English (United Kingdom)

HukukTürk

HUKUK VERİ TABANI

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 57 / 378 << < 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 130 190 250 320 > >>
 • 1401. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 939
  Karar No : 2015 / 959
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : 5754 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE, 1989- 1992 YILLARI ARASINDA GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİNDEASKERİ ÖĞRENCİ STATÜSÜYLE OKUYAN, ANCAK MEZUN OLAMADAN OKULDAN AYRILAN DAVACININ; İLK SİGORTALILIK TARİHİNİN, 5434 SAYILI KANUN UYARINCA EMEKLİLİK KESENEĞİNİN YAPILDIĞI 1.2.1989 TARİHİ İTİBAR EDİLMESİ, DOLAYISIYLA EMEKLİ SANDIĞINA TABİ HİZMETİNİN DİKKATE ALINMASI YOLUNDAKİ TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 1402. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 933
  Karar No : 2015 / 957
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1403. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 928
  Karar No : 2015 / 952
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : 1253,15 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELİN, 352,05 M2.LİK KISMINA YOL VE PARK ALANI OLARAK FİİLEN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILMASI KARŞISINDA, BU TAŞINMAZ BAKIMINDAN EL ATMADAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİNE YÖNELİK OLAN DAVANIN, HAKSIZ FİİLLERE İLİŞKİN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNÜN ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVİNE GİRDİĞİ
 • 1404. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 925
  Karar No : 2015 / 951
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE BAŞKA KURUMA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL İLMÜHABERİNİN DÜZELTİLMESİ VE ALACAĞININ FAİZİ İLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1405. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 922
  Karar No : 2015 / 948
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : DEVLET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE YAPILAN AMELİYATININ HATALI OLDUĞU VE BU NEDENLE MADDİ VE MANEVİ ZARARA UĞRADIĞI İDDİASIYLA DAVACI TARAFINDAN AÇILAN DAVANIN; İDARENİN HİZMET KUSURUNA DAYANILMASI KARŞISINDA İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1406. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 920
  Karar No : 2015 / 946
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : DAVALI İDARECE KAMULAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN YOL GEÇİRİLMESİ SURETİYLE DAVA KONUSU TAŞINMAZA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILMASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİNE YÖNELİK BULUNAN DAVANIN HAKSIZ FİİLLERE İLİŞKİN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1407. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 916
  Karar No : 2015 / 944
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : DAVACININ İDARESİNDEKİ ARAÇLA BİR BAŞKA ARACIN IŞIKLI KAVŞAKTA SİNYALİZASYON HATASI SONUCU HER İKİ TARAFA YEŞİL YANMASI NEDENİYLE ÇARPIŞMASI SURETİYLE MEYDANA GELEN YARALAMALI VE MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI NETİCESİNDE DAVACININ ARACINDA OLUŞAN ZARARIN, OLAYDA KUSURU BULUNAN DAVALIDAN TAZMİNİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN’UN 110. MADDESİ GEREĞİNCE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1408. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 924
  Karar No : 2015 / 950
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : 4250 SAYILI İSPIRTO VE İSPIRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU’NUN 6. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINA AYKIRILIK NEDENİYLE, AYNI KANUN’UN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREK-TİĞİ
 • 1409. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 917
  Karar No : 2015 / 945
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : DAVALI İDARECE KAMULAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN TAŞINMAZIN BİR KISMININ ÜZERİNE OKUL YAPILMASI SURETİYLE DAVA KONUSU TAŞINMAZA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILMASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİNE YÖNELİK BULUNAN DAVANIN HAKSIZ FİİLLERE İLİŞKİN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1410. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 913
  Karar No : 2015 / 943
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : AŞAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURULU TARAFINDAN ALINAN KARARLA ÇIKARILAN "ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ" VE “TARİFELER YÖNETMELİĞİ” UYARINCA BELİRLENEN KOŞULLARA GÖRE İDARE İLE DAVACI ŞİRKET ARASINDA İMZALANAN " VİDANJÖR İŞLETME SÖZLEŞMESİ" UYARINCA VERİLEN, İDARECE “İDARİ PARA CEZASI VE İDARİ YAPTIRIM” OLARAK NİTELENDİRİLEN SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK CEZALARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1411. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 921
  Karar No : 2015 / 947
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1412. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 911
  Karar No : 2015 / 942
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : DAVACININ MÜTEVEFFA BABASINDAN DOLAYI YETİM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN YETİM AYLIĞI BAĞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BEŞ YILLIK HİZMETİN BULUNMADIĞINDAN BAHİSLE REDDİNE İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTALI TESCİL VE HİZMET DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN 23.06.2009 GÜNLÜ, 28.519.880 SAYILI İŞLEMİNİN İPTALİ İLE HAKEDİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BİRİKMİŞ YETİM AYLIKLARININ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TARAFINA ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN; DAVACININ MÜTEVEFFA BABASININ 5754 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE 5434 SAYILI KANUNA TABİ HİZMETİNİN MEVCUDİYETİ KARŞISINDA, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ
 • 1413. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 923
  Karar No : 2015 / 949
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/5 VE 44/1-B. MADDELERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1414. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 910
  Karar No : 2015 / 941
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : JANDARMANIN MÜLKİ GÖREVİ KAPSAMINDA BULUNAN “ÖNLEYİCİ HİZMET DEVRİYESİ” ESNASINDA DEVRİYE KOMUTANI ASTSUBAYIN TAKSİRLİ FİİLİYLE SİLAHINDAN ÇIKAN MERMİNİN İSABETİYLE VEFAT EDEN ERİN YAKINLARININ UĞRADIKLARI MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA; EYLEMLE MÜLKİ GÖREV ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ BULUNMAYIŞI VE EYLEMİN ASKERİ SUÇ TEŞKİL EDEN MAHİYETİ İTİBARİYLE, DAVANIN ASKERİ İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1415. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 901
  Karar No : 2015 / 934
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETÇE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN DOĞALGAZ BORU HATTI İNŞAATI SIRASINDA İZİNSİZ OLARAK DAVACININ TAŞINMAZINDAN KUM VE ÇAKIL ALINMAK SURETİYLE TAŞINMAZIN KULLANILAMAZ HALE GELDİĞİ İDDİASIYLA AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1416. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 907
  Karar No : 2015 / 940
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/9. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1417. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 903
  Karar No : 2015 / 936
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA, SORUŞTURMA KONUSU EYLEMİN KABAHAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 1418. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 905
  Karar No : 2015 / 938
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : ADLİ VE İDARİ YARGI YERLERİNCE, TARAFLARI, KONUSU VE SEBEBİ AYNI OLAN DAVA SEBEBİYLE VERİLMİŞ İKİ AYRI GÖREVSİZLİK KARARI BULUNMA-DIĞINDAN, 2247 SAYILI YASA’NIN 14. MADDESİNDE BELİRTİLEN BİÇİMDE OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI OLUŞMADIĞI GİBİ, 19. MADDEDE BELİRTİLEN KOŞULLARIN DA OLUŞMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ
 • 1419. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 900
  Karar No : 2015 / 933
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETİN BARAJ İNŞAATI NEDENİYLE KULLANDIĞI PATLAYICI MADDELERİN ETKİSİYLE DAVACININ MEYVELİĞİNDE OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN MADDİ ZARARLARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE ÖZEL HUKUK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİSİNE KARŞI AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1420. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 906
  Karar No : 2015 / 939
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA ALKOLLÜ OLARAK ARAÇ KULLANDIĞINDAN BAHİSLE DAVACI HAKKINDA DÜZENLENEN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREK-TİĞİ
 • 1421. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 902
  Karar No : 2015 / 935
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’NIN EK 2. MADDESİ ÜÇÜNCÜ FIKRASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREK-TİĞİ
 • 1422. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 904
  Karar No : 2015 / 937
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : 4250 SAYILI İSPIRTO VE İSPIRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU’NUN 6. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINA AYKIRILIK NEDENİYLE, AYNI KANUN’UN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREK-TİĞİ
 • 1423. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 899
  Karar No : 2015 / 932
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 141-144 NCÜ MADDELERİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE HAKKINDA VERİLEN ŞARTLA TAHLİYE KARARI GERİ ALINAN VE BU KARAR UYARINCA DÜZENLENEN SÜRE BELGESİ (MÜDDETNAME) UYARINCA CEZASININ KALAN BÖLÜMÜ İNFAZ EDİLEN DAVACININ, BU KARARLARIN HATALI OLDUĞU VE BU NEDENLE DOKUZ YILA YAKIN FAZLADAN HAPİS YATTIĞI İDDİASIYLA, UĞRADIĞI MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN; ANILAN İŞLEMLERİN “ADLI” NİTELİK TAŞIMASI VE İNFAZ AŞAMASINA YÖNELİK BULUNMASI VE ADLİ YARGI YERLERİNCE TESİS EDİLMESİ KARŞISINDA, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1424. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 898
  Karar No : 2015 / 931
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : DAVACININ MALİKİ OLDUĞU TAŞINMAZIN SİT ALANI İLAN EDİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞINDAN BAHİSLE FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARI SAKLI KALMAK KAYDIYLA FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN; TAŞINMAZA DAVALI İDARELERCE YOL YAPILMAK SURETİYLE EL ATILDIĞININ BİLİRKİŞİ RAPORUYLA SAPTANMASI KARŞISINDA, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1425. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 897
  Karar No : 2015 / 930
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 28.12.2015
  ÖZÜ : DAVACININ TAŞINMAZININ BİR BÖLÜMÜNE DAVALI İDARELERCE KALDIRIM YAPILMAK SURETİYLE FİİLEN EL ATILDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN; BU NEDENLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİNE İLİŞKİN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
Sayfa 57 / 378 << < 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 130 190 250 320 > >>