English (United Kingdom)

HukukTürk

HUKUK VERİ TABANI

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 43 / 378 << < 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 60 130 190 250 320 > >>
 • 1051. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 292
  Karar No : 2016 / 338
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1052. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 288
  Karar No : 2016 / 334
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1053. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 290
  Karar No : 2016 / 336
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 67. MADDESİNE GÖRE AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1054. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 284
  Karar No : 2016 / 331
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDE USTA ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, 1998-2008 TARİHLERİ ARASINDA FİİLEN ÇALIŞTIĞI DÖNEME AİT KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE ÜCRET ALACAĞININ ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1055. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 283
  Karar No : 2016 / 330
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : DAVACININ YANINDA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİYE AİT İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VE 4 AYLIK DÖNEM BORDROLARININ DAVALI KURUMA BİLDİRİLMEDİĞİ GEREKÇESİ İLE DAVALI HAKKINDA TESİS EDİLEN 22694,60 TL PRİM VE 22.294,94 TL GECİKME ZAMMI OLMAK ÜZERE TOPLAM 44.989,54 TL LIK BORÇ TAHAKKUKU İŞLEMİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1056. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 280
  Karar No : 2016 / 329
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDE USTA ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI TARAFINDAN, FİİLEN ÇALIŞTIĞI GÜNLER KARŞILIĞI KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN; ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 1057. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 252
  Karar No : 2016 / 322
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : TAPU KAYITLARININ ÖZENLE TUTULMADIĞI, TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPTIĞI YANLIŞLIK VE HATALAR NEDENİYLE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİNE İLİŞKİN DAVANIN, 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 705. MADDESİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 1058. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 265
  Karar No : 2016 / 324
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1059. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 279
  Karar No : 2016 / 328
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : MALATYA VALİLİĞİ, DEFTERDARLIK, MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT HİZMET BİNASININ ÇATISINDAN FIRTINA NEDENİYLE KOPAN PARÇALARIN, DAVACIYA AİT İŞYERİNE ZARAR VERDİĞİNDEN BAHİSLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1060. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 277
  Karar No : 2016 / 326
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI TARAFINDAN, AYNI ÜNİVERSİTEDE GÖREV YAPAN BAŞKA BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN, KENDİSİNE KARŞI KULLANDIĞI İDDİA OLUNAN HAKARET, ONUR VE HAYSİYET KIRICI SÖZLERİNDEN DOLAYI ÖLÜŞTÜĞÜ ÖNESÜRÜLEN MANEVİ ZARARININ TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1061. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 246
  Karar No : 2016 / 321
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : DAVACI ŞİRKETE KASKO SİGORTASI İLE SİGORTALI BULUNAN ARACIN; YOL ÜZERİNDE BULUNAN ÇUKURA GİRMESİ SONUCU MEYDANA GELEN MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI SONUCU ARAÇTA OLUŞAN VE SİGORTALIYA ÖDENEN HASAR BEDELİNİN, OLAYDA KUSURU BULUNAN DAVALIDAN RÜCUEN TAZMİNİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN’UN 110. MADDESİ GEREĞİNCE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1062. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 257
  Karar No : 2016 / 323
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : DAVACI TARAFINDAN, KAMULAŞTIRILMAKSIZIN EL ATILAN TAŞINMAZIN BEDELİNİN DAVALIDAN TAZMİNİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN; DAVA KONUSU TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA KENT PARK ALANI VE YOL OLARAK AYRILMASI VE TAŞINMAZA FİİLEN YOL GEÇİRİLMEK SURETİ İLE EL ATILMASI NEDENLERİ İLE HAKSIZ FİİLLERE İLİŞKİN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1063. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 278
  Karar No : 2016 / 327
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1064. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 267
  Karar No : 2016 / 325
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : DAVACI ŞİRKETE KASKO SİGORTASI İLE SİGORTALI BULUNAN ARAÇTA; DAVALI İDARENİN HİZMET KUSURU NEDENİYLE MEYDANA GELDİĞİ İDDİA EDİLEN ZARARIN, OLAYDA KUSURU BULUNAN DAVALIDAN RÜCUEN TAZMİNİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN’UN 110. MADDESİ GEREĞİNCE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1065. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 226
  Karar No : 2016 / 320
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : 657 SAYILI YASAYA TABİ DEVLET MEMURU OLARAK ÇALIŞMAKTA İKEN 07.12.2000 TARİHİNDE KILIK KIYAFET KURALLARINA UYMADIĞI GEREKÇESİ İLE MEMURİYETTEN ÇIKARTILDIKTAN SONRA 22.06.2006 TARİHLİ VE 5525 SAYILI MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN UYARINCA 12.10.2006 YILINDA MEMURLUK GÖREVİNE İADE EDİLEN VE BOŞTA GEÇEN SÜRELERİ İÇİN HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK KARŞILIĞINDA 25.804 TL ÖDEME YAPAN DAVACI TARAFINDAN, 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 44. MADDESİ UYARINCA EMEKLİLİK KESENEĞİ KURUM KARŞILIĞI OLARAK ÖDEMİŞ OLDUĞU 25.804 TL’NİN İADESİ İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İLE ÖDEDİĞİ 25.804 TL NİN TAKSİT ÖDEME TARİHLERİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE İADESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1066. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 111
  Karar No : 2016 / 319
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : GÖREV UYUŞMAZLIĞINA KONU EDİLEN ADLI YARGI KARARI KESİNLEŞMEDİĞİNDEN, 2247 SAYILI YASA’NIN 19. MADDESİNDE ÖN-GÖRÜLEN KOŞULLARI TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI YASANIN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ
 • 1067. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 578
  Karar No : 2016 / 317
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : DAVALI İDARENİN BÜNYESİNDE 3289 SAYILI KANUNUN 30. MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ BOKS ANTRENÖRÜ OLARAK ÇALIŞIRKEN EMEKLİLİK TALEBİ NEDENİYLE SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLEN DAVACI TARAFINDAN, KIDEM TAZMİNATI, YILLIK İZİN ÜCRETİ, HAFTA SONU ÜCRETİ, RESMİ TATİL VE DİNİ BAYRAM ÜCRETLERİNİN DAVALI İDAREDEN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1068. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 8
  Karar No : 2016 / 9
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : ASKER KİŞİ SANIK HAKKINDA “KASTEN YARALAMA” SUÇUNA UYGUN EYLEMİNDEN DOLAYI AÇILAN KAMU DAVASININ, SUÇUN ASKERİ SUÇ OLMAMASI, ASKERİ SUÇA BAĞLI BULUNMAMASI VE SANIĞIN YARGILAMA AŞAMASINDA TERHİS EDİLMESİYLE ASKERİ MAHKEMEDE YARGILANMAYI GEREKTİREN İLGİNİN KESİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİNİN GEREKTİĞ
 • 1069. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 7
  Karar No : 2016 / 8
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : 2247 SAYILI YASA’NIN 1 VE 14. MADDE-SİNDE BELİRTİLEN KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN, (ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDİĞİNDEN) AYNI YASA'NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLME-SİNİN GEREKTİĞİ
 • 1070. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 0
  Karar No : 2016 / 0
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1071. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 275
  Karar No : 2016 / 313
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 9.05.2016
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1072. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 273
  Karar No : 2016 / 311
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 9.05.2016
  ÖZÜ : HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDE USTA ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, EMEKLİ OLMASI NEDENİYLE TALEP ETTİĞİ KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1073. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 281
  Karar No : 2016 / 315
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 9.05.2016
  ÖZÜ : HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDE USTA ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREV YAPARAK EMEKLİ OLAN DAVACI TARAFINDAN, FİİLEN ÇALIŞTIĞI GÜNLER KARŞILIĞI KIDEM TAZMİNATININ İŞTEN AYRILARAK EMEKLİ OLDUĞU TARİHİNDEN İTİBAREN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ UYGULANMAK SURETİYLE DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, DAVACININ 506 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞTIĞI DÖNEME İLİŞKİN OLARAK KIDEM ALACAĞININ TAZMİNİNİ TALEP ETTİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, 5521 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1074. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 272
  Karar No : 2016 / 310
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 9.05.2016
  ÖZÜ : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE BAŞKA KURUMA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL İLMÜHABERİNİN DÜZELTİLMESİ VE ALACAĞININ FAİZİ İLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1075. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 276
  Karar No : 2016 / 314
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 9.05.2016
  ÖZÜ : HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDE USTA ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, EMEKLİ OLMASI NEDENİYLE TALEP ETTİĞİ KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
Sayfa 43 / 378 << < 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 60 130 190 250 320 > >>