English (United Kingdom)

HukukTürk

HUKUK VERİ TABANI

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 61 / 378 << < 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 130 190 250 320 > >>
 • 1501. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 369
  Karar No : 2015 / 852
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : DAVACI SENDİKA TARAFINDAN KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2014 VE 2015 YILLARINI KAPSAYAN 2.DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME BAŞLIKLI 4.MADDESİ UYARINCA MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÜCRETSİZ OLARAK İHDAS EDİLMESİ GEREKEN ÜCRETSİZ SOSYAL SERVİS HİZMETİNİN İDARECE YERİNE GETİRİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN; ANILAN TOPLU SÖZLEŞMENİN İDARE HUKUKU İLKE VE KURALLARINA TABİ, KENDİNE ÖZGÜ BİR İDARİ DÜZENLEME MAHİYETİNİ TAŞIMASI KARŞISINDA, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 1502. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 42
  Karar No : 2015 / 42
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : ASKER KİŞİ SANIK HAKKINDA, ASKERİ SUÇ OLMAYAN, ASKER KİŞİYE KARŞI VEYA ASKERLİK HİZMET VE GÖREVLERİ İLE İLGİLİ OLARAK İŞLENDİĞİ DE İLERİ SÜRÜLMEYEN “GERÇEĞE AYKIRI MAL BİLDİRİ-MİNDE BULUNMAK” SUÇU NEDENİYLE AÇILAN KAMU DAVASININ, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 1503. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 39
  Karar No : 2015 / 40
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : 2247 SAYILI KANUNUN 14. VE 19. MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN GÖREV UYUŞMAZLIKLARI-NIN OLUŞABİLMESİ İÇİN ORTADA FARKLI GÖREV ALANINDAKİ MAHKEMELERİN MEVCUDİYETİ ŞART OLUP; DAVANIN SOMUTUNDA OLDUĞU GİBİ ASKERİ VE ADLİ YARGI YERLERİ SAVCILIKLARI BAKIMINDAN GÖREV UYUŞMAZLIĞININ OLUŞTUĞU GEREKÇESİYLE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURU YAPILABİL-MESİ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN; 2247 SAYILI YASA’NIN 1. VE 27. MADDELERİ UYARINCA BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ
 • 1504. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 32
  Karar No : 2015 / 39
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : ASKER KİŞİ SANIKLAR HAKKINDA, ASKERİ CEZA KANUNU’NUN 135. MADDESİNDEKİ ATIF SURETİYLE ASKERİ SUÇ OLAN “RÜŞVET ALMAK” SUÇU NEDENİYLE AÇILAN KAMU DAVASININ, SUÇUN ASKERİ SUÇ OLMASI NEDENİYLE ASKERİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 1505. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 41
  Karar No : 2015 / 41
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : 2247 SAYILI KANUNUN 14. VE 19. MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN GÖREV UYUŞMAZLIKLARI-NIN OLUŞABİLMESİ İÇİN ORTADA FARKLI GÖREV ALANINDAKİ MAHKEMELERİN MEVCUDİYETİ ŞART OLUP; DAVANIN SOMUTUNDA OLDUĞU GİBİ ASKERİ VE ADLİ YARGI YERLERİ SAVCILIKLARI BAKIMINDAN GÖREV UYUŞMAZLIĞININ OLUŞTUĞU GEREKÇESİYLE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURU YAPILABİL-MESİ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN; 2247 SAYILI YASA’NIN 1. VE 27. MADDELERİ UYARINCA BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ
 • 1506. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 830
  Karar No : 2015 / 838
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1507. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 825
  Karar No : 2015 / 836
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : 4857 SAYILI İŞ KANUNU UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 1508. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 823
  Karar No : 2015 / 834
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1509. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 824
  Karar No : 2015 / 835
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : İDARİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVANIN ÖNCESİNDE ADLI YARGI YERİNCE VERİLMİŞ KESİN VEYA KESİNLEŞMİŞ BİR GÖREVSİZLİK KARARI BULUNMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, 2247 SAYILI YASA’NIN 19. MADDESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLARIN OLUŞMAMASI NEDENİYLE, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ
 • 1510. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 822
  Karar No : 2015 / 833
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : DAVACININ UZM. J. Vİ. KAD. ÇVŞ. RÜTBESİ İLE TSK BÜNYESİNDE GÖREV YAPARKEN, RAHATSIZLANMASI ÜZERİNE GATA’YA ŞEVKİ SONRASINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETİNİN KÖTÜ İŞLEMESİNE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKTIĞI İDDİA OLUNAN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ASKERİ İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1511. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 821
  Karar No : 2015 / 832
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1512. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 831
  Karar No : 2015 / 839
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : GATA’DA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞI’NDA TABİP ALBAY OLARAK GÖREV YAPMAKTA OLAN DAVACININ, KENDİSİNE AİT MUAYENEHANESİNDE MESLEĞİNİ SERBEST OLARAK İCRA ETMESİNDEN DOLAYI, ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TAZMİNATININ KESİLMESİNE DAİR İŞLEMİNİN İPTALİ İLE ÖDENMEYEN ÜNİVERSİTE ÖDENEKLERİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TAZMİNATLARININ YASAL FAİZLERİ İLE BİRLİKTE ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN ASKERİ İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1513. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 820
  Karar No : 2015 / 831
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/9. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞI HAKKINDA AYRICA İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇILMIŞ OLSA DAHİ, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLEN-MESİ GEREKTİĞİ
 • 1514. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 828
  Karar No : 2015 / 837
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : 4250 SAYILI İSPIRTO VE İSPIRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU’NUN 6. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINA AYKIRILIK NEDENİYLE, AYNI KANUN’UN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREK-TİĞİ
 • 1515. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 811
  Karar No : 2015 / 824
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1516. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 819
  Karar No : 2015 / 830
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : 4250 SAYILI İSPIRTO VE İSPIRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU’NUN 6. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINA AYKIRILIK NEDENİYLE, AYNI KANUN’UN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREK-TİĞİ
 • 1517. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 813
  Karar No : 2015 / 826
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TEK TARAFLI TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1518. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 810
  Karar No : 2015 / 823
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : DAVACININ, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ DİKMEN 4. VE 5. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ KAPSAMINDA KALAN GECEKONDUSU KARŞILIĞINDA DAVALI BELEDİYE İLE KONUT SÖZLEŞMESİ İMZALADIKTAN SONRA SÖZ KONUSU PROJENİN İPTAL EDİLMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI ZARARLARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1519. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 817
  Karar No : 2015 / 828
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5 VE 44/1-B. MADDELERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KİŞİ İLE İLGİLİ OLARAK SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞI DÜZENLENMİŞ VE HATTA DAVA KONUSU EDİLMİŞ OLSA DAHİ, AYNI KANUN’UN 112. MADDE-SİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1520. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 818
  Karar No : 2015 / 829
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1521. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 812
  Karar No : 2015 / 825
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : DAVALI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş BÜNYESİNDE GÖREV YAPMIŞ OLAN DAVACININ, ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA 406 SAYILI YASA'NIN EK-29. MADDESİ İLE 4046 SAYILI YASA'NIN 22. MADDESİNE GÖRE ADININ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ SONUCU DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINCA BİR BAŞKA KAMU İDARESİNE ATAMASININ YAPILMASI SONRASINDA, GÖREV UNVANININ İDARİ MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ TALEPLİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN DAVALI İŞLEMİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1522. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 807
  Karar No : 2015 / 822
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : DAVACI TARAFINDAN AÇILAN VE İDARİ YARGIDA GÖRÜLÜP KARARA BAĞLANAN HARİCİ BİR DAVADA; DAVACININ KARARI TEMYİZ AMACI İLE GÖNDERDİĞİ POSTA HAVALESİNİN SÜRESİNDE MAHKEMEYE ULAŞMAMASI NEDENİ İLE DAVACININ UĞRADIĞI MADDİ VE MANEVİ ZARARIN, OLAYDA KUSURU BULUNAN DAVALIDAN TAZMİNİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN; 5584 SAYILI KANUN’UN 21.MADDESİ GEREĞİNCE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1523. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 806
  Karar No : 2015 / 821
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : 4857 SAYILI KANUN’A TABİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEKTE İKEN, 6360 SAYILI YASA KAPSAMINDA İSMİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI’NA BİLDİRİLEN DAVACININ, MEVCUT İŞ UNVAN BİLGİLERİNİN PERSONEL BAŞKANLIĞINA HATALI BİLDİRİLMESİ SONUCU İŞLETME TEKNİSYENİ UNVANINA SAHİP OLMASINA RAĞMEN ATAMA İŞLEMİNDE BU DURUMUN DİKKATE ALINMAYARAK DÜZ İŞÇİ OLARAK ATANDIĞI GEREKÇESİYLE, ATAMA İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRI YAPILDIĞI İDDİASIYLA, SÖZ KONUSU ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1524. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 814
  Karar No : 2015 / 827
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : KARAMAN SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE DİKKATSİZ VE ÖZENSİZ DAVRANILARAK DAVACI İLE AYNI TİCARİ UNVANA SAHİP OLAN BAŞKA BİR FİRMANIN SSK PRİM BORCUNUN BİLDİRİLMESİ ÜZERİNE DAVACI ŞİRKETİN İHALE DIŞI BIRAKILARAK, HAKKINDA İHALELERE GİRMEKTEN YASAKLAMA KARARI VERİLMESİ NEDENİYLE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1525. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 805
  Karar No : 2015 / 820
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 30.11.2015
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
Sayfa 61 / 378 << < 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 130 190 250 320 > >>