŞI İLE KAMU KURUMU NİTELİĞİNİ KAYBEDİP ÖZEL TÜZEL KİŞİLİK SIFATI KAZANMIŞ OLDUĞUNU, FAKAT MÜVEKKİLİNİN DE İÇERİSİNDE OLDUĞU DEVLET MEMURLUĞU HAKLARININ SAKLI KALIP, KURUM YANINDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN PERSONELİN DE BULUNDUĞUNU, TELEKOM'DA BU DURUMDA ÇALIŞAN...
 • 2756. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 315
  Karar No : 2014 / 357
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI :KENDİ ADINA ASALETEN; A.H.ADINA VELAYETEN H.H. VEKİLLERİ : AV. N.M., AV. Ü.D. DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI VEKİLİ : AV. R.E. (ADLİ YARGIDA) OLAY : DAVACI VEKİLİ DAVA DİLEKÇESİNDE ÖZETLE; DAVACI H.H.'İN EŞİ, DİĞER DAVACININ BABASI OLAN E.H.'İN, SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DEVLET HASTANESİ'NDE HİZMETLİ OLARAK GÖREVLİ OLDUĞU HALDE, VALİLİK OLURU İLE İHTİYACA BİNAEN BERGAMA 112 ACİL YARDIM VE KURTARMA İSTASYONU'NDA ŞÖFOR OLARAK GÖREVLENDİRİLDİĞİNİ, 08.02.2009 TARİHİNDE İZMİR'E SEVKİ YAPILAN ACİL BİR HASTAYI EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NE TESLİ...
 • 2757. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 313
  Karar No : 2014 / 355
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI :STRATONİKEİA KAZISI BAŞKANLIĞI VEKİLİ : AV. T.B., AV. M.U. DAVALI :TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 25.12.2006 GÜN VE .....99301 SAYILI İŞLEMİ İLE, 4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU'NUN 3. MADDESİNİN (D) BENDİNE AYKIRILIKTAN DOLAYI (KURUM ARACILIĞI OLMADAN İŞÇİ ALIMI) DAVACIYA AYNI KANUN'UN 20. MADDESİ (D) BENDİ UYARINCA 28.242.00 YTL İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI VEKİLİ, İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE ADLİ YARGI YERİNE BAŞVURUDA BULUN-MUŞTUR. YA...
 • 2758. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 312
  Karar No : 2014 / 354
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI : B.C. DAVALI : İSTANBUL VALİLİĞİ OLAY : TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İNCELEMEDE 34……. PLAKA SAYILI ARACIN YASA DIŞI TAŞIMACILIK YAPTIĞININ TESPİT EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE; 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN EK 2/3. MADDE VE FIKRASI UYARINCA, DAVACI ADINA 6.10.2012 TARİH VE GO-106777 SERİ-SIRA NUMARALI TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI DÜZENLENEREK 1.950,00 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞ VE AYRICA BU TUTANAĞA İSTİNADEN DÜZENLENEN 06.10.2012 TARİH VE 0211011 SAYILI ARAÇ TRAFİKTEN MEN TUTANAĞI İLE ARAÇ 60 GÜN SÜRE İLE TRAFİKTEN MEN EDİLEREK MUHAFAZA...
 • 2759. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 311
  Karar No : 2014 / 353
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI : V.H. VEKİLİ : AV. D.K. DAVALI : GİRESUN VALİLİĞİ, GİRESUN TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : GİRESUN MERKEZ JANDARMA KOMUTANLIĞINCA YAPILAN DENETİMLER SIRASINDA 28…… PLAKA SAYILI ARAÇ SÜRÜCÜSÜ DAVACI V.H. HAKKINDA, 16.6.2013 GÜN VE EH-415580 SERİ-SIRA SAYILI TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI DÜZENLENEREK, ALKOL ÖLÇMEYİ KABUL ETMEDİĞİ VE SÜRÜCÜ BELGESİNİ YANINDA BULUNDURMADIĞINDAN BAHİSLE, SÜRÜCÜ BELGESİNİN İKİ YIL SÜRE İLE GERİ ALINMASI İŞLEMİNİN BAŞLATILDIĞI BELİRTİLEREK, DAVACIYA 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 48/9, 44/1-B. MAD...
 • 2760. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 310
  Karar No : 2014 / 352
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI : TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLLİ : AV. B.P. DAVALI LAR : 1- SIZIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2- G.U. OLAY : DAVACI VEKİLİ DAVA DİLEKÇESİNDE ÖZETLE; TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİNİN İNCELEME RAPORLARINA GÖRE, SİVAS'A BAĞLI BAZI BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI VE İLÇELERE BAĞLI BAZI BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN 2001 VE 2002 YILLARINDA AMATÖR AT YARIŞI DÜZENLENMİŞ GİBİ EVRAK TANZİM EDİLEREK İLGİLİ FONDAN PARA ALINDIĞININ BELİRTİLDİĞİNİ, TARIM BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİNİN RAPORLARINDA ADI GEÇEN BELEDİYELER İLE İSİMLERİ GEÇEN KİŞİLERE 30.03.20...
 • 2761. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 309
  Karar No : 2014 / 351
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI: Ö.Ö. VEKİLİ : AV. B.K. DAVALI :GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ / TOKAT VEKİLİ : AV. B.Ç. OLAY : DAVACI VEKİLİ DAVA DİLEKÇESİNDE ÖZETLE; DAVACININ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞIRKEN, 2006 YILINDA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ'NDE DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS YAPMAK İÇİN YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU 35. MADDESİ GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLDİĞİNİ, DAVACININ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANSINI TAMAMLAYARAK 2012 YILINDAN BERİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YARDIMCI DOÇENT DOKTOR OLARAK GÖREVİNİ SÜRDÜRDÜĞÜNÜ, 2...
 • 2762. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 307
  Karar No : 2014 / 349
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI : A.K. VEKİLLERİ :AV. S.K. DAVALI :İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI VEKİLİ :AV. Ö.U.Ö. OLAY : DAVACI VEKİLİ, MÜVEKKİLİNİN SAHİBİ OLDUĞU, İSTANBUL İLİ, SARIYER İLÇESİ, ÇAYIRBAŞI MAHALLESİ, 96 PAFTA, 541 ADA, 2 PARSELDE KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZIN, 22.07.1983 ONANLI, 1/1000 ÖLÇEKLİ BOĞAZİÇİ SAHİL ŞERİDİ VE ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANININ, 13.06.2011 ONANLI SAYILAŞTIRILMIŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ PAFTALARINDA "BOĞAZİÇİ ÖNGÖRÜM ALANINDA" KALDIĞINI; MÜVEKKİLİNİN, PLAN HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE, TASARRUF ETME İMKANININ ORTADAN KALKTIĞINI; YAKLAŞIK 30 SENED...
 • 2763. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 305
  Karar No : 2014 / 347
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI :Z. TRİKO A.Ş. VEKİLİ :AV. C.G. DAVALILAR :1- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI VEKİLİ :AV. Z.D. 2- AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI VEKİLİ :AV. O.T. OLAY : DAVACI VEKİLİ DAVA DİLEKÇESİNDE ÖZETLE;DAVACININ İSTANBUL İLİ, AVCILAR İLÇESİ, AVCILAR MAHALLESİ, CİHANGİR MEVKİİ, 243 DOIIIA PAFTA, 102 ADA, 2 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN MALİKİ OLDUĞUNU, TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA "İSTASYON ALANI" OLARAK AYRILDIĞINI BELİRTEREK, FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARI SAKLI KALMAK KAYDI İLE ŞİMDİLİK 10.000 TL TAZMİNAT BEDELİNİN VE DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN GERİYE YÖNELİK 5...
 • 2764. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 304
  Karar No : 2014 / 346
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI : Ş.G. VEKİLİ : AV.E.D. DAVALI : ADALET BAKANLIĞI VEKİLİ : AV. İ.A. OLAY : DAVACI VEKİLİ, DAVA DİLEKÇESİNDE ÖZETLE; DAVACININ GAZİOSMANPAŞA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN E:2012/255 SAYILI İCRA DOSYASI İLE BORÇLULAR EMİNE BALTA VE ÜMİT BALTA ALEYHİNE İCRA TAKİBİNE GİRİŞTİĞİNİ, TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ÜZERİNE BORÇLULAR VE MURİSLERİ ADINA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLAR ÜZERİNE HACİZ KONULMASI İÇİN MUHTELİF TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ VE MURATLI TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE HACİZ TEZKERELERİ GÖNDERİLDİĞİNİ, 12.12.2012 TARİHİNDE GÖNDERİLEN HACİZ İSTEĞİNİN 15.10.2012 TARİHİNDE TAPU KAYI...
 • 2765. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 303
  Karar No : 2014 / 345
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI : A.Y. VEKİLLERİ :AV. A.H.S. & AV.B.K.G. DAVALI :TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKİLİ :AV.S.A. İHBAR OLUNAN: MALİYE BAKANLIĞI (YALNIZCA ADLİ YARGIDA) VEKİLİ : HAZ.AV. A.D. OLAY : DAVALI ŞİRKETTE GÖREV YAPMAKTA İKEN, 406 SAYILI YASANIN EK-29. MADDESİ İLE 4046 SAYILI YASANIN 22. MADDESİNE GÖRE ADI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLEN DAVACI 11.9.2008 TARİHİNDE İZMİR VALİLİĞİ, İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE ATANMIŞTIR. DAVACI VEKİLİ, ISLAH VE FAZLAYA İLİŞKİN TÜM DAVA VE TALEP HAKLARI SAKLI KALMAK KAYDI İLE MÜVEKKİ...
 • 2766. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 302
  Karar No : 2014 / 344
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI :İ.D. VEKİLİ :AV. U.T. DAVALI :SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI VEKİLLERİ :AV. K.T. OLAY : DAVACI VEKİLİ DİLEKÇESİNDE; MÜVEKKİLİNİN 01.10.1980-31.03.1984 TARİHLERİ ARASINDA İZMİR İLİ, BERGAMA İLÇESİ, BÖLCEK BELDESİNDE SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞININ KARARI İLE ATANMAK SURETİYLE İKİ YILDAN FAZLA SÜRE İLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMIŞ OLDUĞUNU; BU NEDENLE MÜLGA 5434 SAYILI KANUNUN EK 68. İNCİ MADDESİ UYARINCA BELEDİYE BAŞKANLARINA ÖDENEN MAKAM VE GÖREV TAZMİNATINDAN YARARLANMAK İÇİN 02.08.2010 TARİHİNDE DAVALI KURUMA BAŞVUR-DUĞUNU, DAVALI KURUM TARAFINDAN, 01.09.20...
 • 2767. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 301
  Karar No : 2014 / 343
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI : Ş.Ş. VEKİLİ :AV. B.Y. DAVALI :TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VEKİLLERİ :AV. H.A.Ö., AV.H.İ.K. OLAY : DAVALI ŞİRKETTE GÖREV YAPMAKTA İKEN, 406 SAYILI YASANIN EK-29. MADDESİ İLE 4046 SAYILI YASANIN 22. MADDESİNE GÖRE ADI 16.9.2010 TARİHİNDE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLEN DAVACI 24.1.2011 TARİHİNDE İZMİR VALİLİĞİ, İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE ATANMIŞTIR. DAVACI VEKİLİ, MEVZUAT GEREĞİ 16.9.2010 TARİHİNDE DAVALI NEZDİNDE ÇALIŞMASINA SON VERİLEREK BAŞKA KAMU KURUMUNA NAKİL EDİLEN MÜVEKKİLİNİN "YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE ATAMALARDA AYLIK BİL...
 • 2768. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 300
  Karar No : 2014 / 342
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI : T.K. VEKİLLERİ : AV. Ü.D. & AV. M.T. DAVALI : DEVELİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : DAVACI VEKİLİ DAVA DİLEKÇESİNDE ÖZETLE; 2009-2010, 2010-2011 ÖĞRETİM YILLARINDA DEVELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE İMZALANAN HİZMET ALIMI TİP SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA,SARAY HALI İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİR KISMINI TAŞIMA İŞİNİ ÜSTLENEN DAVACI TARAFINDAN, SÖZÜ EDİLEN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRI HAREKET ETTİĞİNDEN BAHİSLE 9.142.43 TL PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN 25.5.2012 TARİH VE 2398 SAYILI İŞLEMİN, HUKUKA AYKIRI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLERE...
 • 2769. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 298
  Karar No : 2014 / 341
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI : M.Ö. VEKİLİ :AV. H.D.K. DAVALILAR :SAĞLIK BAKANLIĞI VEKİLİ :AV. U.Y.Ç. OLAY : DAVACI VEKİLİ, DAVA DİLEKÇESİNDE, MÜVEKKİLİNİN İSTANBUL İLİ, BAHÇELİEVLER İLÇESİ, KOCASİNAN MEVKİİNDE KAİN, 1 PAFTA, 22 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN MALİKİ OLDUĞUNU, SÖZKONUSU TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA SAĞLIK TESİS ALANI VE YOL ALANI OLARAK AYRILDIĞINI, TAŞINMAZA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞINI İLERİ SÜREREK, FAZLAYA İLİŞKİN HER TÜRLÜ TALEP VE DAVA HAKKI SAKLI KALMAK KAYDIYLA ŞİMDİLİK 6.000,00 TL TAZMİNATIN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİYLE ADLİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR....
 • 2770. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 297
  Karar No : 2014 / 340
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI :A.B. VEKİLİ : AV. M.Y. DAVALI :MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VEKİLİ : AV. Z.D. OLAY : DAVACI VEKİLİ, DAVA DİLEKÇESİNDE ÖZETLE; GATA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞI'NDA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NA TABİ, HEMŞİRE OLARAK HİZMET VEREN DAVACININ, GÖREV YAPTIĞI HASTANE İDARESİNE, 14 ŞUBAT 2013 TARİHLİ DİLEKÇE İLE, 5947 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN VE DEĞİŞTİRİLEN 926 SAYILI TSK KANUNU'NUN EK 17. MADDESİNE EKLENEN VE 657 SAYILI KANUNUN EK 33. MADDESİ UYARINCA "SAĞLIK HİZMETLERİ TAZMİNATINDAN" VE "DÖNER SERMAYEDEN" YAR...
 • 2771. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 296
  Karar No : 2014 / 339
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACILAR :1.M.S. 2.M.S. 3.G.S. 4.H.S. VEKİLİ : AV. S.A. DAVALI : ANKARA VALİLİĞİ (İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN) VEKİLİ : AV. Z.T. OLAY : DAVACILAR VEKİLİ, DAVA DİLEKÇESİNDE, MÜVEKKİLLERİNİN ANKARA İLİ, MAMAK İLÇESİ, GENERAL ZEKİ DOĞAN MAHALLESİ, 36198 ADA, 1 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZIN HİSSEDAR OLARAK MALİKİ OLDUĞUNU, SÖZ KONUSU TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA OKUL ALANI OLARAK AYRILDIĞINI, TAŞINMAZA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞINI İLERİ SÜREREK, FAZLAYA İLİŞKİN HER TÜRLÜ TALEP VE DAVA HAKKI SAKLI KALMAK KAYDIYLA ŞİMDİLİK 1.000,00 TL TAZMİNATIN...
 • 2772. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 295
  Karar No : 2014 / 338
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI : G.Ö. VEKİLİ : AV. B.K. DAVALI : GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VEKİLİ : AV. B.Ç. OLAY : DAVACI VEKİLİ, DAVA DİLEKÇESİNDE, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ADINA 2547 SAYILI YASA'NIN 35. MADDESİ UYARINCA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNDE DOKTORA EĞİTİMİ ALMASI NEDENİYLE DAVALI ÜNİVERSİTE İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU KEFALET SENEDİNE GÖRE YERİNE GETİRMESİ GEREKEN MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İPTALİ İLE ÖDEMEK ZORUNDA OLDUĞU MASRAFIN İADESİ İSTEMİYLE DAVALI İDAREYE VERMİŞ OLDUĞU DİLEKÇESİNDEKİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN DAVALI ÜNİVERSİTENİN 7.6.2013 GÜN VE 2850...
 • 2773. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 294
  Karar No : 2014 / 337
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI :S.Ç. VEKİLİ :AV. U.T. DAVALI :SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI VEKİLLERİ :AV. B.D.Ö. OLAY : DAVACI VEKİLİ VERDİĞİ DAVA DİLEKÇESİNDE; DAVACININ 29.7.2003 TARİHİNDE TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DEVLET MEMURU OLARAK EMEKLİYE AYRILDIĞINI, MÜVEKKİLİNİN 28.3.2004 - 29.3.2009 TARİHLERİ ARASINDA IĞDIR MELEKLİ BELEDİYE BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPMASI NEDENİYLE 2.4.2009 TARİHLİ DİLEKÇESİ İLE MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI ÖDENMESİNİ TALEP ETTİĞİNİ, TALEBİNİN 60 YAŞINI DOLDURACAĞI 1.1.2016 TARİHİNDEN SONRA YAZILI MÜRACAATTA BULUNMASI HALİNDE İNCELENECEĞİ GEREKÇESİ İLE REDDEDİLDİ...
 • 2774. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 293
  Karar No : 2014 / 336
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI : Ş.O.M. VEKİLİ :AV. B.Y. DAVALI :TÜRK TELEKOM A.Ş. VEKİLİ :AV. K.S. OLAY : İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV YAPMAKTA İKEN, 406 SAYILI YASANIN EK-29. MADDESİ İLE 4046 SAYILI YASANIN 22. MADDESİNE GÖRE ADI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLEN DAVACI 5.6.2007 TARİHİNDE KAMU KURUMU EMRİNE ATANMIŞTIR. DAVACI VEKİLİ MAAŞ NAKİL İLMÜHABERİNİN İPTALİ VE DÜZELTİLMESİ İLE EKSİK ÖDEMELERİN FAZLAYA İLİŞKİN HAKKI SAKLI KALMAK KAYDIYLA ŞİMDİLİK 700,00 TL ALACAĞIN GERİYE DÖNÜK OLARAK YÜRÜTÜLECEK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE İADESİ İSTEMİYLE ADLİ YARGI YERİNDE DAVA AÇM...
 • 2775. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 292
  Karar No : 2014 / 335
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 1.04.2014
  Ön İzleme : DAVACI : G.Ç. VEKİLİ : AV. C.K. DAVALI : BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI OLAY : İSTANBUL KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT VE NARKOTİK GÜMRÜK MUHAFAZA MÜDÜRLÜĞÜ'NCE, AMBARLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NCE TESCİLLİ 18.6.2007/IM055311 TARİH VE SAYILI SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ MUHTEVİYATI EŞYALARIN ALICISI O.İLETİŞİM BİLGİSAYAR VE ELEKTRİK SAN.TİC. LTD. ŞTİ. UNVANLI FİRMANIN ORTAĞI VE İMZA YETKİLİSİ DAVACI G.Ç.İLE GÜMRÜK MÜŞAVİRİ H.H.Ç.HAKKINDA YAPILAN SORUŞTURMA SIRASINDA, GERÇEKTE TSE VE CE BELGESİNE TABİ OLAN VE İTHALATININ UYGUN OLMADIĞI BİLDİRİLEN EŞYALARIN GTİP'İNİ FARKLI G...
Sayfa 111 / 378 << < 60 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 130 190 250 320 > >>
http://www.hukukturk.com/uyusmazlik-maddeye-gore-arama?amp%3Bp=130&p=111