English (United Kingdom)

HukukTürk

HUKUK VERİ TABANI

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 6 / 378 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 130 190 250 320 > >>
 • 126. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 598
  Karar No : 2017 / 644
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ MÜEYYİDELER YÖNETMELİ-ĞİNİN 5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
 • 127. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 540
  Karar No : 2017 / 637
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : İDARİ YARGI YERİNCE GÖREVLİLİK KARARI VERİLMEDEN ÖNCE ADLI YARGI YERİNCE VERİLMİŞ VE KESİNLEŞMİŞ BİR GÖREV YÖNÜNDEN RED KARARININ MEVCUT OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI KARŞISINDA, OLUMLU GÖREV UYUŞMAZLIĞI ÇIKARMA PROSEDÜRÜNÜN İŞLETİLE-BİLMESİNE HUKUKEN İMKAN BULUNMADIĞINDAN, 2247 SAYILI YASA’NIN 10. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARI TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ HK.
 • 128. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 572
  Karar No : 2017 / 638
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.NDE ÇALIŞIRKEN ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, 5473 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN EK ÖDEMENİN HESAPLANMAMASI NEDENİYLE, ALAMADIĞI PARASAL HAKLARININ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 129. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 539
  Karar No : 2017 / 636
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ MÜEYYİDELER YÖNETMELİ-ĞİNİN 5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
 • 130. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 523
  Karar No : 2017 / 633
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI HASTANESİNDE 9.6.2001 TARİHİNDE VEFAT EDEN KIZI YERİNE HASTANE TARAFINDAN KENDİSİNİN ÖLMÜŞ GİBİ BİLDİRİLMESİ SONUCU NÜFUS İDARESİNCE NÜFUS KAYITLARINA ÖLÜ KAYDI GİRİLMESİ NEDENİYLE OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 131. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 497
  Karar No : 2017 / 629
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5 MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 132. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 538
  Karar No : 2017 / 635
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN 14. MADDESİNE AYKIRILIK NEDE-NİYLE AYNI KANUN’UN 26. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİ UYARINCA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
 • 133. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 500
  Karar No : 2017 / 631
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞI DÜZENLENMİŞ, HATTA İPTALİ İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞ OLSA DAHİ, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜM-LENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 134. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 522
  Karar No : 2017 / 632
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN DEĞİŞİK 67. MADDESİNE GÖRE AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 135. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 496
  Karar No : 2017 / 628
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/9 VE 44/1-B. MADDELERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 136. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 498
  Karar No : 2017 / 630
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MEYDANA GELDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 137. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 527
  Karar No : 2017 / 634
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YE RİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 138. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 494
  Karar No : 2017 / 627
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’NIN EK 2. MADDESİ ÜÇÜNCÜ FIKRASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜM-LENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 139. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 493
  Karar No : 2017 / 626
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/9 VE 36/3-B. MADDELERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 140. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 491
  Karar No : 2017 / 625
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5 VE 36/3-B. MADDELERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 141. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 472
  Karar No : 2017 / 621
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : DEVLET HASTANESİNDE, SAĞLIK HİZMETİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ SIRADA DOĞDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 142. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 489
  Karar No : 2017 / 623
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5 VE 36/3-B. MADDELERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 143. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 468
  Karar No : 2017 / 618
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/9. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 144. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 490
  Karar No : 2017 / 624
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/9. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 145. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 488
  Karar No : 2017 / 622
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5 MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 146. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 465
  Karar No : 2017 / 617
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : İDARİ YARGI YERİNCE VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI NEDENİYLE, 2247 SAYILI YASA’NIN 14. MADDESİNDE BELİRTİLEN BİÇİMDE OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ OLUŞMADIĞI ANLA-ŞILDIĞINDAN, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ HK.
 • 147. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 469
  Karar No : 2017 / 619
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5 MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 148. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 462
  Karar No : 2017 / 616
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : DAVACIYA AİT ARACIN MÜLKİYETİNİN KAMUYA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN ALINAN KARARA KARŞI TERCAN SULH CEZA MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVADA İTİRAZIN KABUL EDİLEREK KARARIN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ ÜZERİNE, MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ NEDENİYLE, ORTAYA ÇIKAN ZARARIN KARŞILANMASI İSTEMİYLE DAVALI İDAREYE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN TESİS EDİLEN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 149. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 459
  Karar No : 2017 / 615
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5, 34 VE 23. MADDELERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 150. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 458
  Karar No : 2017 / 614
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 23.10.2017
  ÖZÜ : 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA, SORUŞTURMA KONUSU EYLEMİN KABAHAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
Sayfa 6 / 378 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 130 190 250 320 > >>