English (United Kingdom)

HukukTürk

HUKUK VERİ TABANI

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 41 / 378 << < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 60 130 190 250 320 > >>
 • 1001. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 356
  Karar No : 2016 / 397
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 26.09.2016
  ÖZÜ : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ MÜEYYİDELER YÖNETMELİ-ĞİNİN 5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞ
 • 1002. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 358
  Karar No : 2016 / 399
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 26.09.2016
  ÖZÜ : 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN 14. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE AYNI KANUN’UN 26. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
 • 1003. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 351
  Karar No : 2016 / 393
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 26.09.2016
  ÖZÜ : 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA, SORUŞTURMA KONUSU EYLEMİN KABAHAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 1004. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 347
  Karar No : 2016 / 392
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 26.09.2016
  ÖZÜ : DAVACININ KİMLİK BİLGİLERİNİN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE KENDİ RIZASI HİLAFINA KULLANILMAK SURETİ İLE, ADINA USULSÜZ OLARAK TESCİLİ SAĞLANAN ARACIN TESCİLDEN TERKİNİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1005. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 342
  Karar No : 2016 / 391
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 26.09.2016
  ÖZÜ : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1006. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 341
  Karar No : 2016 / 390
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 26.09.2016
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1007. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 321
  Karar No : 2016 / 384
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 26.09.2016
  ÖZÜ : 2247 SAYILI YASA’NIN 14. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARI TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI YASANIN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ
 • 1008. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 332
  Karar No : 2016 / 386
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 26.09.2016
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1009. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 338
  Karar No : 2016 / 388
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 26.09.2016
  ÖZÜ : MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI SONUCU DÜZENLENEN TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1010. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 331
  Karar No : 2016 / 385
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 26.09.2016
  ÖZÜ : DAVACILARIN MALİKİ VE HİSSEDARI BULUNDUĞU TAŞINMAZA DAVALI TARAFÇA KAMULAŞTIRMA YAPILMADAN YAYA KALDIRIMI, YOL VE ALT YAPI YAPILMAK SURETİYLE EL ATILDIĞI, EL ATMANIN KALICI MAHİYETTE VE KAMUYA TAHSİS AMAÇLI OLDUĞU, BU ŞEKİLDE DAVACININ ZARARINA YOL AÇILDIĞI İDDİASI İLE TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRIL-MADAN EL KONULAN KISIMLARININ BEDELİ OLARAK FAZLAYA AİT HAKLARI SAKLI KALMAK ŞARTIYLA 10.000,00 TL’NİN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALI İDARELERDEN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1011. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 286
  Karar No : 2016 / 383
  Merci : Genel Kurul
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 26.09.2016
  ÖZÜ : DAVA DIŞI ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSA AİT OLUP, BU ŞAHSIN OĞLUNUN YÖNETİMİNDEKİ ARACIN YAPTIĞI TRAFİK KAZASI NETİCESİNDE DAVACILARIN EŞİ VE ANNELERİNİN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERMESİ NEDENİ İLE DAVACILARIN UĞRADIĞI MADDİ VE MANEVİ ZARARIN, OLAYDA KUSURU BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN DAVALILARDAN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI KANUN’UN 110. MADDESİ GEREĞİNCE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1012. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 333
  Karar No : 2016 / 387
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 26.09.2016
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1013. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 340
  Karar No : 2016 / 389
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 26.09.2016
  ÖZÜ : İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 67. MADDESİNE GÖRE AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1014. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 94
  Karar No : 2016 / 382
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 26.09.2016
  ÖZÜ : DAVALI İDARE TARAFINDAN, DAVACI ADINA DÜZENLENEN VE TAHSİLAT MAKBUZUYLA ÖDENMİŞ BULUNAN KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI, GECİKME ZAMMI İLE KDV BEDELLERİNİN İADESİNE İLİŞKİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN; TARAFLAR ARASINDA BİR ABONELİK İLİŞKİSİNİN BULUNMASI VE SÖZ KONUSU KATILMA PAYININ, İDAREYLE KİŞİ ARASINDA ABONMAN SÖZLEŞMESİYLE KURULAN ÖZEL HUKUK İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE VE HİZMET KARŞILIĞINDA MALİYET-KÂR ESASINA GÖRE İDARECE BELİRLENEN TARİFEYE DAYANILARAK ALINAN BİR ÜCRET OLMASI NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1015. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2015 / 947
  Karar No : 2016 / 381
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 26.09.2016
  ÖZÜ : DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN DAVA KONUSU TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE ŞİRKET LEHİNE KESİN TAHSİS İŞLEMİ YAPILMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN HUKUKA AYKIRI BİR ŞEKİLDE FESHEDİLMESİ NEDENİYLE SÖZ KONUSU FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ İLE DAVALI BAKANLIĞIN KESİN TAHSİS YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMAMASI NEDENİYLE YARATTIĞI MUARAZANIN MEN'İ, MUARAZANIN GİDERİLMEMESİ HALİNDE İSE 2.000 TL’NİN REESKONT AVANS FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALI BAKANLIKTAN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1016. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 9
  Karar No : 2016 / 10
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 26.09.2016
  ÖZÜ : ASKER KİŞİ SANIK HAKKINDA “DOLANDIRI-CILIK” SUÇU NEDENİYLE AÇILAN KAMU DAVASININ, SUÇUN ASKERİ SUÇ OLMAMASI, ASKERİ SUÇA BAĞLI BULUNMAMASI VE SANIĞIN YARGILAMA AŞAMASINDA TERHİS EDİLMESİYLE ASKERİ MAHKEMEDE YARGILANMAYI GEREKTİREN İLGİNİN KESİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 1017. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 329
  Karar No : 2016 / 370
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA, SORUŞTURMA KONUSU EYLEMİN KABAHAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 1018. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 337
  Karar No : 2016 / 373
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : DAVACI ŞİRKETE AİT BİNA İÇİN OTURMA RUHSATI ALINABİLMESİ AMACI İLE VERİLMESİ ZORUNLU BULUNAN PRİM BORCU OLMADIĞINA DAİR YAZININ, DAVALI KURUM TARAFINDAN GEÇ VERİLMESİ NEDENİ İLE DAVACININ UĞRADIĞI ZARARIN DAVALIDAN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ANAYASANIN 125/SON, 129/5 VE 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NUN 2/1-B MADDELERİ ÇERÇEVESİNDE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1019. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 328
  Karar No : 2016 / 369
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1020. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 326
  Karar No : 2016 / 368
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : 3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU’NUN 47. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVANIN, BU KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE BU KANUNU YÜRÜRLÜKTEN KALDIRAN 5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU UYARINCA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1021. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 316
  Karar No : 2016 / 361
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1022. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 318
  Karar No : 2016 / 363
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE VERİLEN KARAR İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE VERİLMİŞ BİR GÖREVSİZLİK KARARI MAHİYETİNDE OLMADIĞINDAN; 2247 SAYILI YASA’NIN 14.MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULU TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ
 • 1023. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 319
  Karar No : 2016 / 364
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : 5754 SAYILI KANUN’UN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE EMEKLİ SANDIĞI MENSUBU OLAN VE MEMURİYETİ DEVAM EDEN DAVACININ, BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU EŞİNİN YAPILAN TEDAVİSİNE İLİŞKİN GİDERLERİN ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLECEĞİ
 • 1024. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 313
  Karar No : 2016 / 358
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KANUN’UN 36. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASI (B) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE, AYNI KANUN’UN 118. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI UYARINCA DÜZENLENEN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1025. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 315
  Karar No : 2016 / 360
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 6.06.2016
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
Sayfa 41 / 378 << < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 60 130 190 250 320 > >>