English (United Kingdom)

HukukTürk

HUKUK VERİ TABANI

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 46 / 378 << < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 60 130 190 250 320 > >>
 • 1126. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 159
  Karar No : 2016 / 260
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 9.05.2016
  ÖZÜ : DAVACININ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPTIĞI SÜREÇTE, 5320 SAYILI KANUN’UN 20. MADDESİNE AYKIRI ŞEKİLDE ÜCRET KARŞILIĞINDA KÖMÜR İŞLETMESİNİN MUHASEBE İŞLEMLERİNİ DE YÜRÜTMEYE DEVAM ETMESİ NEDENİ İLE OLUŞTUĞU İDDİA EDİLEN KAMU ZARARININ, DAVACIDAN İSTENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİNE VE BU İDARİ İŞLEM NEDENİ İLE DAVACININ ALAMADIĞI ALACAĞININ İADESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN; DAVALI İDARENİN OLUŞTUĞUNU ÖNE SÜRDÜĞÜ KAMU ZARARININ TAHSİLİ AŞAMASINDA 5018 SAYILI KANUN’UN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE MÜRACAAT ETMEDİĞİ, TEK TARAFLI KAMU GÜCÜNE DAYALI VE RESEN YÜRÜTTÜĞÜ İŞLEMLER İLE KAMU ZARARININ TAHSİLİ CİHETİNE GİTTİĞİ ANLAŞILMAKLA; DAVANIN, GÖREV UYUŞMAZLIĞINA KONU OCAK 2011 TARİHİ İTİBARI İLE DAVACININ MAAŞINDAN YAPILAN 770 TL KESİNTİNİN İADESİNE KARAR VERİLMESİNE YÖNELİK KISMI AÇISINDAN, 2577 SAYILI KANUN’UN 2. MADDESİ GEREĞİNCE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1127. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 218
  Karar No : 2016 / 264
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 9.05.2016
  ÖZÜ : GAYRİMENKULÜN KİRACISI OLAN DAVACININ, TAŞINMAZI TAHLİYE ETMESİ GEREKTİĞİ YOLUNDAKİ TEBLİGAT İLE, HAKKINDA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNDE ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN TEBLİGATLARIN USULÜNE UYGUN YAPILMADIĞI NEDENİYLE UĞRADIĞI İLERİ SÜRÜLEN MADDİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 1128. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 123
  Karar No : 2016 / 259
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 9.05.2016
  ÖZÜ : DAVACI İLE DAVALI BELEDİYE ARASINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ÇERÇEVESİNDE İMZALANAN ARSA VE TESİS KARŞILIĞI KONUT SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE 1. ETAP’TA BULUNAN KONUTLARDAN VERİLMESİ GEREKİRKEN BAŞKA ETAPTA YER ALAN VE DAHA DÜŞÜK DEĞERE SAHİP KONUTLARDAN DAİRE TAHSİSİ YAPILMASI VE BUNA MUKABİL PROJE DAĞITIM PAYI DA ÖDENMEMİŞ OLMASI AYRICA TESİS EDİLEN KONUTUN DA HALİ HAZIRDA TESLİM EDİLMEMESİ NEDENLERİ İLE DAVACININ UĞRAMIŞ OLDUĞU ZARARLARIN TAZMİNİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVADA, TARAFLAR ARASINDA İMZALANAN SÖZLEŞMENİN BİR KAMU HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ KAPSAMINDA, İDARECE MATBU ŞEKİLDE HAZIRLANAN VE İDAREYE TEK TARAFLI FESİH GİBİ ÜSTÜN YETKİLER TANIYAN İDARİ BİR SÖZLEŞME NİTELİĞİNDE OLDUĞU ANLAŞILMAKLA; DAVANIN, 2577 SAYILI KANUN’UN 2/1. MADDESİ KAPSAMINDA İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 1129. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 84
  Karar No : 2016 / 258
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 9.05.2016
  ÖZÜ : DAVACININ EŞİNE BAĞLANMIŞ OLAN EMEKLİ AYLIĞI İLE DAVACININ EŞİNDEN DOLAYI KENDİSİNE BAĞLANMIŞ OLAN DUL AYLIĞININ SEHVEN ALT SINIR AYLIĞINA YÜKSELTİLEREK ÖDENMESİ NEDENİ İLE OLUŞTUĞU İLERİ SÜRÜLEN KAMU ZARARININ DAVACIDAN TAZMİNİ VE DUL AYLIĞINDAN KESİNTİ YAPILMASINA İLİŞKİN DAVALI İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN, DAVACININ MÜTEVEFFA EŞİNİN 5510 SAYILI KANUN’UN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE KAMU İŞTİRAKÇISI SIFATI İLE ÇALIŞTIĞI ANLAŞILMAKLA; 2577 SAYILI KANUN’UN 2/1. MADDESİ GEREĞİNCE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1130. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 5
  Karar No : 2016 / 6
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 9.05.2016
  ÖZÜ : 2247 SAYILI YASA'NIN 1 VE 14. MADDE-SİNDE BELİRTİLEN KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN, (ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDİĞİNDEN) AYNI YASA'NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLME-SİNİN GEREKTİĞİ.
 • 1131. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 6
  Karar No : 2016 / 7
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 9.05.2016
  ÖZÜ : 2247 SAYILI YASA'NIN 1 VE 14. MADDE-SİNDE BELİRTİLEN KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN, (ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDİĞİNDEN) AYNI YASA'NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLME-SİNİN GEREKTİĞİ
 • 1132. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 4
  Karar No : 2016 / 5
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 9.05.2016
  ÖZÜ : SAĞLIK KURULUNCA ASKERLİĞE ELVERİŞLİ OLMADIĞINA KARAR VERİLEN SANIK HAKKINDA, “TEHDİT, HAKARET VE KAMU MALINA ZARAR VERME” SUÇLARINA UYGUN EYLEMLERİ NEDENİYLE AÇILAN KAMU DAVASININ, ANAYASA, 353 VE 5271 SAYILI YASA’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 1133. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 220
  Karar No : 2016 / 257
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’DAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1134. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 216
  Karar No : 2016 / 255
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 4250 SAYILI İSPIRTO VE İSPIRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU’NUN 6. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINA AYKIRILIK NEDENİYLE, AYNI KANUN’UN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREK-TİĞİ
 • 1135. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 212
  Karar No : 2016 / 251
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1136. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 217
  Karar No : 2016 / 256
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1137. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 215
  Karar No : 2016 / 254
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/8. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞI HAKKINDA AYRICA İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇILMIŞ OLSA DAHİ, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLEN-MESİ GEREKTİĞİ
 • 1138. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 214
  Karar No : 2016 / 253
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : DAVACI ŞİRKETİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA BULUNAN ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASI SONUCU ARAÇ SAHİBİNİN VEFAT ETMESİ VE ARAÇTAKİ DİĞER ŞAHSIN YARALANMASI NEDENİYLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE YÖNELİK DAVACI ŞİRKETİN TAZMİN ETTİĞİ TAZMİNAT TUTARININ, ÖDEME TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK AVANS FAİZİYLE BİRLİKTE KAZANIN GERÇEKLEŞMESİNDE KUSURLU OLDUĞU İDDİA EDİLEN DAVALI İDAREDEN RÜCUEN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN’UN 110. MADDESİ GEREĞİNCE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1139. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 213
  Karar No : 2016 / 252
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 67. MADDESİNE GÖRE AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1140. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 211
  Karar No : 2016 / 250
  Merci : Genel Kurul
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : MÜLKİYETİ DAVACILARA AİT TAŞINMAZDAN ŞU BORU HATTI GEÇİRİLMESİ SONUCUNDA OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN; BORÇLAR KANUNUNUN HAKSIZ FİİLLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 1141. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 210
  Karar No : 2016 / 249
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 506 SAYILI KANUNUN 140. MADDESİNE GÖRE TAHAKKUK ETTİRİLEN İDARİ PARA CEZASINDAN KAYNAKLANAN VE 5510 SAYILI KANUN UYARINCA HESAPLANAN, ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 5510 SAYILI YASA’NIN 88. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 1142. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 209
  Karar No : 2016 / 248
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : TAPU KAYITLARININ ÖZENLE TUTULMADIĞI, TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPTIĞI YANLIŞLIK VE HATALAR NEDENİYLE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİNE İLİŞKİN DAVANIN, 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 1007. MADDESİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 1143. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 204
  Karar No : 2016 / 243
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’DAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1144. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 208
  Karar No : 2016 / 247
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA MEYDANA GELEN KAZA NEDENİYLE OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1145. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 206
  Karar No : 2016 / 245
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1146. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 202
  Karar No : 2016 / 241
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 4250 SAYILI İSPIRTO VE İSPIRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU’NUN 6. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINA AYKIRILIK NEDENİYLE, AYNI KANUN’UN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREK-TİĞİ
 • 1147. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 203
  Karar No : 2016 / 242
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ-VERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK ÇALIŞMAKTA İKEN İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN DAVACININ, KIDEM TAZMİNATI, BAKİYE ÜCRET ALACAĞI VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE (TÜRK MAHKEMELERİNİN, ULUSAL AÇIDAN YARGILAMA GÖREV VE YETKİSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME HAKKI SAKLI KALMAK KAYDI İLE) ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 1148. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 205
  Karar No : 2016 / 244
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : 4250 SAYILI İSPIRTO VE İSPIRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU’NUN 6. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINA AYKIRILIK NEDENİYLE, AYNI KANUN’UN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREK-TİĞİ
 • 1149. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 207
  Karar No : 2016 / 246
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : İDARİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVANIN ÖNCESİNDE; ADLI YARGININ VERDİĞİ GÖREVSİZLİK KARARININ, YARGITAYCA DAVANIN ESASTAN REDDİ GEREKTİĞİ BELİRTİLEREK SONUCU İTİBARİYLE DOĞRU OLAN KARARIN ONANMASINA KARAR VERİLMEKLE ORTADA ADLI YARGI YERİNCE VERİLMİŞ KESİN VEYA KESİNLEŞMİŞ BİR GÖREVSİZLİK KARARI BULUNMADIĞI ANLAŞILMAKLA; 2247 SAYILI YASA’NIN 19. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULU TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ
 • 1150. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 199
  Karar No : 2016 / 239
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.04.2016
  ÖZÜ : DAVACI ŞİRKETE KASKO SİGORTASI İLE SİGORTALI BULUNAN ARAÇTA; YOLDAKİ MÜNFERİT YOL ÇÖKMESİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI SONUCU ARAÇTA OLUŞAN HASAR SEBEBİYLE ARAÇ SAHİBİNE ÖDENEN HASAR BEDELİNİN, OLAYDA KUSURU BULUNAN DAVALILARDAN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN RÜCUEN TAZMİNİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN’UN 110. MADDESİ GEREĞİNCE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
Sayfa 46 / 378 << < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 60 130 190 250 320 > >>